17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nidzicy

PZDR Nidzica                                                      Kierownik: Sebastian Waśkowicz
13-100 Nidzica, ul. Słowackiego 17                       tel. 665 881 423                                        Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (89) 625 26 50                                        e-mail: s.waskowicz@w-modr.pl
e-mail: pzdr.nidzica@w-modr.pl


Szkolenie „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”

Wyjazd szkoleniowy na Mazurskie Agro Show w Ostródzie 2019
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy, już po raz czwarty, zorganizował wyjazd szkoleniowy na Mazurskie Agro Show w Ostródzie. Grupa zorganizowana z powiatu nidzickiego w liczbie 13 osób wyruszyła na targi rolnicze w sobotę 09.02.2019 r.

Na wystawie można było zapoznać się z ofertami krajowych i zagranicznych marek maszyn, urządzeń rolniczych w halach wystawienniczych Expo Mazury w sumie ponad 200 wystawców. Nawiązane kontakty będą szczególnie pomocne rolnikom, którzy zamierzają korzystać z programu PROW 2014-2020 m.in. z działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych” czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw” czy „ Premia dla młodych rolników” . Oprócz producentów i dystrybutorów maszyn można było zapoznać się z ofertami: firm nasiennych, nawozowych, pasz,  prasy branżowej, organizacji rolniczych i podmiotów oraz instytucji związanych z rolnictwem. Swoją fachową wiedzę mógł poszerzyć każdy, kto jest zainteresowany aktualnym stanem oraz kierunkiem rozwoju techniki rolniczej.


Nowym i interesującym wydarzeniem była prezentacja „ Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej” organizowany przez stoisko KRUS.

Po pierwszych czterech edycjach impreza okazała się sukcesem organizacyjnym i frekwencyjnym. Wystawa nieustannie rozwija się. Piąta edycja wystawy z pewnością dorównuje czterem ubiegłym. Jest to  na pewno trafne wydarzenie branżowe dedykowane rolnikom z północno-wschodniej części Polski.

Z przyjemnością czekamy na VI edycję wystawy Mazurskie Agro Show Ostróda 2019.

Opracowanie: Izabela Chałubowicz
Nidzica, dnia  11.02.2019 rok


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia radosnych i pogodnych świąt, dużo zdrowia oraz suto zastawionego świątecznego stołu.

Niedługo będziemy też witać Nowy Rok 2019 i z tej okazji życzymy
Wszystkim wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, spełnienia wszystkich marzeń i aby każdy nadchodzący dzień Nowego Roku przyniósł  mnóstwo sukcesów w pracy i życiu osobistym.
Koleżanka i Koledzy
z Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego
w Nidzicy


Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

W dniu 15 listopada 2018 roku w Restauracji Kamieniczka w Nidzicy odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu nidzickiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa z terenu powiatu. Wśród poruszanych tematów, było przestawienie realizacji pomocy dla rolników poszkodowanych w tegorocznej suszy, stopień strat , realizacja wniosków dla poszkodowanych w BP ARiMR w Nidzicy oraz posumowanie prac komisji szacujących starty. Informacje na ten temat przedstawili Kierownik PZDR Nidzica Sebastian Waśkowicz ora Grzegorz Mróz  Kierownik BP ARiMR w Nidzicy. W dalszej części spotkania poruszano temat obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu azotanami pochodzenia rolniczego wynikające z nowelizacji prawa wodnego. Zagadnienia te wzbudziły spore zainteresowanie ze względu na niską świadomość wdrażania dyrektywy azotanowej  wśród rolników. Z dyskusji wypłynęły wnioski o konieczności przeprowadzenia kampanii informacyjnej na poszczególnych gminach, w których ODR będą miały kluczową rolę wraz z Izbą Rolniczą.

W trakcie posiedzenia omówiono stan realizacji płatności bezpośrednich oraz rolnośrodowiskowych za rok 2018, oraz zaliczek wypłacanych dla rolników. Intersującym tematem było wytwarzanie energii fotowoltaicznej na terenach wiejskich, oszczędności płynących z wprowadzenia rozwiązań związanych z OZE w gospodarstwach rolnych, który przybliżył uczestnikom spotkania Mateusz Kostrubała  OZE Projekt.

Opracowanie: Sebastian Waśkowicz
Nidzica, dnia 23.11.2018 r.

Relacja ze szkolenia terenowego- XX Międzynarodowa wystawa Agro Show w Bednarach

W dniu 21 września 2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy zorganizował rolnikom szkolenie terenowe. Wyjazd miał na celu prezentację najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. Podczas wystawy zaprezentowano aktualną ofertę producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firm z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dużym zainteresowaniem podczas tegorocznej imprezy cieszył się pokaz i prezentacja maszyn w polu. W tym roku pokaz podzielony był na dwie części i każda z nich dotyczyła innej tematyki. Pierwsza część poświęcona była rolnictwu precyzyjnemu. Zaprezentowano rozsiewacze nawozów mineralnych i ciągniki, wyposażone w rozwiązania techniczne oraz oprogramowanie, umożliwiające realizację zadań w systemie rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami.  Druga część pokazów prezentowała technikę siewu zbóż w systemie uproszczonym.

AGRO SHOW to również spotkania, dyskusje i wymiana poglądów. Służą temu debaty organizowane podczas wystawy. W tym roku odbyły się trzy debaty o różnej tematyce. Pierwsza z nich pt: „Agrotronik – zawód z dużymi perspektywami? Czy warto kształcić się w tym kierunku, szanse na rynku pracy?”. Druga debata odbyła się w sobotę i była swoistym nawiązaniem do jubileuszu wystawy. Tytuł debaty to: „Rozwój polskiego rolnictwa w perspektywie ostatnich 20 lat. Czy możliwy jest dalszy szybki rozwój branży w najbliższej przyszłości?” Ostatniego dnia odbyła się gorąca dyskusja na temat: „PROW 2014-2020 – aktualny stan i prognozy do końca okresu budżetowego. Jak efektywnie wykorzystać wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych?” Jest to temat szczególnie interesujący rolników, producentów, importerów oraz sprzedawców maszyn w kontekście niskiego wskaźnika realizacji budżetu w ramach programu.

Opracowanie: Artur Jankowski
Nidzica, dnia 28.09.2018 r.


Podsumowanie prac komisji szacującej straty spowodowane suszą na terenie powiatu nidzickiego.

W 27 lipca z 2018 roku, w PZDR Nidzica, zakończyła prace komisja szacująca straty spowodowane suszą na terenie powiatu nidzickiego. Na podstawie zgłoszeń wyszacowano 285 gospodarstw. Największe straty zanotowano w zbożach jarych na poziomie 50-70 %, w zbożach ozimych 40-50 %, w trwałych użytkach zielonych na poziomie 40%, strączkowe oraz trawy na gruntach ornych na poziomie 50%.

W indywidualnych przypadkach urzędy gminy mogą przyjmować nadal zgłoszenia wystąpienia suszy w gospodarstwie. Warto zwrócić uwagę, że komisja może szacować jedynie te uprawy, które są na polu. Jeśli rolnik skosił daną uprawę, takiej nie szacuje komisja i odstępuje od szacowania start.

Rolnicy poszkodowani w wyniku suszy, będą mogli odbierać protokoły po sporządzeniu elektronicznej wersji protokołu w PZDR Nidzica. Komisja ma miesiąc na sporządzenie protokołu od daty wyszacowania straty w gospodarstwie.

Opracowanie: Sebastian Waśkowicz
Nidzica, dnia 31.07.2018 r.

 Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2018 rok – I etap powiatowy

W dniu 06.06.2018 roku w Urzędzie Miasta w Nidzicy po raz kolejny odbyła się olimpiada rolnicza na szczeblu powiatowym dla młodych rolników z powiatu nidzickiego nt. „ Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”. Organizatorem olimpiady był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy. W eliminacjach wzięło udział 11 uczestników w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat.  Test wiedzy jaki otrzymali uczestnicy olimpiady zawierał elementy
z takich dziedzin rolnictwa jak: produkcja zwierzęca, roślinna, organizacja i zarządzanie gospodarstwem, ekonomika rolnictwa, jak również przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, ochrona środowiska naturalnego oraz BHP w rolnictwie.

Z pośród uczestników wyłoniono trzech najlepszych, którzy najlepiej odpowiedzieli na pytania i tym samym
otrzymało największą ilość punktów.

Finaliści I etapu powiatowego to:

I  miejsce:     Sebastian Makowiecki   –   Tatary, gmina Nidzica,
II miejsce:     Jakub Langowski          -   Gniadki, gmina Janowiec Kościelny
III miejsce:    Adam Szczepkowski      -  Jabłonka, gmina Nidzica

Laureaci będą reprezentować powiat nidzicki na eliminacjach wojewódzkich , które odbędą się 25.06.2018 roku
w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Wygranym gratulujemy
i życzymy powodzenia w II etapie Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w olimpiadzie i zapraszamy za rok.

Serdeczne podziękowania składamy również dla naszych sponsorów nagród to jest dla: Banku Spółdzielczego w Nidzicy, Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sklep w Nidzicy.

Opracowanie: Izabela Chałubowicz
Nidzica, dnia 15.06.2018 r.

 

Dzień Samorządu Terytorialnego

25 maja tego roku, w Gminie Kozłowo odbyły się obchody „ Dnia Samorządu Terytorialnego” . To dzień, w którym wszyscy samorządowcy, a więc: radni, sołtysi, urzędnicy i działacze samorządowi mają swoje święto. Na zaproszenie Wójta , Pana Marka Wolszczaka , Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy wziął udział w obchodach.

Jak co roku organizowana jest uroczysta sesja Rady Gminy, na której nadawany jest tytuł „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”, a do udziału zapraszani są wszyscy samorządowcy, władze samorządowe Powiatu Nidzickiego oraz osoby i instytucje współpracujące z gminnym samorządem.

W tym roku uroczystość ta miała miejsce 25 maja. Uroczystą sesję otworzyła Alicja Eidtner – przewodnicząca Rady Gminy, która serdecznie przywitała wszystkich zebranych. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, podziękowała radnym, sołtysom i radom sołeckim i przedstawicielom samorządu wszystkich szczebli za dotychczasową współpracę.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Wolszczak. Podziękował samorządowcom, którzy przyczynili się do stworzenia obecnego wizerunku Gminy Kozłowo, szczególnie ciepło odniósł się do pracowników Urzędu, radnych i sołtysów, którzy długie lata związani są z Gminą Kozłowo i pracują na jej rzecz. Przedstawił krótkie sprawozdanie z dokonań za ostanie miesiące urzędowania na stanowisku Wójta, jak również przedstawił plan działania na najbliższy okres.

Najważniejszym punktem programu uroczystej sesji było wręczenie tytułu i statuetki „Zasłużony dla Gminy Kozłowo”. Na wniosek Wójta Gminy  tytuł ten Rada Gminy przyznała księdzu kanonikowi, proboszczowi  parafii pw. św. Jadwigi Królowej Józefowi Strońskiemu.
Po oficjalnej części,  rozpoczęła się część artystyczna z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „ Kortowo” działającym przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie .

 

Opracowanie: Sebastian Waśkowicz
Nidzica, dnia 28.05.2018 r.

Wyjazd szkoleniowy na Mazurskie Agro Show w Ostródzie 2018

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy, już po raz trzeci, zorganizował wyjazd szkoleniowy na Mazurskie Agro Show w Ostródzie. Grupa zorganizowana z powiatu nidzickiego w liczbie 11 osób wyruszyła na targi rolnicze w sobotę 10.02.2018 r.

Na wystawie można było zapoznać się z ofertami krajowych i zagranicznych marek maszyn, urządzeń rolniczych w halach wystawienniczych Expo Mazury w sumie ponad 200 wystawców. Nawiązane kontakty będą szczególnie pomocne rolnikom, którzy zamierzają korzystać z programu PROW 2014-2020 m.in. z działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych” czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw” czy „ Premia dla młodych rolników” . Oprócz producentów i dystrybutorów maszyn można było zapoznać się z ofertami: firm nasiennych, nawozowych, pasz,  prasy branżowej, organizacji rolniczych i podmiotów oraz instytucji związanych z rolnictwem. Swoją fachową wiedzę mógł poszerzyć każdy, kto jest zainteresowany aktualnym stanem oraz kierunkiem rozwoju techniki rolniczej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której można było obejrzeć przeróżne rasy zwierząt hodowlanych.

Rolnicy uczestniczyli w seminarium  „Płatności bezpośrednie – eWniosek. Ważne zmiany w 2018 roku” oraz seminarium „PROW 2014-2020 – aktualne nabory wniosków, w tym: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz inne działania” prowadzonym przez pracowników ARiMR.

Najciekawszym wydarzeniem wyjazdu był udział grupy w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem. Na pewno każdy uczestnik naszego wyjazdu oraz wystawy znalazł coś dla siebie i miło spędził czas.

Po pierwszych trzech edycjach imprezy okazała się sukcesem organizacyjnym i frekwencyjnym. Wystawa cały czas rozwija się. Czwarta edycja wystawy również dorównuje trzem ubiegłym. Jest to  na pewno trafne wydarzenie branżowe dedykowane rolnikom z północno-wschodniej części Polski.

Z przyjemnością czekamy na V edycję wystawy Mazurskie Agro Show Ostróda 2019.

Opracowanie: Izabela Chałubowicz
Nidzica, dnia 27.02.2018 r.

 

Aplikacja mobilna ODR Olsztyn

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, opracował aplikację na urządzenia mobilne o nazwie "ODR Olsztyn". Jest to nowatorskie rozwiązanie w skali kraju. Aplikacja posiada wiele interesujących modułów, które pozwalają rolnikowi na kontakt z doradcą. Umożliwia dokonanie zgłoszenia na szkolenie, czy zapoznanie z aktualnym harmonogramem szkoleń i konferencji. W module kalendarz automatycznie zapisywane są spotkania z doradcą oraz terminy szkoleń, w których rolnik wyraził chęć udziału. Aplikacja pozwala na dodawanie notatek głosowych i tekstowych, jak również na korzystanie z kalkulatora SO, niezbędnego do wyliczenia dochodowości gospodarstwa. Bardzo ciekawym modułem jest możliwość śledzenia na bieżąco komunikatów występowania agrofagów.  A to tylko niektóre z możliwości tej aplikacji. Do poznania pełnego zakresu jej zasobów zachęcamy wszystkich rolników z terenu powiatu nidzickiego. Aplikacja ODR Olsztyn jest bezpłatna i możliwa do pobrania na system Android z Google Play oraz system iOS z App Store. Informacja na ten temat dostępna jest w PZDR Nidzica, na stronie ODR, jak również na ulotkach.

Bądź na bieżąco !!!

Opracowanie: Sebastian Waśkowicz
Nidzica, dnia 30.01.2018 r.

Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

W dniu 12 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nidzica odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu nidzickiego zwołane przez Przewodniczącego Rady Piotra Miecznikowskiego.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządów gminnych, starostwa powiatowego oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa powiatu. Zebrani rozmawiali o sprawach bieżących dotyczących rolnictwa.

Doradca ODR w  Nidzicy Artur Jankowski omówił działanie PROW 2014-2020 w zakresie inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000. Następnie kierownik ARiMR Grzegorz Mróz omówił stan realizacji płatności obszarowych i rolnośrodowiskowych na lata 2016/2017. Wspomniał także o wysokości stawek płatności, które będą obowiązywały w roku bieżącym i zaznaczył, iż będą one wyższe niż w roku ubiegłym. Wypłata zaliczek w wysokości 70 % rozpocznie się 16 października.

Koordynator Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Jan Nawrocki opowiedział o nowo powołanej instytucji tj. Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Twierdząco przekonywał, iż na szczeblu powiatowym w działalność rejonowej KOWR nie będzie żadnych zmian w sposobie działania tej instytucji, która od 1 września zastąpiła istniejącą od początku lat dziewięćdziesiątych Agencję Nieruchomości Rolnych. Większe zmiany dotyczą tylko Oddziałów Regionalnych KOWR, które przejęły zadania dotychczasowej Agencji Rynku Rolnego.

Przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Nidzicy Mariola Wytrążek poruszyła problem dotyczący przyzagrodowego utrzymywania drobiu w związku z możliwością ponownego zagrożenia wysoce zaraźliwą grypą ptaków.  Zasugerowała, iż rolnicy powinni dołożyć wszelkich starań aby dokładnie zabezpieczać drób na wolnym wybiegu i karmić ptaki w budynkach inwentarskich.

Kierownik PT KRUS w Nidzicy Joanna Szczepkowska przypomniała rolnikom, iż wraz z końcem roku 2017 przestaje obowiązywać prawo przyznające rolnikom wcześniejsze emerytury rolnicze, które w tej chwili może otrzymać mężczyzna w wieku 60 lat i kobieta w wieku 55 lat pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez minimum 30 lat. Omówiono również wypadki w rolnictwie i działalność szkoleniowa KRUS w tym zakresie.

Ważnym punktem porządku posiedzenia było omówienie przez pracownika biura Izby Rolniczej Michała Kawieckiego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca bieżącego roku, który nakłada na samorząd rolniczy obowiązek opiniowania zajętego przez komornika majątku rolnika. Zgodnie z tym rozporządzeniem Izba Rolnicza będzie opracowywała opinię na temat majątku ruchomego niezbędnego rolnikowi do dalszego prowadzenia działalności rolniczej. W chwili obecnej samorząd rolniczy wydał 13 takich opinii  w naszym województwie i mogą one okazać się niezwykle pomocne rolnikom w utrzymaniu ciągłości produkcji.

Opracowanie: Artur Jankowski
Nidzica, dnia 02.11.2017 r.


Dożynki w gminie Nidzica

W dniu 02 września 2017 r., na stadionie miejskim w Nidzicy, odbyły się gminne dożynki, które rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.

Po niej odbył się przemarsz z wieńcami na stadion. Przedstawiono gospodarzy tegorocznych dożynek: Agnieszkę Pieniak z Wietrzychowa oraz Piotra Jaworskiego z Kanigowa.

Starostowie oraz przedstawiciele Rejonowego Koła Pszczelarzy przekazali Burmistrzowi Jackowi Kosmali chleb oraz miody. Życzyli, by jako gospodarz pamiętał o wsi, która potrzebuje wsparcia i pomocy ze strony samorządu.
Po życzeniach i podziękowaniach Burmistrz wyraził słowa uznania dla całej społeczności rolniczej podkreślając, że w tym roku sołectwa przygotowały 13 wieńców, ustanawiając rekord liczby prezentowanych na dożynkach gminnych. Podczas uroczystości Burmistrz podziękował i nagrodził Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy za wkład w rozwój rolnictwa w gminie Nidzica. W imieniu zespołu podziękowania odebrał doradca Artur Jankowski.

Po części oficjalnej na scenie pojawił się znany i lubiany nidzicki zespół Berkjeldy, który w tym roku obchodzi 10-lecie swojej działalności. Po nim zaprezentowała się kapela wyjątkowych muzyków romskich – Hitano.

Jak co roku nie zabrakło konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku  zwyciężył wieniec z Wietrzychowa, który będzie reprezentował gminę na dożynkach wojewódzkich w Olsztynku.
Stoiska dożynkowe przygotowały następujące miejscowości: Bolejny, Bartoszki, Frąknowo, Jabłonka, Łyna, Piątki, Szerokopaś, Waszulki, Wietrzychowo, Wikno, Zagrzewo, Załuski, Żelazno. Czeki ufundowane przez Bank Spółdzielczy i miano najpiękniejszych otrzymały stoiska: Frąknowo, Wietrzychowo , Zagrzewo i Siemiątki.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Gminny Bieg Sołtysa o Puchar przechodni Burmistrza Nidzicy. Po zaciekłej rywalizacji tytuł obroniło sołectwo Waszulki. Wieczorem odbył się festiwal muzyki disco polo.

 

Opracowanie: Artur Jankowski
Nidzica, dnia 05.09.2017 r.

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2017 r. w Nidzicy odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, upamiętniające Bitwę Warszawską z 1920 roku. Na zaproszenie Starosty Nidzicy oraz Burmistrza Miasta Nidzicy, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego brał udział w uczczeniu wydarzeń sprzed 97 lat.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny i Św. Wojciecha. Następnie przybyli goście oraz żołnierze udali się pod nidzicki ratusz, by złożyć wiązanki pod tablicą poświęconą pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwiaty złożono również na Cmentarzu Wojskowym w Nidzicy. Głos zabrał burmistrz, posłowie, a także przedstawiciel urzędu marszałkowskiego w Olsztynie.

Wszyscy zgromadzeni podziękowali tym, którzy są w stałej gotowości do poświęceń i obrony ojczyzny. Wyrazili słowa uznania za pełną poświęceń służbę, zaangażowanie i bohaterstwo, szczególnie żołnierzom na misjach, weteranom oraz w czynnej służbie wojskowej. Rodzinom żołnierzy życzono zdrowia, pomyślności i wytrwałości.


Opracowanie: Sebastian Waśkowicz
Nidzica, dnia 04.09.2017 r.

XI Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych

02 lipca br. w Janowie, powiat nidzicki, odbyła się XI Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych. Tego dnia do Janowa przyjechali wystawcy koni z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego. Od wczesnych godzin rannych trwały przygotowania do prezentacji zwierząt w dwóch kategoriach: klaczy i ogierów zimnokrwistych. O zwycięstwo walczyło 10 klaczy oraz 5 ogierów. Pod ocenę komisji brane były następujące kryteria - typ, pokrój - głowa, szyja, kłoda, nogi i kopyta oraz wrażenie ogólne. Pierwszy raz wybierano championa publiczności. Pomimo nienajlepszej pogody konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród publiczności. Uzupełnieniem wystawy był pokaz konny – HUSARII oraz koncert zespołu Just Dance.

Przed wystawą odbyła się uroczysta msza święta, po której zaproszeni goście w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dzierzgowa, przejechali bryczkami na miejsce wystawy. Tam wszyscy goście przywitani zostali musztrą paradną. W uroczystościach brali udział przedstawiciele Parlamentu, władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starosta Nidzicki oraz sąsiadujący Starosta Mławski, władze samorządu terytorialnego powiatu oraz poszczególnych gmin. Kierownicy jednostek pracujących na rzecz rolnictwa oraz rolnicy z terenu powiatu, jak również okolicznych gmin.

Czempionką została klacz Kasja, której właścicielem jest Jarosław Wolak z Dobrego Miasta. Tytuł czempiona zdobył ogier Gajowy. Jego właścicielem jest Sylwester Chrzanowski z woj. podlaskiego.

Nagrodę publiczności otrzymała klacz Mija Jarosława Ziółkowskiego z Zach oraz ogier Coquet de Gibarlet, którego właścicielem jest Andrzej Kawecki z Morąga. Super czempionem wystawy została również Kasja.

FOTORELACJA

Opracowanie: Sebastian Waśkowicz
Nidzica, dnia 04.07.2017 r.

Kolejne eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
w powiecie nidzickim

Informujemy, że 01.06.2017 r. o godz. 10:00, w PZDR Nidzica w sali szkoleniowej Banku Spółdzielczego w Nidzicy przy ul. Mickiewicza 3, zostanie zorganizowana Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Zapraszamy młodych rolników lub osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności rolniczej, w wieku 18-35 lat, do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu rolnictwa i przepisów BHP w rolnictwie.

Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w eliminacjach powiatowych, przechodzą do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 22.06.2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Olsztynie.

Zachętą do wzięcia udziału są atrakcyjne nagrody dla zdobywców najlepszych miejsc, a dla wszystkich  uczestników olimpiady przewidziano nagrody pocieszenia.

Serdecznie zapraszamy.

Opracowanie: Sebastian Waśkowicz
Nidzica, dnia 22.05.2017 r.

Wyjazd szkoleniowy na Mazurskie Agro Show w Ostródzie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy, już po raz drugi, zorganizował wyjazd szkoleniowy na Mazurskie Agro Show w Ostródzie. Grupa zorganizowana z powiatu nidzickiego w liczbie 11 osób wyruszyła na targi rolnicze w sobotę 11.02.2017 r.

Na wystawie można było zapoznać się z ofertami krajowych i zagranicznych marek maszyn i urządzeń rolniczych. Nawiązane kontakty będą szczególnie pomocne rolnikom, którzy zamierzają korzystać z programu PROW 2014-2020 m.in. z działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych” czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Oprócz producentów i dystrybutorów maszyn można było zapoznać się z ofertami: firm nasiennych, nawozowych, prasy branżowej, organizacji rolniczych i podmiotów oraz instytucji związanych z rolnictwem.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której można było obejrzeć przeróżne rasy zwierząt hodowlanych.

Rolnicy uczestniczyli w „ PANELU DYSKUSYJNYM: PROW 2014-2020 – czy to już ostatnia szansa na dynamiczny rozwój i modernizację polskich gospodarstw?”

Najciekawszym wydarzeniem wyjazdu był udział grupy w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem. Na pewno każdy uczestnik naszego wyjazdu oraz wystawy znalazł coś dla siebie i miło spędził czas.

Z radością czekamy na IV edycję wystawy Mazurskie Agro Show Ostróda 2018.

Opracowanie: Izabela Chałubowicz
Nidzica, dnia 24.02.2017 r.

Wyjazd szkoleniowy na I edycję Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie

W dniu 26 listopada 2016 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy zorganizował wyjazd szkoleniowy dla rolników z terenu powiatu na I edycję Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie.
W wyjeździe wzięli udział rolnicy, którzy chcieli zapoznać się z bogatą ofertą przygotowaną przez organizatorów. Wśród licznych stoisk znalazło się również stoisko Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Ciekawą propozycją w ocenie 20-osobowej grupy rolników z Nidzicy była tzw. „wyspa innowacyjności”, która w bardzo przystępny sposób wyjaśniła idę innowacji tak mocno eksponowaną w nowym PROW na lata 2014-2020.

Centralne Targi Rolnicze - CTR 2016 to inicjatywa targowa, dedykowana branży rolno-spożywczej, stanowiąca platformę spotkań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z producentami maszyn, urządzeń, sprzętu do produkcji, hodowli, przetwórstwa i przechowalnictwa, środków do produkcji rolnej, instytucjami oferującymi wsparcie oraz usługi logistyczne, finansowe, doradcze.

Centralne Targi Rolnicze to nowa formuła spotkań, w ramach której głównie polscy przedsiębiorcy szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej, włączając w to producentów żywności, zaprezentowali się partnerom krajowym oraz zagranicznym.

Nowatorskie rozwiązania, nowości produktowe i technologiczne, a także usługi dla rolnictwa, zostały zaprezentowane w dwóch halach targowych WARSAW EXPO. Wśród nich stoisko z Nidzicy Centrali Nasiennej Pana Tomasza Bieńkowskiego, producenta sadzeniaków i zbóż.

Opracowanie: Sebastian Waśkowicz
Nidzica, dnia 08.12.2016 r.

Relacja ze szkolenia terenowego - XVIII Międzynarodowa wystawa Agro Show w Bednarach

W dniu 23 września 2016 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nidzicy zorganizował rolnikom szkolenie terenowe. Wyjazd miał na celu prezentację najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. Podczas wystawy zaprezentowano aktualną ofertę producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firm z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. W sumie na tegorocznym AGRO SHOW wystawiło się 830 firm, w tym 106 wystawców zagranicznych. Dużym zainteresowaniem podczas tegorocznej imprezy cieszyła się zarówno możliwość podziwiania maszyn na stoiskach producentów, ale również ich pokaz i prezentacja na pasie startowym. W spektakularnych pokazach wzięło udział: 10 opryskiwaczy przyczepianych, 5 ładowarek teleskopowych, 3 agregaty uprawowo-siewne. Wszystkim pokazom towarzyszył profesjonalny komentarz  dziennikarza motoryzacyjnego Włodzimierza Zientarskiego. Rolnicy na własne oczy mogli przekonać się jak poszczególne maszyny sprawdzają się w polu.

W trakcie AGRO SHOW miały miejsce również ciekawe seminaria, z których każde cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony rolników. W hali seminaryjnej odbył się cykl wykładów na temat: „Oszczędności w gospodarstwie przy użyciu nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie” zorganizowany przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Fachowcy z instytutu opowiedzieli o różnych sposobach organizowania działań i procesów w rolnictwie w taki sposób, aby dawały jak największe efekty pracy przy jak najmniejszych jej nakładach. Zostały zaprezentowane poszczególne metody wprowadzania oszczędności w gospodarstwach rolnych przy użyciu nowoczesnych rozwiązań i technologii. Równie ważnym tematem, poruszonym podczas wystawy była kwestia nowoczesnej agrotechniki, jej wpływu na zwiększenie bezpieczeństwa w rolnictwie i ogólnych zasad ochrony gleb.

Opracowanie: Artur Jankowski
Nidzica, dnia 07.10.2016 r.

Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Nidzicy

Serdecznie zapraszamy  wszystkie osoby, z powiatu nidzickiego, w wieku 18-35 lat do udziału w eliminacjach powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej. W eliminacjach mogą wziąć udział rolnicy, którzy prowadzą własne gospodarstwo rolne lub zamierzają takowe prowadzić (domownicy rolników) lub uczniowie szkół rolniczych lub studenci zaocznych kierunków rolniczych. Eliminacje odbędą się w dniu 09.06.2016 r. w Urzędzie Miasta w Nidzicy, w sali konferencyjnej urzędu o godz. 10.00.

Dla wszystkich uczestników przewidziano drobne upominki za udział w eliminacjach, a dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy eliminacji powiatowych wezmą udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej w Olsztynie. Jak zawsze w eliminacjach powiatowych sponsorami są OT KRUS w Nidzicy, Agroma Nidzica, jak również główny organizator W-MODR w Olsztynie.

Celem Olimpiady jest  upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego, wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą, rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji, wyzwalanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym oraz propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Opracowanie: Sebastian Waśkowicz
Nidzica, dnia 23.05.2016 r.


W sali konferencyjnej nidzickiego ratusza odbyło się otwarte posiedzenie
Rady Powiatowej W-MIR powiatu nidzickiego.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Grzegorza Napiwodzkiego - Starosty Nidzickiego, Bożeny Grochala - Wójta Gminy Janowiec Kościelny, Waldemara Szymańskiego - Wójta Gminy Janowo, Leszka Śpiewaka – Z-cy Burmistrza Miasta Nidzica. Ponadto do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali wszyscy reprezentanci instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz rolnicy indywidualni.

Podczas posiedzenia omówiono system płatności bezpośrednich obowiązujący od roku ubiegłego, który przysporzył sporo problemów samym rolnikom jak również osobom zajmującym się doradztwem rolniczym. W chwili obecnej znacząca część rolników nie otrzymała jeszcze płatności bezpośrednich za 2015 rok. Nowo powołany Kierownik BP ARiMR Grzegorz Mróz poinformował jednak, że do 30 czerwca br. wszyscy rolnicy otrzymają płatności, pomimo niepełnej sprawności działania systemu informatycznego obsługującego dopłaty, jak również niedoborów kadrowych w agencji. Według informacji przedstawionej przez kierownika BP ARiMR powiat nidzicki jest i tak na pierwszym miejscu w województwie w zakresie realizacji działań z tym związanych.

Następnie omówiono działania PROW 2014-2020 dotyczące inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz działanie wspierające rozpoczęcie działalności przez młodych rolników. Dostęp do obu działań będzie utrudniony ze względu na spełnienie szeregu warunków, które nie były wymagane w poprzednim PROW 2007-2013, co wyraźnie akcentował Przewodniczący Rady Piotr Miecznikowski oraz Dariusz Mazur reprezentujący PZDR w Nidzicy, dodatkowo wiosenne nabory zbiegną się z kampanią składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i pracami polowymi.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie, który wskazał wyniki badań zasobności gleb i niezbędne zabiegi racjonalnej gospodarki nawozowej wpływającej na wysokość osiąganych plonów. Znaczącą część posiedzenia Rady została poświęcona zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która prawdopodobnie wejdzie w życie od 1 maja 2016 r. i wprowadzi istotne zmiany w obrocie prywatnym i zbywaniu gruntów z Zasobu Skarbu Państwa. Walne Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 r. zajęło stanowisko w tej sprawie, zgodnie z którym nie można dopuścić do zapisów ustawy, które będą ingerowały w przypadku darowizny gruntów rodzinie oraz kilku innych niekorzystnych dla rolników zapisów – mówił o tym Wojciech Szypulski – Delegat Rady do Walnego Zgromadzenia W-MIR.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Heichel poinformował, iż w chwili obecnej działania samorządu rolniczego skupiają się właśnie w znaczącej części na sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi i wystawianiem gruntów do dzierżaw ograniczonych jako przejściowego sposobu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa w związku z pięcioletnim moratorium na sprzedaż gruntów.

W dyskusji podsumowującej skupiono się na bieżącej sytuacji rolników w zakresie poszczególnych rynków rolnych tj.: mleka, trzody, zbóż. Prognozy dla tych podstawowych sektorów produkcji rolniczej nie zapowiadają się optymistycznie uwzględniając krótkookresowe analizy ekonomiczne. Wielu rolników w związku ze znaczącym spadkiem cen mleka w skupie zastanawia się nad zaniechaniem tej produkcji, a niektórzy już zlikwidowali stada krów mlecznych, o czym mówił Sławomir Ciesielski – Członek Rady Powiatowej W-M Izby Rolniczej w powiecie nidzickim z gminy Janowo.
Prezes W-MIR Jan Heichel poinformował, iż na skutek wieloletnich działań samorządu rolniczego zaplanowano zmiany w prawie łowieckim, które spowodują, iż szacowaniem strat będą zajmowały się komisje zewnętrzne, a nie jak do tej pory przedstawiciele kół łowieckich.

Opracowanie: Dariusz Mazur
Nidzica, dnia 31.03.2016 r.


PZDR Nidzica organizuje wyjazd szkoleniowy busem na MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016 w dniu 13.02.2016 r. Przewidziany wyjazd o godz. 9.00 spod biura PZDR w Nidzicy, przy ul. Słowackiego 17.

Posiadamy wolne miejsca. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe. Informacje na temat wyjazdu można uzyskać w biurze PZDR Nidzica. Organizatorem wyjazdu jest Izabela Chałubowicz.


Spotkanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim w Nidzicy

15.01.2016 r. w nidzickim ratuszu odbyło się spotkanie z Wojewodą Arturem Chojeckim. Dyskutowano na nim o wielu sprawach dotyczących naszego powiatu i regionu. W spotkaniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim wzięli udział: burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Wiceburmistrz Leszek Śpiewak, Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Patryk Kozłowski, radni miejscy i powiatowi, sołtysi, wójtowie i mieszkańcy Nidzicy.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z naszym powiatem, m.in.: drogi, ochrona środowiska, wiatraki, program 500+, mapy potrzeb zdrowotnych, oświata, ochrona zabytków.

Opracowanie: Izabela Chałubowicz
Nidzica, dnia 05.02.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.