15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego:

mgr Joanna Szatkowska - Kierownik Działu, Główny specjalista ds. zarządzania jakością - pokój nr 19
tel. 89/ 535 76 84, wew. 41; tel. kom. 697 700 707

Maria Dudzińska - Referent - pokój nr 19
tel. 89/ 535 76 84, wew. 41; tel. kom. 695 990 245

Marek Piskorz - Kierowca
tel. kom. 697 632 411

Andrzej Długokęcki - Kierowca
tel. kom. 695 890 185  
     
Bogdan Skowronek - Robotnik gospodarczy

Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

Karol Siennicki - Starszy referent
tel. 87/ 520 30 31, tel. kom. 665 892 079

Jan Sidorowicz - Kierowca
tel. kom. 697 632 401Pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych:

mgr inż. Ewa Polita - Kierownik Sekcji, Starszy specjalista - pokój nr 14
tel. 89/ 535 76 84, wew. 62; tel. kom. 665 980 717

mgr Małgorzata WolakSpecjalista - pokój nr 14
tel. 89/ 535 76 84, wew. 62


Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

  1. prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej Ośrodka Doradztwa, w tym m.in.
      zaopatrzenie w niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie;
  2. prowadzenie spraw w zakresie przeglądów, napraw i remontów bieżących sprzętu i obiektów;
  3. zapewnienie ochrony mienia Ośrodka Doradztwa;
  4. zapewnienie warunków dla przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
      oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  5. prowadzenie obsługi transportowej;
  6. przygotowanie planów i wykonywanie zadań inwestycyjnych;
  7. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, koordynowaniem, udzielaniem
      oraz realizowaniem zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy,
      a także zgodnie z zakresem i kompetencjami określonymi wewnętrznymi przepisami Dyrektora, w tym:
        
      - przygotowanie projektów regulaminów i zarządzeń w sprawach dotyczących  zamówień publicznych,
      - przedstawianie Dyrektorowi propozycji planu zamówień publicznych,
      - przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
      - uczestniczenie w komisjach przetargowych,
      - dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
      - prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
      - opiniowanie faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
      zamówień publicznych;

  8. prowadzenie rutynowych i wyrywkowych analiz zużycia materiałów przez poszczególne komórki organizacyjne
      oraz kontroli transportu;
  9. prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątku, zapasów materiałów, zapasów towarów i środków trwałych;
10. współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie;
11. udostępnianie pomieszczeń i innych składników majątkowych oraz wykonywanie usług transportu międzynarodowego;
12. organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą,
      nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego.


Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:

1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, koordynowaniem, udzielaniem oraz realizowaniem
    zamówień publicznych  w oparciu o obowiązujące przepisy, a także zgodnie z zakresem
    i kompetencjami określonymi wewnętrznymi przepisami Dyrektora, w tym:

  - przygotowanie projektów regulaminów i zarządzeń w sprawach dotyczących  zamówień publicznych,
  - przedstawianie Dyrektorowi propozycji planu zamówień publicznych,
  - przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  - uczestniczenie w komisjach przetargowych,
  - dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  - prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  - opiniowanie faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami
    dotyczącymi zamówień publicznych.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.