17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Międzynarodowy Festiwal Kulturowo – Kulinarny w Sławsku

2 sierpnia 2014r odbył się Międzynarodowy Festiwal Kulturowo – Kulinarny w Sławsku (Rosja) połączony z corocznymi uroczystymi obchodami Święta Miasta Sławsk.

W Parku im. J. Gagarina, powstało „miasteczko” namiotów z wystawą rękodzieła ludowego i małych kramików.

W ramach Festiwalu został zorganizowany konkurs kulinarny pt. „Na pikniku”, w którym wzięły udział 3 zespoły trzyosobowe z Litwy, Polski i Rosji. Wszyscy uczestnicy byli kucharzami – amatorami.

Głównym celem Konkursu było promowanie tradycyjnej kuchni obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji, wzmocnienie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami wsi terytoriów przygranicznych oraz promowanie pozytywnego wizerunku obszarów wiejskich.

W konkursie wyodrębniono 4 kategorie, w ramach których uczestnicy zmagali się pomimo obezwładniającego upału, albowiem temperatura tego dnia przekraczała 34ºC w cieniu.

I kategoria – Gotowe kiełbaski z grilla
II kategoria – Sałatka z warzyw
III kategoria – Mięso z grilla
IV kategoria – Kiełbaski z grilla własnego wyrobu

Ze strony polskiej walczył 3 osobowy zespół z Galin (powiat bartoszycki) w następującym składzie:

  1. Józefa Łunio;
  2. Wanda Prokop;
  3. Małgorzata Matejunas;
Jury w 7-osobowym składzie:
  1. Victor Sergeev (Rosja)
  2. Marek Bojarski (Polska)
  3. Grażyna Ławrynowicz (Polska)
  4. Marina Kirilicheva (Rosja)
  5. Pavel Cymbalij (Rosja)
  6. Anastasia Kononova (Rosja)
  7. Daiva Rikliene (Litwa)
oceniało potrawy w skali 10-punktowej.
 
A oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
I kategoria – Gotowe kiełbaski z grilla – Litwa
II kategoria – Sałatka z warzyw – Polska
III kategoria – Mięso z grilla – Polska
IV kategoria – Kiełbaski z grilla własnego wyrobu – Rosja

Możemy być dumni z naszej polskiej drużyny, która wygrała 2 z 4 kategorii. Wszystkim zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody.

Przy okazji obchodów z okazji Święta Miasta Sławsk odbywały się pokazy konne, tańce z szarfami, można było usłyszeć pieśni regionalne z Litwy, Polski i Rosji. Stowarzyszenie Przyjaciół Galin "Nasze Galiny" mogło pochwalić się rękodziełem,
a miodami ze swojego gospodarstwa Danuta Podolak z Dywit.

Festiwal odbył się w ramach realizacji Projektu „Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej: od doświadczeń lokalnych do współpracy transgranicznej", Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

 

 


Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Poska - Rosja 2007-2013 jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.