19.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 2014-2020 | Rolnictwo ekologiczne  |
Program rolnośrodowiskowy 2007-2013
| ONW OSN  | Natura 2000 Odnawialne źródła energii 


Pracownicy Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska:

mgr inż. Marcin Gołębiewski  - p.o. Kierownika Działu, Specjalista - pokój nr 34;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 52; tel. kom. 665 830 496

mgr inż. Ewa Dzierzęcka – Główny specjalista ds. ekologii i działań rolnośrodowiskowych - pokój nr 36; 
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54;  tel. kom. 665 895 606

mgr inż. Maria Jankowska – Główny specjalista ds. ekologii i działań rolnośrodowiskowych – pokój nr 36;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54;  tel. kom. 665 690 562

mgr inż. Urszula Anculewicz – Główny specjalista –  pokój nr 33;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 60;  tel. kom. 697 632 088

mgr inż. Justyna Całka-Orłowska – Główny specjalista – pokój nr 36;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54;  tel. kom. 695 990 224

Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

mgr inż. Leonard Cilak - Główny specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska;
tel. 87/ 520 30 31, wew. 32, tel. kom. 665 892 760


Do zadań Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska należy:

1. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:
      a) ekologicznego systemu produkcji rolniczej,
      b) prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach szczególnie narażonych (OSN) i obszarach Natura 2000,
      c) programów rolno-środowisko-klimatycznych i ekologicznych,
      d) zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych,
      e) kształtowania krajobrazu i zasobów przyrodniczych,
      f) podnoszenia świadomości proekologicznej,
      g) gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
      h) zasad przeciwdziałania, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa rolnego,
      i) produkcji w gospodarstwie rolnym energii ze źródeł odnawialnych,
      j) energetyki prosumenckiej, zasad opłacalności i możliwości dofinansowania małych instalacji,
      k) zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących
         z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

2. współpraca w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami  określonymi w ustawie,
    szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie wprowadzania działań
    na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym;
3. prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;
4. organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą,
    nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
5. sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;
6. sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;
7. sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, planów działalności ekologicznej;
8. sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi
    lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
9. wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej
    lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
    lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
10. nadzór merytoryczny nad realizacją zadań doradczych przez Zespoły w zakresie zadań Działu.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.