17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Działdowie

PZDR Działdowo                                                     Kierownik: Renata Skibicka
13-230 Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2                 tel. 665 890 160                                      Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (23) 696 19 75                                            e-mail: r.skibicka@w-modr.pl
e-mail: pzdr.dzialdowo@w-modr.pl


Podsumowanie wyjazdu z rolnikami na Mazurskie AGRO SHOW 2019

Po raz kolejny odbył się wyjazd z rolnikami z naszego powiatu działdowskiego na kolejną już piątą edycję Wystawy Maszyn Rolniczych MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA. Impreza odbywała się w dniach 9-10 lutego na terenie Expo Mazury w Ostródzie. Wystawa w Ostródzie przyciągnęła tysiące rolników. Rolnicy mogli zwiedzać wystawy maszyn oferowane przez różnych producentów oraz regionalnych dystrybutorów.  Prezentowane były wszystkie czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn. Nie zabrakło także producentów nawozów, pasz, budynków inwentarskich, środków ochrony roślin i innych firm z szeroko pojętej branży rolniczej.

Podczas pierwszego dnia wystawy (w tym dnia naszego wyjazdu) imprezę odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Pan Minister najpierw spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej a następnie zwiedzał ekspozycje wraz z delegacją, w tym wystawę W-MODR.
Również rolnicy mieli możliwość uzupełnienia swojej wiedzy podczas pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokazu odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej organizowanych przez Oddział Terenowy KRUS, na którym to gościł sam Minister Rolnictwa.

Powrót z targów rolniczych zakończył się późnym wieczorem w dniu wyjazdu oraz dużym zadowoleniem zwiedzających go rolników z naszego powiatu.Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 13.02.2019 r.


Płatności bezpośrednie

Kolejny rok zmian, jakie zaszły w płatnościach bezpośrednich. Od 2018 roku rolnicy mają obowiązek złożenia wniosku o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało dwa rozwiązania, które mają na celu usprawnienie  procedury weryfikacji deklarowanych obszarów przez rolników, a także mają za zadanie ułatwić życie rolnikom.
Pierwszym rozwiązaniem jest oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018, składane w terminie od 15 lutego do 14 marca 2019 roku. Z tej formy mogą skorzystać rolnicy, którzy w poprzednim roku we wniosku lub oświadczeniu zadeklarowali powierzchnie gruntów ornych do 10 ha.  Poza tym będą ubiegać się tylko o dopłaty takie jak: jednolita płatność obszarowa, płatność zazielenienie, płatność dodatkowa, płatność do chmielu, dopłata do kóz lub owiec oraz płatność niezwiązaną do tytoniu.
Dla pozostałych rolników jedynym rozwiązaniem jest aplikacja eWniosekPlus. Platforma posiada tryb uproszczony, który pozwala na złożenie wniosku bez konieczności edytowania danych. Tryb uproszczony jest dostępny dla rolników, którzy uczestniczą w systemie dla małych gospodarstw, a także dla tych, którzy posiadają poniżej 10 ha gruntów ornych. Dodatkowo rolnicy nie ubiegający się o płatności: rolnośrodowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne oraz zalesieniowe. Pozostali rolnicy wypełniają tryb pełny, który umożliwia wybór wnioskowanych płatności, dodawanie zwierząt, modyfikację działek, deklarowanie obszarów EFA, dodawanie załączników, potwierdzanie poprawności danych i wysłanie wniosku. Wnioski o płatności bezpośrednie można składać od 15 marca.

Opracowanie: Joanna Słupska
Działdowo, dnia 06.02.2019 r.


BIOASEKURACJA W GOSPODARSWIE ROLNYM

W lutym 2014 roku po raz pierwszy w historii Polski  został stwierdzony afrykański pomór świń (African swine fever). ASF, jest groźną i zaraźliwą chorobą wirusową trzody chlewnej i dzików.

W związku z wystąpieniem wirusa w stadzie dochodzi do spadku produkcji, a śmiertelność trzody sięga nawet do 100 %.  Niesie to za sobą przede wszystkim wielkie straty finansowe dla poszczególnych gospodarstw jak i dla całego kraju. Afrykański pomór świń ogranicza możliwość sprzedaży wieprzowiny wewnątrz kraju, ale także eksportu jej poza granice.

Istotną rolę odgrywają tu przede wszystkim hodowcy i lekarze weterynarii, którzy w sposób sprawny i skuteczny uchronią gospodarstwo przed pojawieniem się afrykańskiego pomoru świń. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania jest stosowanie zasad bioasekuracji.

Niezbędne minimum, które powinno być dochowane w każdym gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną:

 • Zakaz obsługi świń przez czas 72 godzin osób, które brały udział w polowaniu zwierząt.
 • Zakaz ingerowania w obsługę świń przez osoby, które obsługują trzodę w innym gospodarstwie.
 • Zakaz karmienia zwierząt odpadkami kuchennymi.
 • Zakaz sprowadzania na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
 • Nie nabywanie trzody chlewnej z źródeł niewiadomego pochodzenia.
 • Budowa podwójnego ogrodzenia na wysokość 1,5 m na podmurówce w przypadku utrzymania świń w systemie otwartym.
 • Zabezpieczenie budynków przed dostępem innych zwierząt( osobne i zamknięte pomieszczenia, bez przejść do innej grupy zwierząt).
 • Prowadzenie rejestru wszystkich osób pojawiających się w pomieszczeniach utrzymujących świnie, jak i również środków transportu każdorazowo wjeżdżających na teren gospodarstwa.
 • Wyłożenie mat dezynfekcyjnych o długości min. 1 m i szerokości całego wejścia, przed wejściami do pomieszczeń, gdzie utrzymywane są świnie.
 • Stałe utrzymanie mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
 • Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 • Stosowanie środków higieny, mycie i odkażanie rąk, bieżące czyszczenie obuwia, a także używanie oddzielnej odzieży i obuwia przy obsłudze trzody chlewnej.
 • Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń.
 • Czasowa aktualizacja spisu trzody z odpowiednim podziałem.

Biorąc pod uwagę występowanie ASF na terenie kraju, niezbędnym elementem walki z tą chorobą jest skuteczna redukcja pogłowia dzików. W związku z odpłatnym odstrzałem, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15 listopada 2018 roku wydało rozporządzenie na temat wysokości ryczałtu za redukcję pogłowia dzików. Wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą samicę wynosi 650 zł, a za samca 300 zł.

Opracowanie: Joanna Słupska
Działdowo, dnia 17.01.2019 r.


Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 17.12.2018 r


Bolerioza? Tak ... i co dalej?

W dniu 17.11. br. w „Welski Health & Happiness Center” w Ciborzu koło  Lidzbarka u p. Bożeny i Andrzeja Daniluków-laureatów krajowych XVIII edycji (2018 r.) ogólnopolskiego konkursu „SPOSÓB NA SUKCES”-Najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich”, odbyło się spotkanie osób zainteresowanych radzeniem sobie z boleriozą na co dzień. Na spotkanie w charakterze lektorów zostali zaproszeni  przedstawiciele nauki i  medycyny. W leczeniu każdej choroby najważniejsza jest dobra diagnostyka i w pierwszej kolejności od tego się rozpoczyna, spotkanie rozpoczęło się również od omówienia diagnostyki  w leczeniu boleriozy. Właściwa diagnoza wykonana na początku zaistnienia choroby  daje ogromne szanse na całkowite wyleczenie tej choroby. Diagnostyka w leczeniu Boleriozy została szczegółowo omówiona  przez p. mgr Jolantę Budzińską-Kotapską. O możliwościach leczenia boleriozy poprzez konwencjonalne leczenie antybiotykami w ramach systemu IDSA refundowanego przez NFZ, oraz systemu ILADS, do leczenia wspomagającego ziołami, ciepłem i innych wspomagających terapii mówił lek.med. Waldemar Pawłowski. Bardzo istotnie wspomagająca leczenie boleriozy  jest właściwa dieta, zbilansowana ukierunkowana na produkty spożywcze wskazane przy boleriozie i zioła, które znacznie w leczeniu mogą  pomóc. Na temat diety mówiła bardzo przekonywująco p. mgr Nina J.Różycka- dietetyk z wieloletnim stażem i doświadczeniem od kilku lat specjalizująca się dietach dla różnych schorzeń.W leczeniu boleriozy  bardzo dużo zależy od nas samych, naszego zrozumienia samych siebie tego co nas otacza fizycznie, mentalnie, środowiskowo itp. Zrozumienia wielu aspektów naszej psychiki i wspomagania się wiedzą związaną z Biologią Totalną uczyła uczestników spotkania kolejna lektorka p. Sonia Ross. Spotkanie zaowocowało licznymi pytaniami do prowadzących. Bardzo ciekawie przekazana  ogromna wiedza i doświadczenie dla wielu uczestników może przynieść wymierne korzyści w postaci umiejętnego radzenia sobie z boleriozą w funkcjonowaniu na co dzień.

Opracowanie: Renata Skibicka
Działdowo, dnia 22.11.2018 r.


Finałowa gala XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces" 2018

11 września w Pałacu Belweder w Warszawie, odbyła się gala XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces". Honorowy patronat nad  konkursem sprawował  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a patronat nad galą finałową objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Rada Programowa Konkursu wyłoniła 15 finalistów w następujących kategoriach: indywidualnej, rodzinnej i inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy gratulacje i podziękowania za wkład w rozwój przedsiębiorczości złożyła  Pani Halina Szymańska- szef Kancelarii Prezydenta RP. Wśród zaproszonych gości była również Pani Elżbieta Rafalska Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz  Pani Barbara Fedyszak-Radziejowska - doradca Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa.

W uroczystości uczestniczył również Pan Krzysztof Szymborski zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Pan Piotr Serafin Dyrektor Generalny KOWR

W konkursie corocznie nagradzane są najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroko rozumiana promocja przedsięwzięć wpływających na rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej na obszarach wiejskich, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Laureatami konkursu „Sposób na Sukces” z naszego województwa byli Państwo Bożena Suwińska-Daniluk i Andrzej Daniluk, którzy zgłosili do konkursu przedsięwzięcie zatytułowane: „Rozszerzenie działalności hotelowo-konferencyjno-gastronomicznej poprzez wprowadzenie programu o charakterze edukacyjnym i profilaktyczno-zdrowotnym "welska droga do zdrowia" ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania konopii.” Państwo Danilukowie prowadzą swoją działalność w powiecie działdowskim, gmina Lidzbark w miejscowości Cibórz położonej przy głównej trasie Lidzbark-Działdowo. Za swoją działalność nasi laureaci zostali docenieni również przez Marszałka  naszego województwa Pana Gustawa Marka Brzezina oraz lokalnego włodarza Burmistrza Lidzbarka Pana Macieja Sitarka. Pan Andrzej Daniluk zajął głos w imieniu wszystkich laureatów i wyróżnionych dziękując wszystkim tym, którzy przyczynili się do zaistnienia ich przedsięwzięcia  w konkursie „Sposób na Sukces”, doceniając w pierwszej kolejności wkład pracy doradczej oraz pozostałych osób po kapitułę konkursu i honorowy patronat. Wszyscy zaproszeni do Belwederu goście zostali ukontentowani muzyką i śpiewem zespołu o tematyce ludowej, możliwością zwiedzenia zabytkowych pięknych mówiących o historii pokoi, sal konferencyjnych, korytarzy   i całego obejścia pałacu. W ogrodzie belwederskim zorganizowano dla wszystkich poczęstunek, podczas którego nawiązywały się rozmowy, nowe znajomości i wymiany kontaktów. W wyjeździe do Belwederu towarzyszyły Państwu Daniluk,  wice-Dyrektor W-MODR Olsztyn Pani Sonia Solarz-Taciak, oraz Kierownik PZDR Działdowo Renata Skibicka.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Renata Skibicka
Działdowo, dnia 25.09.2018 r.


XIV Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Działdowie oraz Święto Plonów w Płośnicy - Powiatowe Dożynki 2018

W Działdowie odbył się XIV Wojewódzki Dzień Pszczelarza oraz 100-lecie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Działdowie. Udział w tej uroczystości wzięły władze samorządu terytorialnego oraz delegacje kół pszczelarzy i organizacji pszczelarskich z woj. warmińsko-mazurskiego a także  przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa. W części oficjalnej wręczono nagrody i odznaczenia za wieloletnie zasługi na rzecz pszczelarstwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Dariusz Wasiela, Zastępca Dyrektora OT KOWR w Olsztynie, który podziękował za dotychczasową owocną współpracę przy wdrażaniu programu wsparcia rynku produktów pszczelich na Warmii, Mazurach i Powiślu. Poinformował o możliwości składania projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Również na tej uroczystości nie zabrakło przedstawiciela W-MODR z siedzibą w Olsztynie, który był reprezentowany przez  kierownik PZDR w Działdowie panią Renatę Skibicką.

Również tego samego dnia odbyły się w związku z zakończeniem okresu żniw w powiecie działdowskim zgodnie z długoletnią tradycją uroczystości dożynkowe w Płośnicy. Święto Plonów, czyli Powiatowo–Gminne dożynki rozpoczął (zgodnie ze zwyczajem) przemarsz korowodu dożynkowego a następnie uroczysta Msza Święta dziękczynna za tegoroczne polny. Po Mszy Świętej Starostowie Dożynek rozpoczęli z Wójtem Gminy Płośnica Krzysztofem Groblewskim obchody dożynkowe dzieleniem chleba. Jak co roku nie zabrakło pięknych wieńców, koncertów ludowych kapeli, stoisk dożynkowych. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Działdowie na czele z kierownikiem Renatą Skibicką również zaprezentował swoje stoisko wraz wystawą, na której przedstawił szeroką ofertę publikacji rolniczych WMODR. Na koniec tej imprezy dożynkowej wszyscy wzięli udział w pokazie fajerwerków.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 07.09.2018 r


Szacowanie strat spowodowanych suszą w powiecie działdowskim


Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą powoli dobiega do końca w powiecie działdowskim. Obecnie powołane komisje szacujące straty spowodowane tym niekorzystnym zjawiskiem pogodowym, oszacowały łącznie około 880 gospodarstw na terenach gmin: Rybno. Płośnica, Działdowo, Lidzbark, Iłowo-Osada. Najbardziej susza dotknęła zboża jare i ozime, truskawki i rzepaki, w mniejszym stopniu trwałe użytki zielone. Wycena dobiega do końca w związku z już przyśpieszonymi żniwami, które ze względu na szybszy proces wegetacji roślin, są w tym roku znacznie wcześniejsze. Producenci rolni po oszacowaniu strat będą mogli korzystać z różnych form pomocy, takich jak: kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, odroczenie terminu płatności składek w KRUS, ulg w podatku rolnym oraz wsparcia oferowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz obniżeniem czynszu dzierżawnego za dzierżawione grunty z KOWR.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 25.07.2018 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” - I etap, powiatowy, konkursu 2018

W dniu 25 maja 2018 r. w PZDR w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku, odbył się po raz kolejny I etap, powiatowy, konkursu „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” dla rolników z powiatu. Konkurs był przepustką do eliminacji wojewódzkich - II etap, zaplanowanych na dzień 25 czerwiec 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W tegorocznych eliminacjach udział wzięło dziesięcioro młodych rolników z powiatu działdowskiego na których czekały trzy atrakcyjne nagrody główne oraz dla wszystkich uczestników olimpiady nagrody pocieszenia.

Laureaci I etapu powiatowego:
I miejsce:  Witkowski Karol – miejscowość: Groszki, gm. Rybno
II miejsce: Warmiński Karol– miejscowość: Sękowo, gm. Działdowo
III miejsce: Konicz Marcin – miejscowość: Jeglia, gm. Rybno

Powyższe osoby będą reprezentować powiat działdowski na tegorocznych eliminacjach wojewódzkich z wiedzy rolniczej
w WMODR z s. w Olsztynie.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 25.05.2018 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

PZDR w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku informuje, że 25 maja br. o godz. 10:00, w siedzibie biura przy ul. Jeleńskiej 6 lok.13/2, zostanie zorganizowana Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Zapraszamy młodych, chętnych do sprawdzenia zasobów swojej wiedzy rolników lub kandydatów na rolników i innych mieszkańców naszego powiatu działdowskiego do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych olimpiady.

Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w eliminacjach powiatowych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w eliminacjach wojewódzkich, organizowanych w Ośrodku Doradztwa z siedzibą w Olsztynie. Zachętą do wzięcia udziału są niewątpliwie nagrody dla zdobywców najlepszych miejsc, ale również satysfakcja i możliwość pogłębienia wiedzy. Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie naszego PZDR do środy włącznie do godziny 15.00, osobiście bądź pod nr tel. 23 696 19 75.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 21.05.2018 r.


 

Szkolenia gminne z płatności bezpośrednich

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Działdowie z s. w Lidzbarku informuje wszystkich rolników o prowadzonym cyklu szkoleń gminnych w miesiącu marzec 2018 roku z zakresu „Zasad i wymogów przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w roku 2018. Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności w formie elektronicznej”.

Iłowo–Osada: GOK, ul. Staszica 1 dnia 06.03.2018 r. godz. 10.00
Lidzbark: PZDR–biuro, ul. Jeleńska 6 dnia 07.03.2018 r. godz. 10.00
Płośnica: Urząd Gminy, ul. Dworcowa 52 dnia 08.03.2018 r. godz. 10.00
Działdowo: Urząd Gminy, ul. Księżodworska 10 dnia 09.03.2018 r. godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 05.03.2018 r.


Szkolenie pt. " Bieżących informacji o poszczególnych działaniach PROW 2014–2020"

PZDR Działdowo z s. w Lidzbarku informuje, że w dniu 23.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Płośnicy przy ul. ul. Dworcowej 52, w sali konferencyjnej urzędu, odbędzie się szkolenie powiatowe dla rolników z zakresu: „Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014–2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej oraz dotyczącej zasad konkurencyjności”. Szkolenie poprowadzi specjalista WMODR oraz ARiMR. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników. Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 10.00.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 12.01.2018 r.


 


Pokaz podsiewu traw

Dnia 2.11.2017 r. w miejscowości Wielki Łęck odbył się pokaz podsiewu traw. Pokaz został zorganizowany przez PZDR Działdowo. Pokaz podsiewu został przeprowadzony za pomocą specjalistycznego siewnika do podsiewu traw firmy APV, a wykonany dzięki uprzejmości rolnika Przemysława Gulczyńskiego. Na pokazie obecny był specjalista z WMODR Marcin Gołębiewski, który opowiedział o zaletach podsiewu traw. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem rolników, co potwierdziła wysoka frekwencja i liczne pytania rolników. Jednak z powodu obfitych opadów deszczu podsiew nie był przeprowadzony w optymalnych warunkach, dlatego też ze względu na duże zainteresowanie rolników, na wiosnę przyszłego roku planowany jest kolejny pokaz podsiewu traw, o czym będziemy na bieżąco informować.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Paweł Psiuk
Działdowo, dnia 21.12.2017 r.


WYJAZD NA „AGRO-SHOW 2017” do Bednar k. Poznania

Dnia 23.09.2017 r. (sobota) Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Działdowie z/s w Lidzbarku organizuje wyjazd do Bednar k. Poznania na XIX Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW 2017. Wyjazd o godz. 5.00 z przystanku PKS Lidzbark. Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się do biura powiatowego w Lidzbarku lub pod nr. tel. 23 6961975.
Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Agnieszka Rostkowska
Działdowo, dnia 18.09.2017 r.


                                                                POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW

Nadchodzi koniec okresu żniw na terenie powiatu działdowskiego i w związku z tą porą, a także z wieloletnią tradycją, zorganizowane zostało Powiatowe Święto Plonów, które odbyło się w niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada. Święto Plonów, czyli Powiatowo–Gminne Dożynki, rozpoczęła (zgodnie ze zwyczajem) uroczysta Msza Święta sprawowana w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Narzymiu. Jak co roku nie zabrakło przemarszu korowodu dożynkowego, uroczystego otwarcia, pięknych wieńców, koncertów ludowych kapeli, stoisk dożynkowych. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Działdowie, na czele z kierownikiem biura Renatą Skibicką, również zaprezentował swoje stoisko wraz wystawą, na której przedstawił szeroką i fachową ofertę publikacji rolniczych WMODR. Na okoliczność dorocznego „Święta Plonów” zorganizowano konkurs na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy oraz najładniejsze stoisko. Święto Plonów zakończyła zabawa taneczna pod gołym niebem.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 29.08.2017 r.


„Owocowo-warzywna rzeźba w piasku”

18 sierpnia  br. w Lidzbarku na plaży miejskiej  przy ul. Leśniczówka 4 odbyło się  wydarzenie  sportowo-edukacyjne adresowane  do dzieci i młodzieży  mieszkających w naszym mieście i gminie  oraz tych, które  tu do nas przyjechały  wypoczywać na zorganizowanych koloniach bądź i w innej formie. Wydarzenie miało miejsce w pięknej scenerii nad jeziorem lidzbarskim w bardzo ciepły letni dzień i miało na celu  edukowanie  dzieci i młodzieży  poprzez zabawę  z zakresu  prawidłowego  odżywiania oraz szerokie  propagowanie  aktywności fizycznej.Głównym organizatorem tej imprezy był Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie. Dołączyliśmy  się również do grona współorganizatorów  wystawiających swoje stoisko, na którym główną atrakcją były barwne  dekoracje na twarzach maluchów, wykonywane przez panie Ewa Polita i Bożena Szczapa.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Renata Skibicka
Działdowo, dnia 28.08.2017 r.


„Festiwal wieprzowiny” w Działdowie

Po raz pierwszy w Działdowie odbył się Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny. Impreza miała miejsce podczas Dni Działdowa trwających od 12 do 15 sierpnia br. Festiwal Wieprzowiny odbył się w niedzielę 13 sierpnia 2017 r. a jego głównym organizatorem był Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza. Wśród atrakcji festiwalu znalazły się: konkurs kulinarny dla wystawców, potyczki przedstawicieli władz samorządowych o najlepszego kotleta schabowego, warsztaty kulinarne i degustacje. Było smacznie i wesoło. W potyczkach o najlepszego kotleta stanął do konkurencji sam Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, obok niego Burmistrz Grzegorz Mówiński, W-ce Burmistrz Andrzej Wiśniewski oraz Wójt Działdowa Paweł Cieśliński. Ostatni wymieniony okazał się najlepszym kucharzem, przygotował najlepszego kotleta. W konkursach kulinarnych zaistnieli przedstawiciele sołectw i branży gastronomicznej oraz … miejscowy areszt śledczy, co zaciekawiło wielu uczestników. Zwyciężyła ekipa „W Dolinie Sala Bankietowa” w Działdowie, drugie miejsce zajęła drużyna z sołectwa Brodowo-Praktyczne Panie, a trzecie Areszt Śledczy z Działdowa. Wyróżnienie otrzymali: Spółdzielnia Socjalna Mocna Strona, Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Dwór i Sołectwo Uzdowo.

Nie zabrakło również akcentu doradczego. Wystawiliśmy stoisko doradcze reprezentując nasz Ośrodek jako PZDR Działdowo. Na naszym stoisku można było zaopatrzyć się w literaturę fachową dotyczącą również wieprzowiny.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Renata Skibicka
Działdowo, dnia 24.08.2017 r.


W związku z aktualną niekorzystną sytuacją epizootyczną w kraju w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF), związaną z pojawieniem się nowych ognisk choroby, z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie odbędą się w powiecie działdowskim, szkolenia dla rolników, osób i podmiotów działających  w sektorze mającym wpływ na zapobieganie szerzeniu się  ASF, a w szczególności dotyczącym przestrzegania bioasekuracji.  

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Działdowie, przy współpracy  z Inspekcją Weterynaryjną oraz Powiatową Radą Izb Rolniczych, zaangażował się w organizację spotkań z rolnikami.
Szkolenia odbędą  się w terminach:

03 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Płośnicy o  godz.10.00,
04 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Działdowie o godz. 10.00.

Następne szkolenia odbędą się w poszczególnych gminach powiatu działdowskiego w najbliższym czasie.

Opracowanie: Renata Skibicka
Działdowo, dnia 31.07.2017 r.


„Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” - I etap, powiatowy, konkursu

W dniu 29 maja 2017 r. w PZDR w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku, odbył się po raz kolejny I etap, powiatowy, konkursu „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” dla rolników z powiatu. Konkurs był przepustką do eliminacji wojewódzkich - II etap, zaplanowanych na dzień 22 czerwca 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W tegorocznych eliminacjach udział wzięło 9 rolników z powiatu działdowskiego.
Zachętą do wzięcia udziału były atrakcyjne nagrody dla zdobywców najlepszych miejsc, a dla wszystkich uczestników olimpiady nagrody pocieszenia.

Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce:  Karol Warmiński - Sękowo
II miejsce: Cezary Grzela - Gruszka
III miejsce: Damian Sokołowski – Nowe Dłutowo
Powyższe osoby będą reprezentować powiat działdowski na tegorocznych eliminacjach wojewódzkich z wiedzy rolniczej
w WMODR z s. w Olsztynie.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 31.05.2017 r.


Wnioski o przyznanie płatności obszarowych

PZDR w Działdowie informuje wszystkich rolników powiatu, że od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR w Działdowie wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 10.04.2017 r.


Spotkanie dotyczące umów kontraktacyjnych na produkcję zbóż, warzyw, strączkowych i korzeniowych

Dnia 04 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Działdowie  odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe gospodarstw  rolnych  prowadzących produkcję ekologiczną (z powiatów: działdowskiego, nidzickiego i  szczycieńskiego)  z zakresu umów kontraktacyjnych na produkcję zbóż, warzyw, strączkowych i korzeniowych. W spotkaniu  udział wzięły takie firmy jak: Sowul&Sowul Sp. z o.o., AG Feeding Sp. z o.o., Bio-Warmia Sp. z o.o., Sylwester Lipski, Suszarnia Warzyw Jaworski oraz W-MODR z s. w Olsztynie. Konferencję prowadził koordynator Kooperatywy Ekopole Bogusław Barański. Poruszono tematy kontraktacji wieloletniej zbóż, strączkowych i warzyw z certyfikatem ekologicznym oraz uprawy lucerny na zielonkę. Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz rozmowami w kuluarach.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 10.04.2017 r.


Informujemy, że 29 maja br. o godz. 10:00, w PZDR Działdowo z siedzibą w Lidzbarku przy ul. Jeleńska 6 lok.13/2, zostanie zorganizowana Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Zapraszamy młodych, chętnych do sprawdzenia zasobów swojej wiedzy rolników lub kandydatów na rolników i innych mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych Olimpiady. Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w eliminacjach powiatowych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w eliminacjach wojewódzkich, organizowanych w Ośrodku Doradztwa w Olsztynie. Zachętą do wzięcia udziału są niewątpliwie nagrody dla zdobywców najlepszych miejsc, ale również satysfakcja i możliwość pogłębienia wiedzy.

Opracowanie: Renata Skibicka
Działdowo, dnia 29.03.2017 r.


W dniu 04.04.2017 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla producentów rolnych zainteresowanych zawieraniem wieloletnich umów kontraktacyjnych na produkcję ekologiczną  zbóż, warzyw, strączkowych i korzeniowych. Na spotkanie zapraszamy wszystkich tych, którzy prowadzą w swoim gospodarstwie produkcję ekologiczną certyfikowaną, bądź zamierzają taką prowadzić. Spotkanie jest organizowane przy współpracy z firmami Sowul@Sowul Sp .z o.o., AG Feeding Sp. z o.o., Bio-Warmia Sp. z o.o., Sylwester Lipski, Suszarnia Warzyw Jaworski.

Opracowanie: Renata Skibicka
Działdowo, dnia 29.03.2017 r.


Informujemy, że dnia 27.01.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Działdowie (sala konferencyjna) przy ul. Kościuszki 3 o godz. 10:00 rozpocznie się szkolenie dla rolników nt.: „Przeciwdziałanie występowaniu i rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem ASF”. Serdecznie zapraszamy.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 09.01.2017 r.


W dniu 18.01.2017 r. w Urzędzie Gminy w Działdowie przy ul. Księżodworskiej 10, w sali konferencyjnej odbędzie się szkolenie powiatowe dla rolników z zakresu: „Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW na lata 2014-2020 w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej”. Zapraszamy zainteresowane osoby. Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 10.00.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 09.01.2017 r.W dniu 29.12.2016 r. w nowej siedzibie Urzędu Skarbowego przy ul. Mari Skłodowskiej Curie 35a, odbędzie się spotkanie dla rolników, dotyczące nowych zmian w przepisach podatku VAT w 2017 r. Początek spotkania o godzinie 10.00.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 19.12.2016 r.


W dniu 15.12.2016 r. kierownik PZDR Działdowo Renata Skibicka uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Powiatowy Zarząd Izb Rolniczych. Posiedzenie odbyło się w miejscowości Burkat przy współudziale przedstawicieli instytucji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Biura Powiatowego ARIMR oraz Oddziału Terenowego ARR. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy dotyczące rolnictwa.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 19.12.2016 r.


Dożynki w Starym Dłutowie

Zbliża się już koniec okresu żniw w powiecie działdowskim i w związku z tą porą, a także z tradycją, zorganizowane zostały uroczystości dożynkowe, które odbyły się w niedzielę 28 sierpnia 2016 roku w Starym Dłutowie. Święto Plonów, czyli Powiatowo–Gminne dożynki rozpoczęła (zgodnie ze zwyczajem) uroczysta Msza Święta sprawowana w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Starym Dłutowie. Jak co roku nie zabrakło przemarszu korowodu dożynkowego, uroczystego otwarcia, pięknych wieńców, koncertów ludowych kapeli, stoisk dożynkowych. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Działdowie na czele z kierownikiem Renatą Skibicką również zaprezentował swoje stoisko wraz wystawą, na której przedstawił szeroką ofertę publikacji rolniczych WMODR.

Na okoliczność dorocznego „Święta Plonów” zorganizowano konkurs na najlepszego rolnika w regionie, konkurs na najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy oraz najładniejsze stoisko. W konkursie na najładniejszy wieniec nagrodzono: Nick (I miejsce), Narzym i Zdrojek (II i III miejsca). Wyróżnienia za udział otrzymały miejscowości: Iłowo-Osada, Adamowo, Stare Dłutowo, Wąpiersk i Koty. W konkursie na najładniejsze stoisko dożynkowe nagrodzono: Stare Dłutowo
(I miejsce), Wąpiersk i Bryńsk (pozostałe miejsca)
.
Nagrody dla najlepszych rolników w gminie Lidzbark odebrali: Tomasz Brdak (Nowy Dwór), Aldona Maciejewska (Wawrowo), Jakub Gutowski (Wąpiersk) i Krzysztof Szczepański (Jeleń). Dożynki Powiatowo-Gminne 2016 r. zakończyła zabawa pod gwiazdami.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 31.08.2016 r.


W dniu 05.04.2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Iłowo-Osada, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła Kierownik PZDR Działdowo Pani Renata Skibicka. Podczas posiedzenia omówiono istotne kwestie związane z pomocą dla rolników poszkodowanych  przez  wystąpienie niekorzystnych zjawisk pogodowych wpływających na rolnictwo, tj. wystąpienie suszy w 2015 roku. Zostały także przedstawione niezbędne informacje nt. prac komisji szacujących szkody związane z ujemnymi skutkami  przezimowania upraw w roku bieżącym.

Informujemy, że zbliża się termin eliminacji powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Uczestnikami zmagań w olimpiadzie mogą być osoby w wieku od 18 do 35 roku życia, które prowadzą lub zamierzają prowadzić gospodarstwo rolne. Chętni do wzięcia udziału w olimpiadzie mogą zgłaszać się do dnia 15.05.2016 r. u Kierownika PZDR Działdowo lub doradców w poszczególnych gminach powiatu. Olimpiada odbędzie się  w dniu 23.05.2016 r. w PZDR Działdowo z siedzibą w Lidzbarku przy ul. Jeleńskiej  6 lok. 13/2, początek o godz. 10.00.

Trwają szacunki strat w gospodarstwach, które zgłaszają straty w uprawach rolniczych w związku z ujemnymi skutkami przezimowania. W skali powiatu działdowskiego do oszacowania strat zgłosiło się: w Działdowie - 30 gospodarstw, w Iłowie-Osadzie - 50, w Rybnie - 50, w Płośnicy - 30 , w Lidzbarku - 3 /stan na dzień 13.04.2016 r./.

Opracowanie: Grzegorz Jędrzejek
Działdowo, dnia 13.04.2016 r.


26.02.2016 r. odbędzie się  szkolenie powiatowe dla rolników z zakresu PROW na lata 2014-2020 dotyczące działań: "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" - typ operacji "Premie dla młodych rolników", "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" - typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych". Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie, przy ul. Kościuszki 3. Szkolenie organizowane jest przez PZDR Działdowo, przy współpracy z OR i BP ARiMR oraz z Radą Powiatową W-MIR.

W dniach 19-20.02.2016 r. odbędzie się na terenie powiatu działdowskiego w miejscowości Cibórz koło Lidzbarka międzynarodowa konferencja „Konopie – pomost między przeszłością i przyszłością” dotycząca stosowania konopii w medycynie  oraz odbudowania uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych zorganizowana przez Fundację Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Hemp Ministry i Hotel Welski.

W dniu 13.02.2016 r. odbędzie się, zorganizowany przez PZDR Działdowo, wyjazd szkoleniowy dla rolników z powiatu działdowskiego do Ostródy na Targi Zagroda w Expo Mazury – ARENA OSTRÓDA.

Opracowanie: Renata Skibicka
Lidzbark, dnia 08.02.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.