17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olecku

PZDR Olecko                                                      p.o. Kierownika: Karol Sus
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 31                            tel. 665 960 749                                           Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (87) 520 30 31, 520 30 32                       e-mail: k.sus@w-modr.pl
e-mail: pzdr.olecko@w-modr.pl


Zmiana adresu siedziby PZDR w Olecku.

Informujemy, iż od dnia 01.12.2018r. zmienił się adres Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olecku. Nowy adres siedziby to: Aleje Zwycięstwa  10, 19-400 Olecko. Serdecznie Zapraszamy.

 

Opracowanie: Artur Ferelnik
Olecko, dnia 11.02.2019 r.


Szkolenie

W środę 28.11.2018r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odbyło się szkolenie: „ Zasady prawidłowej gospodarki nawozowej chroniącej wody przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych’’. Na początku szkolenia rolnicy przywitali nowego Kierownika PZDR w Olecku Karola Susa, który rozpoczął szkolenie od przedstawienia swojej osoby oraz przedstawił aktualną sytuacje w rolnictwie. Następnie głos zabrała Maria Jankowska, która przedstawiła zmiany w prawie, omówiła wybrane zanieczyszczenia wód i ich skutki.  Z kolei Natalia Gorlo z oddziału Olecko, omówiła sankcje oraz niezbędną dokumentacje jaką rolnik musi posiadać w gospodarstwie. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony rolników.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Artur Ferelnik
Olecko, dnia 06.12.2018 r.


IV Oleckie Święto Mleka i Miodu.

W niedzielę, 12 sierpnia 2018r. na Placu Wolności w Olecku odbyło się IV Oleckie Święto Mleka i Miodu. W trakcie kiermaszu można było spróbować różnych produktów tradycyjnych w tym miodu i wyrobów  z mleka.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców jaki i przybyłych gości.

Swoje stoisko miał PZDR w Olecku, gdzie można było uzyskać informacje, porady, czy nabyć materiały informacyjne.


Opracowanie: Artur Ferelnik
Olecko, dnia 16.08.2018 r.


Festiwal Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla

W dniu 21.07.2018 r w Olsztynie odbył się Festiwal Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla. Z powiatu oleckiego z gminy Kowale Oleckie udział wzięły dwie rolniczki Celina Truchan i Aneta Kijewska. Zaprezentowały one produkty tradycyjne i regionalne takie jak: wino z aronii, ser podpuszczkowy, chleb wieloziarnisty i sękacz mazurski. Walory produktów zostały docenione i wyróżnione przez komisję.

Opracowanie: Jolanta Zimnicka
Olecko, dnia 02.08.2018 r.


Sporządzanie sianokiszonek i kiszonek z traw.

W dniu 20.06.2018r. na terenie gminy Świętajno odbył się pokaz sporządzania sianokiszonek i kiszonek z traw. Trawa z pola była zwożona przy pomocy przyczepy samozbierającej (CLAAS 25m3)gdzie następnie została złożona w silosie przy gospodarstwie. Przedstawiciel firmy paszowej przedstawił gamę preparatów do zakiszania trawy oraz cele stosowania zakiszaczy.  Organizatorami jaki i wykładowcami byli: Specjalista ds. produkcji zwierzęcej Michniewicz Dorota oraz Stażysta Doradca Farelnik Artur.

Opracowanie: Artur Ferelnik
Olecko, dnia 20.06.2018 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Dnia 05 czerwca  o godzinie 10-tej, w Sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego, ul Kolejowa 32, odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Do olimpiady przystąpiło trzynastu młodych rolników. Pierwsze miejsce zajął Łukasz Borowski z gminy Wieliczki. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę. Sponsorami nagród były Urzędy Gmin : Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Siedzibą w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

 

Opracowanie: Barbara Szymanowska–Brozio
Olecko, dnia 05.06.2018 r.


Szkolenie Gminne

W dniu 18.04.2018r. producenci bydła mięsnego uczestniczyli w szkoleniu gminnym zorganizowanym przez PZDR w Olecku przy współpracy z pracownikami WMODR Oddział w Olecku oraz firma VETOL. W trakcie szkolenia zostały omówione takie zagadnienia jak:
       - poprawa jakości mięsa wołowego i utrzymania jego wysokiej jakości,
       - choroby i ich zapobieganie w chowie bydła mięsnego,
       - dobrostan i żywienie bydła mięsnego,
       - innowacje w produkcji pasz z użytków zielonych w żywieniu bydła.

W trakcie spotkania padały liczne pytania które wywołały dyskusję. Wykładowcami byli: Piotr Chlebus Lekarz Weterynarii, Jaroszewicz Anna Główny specjalista, koordynator FADN, Rutkowski Jerzy  Główny specjalista ds. wdrażania i nadzoru PROW, Ronkiewicz Magdalena Stażysta Specjalista ds. produkcji roślinnej, Artur Farelnik Stażysta Doradca.

Opracowanie: Artur Ferelnik
Olecko, dnia 24.04.2018 r.


Szkolenie powiatowe: "Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym trzody chlewnej (ASF)"

W dniu 06.02.2018 r., w Starostwie Powiatowym w Olecku, odbyło się szkolenie pn. "Zasady przeciwdziałania chorobom zakaźnym trzody chlewnej (ASF)" zorganizowane przez PZDR w Olecku.

Celem szkolenia było przedstawienie aktualnej sytuacji na temat ASF oraz programu bioasekuracji.
Kierownik PZDR w Olecku Jolanta Zimnicka przedstawiła rolnikom aplikację mobilną ODR Olsztyn utworzoną przez WMODR.
Szkolenie miało również szeroki panel dyskusyjny. Wykładowcami byli: Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Salamon, Józef Żyliński i Dorota Michniewicz z Oddziału WMODR w Olecku.

Opracowanie: Artur Ferelnik
Olecko, dnia 08.02.2018 r.


Cykl szkoleń

Nowy, 2018 rok PZDR Olecko rozpoczyna cyklem szkoleń powiatowych, gminnych i wiejskich. Dnia 16 stycznia o godz. 10-tej, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 32, odbędzie się szkolenie na temat: "Bieżące informacje z wybranych działań PROW na lata 2014–2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej oraz dotyczącej zasad konkurencyjności". Serdeczne zapraszamy wszystkich rolników zainteresowanych wyżej wymienionym tematem.

Opracowanie: Barbara Szymanowska–Brozio
Olecko, dnia 08.01.2018 r.


Konkurs na regionalną potrawę wigilijną

Rolniczki z Koła Gospodyń Wiejskich z Giż w dniu 14.12.2017 r. w Olsztynie, na konferencji ,,Perspektywy wspólnej polityki rolnej – szanse i wyzwania dla Polski” będą brały udział w ,,Konkursie na regionalną potrawę wigilijną”, gdzie zaprezentują wigilijną zupę grzybową.

Opracowanie: Barbara Szymanowska–Brozio
Olecko, dnia 01.12.2017 r.


XXIV Jesienne Targi  Rolnicze

W dniu 02.09.2017 r. grupa rolników z powiatu oleckiego brała udział w zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Olecku wyjeździe szkoleniowym do Olsztyna na XXIV Jesienne Targi Rolnicze ,,Wszystko dla rolnictwa”. Rolnicy zwiedzili wystawę maszyn, gdzie były prezentowane najnowsze rozwiązania w branży rolniczej. Dużym zainteresowaniem pań cieszyły się sadzonki drzew, krzewów ozdobnych i cebul kwiatowych.

Opracowanie: Barbara Szymanowska–Brozio
Olecko, dnia 11.10.2017 r.


III Oleckie Święto Mleka i Miodu

Na centralnym placu miasta Olecko, w dniu 13 sierpnia br., odbędzie się III Oleckie Święto Mleka i Miodu. Na kiermaszu będziemy mogli zaopatrzyć się w różnego rodzaju miody,  wyroby z wosku pszczelego oraz kosmetyki z dodatkiem pyłku. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Olecku będzie obchodziła 90-lecie swego istnienia, dlatego zaprezentuje swoje wyroby i nagrodzi  najlepszych producentów mleka. Serdecznie zapraszamy.

Ramowy program:
14:00 – otwarcie imprezy
15:00 – 22:00 – kiermasz produktów
15:00 – blok zabaw dla dzieci
15:15 – koncert Miejskiej Orkiestry Dętej

Koncerty zespołów:
19:00 - MAXEL
20:00 - ENJOY
21:00 – TOP GIRLS

Opracowanie: Barbara Szymanowska–Brozio
Olecko, dnia 02.08.2017 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP

W dniu 06.06.2017 r., w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Olecku, odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP. Uczestnikami byli rolnicy z czterech gmin: Olecko, Świętajno, Kowale Oleckie i Wieliczki. Wszyscy rolnicy biorący udział w olimpiadzie powiatowej otrzymali nagrody ufundowane przez Urzędy Gmin Świętajno, Kowale Oleckie, Urząd Miasta w Olecku, Warmińsko Mazurską Izbę Rolniczą i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego pojadą na Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i  BHP w Olsztynie.

Opracowanie: Barbara Szymanowska–Brozio
Olecko, dnia 20.06.2017 r


Protest przeciwko budowie fermy trzody chlewnej

Na Sesji Nadzwyczajnej Rada Miejska w Olecku jednogłośnie przyjęła rezolucję w sprawie protestu przeciwko budowie fermy trzody chlewnej w Imionkach koło Olecka. Przygotowany projekt rezolucji jest zbyt łagodny i czasami nieco ogólnikowy. Trzeba zaznaczyć, że inwestor posiada tylko 4,50 ha gruntów, a to jest za mała powierzchnia do zagospodarowania gnojowicy, a moc planowanej biogazowni jest zbyt mała w stosunku do ilości produkowanej gnojowicy. Duża koncentracja zwierząt zagraża środowisku naturalnemu. Radni proponowali zmianę zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olecko, które w przyszłości utrudnią lub całkowicie zablokują lokalizację tego typu inwestycji. Dyrekcja RDOŚ obiecała, że być może zarządzi roczny monitoring przyrodniczy terenu wokół tej inwestycji, co może wstrzymać rozpoczęcie inwestycji na rok. Ponadto wykonawca tej inwestycji został wezwany do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko, który będzie szczegółowo analizowany. Planowane jest przeprowadzenie ekspertyzy wpływu inwestycji na wody gruntowe.

Rezolucja została przekazana wojewodzie i marszałkowi warmińsko-mazurskiemu, RDOŚ w Olsztynie, PPIS w Olecku oraz staroście oleckiemu.

We wtorek, 4 kwietnia br. o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej UM odbędzie się otwarte spotkanie w sprawie budowy chlewni w Imionkach, w którym weźmie udział również przedstawiciel inwestora.

Opracowanie: Mieczysław Błażukiewicz
Olecko, dnia 31.03.2017 r.


Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy

19.11.2016 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, odbyła się XI edycja konkursu Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy. Konkurs ten cieszy się dużym uznaniem wśród rolniczek powiatu oleckiego, a w szczególności gminy Kowale Oleckie. Rolniczki co roku, biorą w nim udział, w trzech kategoriach:

- produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego,
- produkt regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami,
- regionalne napoje alkoholowe.

W obecnej edycji kobiety przygotowały na konkurs następujące produkty: wiejski sękacz z gospodarstwa ekologicznego Alicji Kosakowskiej z Kowal Oleckich; tradycyjny pasztet z wiejskiej kaczki z gospodarstwa ekologicznego Cecylii Truchan z Monet; grzybki z ciasta z gospodarstwa ekologicznego Sylwii Marczak z Giż; ser podpuszczkowy, konfitura z dzikiej róży, nalewka zapiekanka królewska Lucyny Goik z Łysogóry; miód pszczeli z mniszka lekarskiego Ewy Kalejty z Olecka, sery tradycyjne Ireny Jaśkiewicz z Kij.

Laureatkami z naszego powiatu zostały"

- w kategorii produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego:

miody: I miejsce – Ewa Kalejta za pszczeli miód z mniszka

wypieki: I miejsce – Alicja Kossakowska za sękacz wiejski
              III miejsce – Cecylia Truchan za wiejski sernik

sery:  II miejsce – Irena Jaśkiewicz za sery tradycyjne
          III miejsce – Lucyna Goik za ser podpuszkowy

Wyroby mięsne: II miejsce Cecylia Truchan za pasztet z kaczki

- w kategorii produkty regionalne pochodzenia roślinnego:

I miejsce Lucyna Goik za konfiturę z dzikiej róży

- w kategorii regionalne napoje alkoholowe:

wina : II miejsce Cecylia Truchan za wino aroniowe
nalewki : II miejsce Lucyna Goik za nalewkę zapiekanka królewska

Przygotowane produkty to smaki naszego dzieciństwa i dobrze, że są gospodynie, które je powielają i chcą przekazać innym, aby nie zostały zapomniane. Przepisy XI edycji konkursu będą dostępne w wydanej broszurze "Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy".

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Barbara Szymanowska-Brozio
Olecko, dnia 23.11.2016 r.


Dożynki gminne w Olecku

Za nami dożynki gminne w Olecku, które odbyły się w niedzielę 18 września. Były one okazją do podziękowania rolnikom za ich całoroczne trudy i ciężką pracę. A także do dobrej zabawy całymi rodzinami.

Dożynki gminy Olecko rozpoczęły się Mszą Świętą. Następnie mieszkańcy i zaproszeni goście wspólnie podzielili się chlebem. Potem rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie ustawionej przy Placu Wolności wystąpiło wiele zespołów folklorystycznych.

W trakcie dożynek nie zabrakło także różnego rodzaju konkursów, zabaw i innych atrakcji przygotowanych z myślą o całych rodzinach. Oprócz tego uczestnicy zabawy mogli spróbować pysznych potraw przygotowanych przez przedstawicieli poszczególnych wsi, kartaczy, bigosu i innych regionalnych potraw. Oczywiście, jak co roku, specjalna komisja zdecydowała, który wieniec dożynkowy był najpiękniejszy.

Zrobiliśmy wszystko, żeby mieszkańcy gminy i miasta Olecko mogli bawić się wspólnie w rodzinnej i lekkiej atmosferze. Pogoda dopisała, frekwencja też - mówił w niedzielę burmistrz Olecka Wacław Olszewski.

- Ten rok był ciężki dla naszych rolników, ale dzisiaj jest dzień dobrej zabawy i rodziny. Życzę wszystkim rolnikom wszystkiego dobrego i dziękuję za ich całoroczny trud.

Zabawa zakończyła się późnym wieczorem.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Mieczysław Błażukiewicz
Olecko, dnia 21.09.2016 r.


W 2015 roku rolnicy z powiatu oleckiego uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Dużym osiągnięciem było zajęcie I miejsca na szczeblu wojewódzkim w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej przez Łukasza Borowskiego zamieszkałego we wsi Niedźwiedzkie. W konkursie AGROLIGA, mistrzem wojewódzkim w kategorii "Rolnik" została Jadwiga Gorlo zamieszkała we wsi Zatyki. Laureatem w kategorii zespołowej w konkursie Sposób na Sukces została Iwona Marchewka reprezentująca firmę ECO PROGRES z miejscowości Giże.

Opracowanie: Mieczysław Błażukiewicz
Olecko, dnia 25.01.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.