17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Elblągu

PZDR Elbląg                                                     p.o. Kierownika: Katarzyna Czyż
82-300 Elbląg, ul. Nowodworska 10 B                 tel. 665 860 668                                      Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (55) 235 32 36                                     e-mail: k.czyz@w-modr.pl
e-mail: pzdr.elblag@w-modr.pl


Restrukturyzacja Małych Gospodarstw


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż od 28 lutego do 29 marca 2019 r. można składać wnioski na Działanie PROW: Restrukturyzacja Małych Gospodarstw.


Można otrzymać premię o wysokości 60 000 zł, którą należy przeznaczyć na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa polegającej na inwestycji w środki trwałe, udział w szkoleniach oraz na innych działaniach, które są niezbędne, aby doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, bądź o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości.


Kolejność przysługiwania pomocy zależy od punktów, które są przyznawane wg kryteriów takich jak: kompleksowość biznesplanu ,rodzaj produkcji ,docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa, wiek wnioskodawcy, rodzaj planowanej produkcji, zmiana kierunku produkcji, czy podleganie ubezpieczeniu w KRUS oraz nie prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.


Pomoc jest przyznawana jeśli wnioskodawca utrzyma minimum 7 punktów.
Wszystkich chętnych rolników, którzy są zainteresowani do skorzystania z operacji Restrukturyzacja Małych Gospodarstw i chcą skorzystać z pomocy naszych doradców zapraszamy do kontaktu.


PZDR w  Elblągu 55 235 32 36
PZDR w Pasłęku 55 248 55 04

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 04.02.2019 r.


Szkolenie powiatowe

21.01.2019 r. w siedzibie PZDR Elbląg przy ul. Nowodworskiej 10 B odbyło się szkolenie powiatowe na temat: „Bieżące informacje o wybranych działaniach PROW 2014-2020, zasad konkurencyjności oraz perspektywy j WPR 2021-2027”.

Podczas szkolenia pracownicy z olsztyńskiego W-MODR, Arkadiusz Tabaka oraz Natalia Machałek  omówili wybrane działania PROW , na które będzie nabór w roku bieżącym. Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Marcin Kazimierczuk omówił możliwości wparcia rolniczego handlu detalicznego.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 31.01.2019 r.


Szkolenia chemizacyjne

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Elbląg prowadzi zapisy na szkolenia chemizacyjne podstawowe i uzupełniające.

Planowane szkolenia w miesiącu lutym:

Data Godzina rozpoczęcia Temat Miejsce
12.02.2019 900 Szkolenie uzupełaniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim
19.02.2019 900 Szkolenie uzupełaniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym Dom Kultury w Młynarach
26.02.2019 900 Szkolenie uzupełaniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym Urząd Gminy w Tolkmicku
28.02.2019 900 Szkolenie uzupełaniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym Spółdzielnia Mleczarska ul. Bankowa 25, Pasłęk

Wszystkich chętnych rolników, którzy chcą skorzystać ze szkolenia prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

PZDR w Elblągu 55 235 32 36
PZDR w Pasłęku 55 248 55 04 

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 31.01.2019 r.


Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. ARiMR przyjmuje wnioski na operację  "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych".

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość refundacji:
1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej, na podstawie której będzie przyznawana kolejność przysługiwania pomocy.

Wszystkich rolników, którzy chcą skorzystać z pomocy naszych doradców przy wypełnieniu wniosku oraz biznesplanu prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

PZDR w Elblągu 55 235 32 36
PZDR w Pasłęku 55 248 55 04

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 07.01.2019 r.


Szkolenie powiatowe

21.01.2019r.  o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w  Elblągu przy ul. Nowodworskiej 10B odbędzie się szkolenie powiatowe na temat: „Bieżące informacje z PROW 2014-2020 i perspektywa nowej WPR 2021-2027”.

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 07.01.2019 r.


Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która określa zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich. Ustawa ta nadaje osobowość prawną kołom gospodyń wiejskich, zapewniając ich szybką rejestrację.

Koło gospodyń wiejskich jest organizacją mieszkańców wsi niezależną od administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby założyć koło wystarczy dziesięć osób.  Na terenie jednej wsi może działać jedno koło. Aby zostać członkiem koła gospodyń wiejskich trzeba mieć ukończone 18 lat oraz  zamieszkiwać teren wsi, na której prowadzona będzie działalność.

Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 04.12.2018 r.


Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Od 13.11.2018r. do 27.11.2018r. producenci rolni, którym huragan, deszcz nawalny bądź grad spowodował szkody w uprawach rolnych w 2017 roku  mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc.

Pomoc nie będzie przysługiwała rolnikom, którzy już taką pomoc otrzymali.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 08.11.2018 r.


Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Przypominamy, że 13 listopada 2018r. kończy się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Wszystkich rolników, którzy chcą skorzystać z pomocy naszych doradców przy wypełnieniu wniosku oraz biznesplanu na poddziałanie „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

PZDR w Elblągu 55 235 32 36
PZDR w Pasłęku 55 248 55 04

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 08.11.2018 r.


Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa informuje, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

O wsparcie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika, bądź domownik rolnika, który na dzień poprzedzający złożenie wniosku, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie co najmniej od 12 miesięcy.

Kryteria wyboru:

•    Innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy (2pkt);
•    Kwalifikacje zawodowe beneficjentów z zakresu podejmowanej działalności (3pkt);
•    Wiek beneficjenta- w dniu złożenia wniosku beneficjent ma mniej niż 40 lat (1pkt);
•    Operacja realizowana w gminach o wysokim poziomie bezrobocia  ( 0-2 pkt);
•    Operacje, które będą przewidywać utworzenie nowych miejsc pracy (poza etatem przewidzianym dla beneficjenta) (3-4 pkt).

Premia w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu.

Wszystkich chętnych rolników, którzy są zainteresowani do skorzystania z operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i chcą skorzystać z pomocy naszych doradców zapraszamy do kontaktu.

PZDR w Elblągu 55 235 32 36
PZDR w Pasłęku 55 248 55 04

Opracowanie: Katarzyna Czyż
Elbląg, dnia 13.09.2018 r.


Dożynki Powiatowe

Starosta Elbląski oraz Wójt Gminy Elbląg zapraszają na Dożynki Powiatowe. W tym roku dożynki odbędą się 8 września (sobota) w miejscowości Nowakowo w gminie Elbląg. 

Program:
14:00 – Msza św. w Kościele WNMP w Cieplicach.
15:30 – Otwarcie festynu dożynkowego kompleks szkolny w Nowakowie.
16:30 – Program Muzyczno-Sportowy.
17:30 – Rozstrzygnięcie konkursów.
18:00 – Występy artystów lokalnych.
21:00 – Występ gwiazdy festynu dożynkowego – Zespół MEJK.
22:00 – Teatr ognia, pokaz fajerwerków.
22:30 – Zabawa taneczna.

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 05.09.2018 r.


Rolniku złóż wniosek o oszacowanie strat

Trwa susza rolnicza. Wszyscy poszkodowani rolnicy mogą złożyć wniosek o oszacowanie strat do swojej gminy.  Powołana przez Wojewodę komisja przyjedzie oszacować straty.

Mimo sezonu urlopowego nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

Opracowanie: Katarzyna Czyż
Elbląg, dnia 05.07.2018 r.


Premia dla młodych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. można składać wnioski na Działanie PROW: Premia dla młodych rolników.

Można otrzymać premię w wysokości 100 tys. złotych, którą będzie można wykorzystać na prowadzoną działalność rolniczą.

Kolejność przyznawania pomocy zależy od sumy przyznawanych punktów za:

•    Powierzchnia użytków rolnych (do 7 pkt)
•    Inwestycje budowlane związane z produkcją rolniczą (3 pkt)
•    Kwalifikacje zawodowe ( 2 – 5 pkt)
•    Udział w zorganizowanych  formach współpracy producentów  rolnych ( 1 pkt)
•    Przygotowanie oraz stosowanie planu nawozowego (2 pkt)
•    Przejmowanie gospodarstwa w całości ( 3 pkt)
•    Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem ( 2 – 4 pkt)
•    Inwestycje w zakresie ochrony środowiska ( do 5 pkt)

Pomoc jest przyznawana jeśli wnioskodawca utrzyma minimum 8 punktów.

Wszystkich chętnych rolników, którzy są zainteresowani do skorzystania z operacji Premie dla młodych rolników i chcą skorzystać z pomocy naszych doradców zapraszamy do kontaktu.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 05.07.2018 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej

30.05.2018r. w Elblągu odbyły się eliminacje powiatowe „Olimpiady Wiedzy Rolniczej”, w której wzięło udział sześciu rolników.

Pierwsze trzy miejsca zajęli:
I miejsce- Pan Tomasz Gołębiewski
II miejsce-Pan Damian Murawiec
III miejsce- Pan Adam Rębowski

Laureaci wezmą udział w etapie wojewódzkim Olimpiady, który odbędzie się 25.06.2018 r. w Olsztynie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 30.05.2018 r.


Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. można składać wnioski na Działanie PROW: Restrukturyzacja Małych Gospodarstw.

Można otrzymać premię o wysokości 60 000 zł, którą należy przeznaczyć na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa polegającej na inwestycji w środki trwałe, udział w szkoleniach oraz na innych działaniach, które są niezbędne, aby doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, bądź o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości.

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od punktów, które są przyznawane wg kryteriów takich jak:

- kompleksowość biznesplanu ( 0,25 – 7 pkt)
- rodzaj produkcji ( 1- 3 pkt)
- docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa ( 2 – 5 pkt)
- wiek wnioskodawcy ( 1 pkt)
- rodzaj planowanej produkcji ( 1 – 3)
- zmiana kierunku produkcji (2 pkt)
- podleganie ubezpieczeniu w KRUS oraz nie prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ( 2 pkt).

Pomoc jest przyznawana jeśli wnioskodawca utrzyma minimum 7 punktów.

Wszystkich chętnych rolników, którzy są zainteresowani do skorzystania z operacji Restrukturyzacja Małych Gospodarstw i chcą skorzystać z pomocy naszych doradców zapraszamy do kontaktu.

PZDR w Elblągu 55 235 32 36
PZDR w Pasłęku 55 248 55 04

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 24.05.2018 r.


Przedłużenie składania wniosków

Informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa przedłużyła termin składania wniosków o dopłaty obszarowe do 15 czerwca 2018 r.

Wszystkich rolników, którzy jeszcze nie złożyli eWniosku, a chcą skorzystać z pomocy naszych doradców zapraszamy do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, który mieści się  w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 10B oraz w Pasłęku ul. Bankowa 25, pok. 7.

Rolnicy, którzy posiadają swoje konto w aplikacji eWniosek, mogą zalogować się na swoje istniejące już konto. Jeżeli rolnik nie posiada konta może utworzyć nowe.

Przypominamy, iż do założenia potrzebne są trzy dane weryfikacyjne:
- numer identyfikacyjny,
- kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w 2017 roku,
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 16.05.2018 r.


Dopłaty obszarowe

Przypominamy, iż 15 maja 2018 roku upływa termin składania e-Wniosków o płatności bezpośrednie!
Wszystkich rolników, którzy chcą skorzystać z pomocy naszych doradców przy wypełnieniu e-Wniosku  zapraszamy do biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 10B.

c


Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Zapraszamy wszystkich chętnych do sprawdzenia swojej wiedzy w powiatowym etapie „Olimpiady Wiedzy Rolniczej”, który odbędzie się 29.05.2018 r. o godzinie 10:00 w Elblągu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu (55) 235-32-36, bądź osobiście w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 10B.

Zapraszamy!

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 06.04.2018 r.


Płatności bezpośrednie

Zapraszamy wszystkich rolników do naszego biura w celu wypełnienia wniosków obszarowych w aplikacji e-Wniosek.

Aby założyć konto w  aplikacji niezbędne są następujące informacje:
- numer identyfikacyjny,
- kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w 2017 roku,
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego.

Wnioski należy składać od 15 marca do 15 maja 2018 roku.

Jednocześnie przypominamy, że siedziba Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w  Elblągu,  mieści się przy ul. Nowodworskiej 10B.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 22.03.2018 r.


Wnioski o dopłaty w formie elektronicznej


Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich składa się w formie elektronicznej poprzez aplikację eWniosekPlus. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej będzie możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosków z 2017 roku nie uległy zmianie. możliwe będzie złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018.

Oświadczenie może złożyć wyłącznie rolnik, który deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność dodatkową, płatność do uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatność ONW (PROW 2014–2020), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020), a także wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013). Oświadczenie składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 roku.

Rolnicy, którzy posiadają swoje konto w aplikacji eWniosek, mogą zalogować się na swoje istniejące już konto. Jeżeli rolnik nie posiada konta może utworzyć nowe. Do założenia potrzebne są trzy dane weryfikacyjne:
- numer identyfikacyjny,
- kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w 2017 roku,
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 06.02.2018 r.


Modernizacja gospodarstw rolnych


Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. będzie możliwość składania wniosków do ARiMR o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, które jest finansowane z budżetu PROW na lata 2014–2020.

Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł. Można otrzymać wsparcie na inwestycje związane
z  racjonalizacją technologii produkcji, zwiększeniem skali produkcji, zmianą profilu produkcji lub poprawą jakości produkcji.
W przypadku inwestycji, które nie są związane bezpośrednio z budową, czy modernizacją budynków inwentarskich (wyposażenie budynków inwentarskich, modernizacja magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca) maksymalna kwota pomocy wynosi 200 tys. zł.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 10 do 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących.
Pomoc będzie przyznawana rolnikom poprzez dofinansowanie poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji.  Standardowo poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, bądź o wsparcie składa wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowanie może być wyższy i wynosić 60%.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 06.02.2018 r.


Elbląskie Święto Chleba

W dniach 01-03.09.2017 r. odbyło się Elbląskie Święto Chleba. W programie tegorocznej edycji święta było wspólne gotowanie połączone z degustacją potraw, turniej rycerski, a także występy zespołów folklorystycznych.
Święto Chleba jest to przede wszystkim jarmark z produktami żywnościowymi, regionalnymi wypiekami oraz rękodziełem z Polski i Litwy. Podczas tego wydarzenia można było spróbować i kupić chleb z najróżniejszych zakątków Polski. Nie zabrakło także wędlin, miodów, czy żywności ekologicznej.
W tym roku było 240 wystawców, w tym również Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentował swoją ofertę.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 04.09.2017 r.


XIII Zlot Miłośników Aniołów

08 lipca 2017 r. w Aniołowie odbył się XIII Zlot Miłośników Aniołów. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo. Na spotkanie przybyli miłośnicy aniołów z miast i wsi,  grupy mieszkańców zainteresowane tworzeniem wioski tematycznej oraz twórcy ludowi. Zlot poprzedził VI Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego, gdzie zostały przedstawione aktywne grupy oraz organizacje społeczne.

Zlot rozpoczął się od rajdu rowerowego z Pasłęka do Aniołowa. Następnie odbyła się parada szlakiem aniołów i urokliwych zakątków w Aniołowie. Uczestnicy mieli okazje wziąć udział w zabawie pod gwiazdami oraz obejrzeć występ teatru ognia „Angels in the fire”.  Przez cały zlot można było oglądać różne wystawy, nabyć wyroby rękodzieła ludowego, a także skosztować specjałów o "anielskich smakach".

Patronatem wydarzenie objęło Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz Gmina Pasłęk.

Opracowanie: Paulina Maćkowska
Elbląg, dnia 14.07.2017 r.


Dni Pola

29.06.2017 r. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rychlikach zaprosił rolników oraz doradców na Dni Pola.

W rolnictwie bardzo ważne jest planowanie. Rolnicy,  jak co roku, stają przed wyborem odmian zbóż. Dzięki tego typu spotkaniom mogą zapoznać się z wypróbowanymi w doświadczeniach rozwiązaniami. Doświadczenia prowadzone w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie oraz w Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian w Rychlikach są cennym źródłem informacji. Są wiarygodne, gdyż prowadzone są lokalnie, w naszym środowisku.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00 i  miało następujący przebieg:
•    wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Jankowskiego „Nawożenie rzepaku ozimego”;
•    prezentacja wyników doświadczeń polowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego;
•    zwiedzanie pól doświadczalnych z prezentacją odmian zalecanych do uprawy;
•    poczęstunek.

Podczas tej imprezy polowej goście mogli pogłębić swoją wiedzę oraz wymienić się opiniami oraz doświadczeniem.

Opracowanie: Katarzyna Czyż
Elbląg, dnia 04.07.2017 r.


Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy

W dniu 28.02.2017 r. w siedzicie PZDR w  Elblągu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji projektu pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” prowadzone przez panią Joannę Kazberuk.
W spotkaniu udział wzięli rolnicy wraz z ich doradcami z PZDR Elbląg, PZDR Ostróda, PZDR Braniewo oraz PZDR Iława.

Gospodarstwa opiekuńcze  stanowią część koncepcji tzn. rolnictwa społecznego, które łączy działalność rolniczą z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Potencjał gospodarstwa rolnego wykorzystywany jest do prowadzenia działań będących o charakterze terapeutycznym. Idea gospodarstw opiekuńczych daje możliwość rozwoju gospodarstwom, nie tylko  agroturystycznym, lecz także tym, które chcą zwiększyć swoje dochody.

Tematami poruszanymi na spotkaniu były:
1. Ogólne informacje nt. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR);
    Rolnictwo społeczne i opiekuńcze – idea oraz dobre praktyki
2. Koncepcja funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych
3. Możliwość finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych

Zaprezentowane zostały przykłady z innych krajów UE oraz koncepcja funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce wraz z możliwymi sposobami wsparcia finansowego dla takiej działalności.
Na zakończenie spotkania obyła się dyskusja na temat potrzeb  zakładania gospodarstw opiekuńczych w naszym województwie.

Opracowanie: Katarzyna Czyż
Elbląg, dnia 09.03.2017 r.


XI edycja konkursu  „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”- podsumowanie

     W sobotę, 05.11.2016 r., w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, odbył się pierwszy subregionalny finał XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”. Jego organizatorem był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olsztyn.
    Celem konkursu jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, opublikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz promocja jedynych w swoim rodzaju produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.
      Uczestnikami konkursu byli mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: osoby fizyczne, przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich.

Do konkursu zgłoszono 14 potraw, które oceniało Jury w składzie:
•    Jarosław Sarnowski – przewodniczący komisji, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
      Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
•    Zofia Stankiewicz - członek komisji, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
•    Angelika Rejs – członek komisji, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Wyniki konkursu:

Potrawy w podkategorii przedsiębiorstwa i szkoły:
I miejsce – Mikołaj Stolarz i Jacek Inorowicz z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu za „Wędzony na trawie żubrowej comber z jelenia, podany z babeczką z sera koziego w towarzystwie soku z kurek i buraka”,
II miejsce – Aleksandra Grigorian i Justyna Wnos z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu za „Jesiotra duszonego w ogórkach kiszonych i suszonych śliwkach”,
III miejsce – Justyna Binkowska i Magdalena Wiatr z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu za „Babkę ziemniaczaną ze śledziem na sałatce z buraków”.

Potrawy w podkategorii osoby fizyczne:
I miejsce – Krystyna Gaj z Tolkmicka za „Sandacza na plackach dyniowych”,
II miejsce – Marzena Piekarska z Rogit k. Braniewa za „Pierogi z płucek z dzika w barszczu grzybowym”,
III miejsce – Teresa Wróblewska z Koła Gospodyń Wiejskich Jędrychowo za „Pierożki wołowe w rosole”.

W drugiej kategorii oceniono 32 produkty. Oceny dokonało jury w składzie:
•    Alicja Bojarska – przewodnicząca komisji, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
      i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
•    Jolanta Mackiewicz - Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
•    Katarzyna Czyż – członek komisji,  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Elblągu.

Poniżej zwycięzcy w poszczególnych podkategoriach:

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego - produkty i przetwory mięsne: 
I miejsce – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Gołogóra k. Świątek za „Kiełbasę kasztelańską”,
II miejsce – Agnieszka Karwecka z Pieniężna za „Warmiński schab suszony dojrzewający”,
III miejsce – Bernadeta Kruszyńska z Rudzienic za „Smalec wieprzowy z jabłkiem”.

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego – produkty i przetwory z ryb:
ex aequo I miejsce zdobyły
Danuta Bondarenko z Tolkmicka za „Półtuszki śledziowe”,
Wiesława Sołtysiak z Klubu Gosposia przy OSP w Tolkmicku za „W warzywach skąpany zalewowy łosoś marynowany”.

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego – miody:
 I miejsce – Gospodarstwo Pasieczne Miody Wileńskich z Rogit k. Braniewa za „Miód gryczany”,
II miejsce – Halina Smyk z Pieniężna za „Miód lipowy”.

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami- przetwory owocowe i warzywne (w tym grzyby i przetwory z grzybami oraz napoje bezalkoholowe):
ex aequo I miejsce zdobyły
Adela Hornof z Koła Gospodyń Wiejskich z Kamionka Wielkiego za „Kolorową sałatkę”,
Danuta Bondarenko z Tolkmicka za „ Wigilijny przysmak kapustka z grzybkami”,
II miejsce – Mariola Krawczykowska z Tolkmicka za „Smakoszek – dżem z dyni”,
III miejsce – Bernadeta Kruszyńska z Rudzienic za „Pastę z papryki”.

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami – produkty zbożowe, w tym chleby:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie Kisielickim za „ Chleb pszenno – żytni”.

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami – produkty cukiernicze, w tym ciasta
i ciasteczka:

I miejsce – Jolanta Bernatek z Koła Gospodyń Wiejskich Jędrychowo za „Szarlotkę”,
II miejsce – Grażyna i Piotr Podgórscy z Brzeziny k. Tolkmicka za „Sernik na swojskim twarogu”,
III miejsce – Halina Smyk z Pieniężna za „Makową pychotkę”.

Regionalne napoje alkoholowe:

ex aequo I miejsce zdobyło aż 5 osób:
Barbara Chrząszcz z Tolkmicka za nalewkę „Wiśniowa MOC”,
Marzena Burna z Koła Gospodyń Wiejskich Jędrychowo za nalewkę „Śliwowica”,
Mariola Krawczykowska z Tolkmicka za „Stryjówkę nalewkę z głogu”,
Adela Hornof z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim za nalewkę „Agrestówka”,
Oraz Krystyna Tkaczuk z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionku Wielkim za „Nalewkę z kwiatu czarnego bzu”.

Zdobywcy I miejsc, zgodnie z regulaminem, zostali automatycznie nominowani do finału konkursu w Olsztynie.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Katarzyna Czyż
Elbląg, dnia 06.12.2016 r.


PZDR w Elblągu zaprasza na szkolenie powiatowe pn. "Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej". W programie szkolenia:
 - inwestycje w gospodarstwach rolnych,
 - premia dla młodych rolników,
 - grupy producentów rolnych.

Wykładowca W-MODR w Olsztynie - pan Arkadiusz Tabaka.

Szkolenie odbędzie się 29.02.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Elblągu, przy ul. Browarnej 85. Początek godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.

W miesiącu luty 2016 roku zapraszamy także na szkolenia gminne i wiejskie:

22.02.2016 r. szkolenie gminne "Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej". Wykładowcy: Arkadiusz Tabaka i Tadeusz Treska;  miejsce szkolenia: sala konferencyjna UG Gronowo Elbląskie. Początek godz. 10.00.

24.02.2016 r. szkolenie wiejskie ‘’Metodyki integrowanej ochrony roślin /zboża, kukurydza, rzepak/ obowiązujące i wspomagające pracę rolnika i doradcy. Obowiązkowe ubezpieczenia upraw". Wykładowca: Grzegorz Tulski; miejsce szkolenia: świetlica wiejska Krasin, gmina Pasłęk. Początek godz. 10.00.

25.02.2016 r. szkolenie wiejskie ‘’Metodyki integrowanej ochrony roślin /zboża, kukurydza, rzepak/ obowiązujące i wspomagające pracę rolnika i doradcy. Obowiązkowe ubezpieczenia upraw". Wykładowca: Grzegorz Tulski; miejsce szkolenia: świetlica wiejska Rogajny, gmina Pasłęk. Początek godz. 10.00.

26.02.2016 r. szkolenie wiejskie ‘’Przegląd nowych środków ochrony roślin i zastosowanie w zwalczaniu patogenów w uprawach zbóż i rzepaku". Wykładowca: Grzegorz Tulski; miejsce szkolenia: świetlica wiejska Stegny, gmina Pasłęk. Początek godz. 10.00.

Opracowanie: Janusz Wieczorek
Elbląg, dnia 17.02.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.