19.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego:

mgr Joanna Szatkowska - Kierownik Działu, Główny specjalista ds. zarządzania jakością - pokój nr 19
tel. 89/ 535 76 84, wew. 41; tel. kom. 697 700 707

mgr Tomasz Orliński - Specjalista - pokój nr 19
tel. 89/ 535 76 84, wew. 41

Maria Dudzińska - Referent - pokój nr 19
tel. 89/ 535 76 84, wew. 41; tel. kom. 695 990 245

Marek Piskorz - Kierowca
tel. kom. 697 632 411

Andrzej Długokęcki - Kierowca
tel. kom. 695 890 185  
     
Bogdan Skowronek - Robotnik gospodarczy

Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

Karol Siennicki - Starszy referent
tel. 87/ 520 30 31, tel. kom. 665 892 079

Jan Sidorowicz - Kierowca
tel. kom. 697 632 401Pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych:

mgr inż. Ewa Polita - Kierownik Sekcji, Starszy specjalista - pokój nr 14
tel. 89/ 535 76 84, wew. 62; tel. kom. 665 980 717

mgr Marek Siemoński
Starszy specjalista - pokój nr 14
tel. 89/ 535 76 84, wew. 62; tel. kom.  665 890 412

mgr Małgorzata WolakStażysta specjalista - pokój nr 14
tel. 89/ 535 76 84, wew. 62


Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

  1. prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej Ośrodka Doradztwa, w tym m.in.
      zaopatrzenie w niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie;
  2. prowadzenie spraw w zakresie przeglądów, napraw i remontów bieżących sprzętu i obiektów;
  3. zapewnienie ochrony mienia Ośrodka Doradztwa;
  4. zapewnienie warunków dla przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
      oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  5. prowadzenie obsługi transportowej;
  6. przygotowanie planów i wykonywanie zadań inwestycyjnych;
  7. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, koordynowaniem, udzielaniem
      oraz realizowaniem zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy,
      a także zgodnie z zakresem i kompetencjami określonymi wewnętrznymi przepisami Dyrektora, w tym:
        
      - przygotowanie projektów regulaminów i zarządzeń w sprawach dotyczących  zamówień publicznych,
      - przedstawianie Dyrektorowi propozycji planu zamówień publicznych,
      - przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
      - uczestniczenie w komisjach przetargowych,
      - dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
      - prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
      - opiniowanie faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
      zamówień publicznych;

  8. prowadzenie rutynowych i wyrywkowych analiz zużycia materiałów przez poszczególne komórki organizacyjne
      oraz kontroli transportu;
  9. prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątku, zapasów materiałów, zapasów towarów i środków trwałych;
10. współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie;
11. udostępnianie pomieszczeń i innych składników majątkowych oraz wykonywanie usług transportu międzynarodowego;
12. organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą,
      nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego.


Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:

1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, koordynowaniem, udzielaniem oraz realizowaniem
    zamówień publicznych  w oparciu o obowiązujące przepisy, a także zgodnie z zakresem
    i kompetencjami określonymi wewnętrznymi przepisami Dyrektora, w tym:

  - przygotowanie projektów regulaminów i zarządzeń w sprawach dotyczących  zamówień publicznych,
  - przedstawianie Dyrektorowi propozycji planu zamówień publicznych,
  - przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  - uczestniczenie w komisjach przetargowych,
  - dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  - prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  - opiniowanie faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami
    dotyczącymi zamówień publicznych.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.