17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ełku

PZDR Ełk                                                     Kierownik: Bożena Dyszkiewicz
19-300 Ełk, ul. Zamkowa 8                           tel. 665 810 567                                            Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax: (87) 621 69 67                               e-mail: b.dyszkiewicz@w-modr.pl
e-mail: pzdr.elk@w-modr.plSzkolenie dziedzictwo kulturowe i kulinarne wsi jako produkt turystyczny regionu

Dnia 6 grudnia w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Ełku odbyło się szkolenie dziedzictwo kulturowe i kulinarne wsi jako produkt turystyczny regionu. Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z tradycjami kulturowymi i kulinarnymi na Warmii i Mazurach ze szczególnym uwzględnieniem tradycji bożonarodzeniowych. Przedstawione zostały również możliwości  promowania regionu za pomocą tradycji kulturowych i kulinarnych. W ramach urozmaicenia szkolenia po części teoretycznej uczestnicy wykonali stroiki bożonarodzeniowe. Wspólne wykonanie ozdób  wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój.


Opracowanie: Katarzyna Kania
Ełk, dnia 21.12.2018 r.

Szkolenie powiatowe

W środę 14.11.2018 r. o godz. 10.00, w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ełku (ul. Zamkowa 8), odbędzie się szkolenie „Zasady prawidłowej gospodarki nawozowej chroniącej wody przed zanieczyszczeniami azotanowymi ze źródeł rolniczych z uwzględnieniem wymogów programu azotanowego”.

Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące:

•    podstaw prawnych wdrażania „programu azotanowego”,
•    zasad racjonalnej gospodarki nawozowej oraz
•    kontroli z zakresu stosowania programu azotanowego (w tym sposób dokumentowania realizacji programu).

Wykładowcami będą pracownicy W-MODR w Olsztynie i WIOŚ. 

Na szkolenie serdecznie zapraszamy rolników i podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, na terenie naszego powiatu.

Opracowanie: Aneta Gralewska
Ełk, dnia 08.11.2018 r.


Informacja o zmianie siedziby PZDR

Informujemy, iż z dniem 01.09.2018 roku zmienił się adres siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Obecny  adres to: ul. Zamkowa 8, 19-300 Ełk. Zapraszamy.

Opracowanie: Bożena Dyszkiewicz
Ełk, dnia 23.10.2018 r.


Dożynki Wojewódzkie

Dnia 16.09.2018 roku doradcy z PZDR Ełk wraz z rolnikami z powiatu ełckiego uczestniczyli w Dożynkach Wojewódzkich, które odbywały się w Muzeum Budownictwa Ludowego- Skansen w Olsztynku. Uczestników Święta Plonów powitał Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Dużym zainteresowaniem cieszył się przemarsz korowodu dożynkowego. Po przejściu korowodu i  zaprezentowaniu wieńców dożynkowych, odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył abp Józef Górzyński. Po uroczystej sumie, Wojewoda Warmińsko Mazurski podziękował rolnikom za trud i poświęcenie z jakim wiąże się praca w rolnictwie. Odpowiednia pogoda oraz mnogość straganów na których można było kupić regionalną żywność czy rękodzieło sprawiły, że dożynki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa oraz licznie przybyłych gości.


Opracowanie: Katarzyna Kania
Ełk, dnia 24.09.2018 r.

Dni Pola

Dnia 26 czerwca 2018 roku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ełku wraz z Zakładem Doświadczalnym Oceny  Odmian w Ruskiej Wsi zorganizował dni pola. W pierwszej części spotkania wykład poprowadził kierownik zakładu- pan  Grzegorz Marciniak. Głównym tematem spotkania było zapoznanie się z odmianami zbóż, rzepaków i roślin bobowatych zalecanych do uprawy w województwie Warmińsko – Mazurskim. Po części teoretycznej licznie zgromadzeni rolnicy razem z wykładowcą oraz doradcami udali się na poletka doświadczalne. Dni Pola po raz kolejny cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony rolników.


Opracowanie: Katarzyna Kania
Ełk, dnia 06.07.2018 r.

Olimpiada dla młodych rolników – eliminacje powiatowe w Ełku

Dnia 28.05.2018 r w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ełku odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP  w Rolnictwie, której organizatorem był Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W eliminacjach powiatowych w Ełku uczestniczyło 12 osób w wieku 18-35 lat. Test, który pisali uczestnicy zawierał pytania z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, organizacji i zarządzania gospodarstwem, ekonomiki rolnictwa,  a także przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ochrony środowiska naturalnego oraz BHP w rolnictwie.

Olimpiada jako jedna z form aktywnego doradztwa ma na celu upowszechnianie wiedzy i postępu innowacji rolniczej wśród młodych rolników. Uwagę przywiązuje się szczególnie do tego aby praca na wsi była bezpieczna oraz zgodna z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

Laureatami olimpiady, którzy będą reprezentować powiat ełcki na Olimpiadzie Wojewódzkiej w Olsztynie zostali:

I-    Kiersnowski Łukasz- gmina Prostki
II-    Kłoczko Łukasz – gmina Kalinowo
III-    Cyprian Pieloch – gmina Ełk

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w Olsztynie.

Opracowanie: Katarzyna Kania
Ełk, dnia 29.05.2018 r.


Szkolenie pn. "Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym trzody chlewnej"


Dnia 26 lutego 2018 r.,  w biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ełku. odbyło się szkolenie powiatowe na temat „Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym trzody chlewnej”. Na początku szkolenia doradca PZDR Ełk -  Karol Sus zaprezentował rolnikom aplikację mobilną ODR Olsztyn. Następnie wykłady poprowadzili Józef Żyliński i Dorota Michniewicz z Oddziału WMODR w Olecku. Na szkoleniu została omówiona aktualna sytuacja związana z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie Polski oraz przedstawiony program bioasekuracji. Rolnicy dowiedzieli się, m.in. jakie wymogi są stawiane dla gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, jak rozpoznać zwierzę zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Opracowanie: Katarzyna Kania
Ełk, dnia 06.03.2018 r.


Mazurskie Agro Show – Ostróda 2018

Dnia 10 lutego 2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Ełk, we współpracy z Warmińsko–Mazurską Izbą Rolniczą, zorganizował wyjazd na wystawę maszyn rolniczych - Mazurskie Agro Show w Ostródzie.

Swoje produkty zaprezentowało ponad 230 firm z branży rolniczej. Podczas wystawy rolnicy mogli zapoznać się z najnowszą ofertą maszyn, urządzeń rolniczych, pasz, nawozów oraz z innym asortymentem niezbędnym do prowadzenia gospodarstw rolnych. Targi zorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych były też okazją do zdobycia wiedzy. Podczas otwartego seminarium pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśniali kwestie związane z płatnościami bezpośrednimi - aplikacja eWniosekPlus. Tego dnia wystawę odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Po spotkaniu z dziennikarzami i uroczystym otwarciu wystawy Minister odpowiadał na pytania rolników. Warto wspomnieć, że na terenie tego samego obiektu, równolegle odbywała się Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rolników z powiatu ełckiego, którzy chętnie oglądali, zarówno maszyny rolnicze, jak i prezentowane zwierzęta.

Opracowanie: Katarzyna Kania
Ełk, dnia 13.02.2018 r.


Szkolenie PROW

Rozpoczął się trzeci rok wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dnia 21.01.2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Ełk zorganizował szkolenie na temat „Bieżących informacji o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej”.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia takie jak:
- Premie dla młodych rolników,
- Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar A, B, C – ze szczególnym uwzględnieniem obszaru D,
- Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Szkolenie otworzył  Robert Nowacki, p.o dyrektora Oddziału WMODR w Olecku. Poszczególne zagadnienia omawiali specjaliści WMODR O/Olecko: Jerzy Rutkowski i Jadwiga Weisbrod. Na pytania rolników odpowiadali także zaproszeni goście: Tomasz Michał Michałowski – kierownik powiatowego biura ARiMR w Ełku, Krzysztof Tyszkiewicz - pracownik W-M OR ARiMR, Albert Zabielski - kierownik Sekcji Zamiejscowej w Ełku OT KOWR oraz Wojciech Kossakowski – poseł na Sejm RP. Na szkoleniu nie zabrakło również przedstawicieli firm pracujących na rzecz rolnictwa, tj. BGŻ BNP Paribas oraz Vitera.

W szkoleniu uczestniczyło 51 osób, co wskazuje na duże zainteresowanie poruszaną tematyką.

Opracowanie: Katarzyna Kania
Ełk, dnia 30.01.2018 r.


Nabór wniosków

Od 02 do 31 stycznia 2018 r. rusza nabór wniosków z działania "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej".

Rodzaj operacji objęty wsparciem to budowa ogrodzenia chlewni lub utworzenia zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią położoną na obszarze ASF.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-2-do-31-stycznia-rusza-kolejny-nabor-wnioskow-z-dzialania-inwestycje-zapobiegajace-zniszczen.html

Opracowanie: Karol Sus
Ełk, dnia 29.12.2017 r.


Premie dla młodych rolników - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2017 roku

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowane zostały wojewódzkie listy kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania „Premie dla młodych rolników” z naboru przeprowadzonego w 2017 roku".


Listy do pobrania pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/listy-okreslajace-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy/premie-dla-mlodych-rolnikow-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-w-naborze-przeprowadzonym-w-2017-roku.html

Opracowanie: Karol Sus
Ełk, dnia 19.12.2017 r.


Konferencja na temat „Perspektywa wspólnej polityki rolnej – szanse i wyzwania dla Polski”

W czwartek 14.12.2017 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona szansom i wyzwaniom dla rolnictwa w nowej Wspólnej Polityce Rolnej, w której uczestniczyli także rolnicy z naszego powiatu.

Wśród zaproszonych gości wyróżnić można dr. hab. Mirosława Gornowicza, prof. UMW; prof. dr. hab. Andrzeja Babuchowskiego oraz dr. hab. Zbigniewa Brodzińskiego, prof. UWM, którzy szeroko omówili wyzwania, jakie będą czekać polskie rolnictwo w najbliższej przyszłości.

Opracowanie: Karol Sus
Ełk, dnia 15.12.2017 r.


ASF na terenie gminy Kalinowo

W związku z potwierdzeniem wystąpienia przypadku ASF na terenie gminy Kalinowo przypominamy o podstawowych zasadach bioasekuracji.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
- zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy
  weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce
  znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym
  numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych
  dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);


W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów
  lub pojazdów powodujących hałas);
- nie spuszczać psów ze smyczy;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się
  stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF,
  przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie
  i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii.

Opracowanie: Karol Sus
Ełk, dnia 12.12.2017 r.


Przypominamy !

Przypominamy, że hodowcy bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz mają obowiązek dokonania spisu zwierząt przebywających w gospodarstwie, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR najpóźniej do 31 grudnia.

Opracowanie: Karol Sus
Ełk, dnia 01.12.2017 r.


Uzupełniający kurs chemizacyjny

PZDR Ełk informuje, że 13.11.2017 r. o godzinie 9:00 w sali wykładowej PZDR Ełk (ul. Suwalska 84) odbędzie się kolejny uzupełniający kurs chemizacyjny. Zapraszamy wszystkich rolników, którym upływa termin ważności uprawnień do wykonywania oprysków środkami ochrony roślin.

Zapisy pod nr. tel: (87) 621 69 67 lub 665 910 617.

Opracowanie: Karol Sus
Ełk, dnia 27.10.2017 r.


Święto Pieczonego Ziemniaka

27 sierpnia 2017 r. w Borzymach (gmina Kalinowo), odbędzie się Święto Pieczonego Ziemniaka, które będzie podziękowaniem rolnikom za ich trud włożony w zbiór plonów.

Tegoroczny program imprezy przewiduje, m.in. Mszę św. dziękczynną, konkursy dla dorosłych i dzieci, występy muzyczne oraz wiele innych atrakcji. Tradycyjnie, odbędą się konkursy na najlepszą domową nalewkę, najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz najlepszą potrawę z ziemniaka.

Program:
13.00 – Msza Święta Dziękczynna
14.00 – Otwarcie wydarzenia przez Wójta, Starościnę i Starostę
14.20 – Konkurs wieńców dożynkowych, na najlepszą nalewkę domową i potrawę z ziemniaka
14.30 – Mażoretki „Ladies” z Sejn
14.50 – Mazurskie słowiki - występy dzieci ze szkół z terenu Gminy Kalinowo
15.50 – „Dzieci Kathariny”
16.00 – Występ zespołu Kalina
16.20 – Zabawy, animacje, konkursy
16.40 – Występ zespołu  Piętaszki
17.00 – Skecz „Marian na Dożynkach”
17.10 – Występ zespołu Pisanickie Słowiki
17.30 – Mistrzostwa Gminy w rzucie jajkiem
18.00 – Kalinka - Zespół Estradowy Białoruskiej Pieśni Ludowej
19.30 – GWIAZDA WIECZORU - ENJOY
20.30 – SUMMER NIGHT
21.00 – Pokaz sztucznych ogni
21.30 – Zakończenie

Opracowanie: Karol Sus
Ełk, dnia 18.08.2017 r.


Dni Pola w Ruskiej Wsi

22.06.2017 r., po raz kolejny, odbyły się Dni Pola w Ruskiej Wsi, organizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ełku ze współpracą z Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Ruskiej Wsi. Jak co roku pokazy polowe wzbudziły spore zainteresowanie rolników, którzy mogli porównać badane odmiany zbóż ozimych i jarych oraz rzepaków i roślin bobowatych.

Opracowanie: Karol Sus
Ełk, dnia 28.06.2017 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej – eliminacje powiatowe w Ełku

W  dniu 31.05.2017 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Ełku odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie na szczeblu powiatowym, której organizatorem był Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W olimpiadzie uczestniczyło 14 osób w wieku 18-35 lat zamieszkałych w powiecie ełckim, którzy prowadzą własne gospodarstwa rolne lub gospodarują wspólnie z rodzicami.

Uczestnicy pisali test zawierający 25 pytań. Pytania dotyczyły wiedzy  z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa, organizacji i zarządzania gospodarstwem, eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, a także podatku VAT, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ochrony środowiska naturalnego, ekologii, wiedzy o Unii Europejskiej i BHP w rolnictwie.

Olimpiada jest jedną z form aktywnego doradztwa i podnoszenia wiedzy rolniczej wśród młodych rolników. Szczególną uwagę przywiązujemy do tego, aby praca w gospodarstwach rolnych była bezpieczna i nowoczesna, z zachowaniem walorów przyrodniczych i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Komisja wyłoniła laureatów, którzy 22.06.2017 r. będą reprezentować powiat
ełcki na Olimpiadzie Wojewódzkiej w Olsztynie.

Są nimi:
I miejsce – Kalinowski Grzegorz  – zam. Bzury, gm. Prostki
II miejsce – Gardocki Wojciech  – zam. Rożyńsk, gm. Ełk
III miejsce – Kiersnowski Łukasz – zam. Gorczyce, gm. Prostki
IV miejsce - Arasim Wojciech – zam. Mącze, gm. Ełk

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom powiatowym i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Bożena Dyszkiewicz
Ełk, dnia 26.06.2017 r.


Powiatowy etap Olimpiady Wiedzy Rolniczej

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ełku serdecznie zaprasza wszystkich młodych rolników do udziału w kolejnej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP, która w tym roku odbędzie się 31 maja w siedzibie PZDR w Ełku na ul. Suwalskiej 84. Jak co roku młodzi producenci rolni będą mogli zmierzyć się ze sobą i sprawdzić swoją wiedzę rolniczą. Najlepsi zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami, a finałowa trójka pojedzie do Olsztyna na etap wojewódzki. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub zamieszkanie na terenach wiejskich oraz wiek nie przekraczający 35. roku życia.

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Karol Sus
Ełk, dnia 16.05.2017 r.


Szkolenie powiatowe w Ełku 

W Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Ełku 09.02.2017 r. zostało przeprowadzone szkolenie powiatowe nt: „Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej”.

Szkolenie odbyło się w Bursie Szkolnej ul. Sikorskiego 5A w Ełku. Główną tematyką szkolenia były następujące zagadnienia:
•    „Premie dla młodych rolników”
•    „Restrukturyzacja małych gospodarstw”,
•    „Modernizacja gospodarstw rolnych -obszar A, B, C” - omówił je Jerzy Rutkowski, WMODR Olsztyn O/Olecko
•    „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – omówiła je Jadwiga Weisbrod, WMODR Olsztyn O/Olecko

Poza tym, bieżące informacje ważne dla rolników zostały przekazane przez zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa: Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ełku – Bogdan Żukowski - z-ca kierownika i Justyna Kasprzyk pracownik BP ARiMR w Ełku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ełku – Krzysztof Pieloch - kierownik KRUS w Ełku.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyły w nim 53 osoby.


                                                                                      

Opracowanie: Bożena Dyszkiewicz
Ełk, dnia 13.02.2017 r.


Konkurs "Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy"

19.11.2016 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku gościł twórców unikatowych, regionalnych dań i przysmaków, którzy zmagali się w drugim, subregionalnym finale XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olsztyn.

Konkurs ma na celu zebranie przepisów kulinarnych na dania regionalne, a następnie ich publikację w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”. Organizatorzy chcą tym samym promować produkty i potrawy specyficzne dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.

Jury w składzie: Alicja Bojarska (przewodnicząca komisji, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Zofia Stankiewicz (Warmińsko–Mazurska Izba Rolnicza) oraz Jolanta Mackiewicz (Warmińsko–Mazurska Izba Rolnicza) oceniało łącznie 5 dań i 29 produktów żywnościowych.

Podczas konkursu swoje stoisko informacyjne miał również Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego z oddziału Olecko WMODR, Olecka i Ełku. Od początku istnienia konkursu PZDR w Ełku stara się czynnie pomagać w przygotowaniach uczestników do konkursu oraz promowaniu potraw regionalnych.

Wyniki konkursu:

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego - produkty i przetwory mięsne:
ex aequo I miejsce zdobyły - Agroturystyka „Trzy Świerki” Sława Tarasiewicz z Galwiecia k. Gołdapi za „Smalec Niedźwiedzi”,
Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie za „Wierzbiański pasztet z żurawiny”,
ex aequo II miejsce zdobyły - Cecylia Truchan z Kowali Oleckich za „Pasztet z kaczki”,
Jadwiga Mackiewicz z Kaliszek k. Białej Piskiej za „Tatar z sarniny”.

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego – produkty i przetwory z ryb:
Wyróżnienie dla Restauracji „Łabędzi Ostrów” z Pięknej Góry k. Giżycka za „Sandacza w zalewie pomidorowej
z warzywami”.

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego – produkty i przetwory mleczarskie:
I miejsce – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku za „Ser długodojrzewający”,
II miejsce – Irena Jaśkiewicz z Kij k. Świętajna za „Ser topiony”,
III miejsce – Lucyna Goik z Łysogóry k. Dubeninek za „Ser podpuszczkowy”.

Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego – miody:
I miejsce – Ewa Kalejta z Olecka za „ Miód pszczeli mniszkowy”,
II miejsce - Gospodarstwo Pasieczne „Mazurska Pasieka” Szymon Kalejta z Olecka za „Miód pszczeli gryczany”.

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami - przetwory owocowo i warzywne (w tym grzyby i przetwory z grzybami oraz napoje bezalkoholowe):
ex aequo I miejsce zdobyły - Gospodarstwo Agroturystyczne „Trzy Świerki” Sława Iwona Tarasiewicz z Galwiecia k. Gołdapi za „Zimową herbatkę Romnicką”,
Jadwiga Mackiewicz z Kaliszek k. Białej Piskiej za „Pomidory suszone w słońcu”,
Lucyna Goik z Łysogóry k. Dubeninek za „Konfiturę z dzikiej róży”.

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami – produkty zbożowe, w tym chleby:
Wyróżnienie dla Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku za „Chleb bezglutenowy”.

Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami – produkty cukiernicze, w tym ciasta
i ciasteczka:

ex aequo I miejsce zdobyły - Alicja Kossakowska z Kowali Oleckich za „Wiejski Sękacz”,
Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie za „Piernik z dyni”,
Barbara Skąpska z Prostek za „Placek marchewkowy”,
II miejsce – Restauracja „Łabędzi Ostrów” z Pięknej Góry k. Giżycka za „Szarlotkę z cynamonową nutą”,
III miejsce – Cecylia Truchan z Kowali Oleckich za „Sernik”.

Regionalne napoje alkoholowe:
I miejsce – Robert Kilijański z Dźwierzut za „Wino gronowe – Regent, Rondo – Winnica Rodowo”,
II miejsce – Cecylia Truchan z Kowali Oleckich za „Wino aroniowe”,
III miejsce – Lucyna Goik z Łysogóry k. Dubeninek za „Nalewkę zapiekankę królewską”.

Potrawy w podkategorii przedsiębiorstwa i szkoły:
I miejsce – Restauracja „Łabędzi Ostrów” z Pięknej Góry k. Giżycka za „Plince z pomoćką”,
II miejsce – Stołówka „Placówka”, Agata Rudnicka z Wydmin za „ Szczupaka pod pierzyną z pora na ziemniaczanej łódce”,
III miejsce – Przystań Wilkasy Sp. z o.o. Restauracja Tawerna DeZeTa, Wilkasy k. Giżycka za „Sandacza
marynowanego w piwie miodowym, podanym z dzyndzałkami warmińskimi na sosie wiśniowo–buraczanym w towarzystwie emulsji z ogórka kwaszonego".

Potrawy w podkategorii osoby fizyczne:
I miejsce – Gospodarstwo rolne „Ciche wody” Anna i Wojciech Oczkowscy z Wężówka k. Budr za „Kołduny litewskie
z regionalnej jagnięciny rasy Skudee zapiekane w średniowiecznych skorupach w towarzystwie zasmażanej kapusty”.

Zwycięzcy będą mieli możliwość powalczyć o dalsze laury podczas finału, który odbędzie się 08.12.2016 r.
w Olsztynie.

Galeria zdjęć 

Opracowanie:  Karol Sus
Ełk, dnia 25.11.2016 r.


Otwarcie obory w Krupinie gm. Prostki

Dnia 27 sierpnia 2016 w Krupinie, gm. Prostki, odbyło się uroczyste otwarcie jednej z najnowocześniejszych obór w Polsce.

Pan Dariusz Ponichtera wraz z żoną Izabelą oraz córeczką Wiktorią prowadzą wspólnie gospodarstwo, które zostało przekazane im przez rodziców – Annę i Krzysztofa Ponichtera. Pan Dariusz podkreśla, iż jest to gospodarstwo rodzinne, co za tym idzie wszystkie decyzje dotyczące rozwoju gospodarstwa zapadają rodzinnie, tak więc liczy się ze zdaniem zarówno rodziców, jak i brata Radosława, który wraz z żoną Dominiką, mieszka w Warszawie, oboje pracują w bankowości
i czuwają nad finansami całego gospodarstwa. Bowiem teraz wjeżdżając na posesję możemy ujrzeć wielki napis: GOSPODARSTWO RODZINNE PONICHTERA.

Pan Dariusz ukończył technikum rolnicze w Ełku z wyróżnieniem. Uzyskał tytuł Technika 2003 roku za najlepszą pracę dyplomową w kraju, co otworzyło przed nim drzwi do najlepszych uczelni rolniczych w Polsce. Pan Dariusz wybrał i ukończył Szkółę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Agronomii i Agrobiznesu. Wiele osób mówiło, że już nigdy nie powróci do rodziców na „gospodarkę”, po tym jak zazna innego życia w stolicy. Jednak Pan Dariusz wiedział co chce od życia. Jego marzeniem było rozwinięcie gospodarstwa rodziców w bardzo mocne, prężnie działające gospodarstwo chowu bydła mlecznego w Polsce. I teraz to udowodnił! W Krupinie powstał cały kompleks, począwszy od wychowu cieląt, po krowy dojne oraz budowa silosów na paszę czy stodoły do składowania bel.

Cała przygoda rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy to Państwo Anna i Krzysztof Ponichtera wraz z synami podjęli decyzję
o budowie pierwszej obory. Była to obora stanowiskowa na 50 sztuk  krów dojnych. Pod względem wyposażenia, była to na tamte czasy również jedna z najnowocześniejszych obór w kraju, gdyż specjalnie ze Szwecji była sprowadzona dojarka przewodowa, firma DeLaval (wcześniej Alfa Laval) zapewniła zbiornik na mleko, aparaty udojowe, jak i wyciąg obornika. Państwo Ponichtera stopniowo rozwijali gospodarstwo, zwiększając je, dokupując ziemię oraz co raz to nowszy sprzęt rolniczy.

Na początku 2015 roku zapadła decyzja o rozbudowie gospodarstwa, o zbudowaniu jednej z najlepiej wyposażonych pod względem technologicznym obory oraz kompleksu budynków, które pozwolą na prawidłowy odchów cieląt i jałówek.

Nowa obora, to obora wolnostanowiskowa. Krowy poruszają się na rusztach oraz mają do dyspozycji 146 miejsc legowiskowych. Wewnątrz obory panują doskonałe warunki odpowiednie dla krów, ponieważ powietrze sterowane jest za pomocą ośmiu wentylatorów z tzw. pogodynki oraz przez automatyczne kurtyny. Dodatkowo budynek posiada innowacyjne okna poliwęglanowe, które umożliwiają dostęp większej ilości światła. Ściany boczne są z posypką z kamyka i ocieplone wewnątrz styropianem. Konstrukcja budynku jest stalowa ocynkowana ogniowo. Budynek jest pokryty płytą warstwową 8 cm z pleksą od spodu, w celu zabezpieczenia przed niekorzystnym środowiskiem. Korytarz paszowy zacierany specjalną posypką na całej powierzchni. Sama hala udojowa to stanowiska 2x10. Jest to najnowocześniejsze rozwiązanie sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. Komputerowy system zarządzania stadem Delpro, monitoruje wszystkie krowy dojne. Jakiekolwiek pojawiąjące się niekorzystne zmiany w mleku, są na bieżąco rejestrowane i alarmowane przez system. Hala udojowa zapewnia szybkie dojenie oraz szybkie opuszczenie krów z hali. Mleko jest odprowadzane do pomieszczenia obok, w którym znajduje się zbiornik mieszczący 12 tys. litrów. Firma DeLaval wyposażyła oborę również w szczególnie lubiane przez krowy 4 czochradła. Obora mieści również pięć stacji paszowych, aby krowy nie musiały rywalizować o dostęp do karmy. W oborze znajdują się również roboty Juno, który sam podgarnia paszę oraz Discovery, który służy do sprzątania rusztów. Oba roboty są tak zaprogramowane, że wiedzą kiedy mają same zacząć swoją pracę. Na hali znajdują się również pomieszczenia socjalne oraz biuro na piętrze, które ułatwia efektywne zarządzanie stadem oraz pozwala obserwować całą oborę. Budynek został zaplanowany tak, aby była możliwość w przyszłości przedłużenia obory o kolejne metry. Wszystko zostało skrupulatnie przemyślane przez P. Dariusza Ponichtera.

Przebudowana została również stara obora i połączona z nową łącznikiem, w którym znajduje się żłobek dla cielaków. Stara obora służy do porodów oraz znajduje się w niej miejsce dla starszych cieląt oraz jałówek. Następnie nowonarodzone cielęta  trafiają do wybudowanego cielętnika, połączonego z 15ha rekreacyjnym pastewnikiem (wybiegiem).

Państwo Izabela i Dariusz Ponichtera – właściciele jednej z najnowocześniejszych obór w Polsce, świętowali otwarcie kompleksu rolnego wraz z dziesiątkami gośćmi. Pojawili się m.in. przedstawiciele instytucji rolniczych, władze regionu, przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas, który to współfinansował całe przedsięwzięcie, jak również powiatowy lekarz weterynarii czy reprezentanci firm wykonawczych, w tym właściciele firmy Budownictwo Ogólne Ladziński, która to firma od podstaw wybudowała cały kompleks zabudowań, firma DeLaval, która zaopatrzyła nową oborę w sprzęt do udoju oraz wiele wiele innych gości. Wszyscy w swoich przemówieniach gratulowali świetnego i sprawnie zrealizowanego pomysłu oraz życzyli rodzinie życzliwości, wytrwałości oraz sukcesów osiąganych w kolejnych latach.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Tadeusz Markowski
Ełk, dnia 19.09.2016 r.


Święto rolników w Pisanicy

Dożynki to największe w roku święto rolników, będące ukoronowaniem całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. Rolnicy z Gminy Kalinowo świętowali 28 sierpnia br. w Pisanicy.

Święto Plonów miało podwójny charakter: religijny zawiązany z podziękowaniem Bogu za plony oraz ludowy związany z zabawą z okazji zakończenia plonów. Niedzielne świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta z poświęceniem chlebów i wieńców dożynkowych w miejscowym kościele parafialnym. Rolnicy, samorządowcy i wszyscy zaproszeni goście wspólnie podziękowali Bogu za tegoroczne plony. Zgodnie z tradycją na zakończenie Mszy Świętej wszyscy podzielili się poświęconym chlebem, następnie barwny korowód przeszedł na plac dożynkowych uroczystości.

Wójt Gminy Andrzej Bezdziecki oraz Starościna i Starosta Dożynek – Justyna i Andrzej Borkowscy zainaugurowali dożynki. Starostowie przekazali na ręce Wójta symboliczny bochen dożynkowego chleba z tegorocznych zbiorów. Następnie Wójt Gminy Andrzej Bezdziecki powitał zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na Święto Plonów, dziękując za plony i ukończone żniwa oraz zmagania i trud pracy rolników z gminy Kalinowo.


Po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne świętowanie. Nie zabrakło występów muzycznych, jak również artystycznych. Swój występ miały dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy.


Niewątpliwie jedną z ważniejszych atrakcji tegorocznych dożynek była wystawa Klaczy Hodowlanych ras zimnokrwistych. W pokazie wzięło udział 10 klaczy. Doskonale wypielęgnowane i wspaniale pokazane, wzbudziły niewątpliwy podziw publiczności.


Mieszkańcy gminy oraz przybyli goście mogli zobaczyć ciekawy  program artystyczny oraz wieńce dożynkowe wykonane z kłosów, ziaren, owoców i warzyw, przygotowane przez sołectwa z terenu gminy Kalinowo. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężyły Sypitki zajmując I miejsce. II miejsce zajął wieniec z sołectwa Pisanica, natomiast III miejsce wieniec przygotowany przez sołectwo Łoje. W nagrodę sołectwa otrzymały dyplomy i bony pieniężne.


W konkursie na nalewkę Komisja konkursowa przyznała I miejsce dla Pani Małgorzaty Kulbackiej za „Malinowy likier”, II miejsce zajęła nalewka ”Biały kwiat” Pani Teresy Trubacz, natomiast III miejsce przypadło w udziale Pani Agnieszce Leszczyńskiej za „Pigwówkę”. Komisja przyznała również trzy wyróżnienia dla: Anny Olichwier za „Aroniówkę”, Małgorzaty Liszewskiej za „Miętówkę” i Anny Staniszewskiej za „Antonówkę”. Łącznie w konkursie na nalewkę wzięło udział 12 osób z 16 nalewkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsi również  bony pieniężne. Nagrody za wieńce dożynkowe sołectw i w konkursie za nalewkę sfinansował Powiat Ełcki i Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.


Bardzo widowiskowy okazał się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczestników projektu Równać Szanse 2015. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także Mistrzostwa Gminy w rzucie jajkiem. Do konkursu zgłosiło się aż 28 par! Najlepsi okazali się pan Andrzej i Agnieszka Malinowscy, którzy uzyskali najlepszy wynik – 22,5 metra! Emocji i dobrej zabawy nie zabrakło również w trakcie konkursów dla par. W trzech przygotowanych konkurencjach najlepsi okazali się Marta Kotarska i Konrad Milewski, którzy zajęli I miejsce.


Wspaniała pogoda oraz miła atmosfera, która towarzyszyła obchodom dożynkowym sprawiła, że uroczystości w Pisanicy cieszyły się bardzo dużym powodzeniem u wszystkich przybyłych gości i mieszkańców gminy Kalinowo.


W uroczystościach dożynkowych udział wzięli doradcy z PZDR Ełk, którzy zorganizowali stoisko informacyjne w zakresie doradztwa rolniczego, innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Tadeusz Markowski
Ełk, dnia 07.09.2016 r.


Dożynki Gminy Ełk w miejscowości Straduny gm. Ełk  

W dniu 10.09.2016 r. odbędą się Dożynki Gminy Ełk w miejscowości Straduny

Program imprezy przedstawia się następująco:
10.00 – Msza Św. dożynkowa polowa
11.15 – Oficjalne rozpoczęcie i powitanie zaproszonych gości przez Wójta Gminy Ełk
13.30 – Konkurs wieńców dożynkowych, kulinarny i zręcznościowo-rekreacyjne konkursy STRADUNY-RESZTA ŚWIATA
14.00 – Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej Gmina Ełk – Delegacja z Gruzji                        
15.00 - 23.00 – Występy artystyczne zespołów dziecięcych, ludowych, z Białorusi i Gruzji oraz zabawa dożynkowa przy

            zespołach Summer Night i „Majowe Kwiaty” z Litwy

Dożynki Gminne są imprezą cykliczną i mają charakter przechodni, organizowane są co roku w innej miejscowości gminy Ełk. Impreza składa się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej, w której biorą udział władze samorządowe, zaproszeni goście, w tym delegacja z Gruzji, oraz cała społeczność gminna. Święto Plonów rozpoczyna się Mszą Świętą polową, po której następuje uroczyste otwarcie i powitanie przybyłych gości i dzielenie się poświęconym dożynkowym chlebem.

Obchody święta dożynek są połączone z poświeceniem chleba i podzieleniem się nim wśród uczestników Dożynek oraz  konkursem wieńca dożynkowego. Jest on oceniany przez komisję konkursową, która zwraca dużą uwagę na jego wygląd, zachowanie tradycji oraz sposób prezentacji.

W części artystycznej biorą udział zespoły dziecięce i ludowe działające pod auspicjami Centrum Kultury Gminy Ełk, przygotowanych jest także dużo atrakcji dla najmłodszych: gry, konkursy, zabawy. Imprezę zamyka zabawa pod gwiazdami.

Podczas trwania dożynek zapraszamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego  PZDR w Ełku, w zakresie doradztwa rolniczego, innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.   

Opracowanie: Bożena Dyszkiewicz
Ełk, dnia 31.08.2016 r.


Dożynki Gminno–Parafialne w Prostkach

Program Dożynek Gminno–Parafialnych 2016:

11.00 – Msza Święta Dziękczynna w Kościele p.w. Św. Antoniego w Prostkach.
            Poświęcenie wieńców dożynkowych.
12.30 – Przemarsz korowodu dożynkowego na boisko szkolne.
13.00 – Otwarcie uroczystości dożynkowych:
            Obrzęd dożynkowy – przełamanie się chlebem oraz wystawa płodów rolnych.
            Wręczenie statuetek za zasługi w hodowli trzody chlewnej oraz wyniki produkcyjne na terenie Gminy Prostki.
14.00 – „Konkurs na Wieniec Dożynkowy i Wiązankę Dożynkową”.
14.15 – Przegląd Kapel Ludowych – organizator SIS „Nasze Prostki”.
15.00 – Prezentacja sołectw – „Smaczna wieś Gminy Prostki”.
16.30 – „Konkurs na Swojski Chleb”.
17.30 – Konkursy dożynkowe: „Ujeżdżanie byka”, „Rzut kaloszem”, „Ziemniak do koszyka”.
18.30 – Występ grupy tanecznej z Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach.
19.00 – Wręczenie nagród za konkurencje i prezentację Sołectw.
20.00 – Występ Zespołu „Xfort i Adam Kraśko” z programu telewizyjnego „Rolnik Szuka Żony”.
21.00 – Występ zespołu „FOCUS”
22.00 – Zakończenie dożynek.

Dożynki Gminno–Parafialne organizowane są co roku, w których biorą udział władze samorządowe, zaproszeni goście
oraz społeczność gminna. Święto Plonów rozpoczyna się zbiórką delegacji, Mszą Świętą, po której następuje przekazanie chleba dożynkowego przez starostę i starościnę uroczystości na ręce Wójta i przewodniczącego Rady Gminy Prostki.

Obchody święta dożynek są połączone z poświęceniem chleba i podzielenie się nim wśród uczestników Dożynek
oraz konkursem wieńca dożynkowego.

Podczas trwania dożynek zapraszamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego SIR – PZDR w Ełku, w zakresie innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

                                                                                                                                                                                                    Opracowanie: Karol Dobrzyń
                                                                                                                                                          Ełk, dnia 29.08.2016 r.


W dniu 28.08.2016r. odbędą się gminno–parafialne
dożynki w miejscowości Pisanica gm. Kalinowo

Program Święta Plonów  przedstawia się następująco:

11.00 – Msza Św. Dożynkowa w kościele parafialnym w Pisanicy
12.20 – Otwarcie Dożynek przez Wójta, Starościnę i Starostę
13.00 – Wystawa Klaczy Hodowlanych ras zimnokrwistych.
14.30 – Konkurs wieńców dożynkowych i na najlepszą nalewkę domową.
15.00 – 21.00 – występy artystyczne zespołów dziecięcych i ludowych oraz zabawa dożynkowa przy zespołach
            Summer Night i Skansen Band.

Dożynki Gminne są imprezą cykliczną i mają charakter przechodni, organizowane są co roku w innej miejscowości gminy Kalinowo.

Impreza składa się z dwóch części : oficjalnej i artystycznej, w której biorą udział władze samorządowe, zaproszeni goście oraz cała społeczność gminna. Święto Plonów rozpoczyna się zbiórką delegacji, mszą świętą, po której następuje przekazanie chleba dożynkowego przez starostę i starościnę uroczystości na ręce Wójta i przewodniczącego Rady Gminy Kalinowo.

Obchody święta dożynek są połączone z poświeceniem chleba i podzielenie się nim wśród uczestników Dożynek oraz  konkursem wieńca dożynkowego. Jest on oceniany przez komisję konkursową, która zwraca dużą uwagę na jego wygląd, zachowanie tradycji oraz sposób prezentacji.

W części artystycznej biorą udział zespoły dziecięce i ludowe działające pod auspicjami GOK, przygotowanych jest także dużo atrakcji dla najmłodszych: gry, konkursy, zabawy. Imprezę zamyka zabawa pod gwiazdami.

Podczas trwania dożynek zapraszamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego SIR – PZDR w Ełku, w zakresie innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Opracowanie: Tadeusz Markowski
Ełk, dnia 26.08.2016 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej – eliminacje powiatowe w Ełku

W  dniu 20.06.2016r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Ełku odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie na szczeblu powiatowym,  której organizatorem był Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie  był Kierownik PZDR w Ełku.

W olimpiadzie uczestniczyło 15 osób w wieku 18-35 lat zamieszkałych w powiecie ełckim , którzy prowadzą własne gospodarstwa rolne lub  gospodarują wspólnie z rodzicami.

Uczestnicy pisali test zawierający 25 pytań. Pytania dotyczyły wiedzy  z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa, organizacji i zarządzania gospodarstwem, eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, a także podatku VAT, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ochrony środowiska naturalnego, ekologii,  wiedzy o Unii Europejskiej i BHP
w rolnictwie.

Olimpiada jest jedną z form aktywnego doradztwa i podnoszenia wiedzy rolniczej wśród młodych rolników. Szczególną uwagę przywiązujemy się do tego aby praca w gospodarstwach rolnych była bezpieczna i nowoczesna, z zachowaniem walorów przyrodniczych i poszanowaniem środowiska naturalnego.
Komisja, w składzie :
-Przewodniczący komisji - Grażyna Kuczyńska, główny specjalista ds. Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń,
Oddział w Olecku,

Członkowie komisji: Dariusz Mońko – pracownik  KRUS w Ełk;
                                Bożena Dyszkiewicz – główny doradca  PZDR Ełk,
                                Aneta Gralewska  – doradca PZDR Ełk,
                                Tadeusz Markowski -  kierownik PZDR Ełk,

wyłoniła laureatów, którzy 23.06.2016r reprezentowali powiat ełcki na Olimpiadzie Wojewódzkiej w Olsztynie. Są to:

I – Bućko Mateusz  – zam. Długosze 20, gm. Prostki
II – Sokołowski Grzegorz  – zam. Grabnik 37, gm. Stare Juchy
III – Kłoczko Łukasz  – zam. Dorsze 15,  gm. Kalinowo
IV- Kiersnowski Łukasz – zam. Gorczyce 30, gm. Prostki

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody rzeczowe, których sponsorami byli:
•    STAROSTWO POWIATOWE w Ełku,
•    URZĄD GMINY w Ełku
•    URZĄD GMINY w Kalinowie,
•    URZAD GMINY w Prostkach,
•    URZĄD GMINY w Starych Juchach,
•    BANK SPÓŁDZIELCZY w Ełku,
•    PODLASKO–MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w Zabłudowie, Oddział w Ełku
•    Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ełku,
•    KRUS Placówka Terenowa w Ełku,
•    FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o. o. Oddział w Ełku,
•    Firma BAYER POLSKA SP. Z O.O.,
•    Firma LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich sponsorów, dzięki którym wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. Szczególne podziękowanie kieruję do Pana Andrzeja Beździeckiego – wójta gminy Kalinowo, Pana Krzysztofa Bronakowskiego – sekretarza gminy Ełk, Pani Zofii Szymkiewicz – dyr.P-MBS w Zabłudowie, Oddział w Ełku, Pani Ani Skalskiej – członkowi zarządu BS w Ełku i Panu Darkowi Mońko-pracownikowi KRUS,  którzy swoją obecnością podkreślili jak dużą wagę przywiązują do tematyki rolniczej i podnoszenia wiedzy fachowej przez młodych rolników. Zwycięzcom gratuluję i życzę powodzenia w kolejnych edycjach olimpiad rolniczych.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Tadeusz Markowski
Ełk, dnia 25.08.2016 r.


Dzień Otwartych Drzwi w ZDOO w Ruskiej Wsi - powiat ełcki

Tradycyjnie od wielu lat w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Ruskiej Wsi odbywają się Dni Pola. Podobnie jak w latach poprzednich w tym roku w dniu 22 czerwca w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Ruskiej Wsi, powiat ełcki, odbył się kolejny Dzień Otwartych Drzwi. W tym dniu rolnicy mogli zapoznać się z wynikami ZDOO oraz zwiedzić poletka doświadczalne z uprawami roślin rolniczych takich jak: zboża ozime i jare, rzepak ozimy i jary oraz rośliny strączkowe.

Współorganizatorami tegorocznych Dni Pola były następujące firmy:
- Zakład Doświadczalny  Oceny Odmian w Ruskiej Wsi,
- Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ełku, Olecku i Giżycku.

W tej imprezie uczestniczyło kilkudziesięciu  rolników  i doradców z powiatu  ełckiego, oleckiego i giżyckiego. Każdy z uczestników otrzymał materiały na temat Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie  oraz  wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Zakład  Doświadczalny Oceny Odmian  w Ruskiej Wsi jest filią Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie – oddziału terenowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. W Zakładzie tym, na powierzchni 33 ha, prowadzona jest towarowa produkcja roślinna, natomiast na powierzchni około 6 ha znajdują się poletka doświadczalne. Prowadzone są głównie doświadczenia odmianowe z podstawowymi gatunkami roślin rolniczych. Doświadczenia te to przede wszystkim badania rejestrowe oraz badania w ramach tzw. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W ramach PDOiR próbuje się wyselekcjonować odmiany roślin uprawnych, które najlepiej nadają się do uprawy w warunkach agrometeorologicznych północno-wschodniej Polski. Między innymi w wyniku tych badań powstaje Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Większość doświadczeń prowadzona jest na dwóch poziomach uprawy. Na poziomie intensywnym zaprezentowano najnowsze technologie rolniczej agrotechniki z wykorzystaniem preparatów między innymi takich firm jak: ADAMA Polska Sp. z o.o. i SYNGENTA.

W trakcie Dnia Otwartych Drzwi odbyło się seminarium dotyczące prawidłowych technologii uprawy zbóż, rzepaku, roślin motylkowatych oraz zostały omówione wyniki doświadczeń polowych w ZDOO w Ruskiej Wsi. Po skończonym seminarium wszyscy uczestnicy obejrzeli poletka doświadczalne i zapoznali się z najnowszymi odmianami gatunków roślin rolniczych takich jak: pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto i pszenżyto ozime, owie , pszenica orkiszowa ozima i jara, rzepak ozimy i jary, łubiny żółty i wąskolistny oraz groch pastewny.

Zapoznano również zwiedzających z efektami dokarmiania dolistnego nawozami produkowanymi przez firmy: TIMAC AGRO  INTERMAG oraz EKOPLON.

Swoje produkty zaprezentowała również firma SWIMER z Torunia produkująca szeroką gamę zbiorników z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do magazynowania paliw i nawozów płynnych.

Podczas Dni Pola rolnicy mogli zapoznać się jak duży wpływ na przezimowanie roślin uprawnych oprócz prawidłowego terminu siewu, nawożenia, ochrony ma odpowiedni dobór odmian. Ostatnie mroźne i długie zimy pokazały, które odmiany roślin wymarzły w bardzo wysokim stopniu, nawet w kilkudziesięciu procentach, a są odmiany - w szczególności krajowe, które przetrzymały te mroźne zimy i straty wyniosły kilka procent.  

Galeria zdjęć

Opracowanie: Tadeusz Markowski
Ełk, dnia 25.08.2016 r.


Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ełku zaprasza do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Olimpiada odbędzie się 20 czerwca 2016 r. w PZDR Ełk ul. Suwalska 84. W olimpiadzie mogą brać udział osoby w wieku od 18 do 35 lat, którzy są właścicielami gospodarstw rolnych lub gospodarują z rodzicami w gospodarstwach położonych na terenie powiatu ełckiego. Trzech najlepszych olimpijczyków będzie reprezentowało nasz powiat na Olimpiadzie Wojewódzkiej w Olsztynie, której finał odbędzie się 22 czerwca 2016 r. w siedzibie W-MODR
w Olsztynie
.

Wszyscy uczestnicy otrzymają  atrakcyjne nagrody i upominki, ufundowane przez W-MODR, samorząd powiatowy, samorządy gminne, banki i firmy działające na rzecz rolnictwa.

Olimpiada jest jedną z form aktywnego doradztwa i podnoszenia wiedzy rolniczej wśród młodych rolników. Szczególną uwagę przywiązujemy do tego, aby praca w rolnictwie była bezpieczna i nowoczesna, z zachowaniem walorów przyrodniczych i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Opracowanie: Tadeusz Markowski
Ełk, dnia 31.05.2016 r.


Wymiana pokoleniowa jest naturalnym i nieuniknionym procesem zachodzącym, zarówno na wsi, jak i w mieście. Większość rolników po latach ciężkiej pracy chce przekazać swoje gospodarstwo następcy. Tak też było w przypadku Państwa Teresy i Ryszarda Mikołajczyk zamieszkałych w Mrozach Wielkich, powiat ełcki, którzy w 1973 roku zaczynali swoje gospodarzenie od 10 ha. Stopniowo zwiększali swój areał i w 2015 roku przekazali swojemu synowi Andrzejowi, dobrze prosperujące gospodarstwo o powierzchni 32,87 ha wraz z budynkami i produkcją zwierzęcą.

Gospodarstwo Andrzeja Mikołajczyka położone jest we wsi Mrozy Wielkie w pobliżu Ełku nad jeziorem Selment. Głównym kierunkiem produkcji jest chów bydła mlecznego. Stado podstawowe liczy 30 szt. krów mlecznych o średniej wydajności ok. 5000 l, cały surowiec sprzedawany jest do SM Mlekpol w Grajewie. Wszystkie sztuki bydła pochodzą z własnego odchowu, do inseminacji wykorzystywane jest nasienie najlepszych buhajów. Bydło w gospodarstwie karmione jest paszami objętościowymi oraz treściwymi sporządzanymi w gospodarstwie z dodatkiem zakupionych witamin i minerałów. Struktura zasiewów ukierunkowana jest na zabezpieczenie bazy paszowej. Gospodarstwo jest zmechanizowane, posiada maszyny i urządzenia rolnicze zapewniające obsługę produkcji roślinnej i zwierzęcej. Pan Andrzej skorzystał z premii dla młodych rolników, z której zakupił ciągnik rolniczy o mocy 100 KM.

Dlaczego zdecydował się Pan przejąć gospodarstwo?
Już od dzieciństwa interesowało mnie rolnictwo, najpierw przyglądałem się, później pomagałem rodzicom we wszystkich pracach gospodarskich.

Jakie plany na przyszłość?
Chciałbym rozwijać swoje gospodarstwo: zmodernizować oborę, zwiększyć wydajność mleka, skorzystać z funduszy unijnych w ramach PROW, zakupić prasę belującą i wóz asenizacyjny. Są też i obawy: trudno jest dokupić ziemię, opłacalność produkcji jest niestabilna, ceny spadają, a koszty rosną.

Pan Andrzej Mikołajczyk w swoim gospodarstwie dba również o estetykę, założył część rekreacyjną, gdzie znajduje się staw i dużo zieleni. Jest to miejsce, gdzie może chwilę odpocząć.

Państwo Mikołajczyk od lat chętnie współpracują z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego i innymi instytucjami związanymi z rolnictwem.

Pomimo wielu trudności i obaw młody gospodarz jest optymistycznie nastawiony do swojej pracy, a przysłuchujący się rodzice nie ukrywają zadowolenia ciesząc się, że przekazane gospodarstwo jest w dobrych rękach.

Opracowanie: Bożena Dyszkiewicz
Ełk, dnia 15.01.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.