22.02.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletterTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim

PZDR Lidzbark Warmiński                                         Kierownik: Zbigniew Salmanowicz
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1/48         tel. 665 890 162                                    Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (89) 767 23 10                                               e-mail: z.salmanowicz@w-modr.pl
e-mail: pzdr.lidzbark@w-modr.pl


Mazurskie Agro Show Ostróda 2018

Dnia 10.02.2018 roku odbyły się dwa wyjazdy autokarowe  na Mazurskie Agro Show Ostróda 2018 r. Jeden autokar wyjeżdżał z Ornety. Kolejny z Lidzbarka Warmińskiego z 42 osobami, w tym między innymi zespół Rogóżanie, który występował na targach. Występ cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 18.02.2018 r
.


Szkolenie pt: "Bieżące informacje z wybranych działań PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej, ekonomicznej oraz dotyczącej zasad konkurencyjności".

Dnia 17.01.2018 r. w Pilniku odbyło się szkolenie pt: Bieżące informacje z wybranych działań PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej, ekonomicznej oraz dotyczącej zasad konkurencyjności.

Na szkoleniu wykładowcami byli: Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich WMODR Maria Suszko, p. o. Zastępcy Dyrektora WM OR ARiMR dr Marcin Kazimierczuk, Kierownik Powiatowego Biura ARiMR Romuald Skrzypkowski, z Inspekcji Weterynaryjnej lek. wet. Teresa Kacprzak.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 24.01.2018 r
.


Szkolenie „Zadania, pakiety, finansowanie - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Zmiany w prowadzeniu rachunkowości vat, prowadzenie rachunkowości w formie JPK_VAT"

Dnia 14.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński odbyło się szkolenie pt.: „Zadania, pakiety, finansowanie - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Zmiany w prowadzeniu rachunkowości VAT, prowadzenie rachunkowości w formie JPK_VAT”. Na szkoleniu omówiono rodzaje pakietów ekologicznych i środowiskowych służących ochronie środowiska. W drugiej części szkolenia pani Edyta Łaniewska i Magdalena Zapotoczna, pracownicy Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, omówiły zmiany w składaniu deklaracji VAT_JPK od stycznia 2018 roku.

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 14.12.2017 r
.


Szkolenie z z wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Dnia 07.12.2017 roku odbyło się szkolenie z wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym. Na szkoleniu wykładowcą był właściciel firmy Paweł Zabielski Fotowoltaika. Przedstawiano rodzaje instalacji fotowoltaicznych i koszty założenia instalacji w zależności od wielkości poboru prądu w gospodarstwie rolnym. Po części teoretycznej szkolenia wszyscy uczestnicy udali się do warsztatu samochodowego w którym zamontowano instalacje fotowoltaiczną o mocy 7,5 kW. Na miejscu właściciel instalacji opowiadał o zaletach jej zamontowania.

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 07.12.2017 r
.


Pokaz zbioru kukurydzy

Dnia 08.11.2017r w Ignalinie odbył się pokaz zbioru kukurydzy w rękawach. Na szkoleniu omówiono zalety konserwacji zielonki z kukurydzy w rękawach i koszty takiego systemu zakiszania. Usługę zbioru wykonała firma ESKAER AGRI sp.z.o.o. z Ornety.

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 08.11.2017 r
.


Renowacja trwałych użytków zielonych

Dnia 13.10.2017 r. odbył się pokaz renowacji trwałych użytków zielonych w gospodarstwie pana Mariusza Gadzińskiego w Kraszewie. Jest to gospodarstwo ekologiczne, w którym głównym kierunkiem produkcji jest bydło opasowe rasy Limousine, które ponadto jest pod kontrolą użytkowości mięsnej. W gospodarstwie omawiano skład gatunkowy mieszanki traw do renowacji pełną uprawą i wpływ sposobu użytkowania na skład gatunkowy w kolejnych latach.

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 13.10.2017 r
.


Festiwal Pieczonego Kartofla

W dniu 23.09.2017 r. w Łaniewie gm. Lidzbark Warmiński odbył się IV Festiwal Pieczonego Kartofla organizowany przez stowarzyszenie Razem Dla Łaniewa. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego brał udział w festiwalu promując odmiany ziemniaka zalecane do uprawy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i brał udział w konkursie kulinarnym. W ramach poczęstunku serwowaliśmy babkę ziemniaczaną z pieczonymi ziemniakami. Na stoisku wystawione były odmiany ziemniaków do uprawy, snopki zboża oraz dla zainteresowania przedstawiono grzyby kanie.

Na zaproszenie stowarzyszenia przyjechał na festiwal pan Jan Kuroń, który wraz z Jury oceniał potrawy w konkursie kulinarnym, pt. "Wariacje na temat kartofla". Pierwsze miejsce w konkursie zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Łaniewa, drugie miejsce pani Karolina Ciach, a trzecie pani Anna Czech.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 25.09.2017 r


Dnia 23.07.2017 r. odbył się X Festiwal Kultury Myśliwskiej w Lidzbarku Warmińskim. Organizatorami byli Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Olsztynie i Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim. Pracownicy PZDR Lidzbark Warmiński podczas festynu na swoim stoisku prezentowali produkty naturalne z gospodarstw współpracujących takie jak: chleb żytni, sery regionalne, truskawki i maliny. Prezentowano również ofertę drzewek ozdobnych z firmy Warmiak. Na festiwalu atrakcjami były między innymi konkursy zespołów muzyki myśliwskiej, pokaz psów myśliwskich i ptaków łowczych, konkursy kulinarne i jarmark.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 27.07.2017 r


16.07.2017 r., w Blankach, odbył się Festiwal Ziół. Doradcy z PZDR Lidzbark Warmiński brali udział w festynie promując lokalne produkty takie jak sery, chleby na zakwasie oraz pasztet z królika. Wszystkie serwowane poczęstunki zostały zrobione przez gospodarstwa rolne z terenu gminy Lidzbark Warmiński z naturalnych składników. Atrakcjami na festynie były stoiska prezentacyjne, stoiska handlowe, konkursy na nalewki, potrawy i lekarstwa z ziół. Organizatorami festynu było Stowarzyszenie „Babki Zielarki” i Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 24.07.2017 r


Demonstracje polowe prowadzone przez PZDR Lidzbark Warmiński

Dnia 06.07.2017 r. odbył się wyjazd szkoleniowy na demonstracje polowe prowadzone przez PZDR Lidzbark Warmiński. Tradycją powiatu jest coroczny wyjazd na demonstracje polowe. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy z powiatu lidzbarskiego, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński reprezentował  wójt Pan Fabian Andrukajtis. Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie reprezentował członek zarządu Pan Marek Kuźniewski, z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradczego z siedzibą w Olsztynie uczestniczyli pracownicy Działu Technologii Produkcji Rolniczej, panie: Barbara Skowronek - kierownik działu, Agnieszka Sołtysiak i Ewa Jaworska.

Pierwszym z odwiedzanych było gospodarstwo rolne Pana Mariusza Szałaja. Prezentowano w nim demonstracje polowe rzepaku ozimego odmian Mercedes, Marathon, Atora, Thure Einstein. Technologię produkcji zastosowaną na rzepaku omówił Zbigniew Salmanowicz. Dodatkowo z zakresu ochrony roślin wypowiedział się przedstawiciel firmy Bayer Mariusz Szyczewski. Charakterystykę prezentowanych odmian omawiał przedstawiciel DSV Pan Krzysztof Chojnowski.
W gospodarstwie prezentowano również uprawę bobiku odmian Amulet i Bobas. Omawiano między innymi wpływ obsady roślin na wysokość plonu, ochronę przed szkodnikami i chorobami.

Do gospodarstwa Pana Mariusza przyjechał Pan Marcin i Paweł synowie Pana Józefa Zelwaka z Workiejm gmina Lidzbark Warmiński z siewnikiem. Zaprezentowali własnej konstrukcji siewnik do siewu traw, który zbudowali w gospodarstwie. Prezentacje tego siewnika cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Następnie udaliśmy się do gospodarstwa Pana Sławomira Łąpiesia we wsi Koniewo. Zaprezentowano uprawę kminku zwyczajnego. W gospodarstwie w roku bieżącym będzie do zbioru ok. 200 ha kminku. Celem wizyty było pokazanie ciekawego gospodarstwa w powiecie lidzbarskim z różnymi profilami produkcji. Gospodarstwo między innymi uprawia kukurydzę na ziarno.

Kolejnym punktem objazdu była wizyta w gospodarstwie Pana Adama Skiby w Medynach gdzie przedstawiono technologię uprawy jęczmienia ozimego i charakterystykę odmian. Omawiano następujące odmiany: Melania, Titus i Vireni. Celem tego pokazu była prezentacja odmian jęczmienia ozimego, który w tym roku uprawiany jest na niewielkiej powierzchni ze względu na wymarznięcia poprzedniej zimy. W gospodarstwie omawiano również odmiany grochu siewnego Milwa i Astronaute.

Na zakończenie wyjazdu na placu wiejskim w Medynach odbył się poczęstunek. W trakcie poczęstunku wystąpił zespół ludowy Furman z Kraszewa gmina Lidzbark Warmiński. Ciekawostką jest to, że zespół przyjechał wozem drabiniastym.

Tą drogą chcemy podziękować sponsorom wyjazdu szkoleniowego:
Urzędowi Gminy w Lidzbarku Warmińskim
Firmie DSV Polska
Firmie Bayer
Firmie Paszmix Medyny – Jan Pałka, który jest jednocześnie Radnym Gminy Lidzbark Warmiński.

Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców wsi Medyny z sołtysem Panem Wiesławem Szostakiem za dużą pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla rolników uczestniczących w wyjeździe.

FOTORELACJA

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 12.07.2017 r.


12.06.2017 r. w GOK PILNIK, gmina Lidzbark Warmiński odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. W olimpiadzie uczestniczyło 17 rolników z powiatu lidzbarskiego.

Skład jury Olimpiady:

  • Przewodniczący - Zbigniew Salmanowicz – Kierownik PZDR Lidzbark Warmiński
  • Członek – Paweł Kondratowicz – Kierownik BP ARiMR w Lidzbarku Warmińskim
  • Członek – Mirosław Zdunek - Główny doradca PZDR Lidzbark Warmiński, a jednocześnie członek Rady Powiatowej W-M Izby Rolniczej w Olsztynie.

Po przeprowadzonych testach i dogrywkach pierwsze miejsce zdobył Krzysztof Zawadzki, zamieszkały Kraszewo gmina Lidzbark Warmiński. Drugie miejsce zajęła Monika Kapuścińska, zamieszkała w Połapinie gmina Kiwity. Trzecie miejsce zajęła Agnieszka Smyk, zamieszkała w Kierz gmina Lidzbark Warmiński.

Tą drogą chcemy podziękować uczestnikom Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz sponsorom:
•    Urzędowi Gminy Lidzbark Warmiński i Kiwity
•    Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie
•    Firmie Pana Jana Pałki – PHU „Paszix” Medyny Gmina Lidzbark Warmiński

Jednocześnie zapraszamy rolników do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej w 2018 roku.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 30.06.2017 r.


Dnia 17 lipca 2016 roku pracownicy PZDR Lidzbark Warmiński uczestniczyli w Festiwalu Kultury Myśliwskiej, który odbył się w Lidzbarku Warmińskim przy wysokiej bramie. Prezentowano sadzonki drzew, syropy z pędów sosny, mniszka lekarskiego, bzu czarnego. Omawiano zasady zbioru grzybów leśnych.

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 20.07.2016 r.


Dnia 10 lipca 2016 roku w Blankach odbył się festiwal Blanki ziołami pachnące. Pracownicy PZDR Lidzbark Warmiński uczestniczyli w festynie promując mało znane zioła, które powoli wracają do uprawy w naszym powiecie. Dodatkowo oferowaliśmy degustację pasztetu z soczewicy, masła z dodatkiem czosnku niedźwiedziego i kminku.

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 20.07.2016 r.


Dnia  7 lipca 2016 roku odbył się wyjazd szkoleniowy rolników z powiatu lidzbarskiego na pokazy polowe do miejscowości Krosno, Kumajny gmina Orneta oraz do Runowa gmina Lidzbark Warmiński. Uczestnicy wyjazdu oglądali plantacje grochu siewnego odmiana Wenus, pszenicy ozimej odmiany Arkadia, Hondia i bobiku odmiany Amulet. Przy każdej z upraw omawiano technologię uprawy jaka była zastosowana. Jednym z punktów wyjazdu było spotkanie z proboszczem w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie. Sanktuarium nazywają małą Świętą Lipką, nazwę zawdzięcza projektantom, tym samym, którzy budowali kościół w Świętej Lipce. Podczas spotkania omówiona była legenda związana z założeniem świątyni. Wyjazd zakończył się poczęstunkiem w lokalnej firmie Warmiak, zaopatrującej gospodarstwa rolne w środki do produkcji. Składamy serdeczne podziękowania dla gospodarstw rolnych, w których gościliśmy oraz za pomoc w organizacji dla firm: Bayer, DSV Polska, Chemirol i Warmiak.

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 20.07.2016 r.


Dnia 15.06.2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim odbyła się powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. W olimpiadzie uczestniczyło szesnastu rolników.
W składzie komisji egzaminacyjnej byli: Zbigniew Salmanowicz – Kierownik PZDR Lidzbark Warmiński
                                                               Ryszard Kielak – Sekretarz Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim
                                                               Paweł Kondratowicz – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
Wyniki Olimpiady:
I miejsce: Kozłowski Sebastian, Knipy 33
II miejsce Otyś Zbigniew, Żytowo 12
III miejsce Lis Mateusz, Konity 13
IV miejsce Spirydonow Wojciech, Miłogórze 36

Sponsorzy Olimpiady:
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie
W-MODR w Olsztynie
Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim
Urząd Gminy w Kiwitach
Firma DSV Polska Sp. z o.o.
Firma Warmiak z Lidzbarka Warmińskiego
PHU Paszmix – Janusz Pałka
Firma Ampol-Merol Sp. z o.o. filia Lidzbark Warmiński

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 20.07.2016 r.


W dniu 23.08.2015 r. w Lidzbarku Warmińskim odbył się Finał Regionalny Konkursów „Smaki Warmii Mazur i Powiśla”. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Gmina Miejska Lidzbark Warmiński. Była to kulminacja zmagań kucharzy, którzy uczestniczyli w różnych regionalnych konkursach kulinarnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jury, pod przewodnictwem dr. Grzegorza Russaka, wyłoniło najlepsze potrawy regionalne.

Regionalne produkty można było nabywać podczas trwania imprezy. Pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim, wraz z dr Katarzyną Podbielską, Kierownikiem Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki W-MODR w Olsztynie, zorganizowali stoisko informacyjno–degustacyjne. W ramach degustacji częstowano: pasztetem z soczewicy i królika, domowym smalcem, ogórkami małosolnymi oraz naturalnymi świeżo tłoczonymi sokami z jabłek. W ramach stoiska promowano chleb pszenno-żytni na naturalnym zakwasie lokalnej piekarni PSS Społem Lidzbark Warmiński i wyroby mięsne zakładu masarskiego Krzysztofa Brzezińskiego w Lidzbarku Warmińskim. Dekoracje w postaci roślin sadowniczych dostarczyła firma Warmiak z Lidzbarka Warmińskiego.

Tą drogą pragniemy podziękować rolnikom i firmom, które wspomogły nas w organizacji stoiska. Szczególnym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszył się wegetariański pasztet z soczewicy.

Opracowanie: Wojciech Ostrzewski
Lidzbark Warmiński, dnia 26.01.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.