22.02.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletterTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Giżycku

PZDR Giżycko                                                     Kierownik: Anna Kocz
11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 2                       tel. 665 910 641                                  Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax: (87) 428 51 99                                       e-mail: a.kocz@w-modr.pl
e-mail: pzdr.gizycko@w-modr.pl


MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA

W dniach 10-11 lutego 2018r. odbyła się wystawa MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA  w której uczestniczyli rolnicy z powiatu giżyckiego .Gościem honorowym wystawy był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Pan Minister wziął  udział w oficjalnym otwarciu wystawy, spotkał się z przedstawicielami branży i instytucji działających na rzecz rolnictwa w rejonie Warmii i Mazur, rozmawiał z rolnikami o aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 14.02.2018 r.


Szkolenie ,,Bieżące informacje z wybranych działań PROW na lata 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej oraz dotyczącej zasady konkurencyjności.”

25 stycznia 2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Giżycko zorganizował szkolenie powiatowe na temat ,,Bieżące informacje z wybranych działań PROW na lata 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej oraz dotyczącej zasady konkurencyjności.”
W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób. Wykłady przeprowadził Specjalista ds. wdrażania i nadzoru PROW Jerzy Rutkowski z Oddziału WMODR w Olecku oraz Starszy referent DROW Jadwiga Weisbrod. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku Robert Nowacki, pracownicy biura powiatowego ARiMR w Giżycku oraz kierownik KRUS w Giżycku Anna Kutnik.
Podczas szkolenia zostały omówione szczegółowo wymagania dotyczące uzyskania wsparcia z najbardziej popularnego działania jakim jest "Modernizacja gospodarstw rolnych". Nabór został zaplanowany w terminie 19.02.-20.03.2018 r.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 30.01.2018 r.


Pokazy  w zakresie wytwarzania produktu rolniczego w sektorze żywności naturalnej i tradycyjnej

W miesiącu grudniu w powiecie giżyckim  zostały zorganizowane pokazy  w zakresie wytwarzania produktu rolniczego w sektorze żywności naturalnej i tradycyjnej. Wiodącymi produktami na pokazach były ciasta. Uczestnicy zostali uświadomieni odnośnie roli, jaką pełni produkt regionalny oraz może on stanowić ofertę sprzedaży w gospodarstwach agroturystycznych, a w konsekwencji doprowadzić do wzrostu dochodów osiąganych z działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 13.12.2017 r.


Konferencja ,,Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności”

20 października 2017 r. w Folwarku Łękuk Mały odbyła się konferencja pn. ,,Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności”. Udział w spotkaniu wzięli rolnicy produkujący zdrową żywność oraz doradcy WMODR. Głównymi prelegentami byli: dr Jerzy Próchnicki - Dyrektor Działu Rozwoju Bayer CropScience w Warszawie oraz dr Jacek Postupolski – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Warszawie. Konferencja została dofinansowana ze środków: dotacji podmiotowej z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Ełku, Starostwa Powiatowego w Olecku, Bayer Cropscience w Warszawie oraz Banku Spółdzielczego w Olecku. Spotkanie zakończyło się rozstrzygnięciem konkursu ,,Od pola do stołu”.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 27.10.2017 r.


Dożynki Gminne w Wydminach

W sobotę 9 września 2017 r. w Wydminach, jak co roku, odbyły się Dożynki Gminne. Atrakcją tegorocznego święta były występy artystyczne, konkursy, piękne wieńce dożynkowe oraz stoiska przygotowane przez sołectwa i instytucje w tym W-MODR, na których znalazły się przepyszne wędliny, chleby, ciasta, dania zimne i gorące, nalewki i wiele innych smakołyków.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 13.09.2017 r.


Piknik Ekologiczny Eko-Rancho


01 lipca 2017 r., na Wyspie Wydmińskiej, odbył się Piknik Ekologiczny Eko-Rancho, nad którym Patronat Honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Ważnym punktem programu było ustanowienie nowego rekordu Europy w jedzeniu arbuza. Uczestnicy imprezy zjedli łącznie 700 kg arbuza w 30 minut. Nie zabrakło również zabawy tanecznej pod gołym niebem.  

FOTORELACJA

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 04.07.2017 r.


W  PZDR Giżycko 09.06.2017 r. o godz. 10:00 odbędzie się Olimpiada Wiedzy Rolniczej,
Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Uczestnikami Olimpiady mogą być osoby w wieku 18-35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 25 pytań. Drugi etap składa się z 40 pytań testowych oraz części ustnej, w której bierze udział 5 osób z największa liczbę punktów za test. Każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania z wylosowanych zestawów. Zwycięzcy Olimpiady I-V miejsca  otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Sponsorami nagród na etapie powiatowym są, jak co roku:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, KRUS ,Urzędy Gmin, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 22.05.2017 r.


,, Restrukturyzacja małych gospodarstw’’
,,Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

W dniu 06.03.2017 r. w Giżycku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące aktualnie uruchomionych działań PROW 2014-2020 ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw’’ oraz ,,Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Na spotkaniu zostały omówione zasady udzielania premii oraz zobowiązania wynikające z założeń biznesplanu. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 09.03.2017 r.


W dniu 04.09.2016 r. odbędą się powiatowe dożynki w miejscowości Orłowo (gm. Wydminy)

Program dożynek przedstawia się następująco:
12:00 – Msza św. w kościele parafialnym w Orłowie
13:00 – przejście korowodu dożynkowego na plac przed szkołą w Orłowie
13:30 – ceremoniał dożynkowy
14:00 – program artystyczny
18:00 – 22:00 – zabawa dożynkowa

Wyjątkowo organizacja dożynek przypadła miejscowości Orłowo ze względu na to, iż rok 2016 jest Rokiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych, a po raz pierwszy w Polsce (w Orłowie) odbył się pogrzeb 9 Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Postanowiono również w ten sposób upamiętnić żołnierzy poległych w bitwie pod Gajrowskimi.

Podczas trwania dożynek zapraszamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego SIR – PZDR w Giżycku, w zakresie innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Opracowanie: Emil Kobiela
Giżycko, dnia 23.08.2016 r.


W  PZDR Giżycko 14.06.2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się Olimpiada Wiedzy Rolniczej,
Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.


Celem Olimpiady jest wyróżnianie młodych rolników posiadających dużą wiedzę rolniczą i ekonomiczną oraz znających zasady bezpiecznej pracy. Uczestnikami Olimpiady mogą być osoby w wieku 18-35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 25 pytań. Drugi etap składa się z 40 pytań testowych oraz części ustnej, w której bierze udział 5 osób z największa liczbę punktów za test. Każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania z wylosowanych zestawów. Zwycięzcy Olimpiady I-V miejsca  otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Sponsorami nagród na etapie powiatowym są, jak co roku:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Giżycku, Urzędy Gmin, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, KRUS oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie.

Etap Wojewódzki został zaplanowany na dzień 22.06.2016 r. w siedzibie W-MODR w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 19.05.2016 r.


W miesiącu lutym zostało zorganizowane szkolenie nt ,,Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW na lata 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej". W spotkaniu uczestniczyło 61 osób. Wykłady przeprowadził Specjalista ds. wdrażania i nadzoru PROW Pan Jerzy Rutkowski z W-MODR Oddział Olecko. Podczas szkolenia zostały omówione szczegółowo wymagania dotyczące uzyskania wsparcia z najbardziej popularnego działania jakim jest ,, Modernizacja gospodarstw rolnych”. Nabór będzie trwał od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach - max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 08.04.2016 r.


 

Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

21.12.2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji: ANR, ARiMR, KRUS oraz W-MODR. Omówione zostały zmiany w przepisach zakupu i dzierżawy gruntów rolnych z ANR. Kierownik BP ARiMR przedstawił szczegóły dotyczące wypłat płatności bezpośrednich za rok 2015. Na spotkaniu zostały omówione również działania PROW na lata 2014-2020, które zostaną uruchomione w I kwartale 2016 roku.  

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 25.01.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.