22.02.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletterTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Elblągu

PZDR Elbląg                                                     p.o. Kierownika: Katarzyna Czyż
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2                       tel. 665 860 668                                            Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (55) 235 32 36                                     e-mail: k.czyz@w-modr.pl
e-mail: pzdr.elblag@w-modr.pl


Wnioski o dopłaty w formie elektronicznej


Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich składa się w formie elektronicznej poprzez aplikację eWniosekPlus. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej będzie możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosków z 2017 roku nie uległy zmianie. możliwe będzie złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018.

Oświadczenie może złożyć wyłącznie rolnik, który deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność dodatkową, płatność do uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatność ONW (PROW 2014–2020), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020), a także wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013). Oświadczenie składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 roku.

Rolnicy, którzy posiadają swoje konto w aplikacji eWniosek, mogą zalogować się na swoje istniejące już konto. Jeżeli rolnik nie posiada konta może utworzyć nowe. Do założenia potrzebne są trzy dane weryfikacyjne:
- numer identyfikacyjny,
- kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w 2017 roku,
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 06.02.2018 r.


Modernizacja gospodarstw rolnych


Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. będzie możliwość składania wniosków do ARiMR o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, które jest finansowane z budżetu PROW na lata 2014–2020.

Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł. Można otrzymać wsparcie na inwestycje związane
z  racjonalizacją technologii produkcji, zwiększeniem skali produkcji, zmianą profilu produkcji lub poprawą jakości produkcji.
W przypadku inwestycji, które nie są związane bezpośrednio z budową, czy modernizacją budynków inwentarskich (wyposażenie budynków inwentarskich, modernizacja magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca) maksymalna kwota pomocy wynosi 200 tys. zł.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 10 do 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących.
Pomoc będzie przyznawana rolnikom poprzez dofinansowanie poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji.  Standardowo poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, bądź o wsparcie składa wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowanie może być wyższy i wynosić 60%.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 06.02.2018 r.


Elbląskie Święto Chleba

W dniach 01-03.09.2017 r. odbyło się Elbląskie Święto Chleba. W programie tegorocznej edycji święta było wspólne gotowanie połączone z degustacją potraw, turniej rycerski, a także występy zespołów folklorystycznych.
Święto Chleba jest to przede wszystkim jarmark z produktami żywnościowymi, regionalnymi wypiekami oraz rękodziełem z Polski i Litwy. Podczas tego wydarzenia można było spróbować i kupić chleb z najróżniejszych zakątków Polski. Nie zabrakło także wędlin, miodów, czy żywności ekologicznej.
W tym roku było 240 wystawców, w tym również Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentował swoją ofertę.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 04.09.2017 r.


XIII Zlot Miłośników Aniołów

08 lipca 2017 r. w Aniołowie odbył się XIII Zlot Miłośników Aniołów. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo. Na spotkanie przybyli miłośnicy aniołów z miast i wsi,  grupy mieszkańców zainteresowane tworzeniem wioski tematycznej oraz twórcy ludowi. Zlot poprzedził VI Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego, gdzie zostały przedstawione aktywne grupy oraz organizacje społeczne.

Zlot rozpoczął się od rajdu rowerowego z Pasłęka do Aniołowa. Następnie odbyła się parada szlakiem aniołów i urokliwych zakątków w Aniołowie. Uczestnicy mieli okazje wziąć udział w zabawie pod gwiazdami oraz obejrzeć występ teatru ognia „Angels in the fire”.  Przez cały zlot można było oglądać różne wystawy, nabyć wyroby rękodzieła ludowego, a także skosztować specjałów o "anielskich smakach".

Patronatem wydarzenie objęło Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz Gmina Pasłęk.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 14.07.2017 r.


Dni Pola

29.06.2017 r. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rychlikach zaprosił rolników oraz doradców na Dni Pola.

W rolnictwie bardzo ważne jest planowanie. Rolnicy,  jak co roku, stają przed wyborem odmian zbóż. Dzięki tego typu spotkaniom mogą zapoznać się z wypróbowanymi w doświadczeniach rozwiązaniami. Doświadczenia prowadzone w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie oraz w Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian w Rychlikach są cennym źródłem informacji. Są wiarygodne, gdyż prowadzone są lokalnie, w naszym środowisku.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 i  miało następujący przebieg:
•    wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Jankowskiego „Nawożenie rzepaku ozimego”;
•    prezentacja wyników doświadczeń polowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego;
•    zwiedzanie pól doświadczalnych z prezentacją odmian zalecanych do uprawy;
•    poczęstunek.

Podczas tej imprezy polowej goście mogli pogłębić swoją wiedzę oraz wymienić się opiniami oraz doświadczeniem.

Opracowanie: Katarzyna Czyż
Elbląg, dnia 04.07.2017 r.


Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy

W dniu 28.02.2017 r. w siedzicie PZDR w  Elblągu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji projektu pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” prowadzone przez panią Joannę Kazberuk.
W spotkaniu udział wzięli rolnicy wraz z ich doradcami z PZDR Elbląg, PZDR Ostróda, PZDR Braniewo oraz PZDR Iława.

Gospodarstwa opiekuńcze  stanowią część koncepcji tzn. rolnictwa społecznego, które łączy działalność rolniczą z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Potencjał gospodarstwa rolnego wykorzystywany jest do prowadzenia działań będących o charakterze terapeutycznym. Idea gospodarstw opiekuńczych daje możliwość rozwoju gospodarstwom, nie tylko  agroturystycznym, lecz także tym, które chcą zwiększyć swoje dochody.

Tematami poruszanymi na spotkaniu były:
1. Ogólne informacje nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR);
    Rolnictwo społeczne i opiekuńcze – idea oraz dobre praktyki
2. Koncepcja funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych
3. Możliwość finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych

Zaprezentowane zostały przykłady z innych krajów UE oraz koncepcja funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce wraz z możliwymi sposobami wsparcia finansowego dla takiej działalności.
Na zakończenie spotkania obyła się dyskusja na temat potrzeb  zakładania gospodarstw opiekuńczych w naszym województwie.

Opracowanie: Katarzyna Czyż
Elbląg, dnia 09.03.2017 r.


XI edycja konkursu  „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”- podsumowanie

     W sobotę, 05.11.2016 r., w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, odbył się pierwszy subregionalny finał XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”. Jego organizatorem był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olsztyn.
    Celem konkursu jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, opublikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz promocja jedynych w swoim rodzaju produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.
      Uczestnikami konkursu byli mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: osoby fizyczne, przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich.

Do konkursu zgłoszono 14 potraw, które oceniało Jury w składzie:
•    Jarosław Sarnowski – przewodniczący komisji, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
      Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
•    Zofia Stankiewicz - członek komisji, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
•    Angelika Rejs – członek komisji, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Wyniki konkursu:

Potrawy w podkategorii przedsiębiorstwa i szkoły:
I miejsce – Mikołaj Stolarz i Jacek Inorowicz z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu za „Wędzony na trawie żubrowej comber z jelenia, podany z babeczką z sera koziego w towarzystwie soku z kurek i buraka”,
II miejsce – Aleksandra Grigorian i Justyna Wnos z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu za „Jesiotra duszonego w ogórkach kiszonych i suszonych śliwkach”,
III miejsce – Justyna Binkowska i Magdalena Wiatr z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu za „Babkę ziemniaczaną ze śledziem na sałatce z buraków”.

Potrawy w podkategorii osoby fizyczne:
I miejsce – Krystyna Gaj z Tolkmicka za „Sandacza na plackach dyniowych”,
II miejsce – Marzena Piekarska z Rogit k. Braniewa za „Pierogi z płucek z dzika w barszczu grzybowym”,
III miejsce – Teresa Wróblewska z Koła Gospodyń Wiejskich Jędrychowo za „Pierożki wołowe w rosole”.

W drugiej kategorii oceniono 32 produkty. Oceny dokonało jury w składzie:
•    Alicja Bojarska – przewodnicząca komisji, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
      i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
•    Jolanta Mackiewicz - Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
•    Katarzyna Czyż – członek komisji,  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Elblągu.

Poniżej zwycięzcy w poszczególnych podkategoriach:

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego - produkty i przetwory mięsne: 
I miejsce – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Gołogóra k. Świątek za „Kiełbasę kasztelańską”,
II miejsce – Agnieszka Karwecka z Pieniężna za „Warmiński schab suszony dojrzewający”,
III miejsce – Bernadeta Kruszyńska z Rudzienic za „Smalec wieprzowy z jabłkiem”.

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego – produkty i przetwory z ryb:
ex aequo I miejsce zdobyły
Danuta Bondarenko z Tolkmicka za „Półtuszki śledziowe”,
Wiesława Sołtysiak z Klubu Gosposia przy OSP w Tolkmicku za „W warzywach skąpany zalewowy łosoś marynowany”.

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego – miody:
 I miejsce – Gospodarstwo Pasieczne Miody Wileńskich z Rogit k. Braniewa za „Miód gryczany”,
II miejsce – Halina Smyk z Pieniężna za „Miód lipowy”.

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami- przetwory owocowe i warzywne (w tym grzyby i przetwory z grzybami oraz napoje bezalkoholowe):
ex aequo I miejsce zdobyły
Adela Hornof z Koła Gospodyń Wiejskich z Kamionka Wielkiego za „Kolorową sałatkę”,
Danuta Bondarenko z Tolkmicka za „ Wigilijny przysmak kapustka z grzybkami”,
II miejsce – Mariola Krawczykowska z Tolkmicka za „Smakoszek – dżem z dyni”,
III miejsce – Bernadeta Kruszyńska z Rudzienic za „Pastę z papryki”.

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami – produkty zbożowe, w tym chleby:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie Kisielickim za „ Chleb pszenno – żytni”.

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami – produkty cukiernicze, w tym ciasta
i ciasteczka:

I miejsce – Jolanta Bernatek z Koła Gospodyń Wiejskich Jędrychowo za „Szarlotkę”,
II miejsce – Grażyna i Piotr Podgórscy z Brzeziny k. Tolkmicka za „Sernik na swojskim twarogu”,
III miejsce – Halina Smyk z Pieniężna za „Makową pychotkę”.

Regionalne napoje alkoholowe:

ex aequo I miejsce zdobyło aż 5 osób:
Barbara Chrząszcz z Tolkmicka za nalewkę „Wiśniowa MOC”,
Marzena Burna z Koła Gospodyń Wiejskich Jędrychowo za nalewkę „Śliwowica”,
Mariola Krawczykowska z Tolkmicka za „Stryjówkę nalewkę z głogu”,
Adela Hornof z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim za nalewkę „Agrestówka”,
Oraz Krystyna Tkaczuk z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim za „Nalewkę z kwiatu czarnego bzu”.

Zdobywcy I miejsc, zgodnie z regulaminem, zostali automatycznie nominowani do finału konkursu w Olsztynie.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Katarzyna Czyż
Elbląg, dnia 06.12.2016 r.


PZDR w Elblągu zaprasza na szkolenie powiatowe pn. "Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej". W programie szkolenia:
 - inwestycje w gospodarstwach rolnych,
 - premia dla młodych rolników,
 - grupy producentów rolnych.

Wykładowca W-MODR w Olsztynie - pan Arkadiusz Tabaka.

Szkolenie odbędzie się 29.02.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Elblągu, przy ul. Browarnej 85. Początek godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.

W miesiącu luty 2016 roku zapraszamy także na szkolenia gminne i wiejskie:

22.02.2016 r. szkolenie gminne "Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej". Wykładowcy: Arkadiusz Tabaka i Tadeusz Treska;  miejsce szkolenia: sala konferencyjna UG Gronowo Elbląskie. Początek godz. 10.00.

24.02.2016 r. szkolenie wiejskie ‘’Metodyki integrowanej ochrony roślin /zboża, kukurydza, rzepak/ obowiązujące i wspomagające pracę rolnika i doradcy. Obowiązkowe ubezpieczenia upraw". Wykładowca: Grzegorz Tulski; miejsce szkolenia: świetlica wiejska Krasin, gmina Pasłęk. Początek godz. 10.00.

25.02.2016 r. szkolenie wiejskie ‘’Metodyki integrowanej ochrony roślin /zboża, kukurydza, rzepak/ obowiązujące i wspomagające pracę rolnika i doradcy. Obowiązkowe ubezpieczenia upraw". Wykładowca: Grzegorz Tulski; miejsce szkolenia: świetlica wiejska Rogajny, gmina Pasłęk. Początek godz. 10.00.

26.02.2016 r. szkolenie wiejskie ‘’Przegląd nowych środków ochrony roślin i zastosowanie w zwalczaniu patogenów w uprawach zbóż i rzepaku". Wykładowca: Grzegorz Tulski; miejsce szkolenia: świetlica wiejska Stegny, gmina Pasłęk. Początek godz. 10.00.

Opracowanie: Janusz Wieczorek
Elbląg, dnia 17.02.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.