22.02.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletterTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie

PZDR Kętrzyn                                                            Kierownik: Joanna Rabij
11-400 Kętrzyn, ul. Powstańców Warszawy 1                tel. 665 890 749                                  Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (89) 751 30 93                                               e-mail: j.rabij@w-modr.pl
e-mail: pzdr.ketrzyn@w-modr.pl


Dożynki Powiatowo-Gminne w Karolewie

17 września 2017 r. w Karolewie odbyło się Powiatowo-Gminne Święto Plonów, które rozpoczęło poświęcenie wieńców dożynkowych oraz przemarsz korowodu dożynkowego na Mszę Św. Po wręczeniu wyróżnień i odznaczeń dla rolników, nastąpiło ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych na wieniec i stoisko. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w tym występy zespołów lokalnych oraz rywalizacja sportowa. Dodatkowymi atrakcjami były pokazy pieczenia chleba i mielenie zboża w żarnach. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska promujące lokalne firmy i sołectwa z  degustacją regionalnych produktów. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie również uczestniczył w Święcie Plonów, co było okazją do spotkań i rozmów z rolnikami naszych gmin.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Joanna Rabij
Kętrzyn, dnia 19.09.2017 r
.


II Mazurskie Święto Kaszy

   15 lipca br. w kętrzyńskim Amfiteatrze po raz drugi odbyło się „Mazurskie Święto Kaszy”, którego celem jest propagowanie, kultywowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej Warmii, Mazur i Powiśla.

   Restauratorzy z terenu Warmii i Mazur zmierzyli się w konkursie kulinarnym na „Najlepszą potrawę z kaszy” o puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a swoje wyroby zaprezentowali lokalni przetwórcy żywności. Była to okazja do zakupu i degustacji regionalnych produktów.

   Kabaret Marcina Dańca zakończył tegoroczną imprezę.

   „II Mazurskie Święto Kaszy” organizowane jest przez Gminę Miejską Kętrzyn oraz Kętrzyńskie Centrum Kultury natomiast współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Lokalna Grupa Działania Barcja, Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski” oraz Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Joanna Rabij
Kętrzyn, dnia 24.07.2017 r
.


"Olimpiada Wiedzy Rolniczej" - eliminacje powiatowe w Kętrzynie

W dniu 30 maja 2017 r., w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie, odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

    Celem Olimpiady jest popularyzowanie, w formie współzawodnictwa, szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zasad ochrony środowiska oraz bhp w rolnictwie, a także rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych mieszkańców obszarów wiejskich.

    Powiatowe eliminacje OWR rozpoczęła powitaniem i przemówieniem Aleksandra Bancerz (WMODR). Olimpiadę uświetnili swą obecnością zaproszeni goście - sponsorzy, którzy wręczyli nagrody zwycięzcom. W eliminacjach udział wzięli mieszkańcy obszarów wiejskich w wieku 18-35 lat. 38 uczestników zmagało się z 25 pytaniami testu, na które odpowiedzieli w ciągu 25 minut.  

Nagrody, które otrzymali uczestnicy, były zasługą sponsorów:
1. Sunwind Sp. z o.o.
2. Sowul & Sowul Sp. z o.o
3. Bancoleasing Oddział w Piszu
4. Gmina Korsze
5. Gmina Barciany
6. Gmina Reszel
7 Gmina Kętrzyn
8. Gmina Srokowo
9. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, PT  Kętrzyn

Trzy pierwsze miejsca zdobyli:
I miejsce - Mateusz Witek, gm. Barciany
II miejsce - Monika Rynkiewicz. gm. Korsze
III miejsce - Łukasz Witek, gm. Barciany

    Laureaci powiatowych eliminacji wezmą udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się w Warmińsko Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 22 czerwca 2017r.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Joanna Rabij
Kętrzyn, dnia 31.05.2017 r
.


 

 

Opracowanie: Joanna Rabij
Kętrzyn, dnia 31.03.2017 r
.


 

Opracowanie: Joanna Rabij
Kętrzyn, dnia 23.08.2016 r.


Nowa siedziba Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie zmienił siedzibę.
Obecnie znajdujemy się pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 1 (budynek “Społem”) I piętro, pokoje nr 2, 5, 6.


 
Zapraszamy serdecznie!
 

Opracowanie: Joanna Rabij
Kętrzyn, dnia 06.07.2016 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej - eliminacje powiatowe w Kętrzynie

W dniu 20 maja 2016 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Celem Olimpiady jest popularyzowanie, w formie współzawodnictwa, szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zasad ochrony środowiska oraz bhp w rolnictwie, a także rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych mieszkańców obszarów wiejskich.

Głównym sponsorem Olimpiady była firma Sowul & Sowul Sp. z o.o., której podstawową działalnością jest kontraktacja i produkcja nasion do mieszanek traw: pastewnych – stosowanych do obsiewu łąk i pastwisk, przeznaczonych do żywienia zwierząt, gazonowych – przeznaczonych do trawników, ogrodów, działek, sadów, boisk, placów zabaw, poboczy, obsiewu lotnisk, poboczy i pasów zieleni wzdłuż dróg oraz drogowych - dla inżynierii środowiska. Mieszanki są wytwarzane głównie z nasion pochodzenia polskiego, które w znacznym stopniu produkowane są na terenie województwa warmińsko–mazurskiego, na mocy umów kontraktacyjnych z rolnikami.

Powiatowe eliminacje Olimpiady rozpoczęła powitaniem i przemówieniem Zastępca Dyrektora W-MODR w Olsztynie Małgorzata Micińska-Wąsik. Olimpiadę uświetnili swą obecnością zaproszeni goście-sponsorzy: Patryk Pawlak - Dyrektor Handlowy Sowul & Sowul Sp. z o.o., Michał Krasiński  - Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego,  Ryszard Ostrowski - Burmistrz Korsz, Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn, Aneta Danowska - kierownik PT KRUS, Anna Tereszko - Sekretarz Gminy Barciany.

W eliminacjach udział wzięli mieszkańcy obszarów wiejskich w wieku od 18 do 35 lat. 54 uczestników zmagało się
z 25 pytaniami testu, na które odpowiedzieli w ciągu 25 minut. 

Nagrody, które otrzymali uczestnicy, były zasługą sponsorów:

1. Sowul & Sowul Sp. z o.o
2. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3. Gmina Korsze
4. Gmina Barciany
5. Gmina Reszel
6. Gmina Kętrzyn
7. Gmina Srokowo
8. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, PT Kętrzyn

Trzy pierwsze miejsca zdobyli:

I miejsce - Jakub Gerwatowski, gm. Reszel
II miejsce - Łukasz Szewczyk, gm. Barciany
III miejsce - Łukasz Michalec, gm. Korsze

Laureaci powiatowych eliminacji wezmą udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się
w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 22 czerwca 2016 r.

 

 

Opracowanie: Joanna Rabij
Kętrzyn, dnia 24.05.2016 r.


Relacja z wyjazdu studyjnego na Ukrainę

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kętrzynie zorganizował rolnikom 5-dniowy wyjazd studyjny w dniach 29 lutego-04 marca 2016 r. Wyjazd szkoleniowy miał na celu ukazanie problematyki rolnictwa i rozwoju wsi na terenach obwodu lwowskiego.

Rolnictwo na Ukrainie przedstawia się mniej efektownie niż w Polsce. Rozwój wsi postępuje powoli z przyczyn niezależnych od mieszkańców wsi. Nasi sąsiedzi nie należą do krajów Unii Europejskiej, a brak wpływów środków zewnętrznych daje się odczuć boleśnie szczególnie na wsi.
Rolnicy ukraińscy nie mają wsparcia również ze strony Państwa, są więc pozostawieni sami sobie bez możliwości zakupu ziemi (można tylko dzierżawić), uzyskania kredytu na preferencyjnych warunkach, a więc i inwestycji w gospodarstwo. Cena dzierżawy ziemi ornej 1ha/150 PLN rocznie / użytków zielonych 1ha/75 PLN rocznie.

Odwiedziliśmy na Ukrainie dwa gospodarstwa. Do gospodarstw jeździła z nami pani naczelnik Wydziału Rolnictwa miasta Żółkwi, która zreferowała nam stan rolnictwa na Ukrainie. Rolnictwo na Ukrainie jest nieopłacalne, wiele gospodarstw upadło z uwagi na zbyt niskie ceny za wyprodukowany surowiec oraz bardzo wysokie ceny energii elektrycznej.

Pierwsze gospodarstwo - bydło mięsne 90 szt. 1 kg żywca wołowego w wadze powyżej 400 kg rolnik sprzedaje w przeliczeniu z UAH po 4,80 PLN.
Drugie gospodarstwo - krowy mleczne HF - 130 szt. Według informacji rolnika cena mleka oddanego do mleczarni wynosi 80 gr/1litr. Część mleka sprzedawana jest prosto z cysterny dla mieszkańców Lwowa 1,30 PLN/1 litr. Rolnik ten produkuje również różne rodzaje serów, które sprzedaje na wolnym rynku. W gospodarstwie zostaliśmy poczęstowani serami oraz sernikiem własnego wyrobu. W gospodarstwach występuje problem z nabyciem paszy objętościowej z uwagi na klęskę suszy, która miała miejsce w obwodzie lwowskim ubiegłego lata. Większość gruntów stanowią czarnoziemy. Według informacji rolników na wysianą pszenicę ozimą, wiosną tylko raz stosują nawozy azotowe, bez fungicydów i dokarmiania dolistnego. Plon tak uprawianej pszenicy wynosi 5-6 t/1ha.

Zwiedzaliśmy także przepiękne zabytkowe miasto Lwów, które jako miasto wieloetniczne rozwijało się do wybuchu II wojny światowej w zgodnym współistnieniu wielu reprezentantów różnych narodowości. Oprócz przeważającego elementu polskiego, Lwów zamieszkiwali: Żydzi, Ormianie, Niemcy, Ukraińcy, Rosjanie, Austriacy. Działa tu Uniwersytet Lwowski (powstały w 1661 roku), Politechnika Lwowska (1844), Lwowska Galeria Sztuki (1897), Teatr Wielki (1900), Polski Teatr Ludowy (1958). Znajduje się tu cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Lwów stanowi główny ośrodek nauki i kultury polskiej na Ukrainie.

Odwiedziliśmy również Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich. Ostatniego dnia pobytu przejechaliśmy trasę "Złotej Podkowy"- malowniczy szlak, na którym leżą najważniejsze zabytki regionu. Olesko - zamek, w którym urodził się Jan III Sobieski oraz Michał Korybut Wiśniowiecki, Podhorce - posiadający cechy obronne pałac Koniecpolskich, Złoczów - zamek należący niegdyś do rodziny Sobieskich i Radziwiłłów.

Wyjazd studyjny przybliżył uczestnikom problematykę rozwoju wsi na Ukrainie, nawiązane zostały nowe znajomości
i przyjaźnie, a czas spędzony wspólnie na długo pozostanie w naszych wspomnieniach.


Opracowanie: Joanna Rabij
Kętrzyn, dnia 24.05.2016 r.

W dniu 04.02.2016 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kętrzynie, odbyło się szkolenie powiatowe poświęcone działaniom PROW na lata 2014-2020. Tematem była "Modernizacja gospodarstw rolnych - przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej". Szkolenie zgromadziło wielu zainteresowanych tematem rolników, którzy w trakcie prezentacji multimedialnych aktywnie zadawali pytania pracownikom ARiMR.


Opracowanie: Joanna Rabij
Kętrzyn, dnia 11.02.2016 r.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.