17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gołdapi

PZDR Gołdap                                                  Kierownik: Jerzy Sawicki
19-500 Gołdap, ul. Wolności 20                        tel. 665 890 164                                       Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (87) 615 19 57                                    e-mail: j.sawicki@w-modr.pl
e-mail: pzdr.goldap@w-modr.pl


ASF w gminie Gołdap


W powiecie gołdapskim  wykryto pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF). W położonym w miejscowości Gieraliszki (gmina Gołdap)gospodarstwie wykryto ASF u pięciu padłych sztuk. Ogólna liczba hodowanych tam świń wynosiła 67 sztuk. Były to świnie  należące do bardzo  rzadko spotykanej na naszym terenie  węgierskiej rasy świń Mangalica. Są to świnie pastwiskowe  pokryte bujną wełnistą szczeciną powstałe z krzyżowania węgierskich ras  regionalnych świń bakonyi i szalontai oraz dzika.

Służby weterynaryjne zlikwidowały ognisko afrykańskiego pomoru świń w Gieraliszkach. Wszystkie  sztuki zostały uśpione i odpowiednio zutylizowane. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w dniu 31-01-2019   wydał  zarządzenie związane z wystąpieniem ogniska ASF w gminie Gołdap. Określił w nim  zasięg stref: zapowietrzonej oraz zagrożonej wystąpieniem ASF.

Opracowanie: Mirosław Zajączkowski
Gołdap, dnia 05.02.2019 r.


Wspólne posiedzenie Powiatowej Rady W-MIR w Gołdapi

W dniu 19 grudnia 2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izy Rolniczej z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych i instytucji współpracujących w obszarze rolnictwa.
Przewodniczący Rady Krzysztof Kazaniecki  poinformował  uczestników o bieżących pracach W-MIR i postulatach zgłaszanych przez samorząd rolniczy do Ministra Rolnictwa, omówił stan realizacji pomocy suszowej na terenie powiatu.
Przedstawiciel KOWR w Olecku zapoznał  zebranych o stanie  i perspektywach zagospodarowania gruntów skarbu państwa na terenie powiatu gołdapskiego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii  omówił sytuację bioasekuracji w związku w występowaniem ASF

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 28.12.2018 r.


Posiedzenie  Rady Powiatowej W-MIR

W dniu 5 listopada  2018 roku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi odbyło się posiedzenie  Rady Powiatowej W-MIR z udziałem przedstawicieli  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Państwowego Inspektoratu Weterynarii  i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.

Na posiedzeniu omówiono realizację  płatności bezpośrednich za 2018 rok, pomocy klęskowej w 2018 roku, stan i perspektywy zagospodarowania zasobów gruntów rolniczych, zasady bioasekuracji w związku z występowaniem ASF oraz wymogi związane z  nową ustawą  „ Prawo wodne”.

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 08.11.2018 r.


Dożynki Diecezjalne

8 września 2018 r. odbyły się w Gołdapi Dożynki Diecezji Ełckiej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i rolników okolicznych gmin. Podczas dożynek swoje produkty zaprezentowało wiele wystawców między innymi,  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gołdapi który udzielał  porad rolniczych i przekazywał nieodpłatnie zainteresowanym prasę rolniczą. W obchodach uczestniczyły delegacje z parafii Diecezji Ełckiej  prezentując konkursowe wieńce dożynkowe. W konkursie zwyciężył wieniec z Parafii Górne , gm. Gołdap. Dożynkom towarzyszyła piękna słoneczna pogoda.


Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 13.09.2018 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w rolnictwie

7 czerwca 2018 roku w siedzibie PZDR Gołdap przy ulicy Wolności 20 odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w rolnictwie.

W wyniku konkursu wyłoniono  troje laureatów , którzy będą reprezentować powiat gołdapski w eliminacjach wojewódzkich
w dniu 25 czerwca 2018 roku w Olsztynie.

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 08.06.2018 r.


Dyrektor Oddziału w Olecku Zdzisław Kamiński odszedł na emeryturę

Po czterdziestu latach pracy w naszym Ośrodku pan Zdzisław Kamiński, Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku zdecydował się na zakończenie pracy zawodowej i przeszedł na emeryturę. Na tę okoliczność, w dniu 5 stycznia 2017 r., zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Olecku spotkanie pożegnalne. Salę konferencyjną zapełnili obecni i byli pracownicy Oddziału. Nie zabrakło również przedstawicieli administracji, samorządów lokalnych i organizacji rolniczych z terenu działalności Oddziału. 

Galeria zdjęć 

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 10.01.2018 r.


Choinka z Polski pojechała do Watykanu


W tym roku choinkę bożonarodzeniową dla Watykanu podarowano z diecezji ełckiej. Drzewo pochodzi z nadleśnictwa Gołdap w Puszczy Rominckiej, wycięto ją w m. Żytkiejmy, gm. Dubeninki, powiat gołdapski. Ma ok. 50 lat, 28 metrów wysokości, a średnica korony liczy ok. 9 metrów. Długość trasy i ściśle określone warunki transportu sprawiły, że dotarła do Watykanu 22 listopada. To już drugi raz, kiedy polska choinka trafiła do papieża – pierwsza stanęła w Rzymie 20 lat temu. Uroczyste zapalenie lampek i oficjalne spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem odbędzie się 7 grudnia.

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 05.12.2017 r.


Izby Razem

16 października 2017 roku Powiatowe Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z powiatów gołdapskiego i węgorzewskiego zorganizowały wspólne posiedzenie delegatów powiatowych w UG Banie Mazurskie.

Wśród zaproszonych gości  w/w spotkaniu uczestniczyli: z-ca dyr. KOWR Zbigniew Nadrowski, przedstawiciel  Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Marcin Domian, poseł  na sejm RP Jerzy Małecki, przedstawiciel Agencji Nasiennej Jacek Bąkowski ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów  z gmin należących do obu powiatów i Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i Gołdapi a także przedstawiciele Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego  i Biur Powiatowych ARiMR w Gołdapi i Węgorzewie.

Na spotkaniu przedstawiono bieżą sytuację w rolnictwie, zasady funkcjonowania KOWR oraz obowiązki rolników dotyczące wykorzystania materiału siewnego oraz realizację płatności bezpośrednich.

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 03.11.2017 r.


II Dożynki Gminne w Gołdapi

26 sierpnia 2017 r. odbyły się  II Dożynki Gminne w Gołdapi. Organizatorzy: Urząd Miejski w Gołdapi Dom Kultury w Gołdapi, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza i Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk. Uroczystości dożynkowe poprzedziła msza polowa. Tradycyjnie rozstrzygnięto dożynkowe konkursy: najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najsmaczniejsze potrawy z ziemniaka, najsmaczniejszy chleb, najpiękniejsze stoisko, najdorodniejsze płody rolne. Dożynki zakończyły wieczorne koncerty zespołów disco polo.

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 12.09.2017 r.


VII Święto Chleba

12 sierpnia 2017 r.  w miejscowości Kozaki gm. Gołdap pod honorowym patronatem marszałka województwa warmińsko–mazurskiego i starosty gołdapskiego odbył się festyn pod nazwą „VII Święto Chleba”. Festyn rozpoczął się o godz. 15 i trwał do późnych godzin wieczornych. Podobnie jak w latach poprzednich Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gołdapi zorganizował stoisko doradcze. Podczas festynu były zabawy dla dzieci i dorosłych, serwowano darmową grochówkę. Rozegrany został mecz piłki nożnej. Rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejszy i najpiękniejszy chleb. Ponadto organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele zabaw i atrakcji.

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 30.08.2017 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej

02 czerwca 2017 r. w PZDR Gołdap odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Eliminacje powiatowe wygrał Marcin Mentel z gminy Dubeninki. W wyniku eliminacji wytypowano 3 osoby do finału wojewódzkiego w Olsztynie. Uczestnicy otrzymali nagrody i upominki.
Sponsorzy: UG Banie Mazurskie, UG Dubeninki. Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Gospodarstwo Rolne Zbigniew Świerzbin, Gospodarstwo Rolne Sławomir Gołubowicz.

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 06.06.2017 r.


Posiedzenie Komisji Rolnictwa Rady Gminy Gołdap

17.03.2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa Rady Gminy Gołdap. Posiedzenie odbyło się w poszerzonym składzie. Z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach w posiedzeniu uczestniczyli sołtysi z gminy Gołdap. Były życzenia i upominki od Rady Gminy i Burmistrza Gołdapi oraz gratulacje dla wyróżnionych przez samorząd województwa sołtysów powiatu gołdapskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również  przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg, Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Zaproszeni goście zaprezentowali zebranym bieżące zagadnienia z zakresu swojej działalności na terenie powiatu.

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 29.03.2017 r.


Święto plonów w Gołdapi

Tegoroczne żniwa, choć trudne z powodu kapryśnej pogody, dobiegły końca. Plony zebrane. Po zbiorach zgodnie z tradycją przyszedł czas na wiejskie świętowanie. Z tej okazji w gminie Gołdap w dniu 4 września 2016 roku odbyły się dożynki gminne. Organizatorzy i wystawcy stanęli na wysokości zadania. Dopisała frekwencja, tylko pogoda spłatała figla. W tej rolniczej uroczystości jak w ciągu całego roku nie zabrakło udziału doradztwa rolniczego. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gołdapi zorganizował również swoje stoisko promocyjne.

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 06.09.2016 r.


Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

11.12.2015 r. odbyło się posiedzenie gołdapskiej Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Oprócz członków wzięli w nim udział także przedstawiciele władz samorządowych, ARR, ARiMR, ANR, W-MODR.
Obecni wysłuchali kilku informacji dotyczących, m.in.:
  - sytuacji na rynkach rolnych - ARR
  - zmian w obrocie gruntami rolnymi - ANR
  - ogólnej sytuacji związanej z rolnictwem na terenie powiatu gołdapskiego - ARiMR, W-MODR

Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Kazaniecki poinformował, że trwają starania o uzyskanie zgody na odstrzał 20% wilków na terenie powiatu. Będą też prowadzone działania, by w jakiś sposób rozwiązać problem z bobrami, w wyniku działalności których rolnicy ponoszą również wymierne straty. Podkreślono i zachęcano, by każdy przypadek szkód wyrządzonych przez bobry zgłaszać do RDOŚ. W tej chwili bowiem takich zgłoszeń jest mało i formalnie RDOŚ problemu z bobrami nie obserwuje.

Spotkanie zakończyło się wzajemnym złożeniem życzeń świąteczno-noworocznych i podzieleniem się opłatkiem.

Opracowanie: Jerzy Sawicki
Gołdap, dnia 18.01.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.