18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie

PZDR Iława                                                   Kierownik: Kazimierz Grzywaczewski
14-200 Iława, ul. Lubawska 3                         tel. 665 890 159                                              Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (89) 649 37 73                                  e-mail: k.grzywaczewski@w-modr.pl
e-mail: pzdr.ilawa@w-modr.pl 

Szkolenie gminne

W dniu 26.11.2018 roku w sali sesyjnej Urzędu gminy Lubawa odbyło się szkolenie gminne. Tematem spotkania było „Normy i wymogi wzajemnej zgodności, dobrostan zwierząt”. Wśród rolników w przeważającej większości byli to hodowcy trzody chlewnej. Tematyka i dyskusja zmierzała ku problemowi jakim jest Afrykański Pomór Świń. Wykładowcą szkolenia był Pan Rodian Pawłowski - specjalista Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wyjaśniał i odpowiadał na pytania ze strony rolników.

Na zaproszenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubawie w szkoleniu uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej z Warszawy (Pan Tomasz Parzybut) oraz członek firmy CID Lines (Pan Mirosław Kowalski). Opowiadali oni w jak skuteczny sposób należy stosować środki i maty dezynfekcyjne.

Coraz częściej występujące niekorzystne zjawiska atmosferyczne zmuszają rolników do korzystania z różnego rodzaju instrumentów pomocy. Lubawski oddział banku BGŻ przedstawił rolnikom propozycję kredytów klęskowych zaś członkowie firmy Agro Ubezpieczenia omówili ofertę ubezpieczenia upraw, zwierząt i budynków inwentarskich.

Po zakończeniu spotkania każdy z uczestników otrzymał pakiet bioasekuracyjny (opryskiwacz plecakowy, środek dezynfekcyjny, odzież ochronną, obuwie i  rękawiczki). Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad 40 rolników.

Galeria zdjęć

 

Opracowanie: Grzegorz Kasprowicz
Iława, dnia 04.12.2018 r.


Wyjazd szkoleniowy do Bednar na AGRO-SHOW

27 września 2018 roku Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubawie zorganizował wyjazd do Bednar na XX jubileusz targów AGRO-SHOW. W wydarzeniu uczestniczyło blisko stu rolników z gminy Lubawa.

Na powierzchni ponad 120 hektarów zaprezentowało się ponad 800 firm. Oferta dotyczyła nie tylko maszyn rolniczych, ale również asortymentu z zakresu ogrodnictwa, budownictwa, leśnictwa, nawożenia, mechanizacji produkcji zwierzęcej oraz usług rolniczych. Rolnicy mieli okazję wziąć udział w licznych seminariach, debatach oraz konkursach. Organizatorzy przygotowali pokazy maszyn podczas pracy. W tym roku na polach pokazano tajniki rolnictwa precyzyjnego z zakresu nawożenia oraz siewu uproszczonego.

Zapraszamy do udziału w targach w przyszłym roku.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Grzegorz Kasprowicz
Iława, dnia 04.10.2018 r.


 Dożynki Gminne-Dziarny K/Iławy

W dniu 2 września  2018 r. we wsi Dziarny  k/ Iławy odbyło się Święto Plonów- Dożynki Gminne.

W uroczystościach dożynkowych zaszczycili swoją obecnością  m.in. : Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski  Sławomir Sadowski, Posłanka na Sejm RP Elżbieta Gelert, Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Michał Młotek.

Na uroczystości  byli obecni  również  przedstawiciele służb mundurowych, instytucji publicznych , przedstawiciele jednostek samorządowych, radni  i sołtysi  gminy Iława, księża oraz lokalni działacze.

Starostami Dożynek byli : Krystyna Jesionek ze wsi Gulb i Henryk Sawicki ze wsi Dziarny.

Dożynki rozpoczęły się od polowej mszy  świętej, po której zostały poświęcone  wieńce dożynkowe.

Licznie przybyłych na  Święto Plonów  gości przywitał wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz sołtys sołectwa  Dziarny  Jan  Zieliński. Głos zabrali również zaproszeni goście.

Tradycyjnie zostały wręczone odznaczenia i statuetki  oraz zostały rozstrzygnięte  konkursy  na: „ Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz na „Najładniejszą posesję  w sołectwie  Dziarny”. 

W konkursie wieńców  dożynkowych  I miejsce zajęło sołectwo Ząbrowo , II miejsce sołectwo Stradomno  a III miejsce zajęło sołectwo  Skarszewo. W konkursie na najładniejszą posesję I miejsce  zajęła Ewa Stopa , II miejsce przypadło Andrzejowi Bukowskiemu  a  III miejscem musiała się zadowolić Marzena  Podwojewska.

Niedzielne święto było również doskonałą okazją do wręczenia  odznaczeń  honorowych „ Zasłużony dla rolnictwa” oraz specjalne statuetki  za bardzo dobrą współpracę z  gminą Iława. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne. Atrakcją tegorocznych dożynek był pokaz lotów balonem.

Organizatorzy zadbali również o o strawę dla ciała.  Była pyszna grochówka i wiele tradycyjnych.

 

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 21.09.2018 r.Posiedzenie  Rady Powiatowej  Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 

W dniu 24.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Iławie odbyło się posiedzenie  Rady Powiatowej  Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  w Powiecie Iławskim.

Głównym tematem porządku posiedzenia  było:

1. Omówienie kwestii związanych z szacowaniem  szkód spowodowanych  klęską suszy w powiecie Iławskim.
2. Informacje dot. bieżącej pracy Placówki Terenowej KRUS w Iławie
3. Sprawy bieżące

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście :

- Dyrektor  WMODR  - Damian Godziński
- Kierownik PZDR Iława – Kazimierz Grzywaczewski
- Kierownik KRUS Iława -  Anna   Węgłowska

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 30.08.2018 r.


Szkolenie praktyczne na bazie demonstracji

W dniu 8.06.2018 roku na polu w Grabowie k/Lubawy odbyło się szkolenie praktyczne na bazie demonstracji. Tematem spotkania był :” Wpływ stosowania metod integrowanej ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem doboru odmian z listy zalecanej do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na plonowanie żyta ozimego”. Na polu demonstracyjnym Pana Alfonsa Kasprowicz zaprezentowano porównawczo 2 gatunki żyta ozimego hybrydowego - Stach oraz KWS Bono. Przeanalizowano warunki glebowo-klimatyczne, zabiegi agrotechniczne, parametry technologiczne ziarna oraz podatność na choroby i chwasty.

W szkoleniu uczestniczył Pan Michał Jankowski - przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Wskazał on potrzeby wapnowania i nawożenia gleb, zwracając szczególną uwagę na uprawę żyta hybrydowego. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim kilkunastu rolników.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Grzegorz Kasprowicz
Iława, dnia 18.06.2018 r.


POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I BHP w ROLNICTWIE

W dniu 06 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Iławie przy ul. Lubawskiej 3 o godz. 10.00  odbyła się POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I BHP w ROLNICTWIE.

Uczestnikami Olimpiady były osoby w wieku 18-35 lat/ zgodnie z regulaminem /, które prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne położone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i zasad ochrony środowiska naturalnego.

Wszystkich uczestników Powiatowej Olimpiady przywitał i przedstawił regulamin kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie  Kazimierz Grzywaczewski.

Olimpiada została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszym etapem był test pisemny składający się z 25 pytań. W drugim etapie / ustnym / w wyniku uzyskania tej samej ilości punktów w teście pisemnym 5 uczestników odpowiadało na pytania dodatkowe zadawane przez komisję.

W eliminacjach powiatowych udział wzięło 8  uczestników / na 14 zgłoszonych/ z powiatu iławskiego w tym: 2 rolników z gminy Iława, 2 z gminy Zalewo, 3 z gminy Lubawa i 1 rolnik z gminy Susz.

Trzy pierwsze miejsca zdobyli:

I miejsce   - Mariusz  Musiał - zam. Stradomno ,  gm. Iława
II miejsce  - Tomasz  Cegłowski - zam. Matyty, gm. Zalewo
III miejsce – Cezary  Meller - zam. Lubstynek, gm. Lubawa

Sponsorami nagród na etapie powiatowym byli:

1. WMODR  OLSZTYN  - nagrody książkowe o tematyce rolnicze/ encyklopedie, atlasy zwierząt/
2. ARYSTA LIFESCIENCE-  środki ochrony roślin
3. KRUS  IŁAWA     - wiertarka udarowa
Łączna wartość nagród wynosiła ok. 1.000 zł.

Pragnę nadmienić, że finaliści Powiatowej Olimpiady będą uczestniczyć w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, która odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. w  Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 14.06.2018 r.


Zielone AGRO-SHOW

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubawie po raz pierwszy zorganizował wyjazd szkoleniowy na Zielone AGRO-SHOW w Ułężu. Grupa kilkudziestu rolników z gminy Lubawa odwiedziła targi rolnicze w sobotę 26.05.2018 r.

Wystawa zorganizowana przez PIGMiUR dedykowana była głównie hodowcom bydła i posiadaczom trwałych użytków zielonych. Na powierzchni ponad 15.000m² swój asortyment zaprezentowało około 150 zarówno polskich jak i zagranicznych firm. Oferta dotyczyła mi.in. maszyn zielonkowych, nasion, pasz, nawozów oraz wyposażenia budynków inwentarskich. Rolnicy mieli okazję uczestniczyć w seminariach prowadzonych przez ekspertów Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tematyka wykładów dotyczyła optymalizacji kosztów produkcji mleka oraz dobrych praktyk rolniczych w utrzymaniu łąk i pastwisk.

Najbardziej oczekiwanym i efektownym punktem imprezy były pokazy maszyn podczas pracy. Na polach demonstracyjnych można było zobaczyć w akcji blisko 50 zestawów maszyn potrzebnych do uprawy i zbioru zielonek w tym m.in. kosiarki, przetrząsacze, sieczkarnie polowe, przyczepy zbierające, prasy, owijarki czy praso-owijarki. Zaprezentowano również pokaz prawidłowego ustawienia roboczego kosiarki. Obserwatorzy docenili fakt, że w jednym miejscu mieli okazję porównać i wyselekcjonować najlepsze maszyny.

Uczestnicy wyjazdu byli w pełni usatysfakcjonowani poziomem organizacji imprezy, treścią merytoryczną szkoleń, ofertą wystawców oraz jakością pokazów. Z przyjemnością czekamy na przyszłoroczną edycję targów. Jednocześnie informujemy, że jesienią planowany jest kolejny wyjazd do Bednar na AGRO-SHOW. Czekamy na zgłoszenia!

Galeria zdjęć

Opracowanie: Grzegorz Kasprowicz
Iława, dnia 28.05.2018 r.


Szkolenie wiejskie „Wdrażanie praktyk niskoemisyjnych w rolnictwie”


W dniu 02.03.2018 r. odbyło się szkolenie wiejskie „Wdrażanie praktyk niskoemisyjnych w rolnictwie” w gospodarstwie Stanisława Banackiego (Grabowo, k/Lubawy). Celem szkolenia było przedstawienie najistotniejszych problemów rolnictwa w kontekście ochrony środowiska i niekorzystnych zmian klimatu (m.in. emisja gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie wód ze źródeł rolniczych, utrata bioróżnorodności na obszarach wiejskich).

Omówiono takie zagadnienia jak:

  • dobre praktyki w rolnictwie niskoemisyjnym
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych
  • tajniki rolnictwa precyzyjnego
  • redukcja amoniaku z krajowych źródeł rolniczych
  • precyzyjne bilansowanie białka w żywieniu zwierząt gospodarskich
  • nowoczesne technologie chowu bydła i trzody chlewnej przyczyniające się ochronie środowiska
  • polskie i unijne podstawy prawne w kontekście rolnictwa niskoemisyjnego


Organizatorem i wykładowcą szkolenia był doradca PZDR Iława na gminie Lubawa Grzegorz Kasprowicz. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim kilkunastu okolicznych rolników z Grabowa i Wiśniewa.

Opracowanie: Grzegorz Kasprowicz
Iława, dnia 12.03.2018 r.


Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej - szkolenie

W dniu 25 stycznia 2018 r., w Karczmie „Łabędź” w Nowej Wsi k/Iławy, odbyło się szkolenie powiatowe dla rolników i mieszkańców  obszarów  wiejskich.

Głównym tematem szkolenia były „Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej”.

Omawiane zagadnienia:
1.    „Premie dla młodych rolników”,
2.    „Restrukturyzacja małych gospodarstw”,
3.    „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”,
4.    „Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D”.

Wykładowcą był Główny specjalista WMODR Arkadiusz Tabaka.

Ponadto omówiono zagadnienia:
- Bieżące informacje ważne dla rolników przekazane przez przedstawicieli:
     - Biura Powiatowego ARiMR w Iławie - Krzysztof Kaźmierski,
     - Bieżące informacje dotyczące ubezpieczeń - KRUS w Iławie – Anna Węgłowska,
     - Oferta środków ochrony roślin firmy Arysta LifeSciencie - Jerzy Wicha.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło ponad 50 rolników oraz doradcy z PZDR Iława.

Organizatorem szkolenia był kierownik PZDR Iława  Kazimierz Grzywaczewski.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 06.02.2018 r.


Spotkanie Noworoczne 2018 - gmina Iława

W dniu 12 stycznia 2018 r. w Karczmie „Łabędź”, w Nowej Wsi k/ławy odbyło się Spotkanie Noworoczne Gminy Iława. Licznie przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli z różnych środowisk samorządowców, radnych, burmistrzów, wójtów, sołtysów, przedsiębiorców, lokalnych mediów oraz osób pracujących na rzecz lokalnej społeczności Gminy Iława.

Wśród zaproszonych gości uczestniczyli w spotkaniu, m.in.: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, posłowie Elżbieta Gelert i Jacek Protas, radna sejmiku warmińsko-mazurskiego Bernadetta Hordejuk, Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański i wielu innych przedstawicieli samorządów. W tym uroczystym dniu nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych, prezesów OSP Gminy Iława, księży proboszczów z parafii Gminy Iława, pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych zaprzyjaźnionych  i  współpracujących na rzecz rolnictwa w  gminie Iława.
Wyświetlony został film przedstawiający osiągnięcia i sukcesy jakie odniosła Gmina Iława w 2017 roku w dziedzinie kultury, sportu i inwestycji, a po projekcji filmu głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali wójtowi sukcesów i osiągnięć samorządu.

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 17.01.2018 r.


W dniu 30.11.2017 r. we wsi Tuszewo  gm. Lubawa w gospodarstwie Jerzego Krajewskiego odbył się pokaz
"Cięcie i formowanie drzew owocowych"


Celem pokazu było przedstawienie zasad prawidłowego cięcia i formowania koron drzew owocowych wpływających na owocowanie drzew oraz stan fitosanitarny sadu. Prowadzącym pokaz był  doradca z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie Zbigniew Rudnicki oraz właściciel gospodarstwa Jerzy Krajewski.

Gatunkami drzew owocowych, na których przeprowadzono pokaz cięcia  były: wiśnia, jabłoń i czereśnia.

Prezentowane  techniki i sposoby cięcia: cięcie prześwietlające, cięcie korygujące oraz silniejsze cięcia w zależności od odmiany drzew owocowych.

W pierwszej części pokazu omówiono terminy cięcia, techniki cięcia i ich sposoby oraz sprawy BHP przy cięciu drzew owocowych. W drugiej części, „praktycznej”, pokazano prawidłowe formowanie koron przy cięciu prześwietlającym i cięciu zimowym.

W trakcie pokazu zaprezentowano sprzęt do cięcia drzew owocowych oraz sposoby zabezpieczenia ran po cięciach.

W pokazie uczestniczyło 16 rolników.

Podsumowując należy pamiętać, że cięcie drzew i krzewów owocowych jest jednym z podstawowych i najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki niemu możemy regulować wzrost drzew i krzewów oraz jakość owoców oraz wielkość plonu. Drzewa i krzewy bez regularnego cięcia stają się wybujałe, zbyt zagęszczone. Stają się bardziej podatne na choroby i szkodniki.

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 05.12.2017 r.


Pokaz renowacji trwałych użytków zielonych

W dniu 27.09.2017 r. odbył się pokaz renowacji trwałych użytków zielonych w gospodarstwie Tomasza Cegłowskiego w Matytach w gminie Zalewo.

Gospodarstwo posiada 70 ha użytków rolnych, z czego 35 stanowią trwałe użytki zielone, 20 ha zboża, 9 ha łubin, 3 ha kukurydza na kiszonkę oraz 3 ha rzepak.

W gospodarstwie utrzymywanych jest 12 krów mlecznych oraz 40 sztuk bydła opasowego.

Ze względu na kierunek produkcji w gospodarstwie trwałe użytki zielone stanowią ponad 50% powierzchni gospodarstwa dlatego też utrzymanie ich we właściwym stanie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. Jeden z takich zabiegów - podsiew - został wykonany na pokazie.

Zabieg został wykonany agregatem firmy APV składającym się z włóki, brony-chwastownika, siewnika pneumatycznego oraz dogniatającego wału zębatego.

Przed wykonaniem podsiewu została wykonana próba kręcona siewnika pneumatycznego.

Praca agregatu polegała na tym, że brona-chwastownik podrywała lekko starą darń, robiąc w niej rowki (włóka nie była przydatna ze względu na brak kretowisk) następnie siewnik za pomocą 6 węży rozprowadzał siew trawy do płytek rozsiewających, które to płytki rozprowadzały równomiernie materiał siewny na szerokości 3 m. Ostatnim elementem agregatu był wał zębaty składający się naprzemiennie z większych i mniejszych walców zębatych dogniatających. Rozwiązanie takie powodowało, że nawet przy nierównościach terenu każda część ziemi została dociśnięta przez ten wał. Po podsianiu trwałego użytku zielonego agregat wykonał siew nasion traw w uprawioną rolę, pokazując tym samym uniwersalne zastosowanie sprzętu firmy APV. Warunki wilgotnościowe gleby podczas pokazu były idealne, co spowoduje skiełkowanie wszystkich wysianych nasion.

Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rolników.|

Pokaz ten mógł odbyć się dzięki sponsorom:

1. Firma APV Polska Sp. z o.o., z przedstawicielem panem Lechem Bieżuńskim, która dostarczyła agregat uprawowo-
    siewny.

2. Firma Rolimpex S.A., Iława, ul. Lubawska 7, z przedstawicielem panem Tomaszem Maliszewskim, która nieodpłatnie
    dostarczyła mieszanki traw: MLEKSTAR pastwiskową oraz MLEKSTAR na gleby suche na powierzchnię 1 ha.

3. Firma Fricke Sp. z o.o. Mrągowo, z przedstawicielem panem Marcinem Jakielskim, która dostarczyła ciągnik John Deere
    6120M do ciągnięcia maszyny.

4. Gospodarstwo rolne Tomasz Cegłowski, który partycypował w kosztach transportu agregatu.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 26.10.2017 r.


DOŻYNKI GMINNE - LASECZNO k/IŁAWY

W dniu 10 września 2017 r. we wsi Laseczno  k/Iławy odbyło się Święto Plonów - Dożynki Gminne.

Uroczystości dożynkowe zaszczycili swoją obecnością: Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Elżbieta Gelert, Posłanka na Sejm RP, Ewa Junkier, Z-ca Burmistrza Miasta Iława, Wojciech Szymański, Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego, Marek Polański, Starosta Powiatu Iławskiego, Stanisław Kastrau, Wicestarosta  oraz Bogusław Wylot, Z-ca Wójta Gminy Iława, jak również Roman Piotrkowski, Przewodniczący Rady Gminy Iława.

Na uroczystości byli obecni również przedstawiciele służb mundurowych, instytucji publicznych, m. in.: PZDR Iława, ARiMR Iława, SKR Rudzienice oraz BS Iława, przedstawiciele jednostek samorządowych, radni i sołtysi gminy Iława, księża, lokalni działacze oraz mieszkańcy Laseczna.

Starostami Dożynek byli: Aleksandra Sepetowska i Sławomir Puciński.

Dożynki rozpoczęły się od polowej Mszy Świętej, po której zostały poświęcone wieńce dożynkowe.

Licznie przybyłych na Święto Plonów gości przywitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Sołtys Sołectwa Laseczno Emilia Skolmowska.

Tradycyjnie zostały rozstrzygnięte konkursy na "Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz na „Najładniejszą posesję w sołectwie Laseczno”.  W konkursie wieńców  dożynkowych I miejsce zajęło sołectwo Wola Kamieńska, II miejsce sołectwo Gulb, a III miejsce zajęło sołectwo Ząbrowo. W konkursie na najładniejszą posesję  I miejsce zajęli pp. Wanda i Marian Miłosz, II miejsce pp. Aleksandra i Roman Stępień, III miejsce pp. Danuta i Jerzy Gubała.

Niedzielne święto było również doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń  honorowych "Zasłużony dla rolnictwa”, Statuetek Wójta Gminy Iława oraz Orderu „Serca Matkom Wsi”. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne. Atrakcją tegorocznych dożynek był pokaz lotów balonem, którym chętni śmiałkowie mogli odbyć lot.

Organizatorzy zadbali również o strawę dla ciała. Była pyszna grochówka i wiele tradycyjnych przysmaków.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 14.09.2017 r.


SZKOLENIE NA DEMONSTRACJI W GMINIE KISIELICE

W dniu 13 czerwca 2017 r.  odbyło się praktyczne szkolenie na demonstracji pszenicy ozimej odmiany ARKADIA w  gospodarstwie państwa Aliny i Tomasza Mądrych.

Gospodarstwo państwa Mądrych, o powierzchni 60 ha, znajduje się w Ogrodzieńcu na terenie gminy Kisielice. Grunty orne stanowią  55 ha, pozostałe to użytki zielone. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest produkcja roślinna: zboża (ok. 40 ha) i rzepak (ok. 15 ha), prowadzona jest również hodowla bydła opasowego.
I to właśnie w gospodarstwie państwa Mądrych 13 czerwca br. odbyło się praktyczne szkolenie na bazie demonstracji na temat wpływu stosowania metod integrowanej ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem doboru odmian z listy zalecanej do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na plonowanie pszenicy ozimej. Udział w nim wzięli zainteresowani uprawą tej odmiany pszenicy rolnicy, uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach wraz z opiekunem, kierownik PZDR w Iławie Kazimierz Grzywaczewski oraz reprezentujące WMODR w Olsztynie Ewa Jaworska i Agnieszka Sołtysiak.

Odmiana Arkadia charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu, wysoką i stabilną plennością  w całym kraju, dobrą odpornością na zakwaszenie gleby, dzięki czemu można ją uprawiać także na glebach słabszych, wyjątkową zimotrwałością i dobrą zdolnością krzewienia oraz bardzo dobrymi parametrami jakościowymi. Nic dziwnego, że pszenica ta uzyskała wiele nagród, jak choćby Złoty Medal - Wybór Konsumentów Polagra 2014, czy nagrodę w konkursie „Innowacyjny Produkt Targów Polskie Zboża” Kąkolewo 2012 i w latach 2014-2016 była najchętniej wybieraną przez rolników odmianą pszenicy ozimej.

Pomimo bardzo niekorzystnych warunków pogodowych uczestnicy szkolenia żywo dyskutowali na temat odporności na choroby i cechy użytkowo-rolnicze pszenicy Arkadia. Ich obserwacje pokrywają się z opisem producenta. Sami właściciele pola demonstracyjnego są zadowoleni z uprawy pszenicy Arkadia.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Termin kłoszenia                   wczesny
Termin dojrzewania               wczesny
Długość źdźbła                     średnie
MTZ                                      wysoka
Zawartość białka                   5.0  średnia
Zawartość glutenu                 5.0  średnia
Odporność na wyleganie       6.7  dobra
Odporność na porastanie      5.0  dobra
Zimotrwałość                         6.0  wysoka

Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy               6.0  średnia
Rdza brunatna                         7.3   dobra
Septorioza liści                        6.2  średnia
Septorioza plew                       7.0  dobra
Choroby podstawy źdźbła       7.6  dobra
Fuzarioza kłosa                       7.8  wysoka
Pleśń śniegowa                       7.1    dobra

Odmianę tę rekomenduje się dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz 10 innych województw. A tak przedstawia się plon pszenicy ozimej Arkadia na tle wzorca, w t/ha:

 
FOTORELACJA

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 13.07.2017 r.


III ŚWIĘTO INDYKA w NOWEJ WSI k/IŁAWY

W dniu 25 czerwca 2017 r. na stadionie w Nowej Wsi koło Iławy odbyło się po raz trzeci „Święto Indyka”, którego ideą  jest promowanie walorów zdrowotnych i smakowych mięsa drobiowego.

Uroczystego otwarcia  imprezy dokonali Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński oraz Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych  Krystyna Ziejewska.

Organizatorami imprezy byli: Gmina Iława, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, GOK Laseczno, sołtys i Rada Sołectwa Nowa Wieś oraz Farmer Iława.

W programie imprezy znalazły się konkursy oraz pokazy kulinarne połączone z degustacją potraw, występy lokalnych zespołów folklorystycznych, gry i konkursy dla publiczności. Przewidziano również kącik malucha z dmuchaną zjeżdżalnią na czele, a także kiermasze producentów żywności tradycyjnej i regionalnej oraz rodzimego rzemiosła.

Swoim udziałem zaszczyciły również wystawy i stoiska firm współpracujących, m.in. Powiatowego Zespółu  Doradztwa Rolniczego w Iławie.

FOTORELACJA

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 06.07.2017 r.


POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I BHP w ROLNICTWIE

W dniu 08 czerwca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie, przy ul. Lubawskiej 3, o godz. 10.00 odbyła się POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I BHP w ROLNICTWIE.

Uczestnikami Olimpiady były osoby w wieku 18-35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne położone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i zasad ochrony środowiska naturalnego.

Wszystkich uczestników Powiatowej Olimpiady przywitał i przedstawił regulamin kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie Kazimierz Grzywaczewski.


Olimpiada została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszym etapem był test pisemny składający się z 25 pytań. W drugim etapie /ustnym/, w wyniku uzyskania tej samej liczby punktów w teście, 4 uczestników odpowiadało na pytania dodatkowe sformułowane przez komisję.

W eliminacjach powiatowych udział wzięło 10 uczestników z powiatu iławskiego, w tym 7 rolników i 3 uczniów z III klas Zespołów Szkół Rolniczych w Lubawie i Kisielic.

Trzy pierwsze miejsca zdobyli:
I miejsce - Galicki  Tomasz - zam. Limża, gm. Kisielice
II miejsce - Głąb  Krzysztof - zam. Zalewo, gm. Zalewo
III miejsce – Skorupski Adam - zam. Babięty Wielkie, gm. Susz

Sponsorami nagród na etapie powiatowym byli:
1.    PPHU  BOGDAN - promująca użyźniacze glebowe
2.    ARYSTA LIFESCIENCE - promująca środki ochrony roślin
3.    Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolnizego z s. w Olsztynie

Pragnę nadmienić, że finaliści Powiatowej Olimpiady będą uczestniczyć w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, która odbędzie się w dniu 22.06.2017 r. w  Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.


Galeria zdjęć

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 23.06.2017 r.


08 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie
odbędzie się Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

W Olimpiadzie udział mogą brać udział zainteresowani rolnicy w wieku 18-35 lat, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne w naszym województwie.

Chętni do wzięcia udziału mogą zgłaszać się osobiście w biurze powiatowym w Iławie ul. Lubawska 3, telefonicznie lub
u doradców z poszczególnych gmin.

Uczestnicy rozwiązują pisemny test, który wyłoni zwycięzcę. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca kwalifikują się do etapu wojewódzkiego i będą reprezentować nasz powiat na Olimpiadzie Wojewódzkiej, która odbędzie się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Dla zwycięzców, jak i pozostałych uczestników, przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 29.05.2017 r.


Przeciwdziałanie występowaniu i rozprzestrzenianiu  się  chorób  zakaźnych,
ze szczególnym uwzględnieniem ASF i ptasiej grypy

W dniu 24 lutego 2017 r.  w Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Lubawie  odbyło się  szkolenie powiatowe nt. „Przeciwdziałanie występowaniu i rozprzestrzenianiu  się  chorób  zakaźnych,  ze szczególnym uwzględnieniem  ASF i ptasiej grypy”. Wykładowcą tego szkolenia była Pani Barbara Skowronek – specjalista z WMODR w Olsztynie.

Organizatorami szkolenia byli: Kazimierz Grzywaczewski – kierownik PZDR Iława i Zbigniew Rudnicki - Doradca z gminy Lubawa.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród producentów trzody chlewnej oraz producentów drobiu.  Uczestniczyło ponad 40 rolników oraz doradcy z PZDR Iława i zaproszeni przedstawiciele firm.

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 09.03.2017 r.


 

Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Karczmie „Łabędź”  w Nowej Wsi  k/Iławy odbyło się szkolenie powiatowe dla rolników i mieszkańców obszarów  wiejskich. Głównym  tematem  szkolenia  były „Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej”.

Omawiane zagadnienia:
1.    „Premie dla młodych rolników”,
2.    „Restrukturyzacja małych gospodarstw”,
3.    „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”,
4.    "Pozyskiwanie środków na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez Lokalne Grupy
        Działania",
5.    „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”,
6.    „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar A,B,C”

Wykładowcami  ramowego programu PROW 2014-2020 byli specjaliści z WMODR Olsztyn: Arkadiusz Tabaka i Justyna Całka-Orłowska.

Ponadto omówiono zagadnienia:

- Bieżące informacje ważne dla rolników przekazane przez przedstawiciela Biura Powiatowego ARiMR w Iławie Krzysztofa
  Sadowskiego
- Bieżące informacje dotyczące
ubezpieczeń - KRUS w Iławie Anna Węgłowska                               
- Wpływ nawożenia na plonowanie roślin uprawnych -  przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie Wiesław
   Kowalski
- Oferta środków ochrony roślin Firmy Arysta LifeSciencie - Jerzy Wicha
- Systemy Energii Odnawialnej – przedstawiciel firmy: EKO-TEC - Zbigniew Sadecki

Na szkolenie zostali również zaproszeni przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, którzy przedstawili swoje oferty: 
LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski” oraz LGD „Ziemia Lubawska”.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło ponad 60 rolników oraz doradcy z PZDR Iława.

Organizatorem szkolenia był kierownik PZDR Iława Kazimierz Grzywaczewski.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 09.03.2017 r.


SPOTKANIE NOWOROCZNE 2017 – GMINA  IŁAWA

Dnia 13 stycznia 2017 r. w Karczmie „Łabędź”, w Nowej Wsi k/Iławy odbyło się Spotkanie Noworoczne. Licznie przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który jak co roku przedstawił osiągnięcia i sukcesy jakie odniosła Gmina Iława w 2016 roku w dziedzinie kultury, sportu i inwestycji. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli z różnych środowisk samorządowców, radnych, burmistrzów, wójtów, sołtysów, przedsiębiorców, lokalnych mediów oraz osób pracujących na rzecz lokalnej społeczności Gminy Iława.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicewojewoda Sławomir Sadowski, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz, Starosta Powiatu Iławskiego – Marek Polański i wielu innych. W tym uroczystym dniu nie zabrakło również Prezesów OSP Gminy Iława, księży proboszczów z parafii Gminy Iława, pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób  współpracujących na rzecz rolnictwa w  gminie  Iława.

Gościem specjalnym Spotkania Noworocznego była Joanna Jędrzejczyk – pochodząca z Olsztyna polska zawodniczka  Kick-boxingu oraz mieszanych sztuk walki - sześciokrotna mistrzyni świata, czterokrotna mistrzyni Europy oraz pięciokrotna mistrzyni Polski w muay thai.

W spotkaniu noworocznym z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie uczestniczył kierownik PZDR Iława Pan Kazimierz Grzywaczewski.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 17.01.2017 r.


DOŻYNKI GMINNE-KAŁDUNY k/IŁAWY


W dniu 4 września  2016 r. we wsi Kałduny  k/ Iławy odbyło się Święto Plonów- Dożynki Gminne.
W uroczystościach dożynkowych zaszczycili swoją obecnością   : Gustaw Marek Brzezin-Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Bernadeta  Hordejuk-Radna Sejmiku  Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nie zawiedli również lokalni samorządowcy : Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, Wicestarosta Stanisław Kastrau, Burmistrz Miasta Iławy Adam Żyliński, Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Michał Młotek, Sekretarz Urzędu Gminy Iława Bogusław Wylot oraz Przewodniczący Rady Gminy  Iława Roman Piotrkowski.


Na uroczystości  byli obecni również  przedstawiciele służb mundurowych, instytucji publicznych między innymi: PZDR Iława, ARiMR Iława, SKR Rudzienice oraz BS Iława, przedstawiciele jednostek samorządowych, radni  i sołtysi  gminy Iława, lokalni działacze oraz mieszkańcy Kałdun.

Starostami Dożynek byli : Alicja Kozicka i Wiesław Musiał.

Dożynki rozpoczęły się od polowej mszy  świętej, po której zostały poświęcone  wieńce dożynkowe.

Licznie przybyłych na  Święto Plonów  gości przywitał wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Tradycyjnie zostały rozstrzygnięte konkursy  na „ Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz na „Najładniejszą posesję  w sołectwie Kałduny”.  W konkursie wieńców  dożynkowych  I miejsce zajęło sołectwo Gałdowo , natomiast w konkursie na najładniejszą posesję  I miejsce  zajęli państwo Jolanta i Julian Lemiech  z Kałdun. Nie obyło się również bez  wręczeń  odznaczeń  honorowych „ Zasłużony dla rolnictwa”, statuetek Wójta Gminy Iława „ Za wybitne osiągnięcia w produkcji rolniczej” oraz     „Za zasługi w rozwoju rolnictwa gminnego”.

Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne.

 Galeria zdjeć

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 14.09.2016 r.


ŚWIĘTO INDYKA w NOWEJ WSI k/IŁAWY


W dniu 26 czerwca 2016 r. w Nowej Wsi  koło Iławy odbyło się „Święto indyka”, którego ideą  jest m.in. promocja mięsa drobiowego. Podczas imprezy mięso drobiowe było głównym składnikiem, wykorzystywanym w licznych pokazach kulinarnych połączonych z degustacją potraw.

Organizatorem przedsięwzięcia był : Krajowy Związek Grup Producentów  Rolnych- Izba Gospodarcza, wójt gminy Iława oraz samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

W trakcie festynu miały swój udział : kiermasz  producentów żywności tradycyjnej i regionalnej oraz rodzimego rzemiosła , liczne konkursy, występy lokalnych zespołów folklorystycznych, gry i konkursy dla publiczności.  Swoim udziałem  zaszczyciły również wystawy i stoiska firm współpracujących  m.in. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Iławie.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 05.07.2016 r
.W dniu 10 czerwca 2016 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  w Iławie  przy  ul. Lubawskiej 3 o godz. 10.00 odbyła  się POWIATOWA  OLIMPIADA  WIEDZY ROLNICZEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA  I BHP w ROLNICTWIE.

Uczestnikami  Olimpiady były osoby  w wieku 18-35 lat /zgodnie z regulaminem / , które prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie  gospodarstwo rolne położone na  terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem  Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i zasad ochrony środowiska naturalnego.

Wszystkich uczestników Powiatowej Olimpiady przywitał i przedstawił regulamin kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  w Iławie  Kazimierz Grzywaczewski.

Olimpiada została przeprowadzona w  dwóch  etapach . Pierwszym etapem był  test pisemny składający się z 25 pytań.  W drugim etapie / ustnym / w wyniku uzyskania  tej samej ilości punktów  w teście pisemnym   4 uczestników odpowiadało  na pytania zadawane przez komisję .

W eliminacjach powiatowych udział wzięło 10 rolników z powiatu iławskiego.

Trzy pierwsze miejsca zdobyli :

I miejsce    - Sławomir  Kołcz   zam. Nejdyki  gm. Iława
II miejsce  - Grzegorz  Jesionek  zam. Gulb  gm. Iława
III miejsce – Paweł  Szatkowski  zam. Bałoszyce  gm. Susz


Sponsorami nagród na etapie powiatowym byli:
1.    PPHU  Bogdan promująca użyźniacze glebowe
2.    Arysta  LifeScience-  promująca  środki ochrony roślin
3.    W-MODR  Olsztyn


Pragnę nadmienić, że  Sławomir  Kołcz  zajął  V miejsce w  Wojewódzkiej Olimpiadzie  Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska I BHP w Rolnictwie, która odbyła się w dniu 22.06.2016 r.  w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
                                                           
                                                                     SERDECZNIE   GRATULUJEMY


Galeria zdjęć

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski
Iława, dnia 30.06.2016 r

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.