22.02.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletterTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach

PZDR Bartoszyce                                                Kierownik: Wojciech Zabłocki
11-200 Bartoszyce, ul. Hubalczyków 2                  tel. 665 890 157                                      Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (89) 762 22 05                                         e-mail: w.zablocki@w-modr.pl
e-mail: pzdr.bartoszyce@w-modr.pl


Szkolenie "Bieżące Informacje na temat wybranych działań PROW 2014-2020"

Dnia 17.01.2018 r. w Galinach odbyło się szkolenie powiatowe pod tytułem: „Bieżące informacje na temat wybranych działań PROW 2014-2020”. Głównymi prelegentami byli: Arkadiusz Tabaka - Główny specjalista WMODR oraz dr Marcin Kazimierczuk - p.o. Zastępcy Dyrektora WM OR ARiMR. Omówione zostały zasady ubiegania się o wsparcie z poddziałań:

1.    Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych: nabór 19 lutego - 20 marca 2018 r.
2.    Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników
3.    Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
4.    Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw
       - operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw

Jesteśmy wdzięczni za liczne przybycie. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie poddziałań, prosimy o kontakt
z naszymi doradcami w poszczególnych gminach.

Opracowanie: Wojciech Staniszewski
Bartoszyce, dnia 24.01.2018 r.


Pokaz UPRAWA SOI

24 października 2017 r., na zaproszenie Stadniny Koni Liski, doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach, wraz ze współpracującymi rolnikami, uczestniczyli w pokazie na poletku doświadczalnym uprawy soi. Poletko mieści się w gminie Sępopol w miejscowości Zawiersze. Wyjazd z biura zaplanowano na godzinę 9:30. Na miejscu przywitał nas dyrektor ds. produkcji pan Andrzej Baranowski, który poprowadził merytoryczną część spotkania.

Opracowanie: Wojciech Staniszewski
Bartoszyce, dnia 25.10.2017 r.


Dożynki gminne w Sępopolu

Dożynki gminne w Sępopolu z udziałem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach.
Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Św. w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Sępopolu. Po Mszy korowód wyruszył ze śpiewami na pobliski stadion miejski, na którym to odbyła się część artystyczna. Podczas uroczystości rozstrzygnięto tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Można się było też delektować specjałami przygotowanymi przez sołectwa, zobaczyć rolnicze maszyny i dopingować swoich faworytów podczas turnieju sołectw. Nie zabrakło występów artystycznych i zabawy tanecznej.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Bernard Tomaszewski
Bartoszyce, dnia 05.09.2017 r.


Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Dnia 12.06.2017 r. w Bartoszyckim Powiatowym Ośrodku Doradztwa Rolniczego została zorganizowana Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Miała ona za zadanie upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodzieży z obszarów wiejskich.

Uczestnikami Olimpiady byli mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu bartoszyckiego w wieku 18-35 lat. Zestaw składał się z 25 pytań wielokrotnego wyboru, na rozwiązanie było 30 minut. Trzy osoby, które zdobyły największą liczbę punktów, zakwalifikowały się do Olimpiady Wojewódzkiej, która odbędzie się w Olsztynie dnia 22.06.2017 r.

Podium:
   I m
iejsce - Rafał Kupisz z Osieki
   II. miejsce - Rafał Miecznik z Krawczyk
   III. miejsce - Edward Lesiak z Gląd

Opracowanie: Wojciech Staniszewski
Bartoszyce, dnia 20.06.2017 r.


Od 30 marca 2017 r. szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach - najpierw 80% premii, a kolejne 20% po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji. Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20% w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy.

W razie wątpliwości na temat  szczegółowych kryteriów dostępu można uzyskać informacji u naszych doradców w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach. Ponadto przypominamy o bieżącej akcji sporządzania wniosków o dopłaty obszarowe na rok 2017.

Opracowanie: Bernard Tomaszewski
Bartoszyce, dnia 31.03.2017 r.


Ogród Przyjazny Rodzinie i Turystom

Konkurs „Ogród Przyjazny Rodzinie i Turystom” został zorganizowany po raz piąty przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Jego celem było wyłonienie najciekawiej zaaranżowanego przydomowego ogrodu w gospodarstwach rolnych, w tym gospodarstwach agroturystycznych do 5-ciu pokoi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

I miejsce zdobyła Pani Teresa Depta z naszego powiatu z miejscowości Paluzy. Główną nagrodę wręczył Dyrektor W-MODR Pan Zygmunt Kiersz podczas XXIII Jesiennych Targów Rolniczych w Olsztynie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
   

Opracowanie: Wojciech Staniszewski
Bartoszyce, dnia 09.09.2016 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Dnia 10.06.2016 r. o godz. 10:00 w PZDR w Bartoszycach, przy ul. Hubalczyków 2, odbędzie się powiatowy etap Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Uczestnikami mogą być osoby w przedziale wiekowym 18-35 lat.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w PZDR Bartoszyce, bądź w poszczególnych gminach u doradców rolniczych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 89/ 762 22 05.

Serdecznie zapraszamy do udziału, przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Opracowanie: Wojciech Zabłocki
Bartoszyce, dnia 03.06.2016 r.


W dniu 24.02.2016 r., w Galinach, odbędzie się szkolenie powiatowe zorganizowane przez W-MODR w Olsztynie oraz W-M OR ARiMR poświęcone Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omawione zostaną operacje typu:  „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Premie dla młodych rolników”. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy na godzinę 10.00 do świetlicy wiejskiej.

     Od dnia 15.12.2015 r. w PZDR Bartoszyce zatrudniony został nowy pracownik - pan Wojciech Staniszewski. Zastępuje on nieobecnego pracownika na terenie gminy Bisztynek, panią Katarzynę Przybysz. Dyżur w Urzędzie Miejskim w Bisztynku pozostaje bez zmian, środa w godz. 700-1500. Serdecznie zapraszamy.

Opracowanie: Wojciech Staniszewski
Bartoszyce, dnia 17.02.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.