17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

PZDR Olsztyn                                                       Kierownik: Wanda Kępczyńska
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 4A                  tel. 695 990 236                                         Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (89) 715 22 59                                          e-mail: w.kepczynska@w-modr.pl
e-mail: pzdr.olsztyn@w-modr.pl


Szkolenie PROW 2014-2020 dla powiatu olsztyńskiego.

Dnia 16 stycznia 2019r w siedzibie W-MODR odbyło się szkolenie powiatowe nt; Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014- 2020, Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku.

Omawiane były działania z PROW 2014- 2020, których nabory wniosków będą w roku bieżącym. Kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Maria Suszko omówiła zmiany do wybranych działań PROW. Zastępca Dyrektora OR ARiMR Pan Marcin Kazimierczuk mówił o możliwościach wsparcia rolniczego handlu detalicznego. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami przedstawili; Pani Elżbieta Kaczyńska oraz Pan Marcin Gołębiewski. Modernizacja gospodarstw rolnych z zasadami konkurencyjności omawiał Pan Arkadiusz Tabaka a Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Pani Natalia Machałek.

Kierownik BP ARIMR przedstawiła bieżące informacje ważne dla rolników. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników, beneficjentów działań PROW.

Galeria Zdjęć

Opracowanie: Anna  Głoskowska
Olsztyn, dnia 28.01.2019 r.


Niech te święta spokój wam przyniosą, a radość chodzi za wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu, by starczyło na cały Nowy 2019 Rok.
 
      Życzą Pracownicy PZDR OLSZTYN


Szkolenie powiatowe

W dniu 15 listopada 2018 roku w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbyło się szkolenie powiatowe nt. Zasad prawidłowej gospodarki nawozowej chroniącej wody przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Prelegentami szkolenia była pani Maria Jankowska Główny specjalista ds. ekologii i działań rolnośrodowiskowych W-MODR oraz Marta Suska z Warmińsko-Mazurskego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Poruszane zagadnienia podczas szkolenia poświęcone były zagadnieniom związanym z Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 1566 oraz Programowi działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” - rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2018 roku.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Opracowanie: Marcin Gołębiewski
Olsztyn, dnia 23.11.2018 r.


Dożynki powiatowo- gminne w Biskupcu.

15 września 2018r odbyły się dożynki powiatu olsztyńskiego w Biskupcu. Rolę starostów pełnili państwo Magdalena i Andrzej Brejnak rolnicy z Adamowa.

Dożynkowe obchody zaczęły się od mszy świętej w kościele św. Jana w Biskupcu. Stamtąd korowód dożynkowy ruszył na plac apelowy w byłej jednostce wojskowej. Podczas spotkania na placu delegacje 13 sołectw wręczyły Kamilowi Kozłowskiemu Burmistrzowi Biskupca dożynkowe chleby upieczone z mąki z tegorocznych zbiorów, prosząc o sprawiedliwe podzielenie ich pomiędzy  wszystkich mieszkańców.

Dożynki to ważny element polskiej kultury, świadectwo przywiązania do ziemi i natury, mówił Burmistrz Biskupca- dodał, że ze względu na suszę był to bardzo trudny rok dla rolnictwa.

Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński podziękowała rolnikom oraz Pani kierownik PZDR Olsztyn Wandzie Kępczyńskiej za ich pracę, wręczając statuetki. W trakcie imprezy odbył się piknik zbożowy zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych; można było degustować tradycyjne potrawy oraz brać udział w konkursach z nagrodami. Na scenie muzycznej wystąpiły zespoły; Jezioranie, Kuźnia Warmińska, Wapniaki i Babsztyl. Można było odwiedzać stoiska sołeckie, rękodzielnicze i kulinarne; Babka Zielarka, Domowi Piwowarzy, Tygiel Warmiński z warsztatami „Kuchnia Chwastożercy”, Chłopi Bosi. Ponadto w programie były konkursy; na wieniec dożynkowy, tradycyjny chleb, najładniejsze stoisko oraz zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gwiazdą wieczoru był Sławomir, który zgromadził tłumy mieszkańców, wszyscy świetnie się bawili.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Anna  Głoskowska
Olsztyn, dnia 18.09.2018 r.


Dni Pola we Wrócikowie 2018 – powiat olsztyński

Wzorem lat ubiegłych dnia 20 czerwca odbyły się Dni Pola Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie (SDOO), których współorganizatorami byli: SDOO we Wrócikowie, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. W imprezie uczestniczyli rolnicy i przedsiębiorcy oraz doradcy z ościennych powiatów. Swoją obecnością imprezę uświetnili goście honorowi: Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pani Wioletta Śląska – Zyśk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Pan Jarosław Sarnowski, Dyrektor WMODR z siedzibą w Olsztynie Pan Damian Godziński oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim Pan Jan Heichel. Wszystkich przybyłych gości przywitał Dyrektor SDOO we Wrócikowie Pan Henryk Pastuszek. Impreza rozpoczęła się wykładem poprowadzonym przez Pana Mariusza Michalskiego dyrektora regionu Północ Innvigo Sp. z o.o. poświęconego technologii oraz aspektom ekonomicznym stosowania środków ochrony w uprawach rolniczych.

Po wykładzie, na polach doświadczalnych stacji odbył się pokaz z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR), gdzie uczestników oprowadziła Pani Małgorzata Gazda (Kierownik Działu SDOO we Wrócikowie). Zaprezentowano tu bogatą kolekcję nowych odmian: ziemniaków, kukurydzy, zbóż jarych i ozimych, bobiku, łubinu, lucerny, wyki oraz soi. Dodatkowo omówiono praktyczne metody rozpoznawania i zwalczania chorób oraz szkodników roślin uprawnych. Na koniec imprezy każdy uczestnik otrzymał Listę Zalecanych Odmian (LZO) do uprawy na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2018 rok.

GALERIA ZDJĘĆ 

Opracowanie: Magdalena Okurowska
Olsztyn, dnia 02.07.2018 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Jak co roku, 8 czerwca w sali konferencyjnej  Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Celem Olimpiady jest promowanie, w formie współzawodnictwa, szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zasad ochrony środowiska oraz bhp w rolnictwie, a także rozwijanie zainteresowań  wśród młodych  mieszkańców obszarów wiejskich. W eliminacjach udział wzięło 19 mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu olsztyńskiego  w wieku 18-35 lat, którzy zmagali się z 25 pytaniami testowymi.

Finalistami zostali:
I miejsce – Grabowski Łukasz, gm. Jeziorany
II miejsce – Wasieczko Andrzej, gm. Barczewo
III miejsce – Dłutowska Małgorzata, gm. Purda

Laureaci wezmą udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, która odbędzie się w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Olsztynie 25 czerwca 2018r.

Nagrody, które otrzymali uczestnicy, były zasługą licznych sponsorów:

1.    BS w Szczytnie, oddział w Biskupcu
2.    BGŻ Paribas Bank, oddział w Biskupcu
3.    Alior Bank, Oddział Dobre Miasto
4.    Zakłady Mięsne „Warmia” w Biskupcu
5.    RANCZO W DOLINIE  Anna i Andrzej Krech
6.    Agrochem Sp. z o.o., oddział w Dobrym Mieście
7.    PZU w Jezioranach – Władysław Daliga
8.    CEFETRA Sp. z o. o., elewator w Dobrym Mieście
9.    Chemirol Sp. z o. o., oddział w Dobrym Mieście – Ryszard Łańko
10.    Bogdan Duda
11.    Urząd Gminy w Purdzie
12.    Urząd Gminy w Stawigudzie
13.    Urząd Gminy w Dywitach
14.    Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Joanna Drążek
Olsztyn, dnia 20.06.2018 r.


Pokaz sporządzania kiszonek z traw

W dniu 24 maja 2018 r. w gospodarstwie pana Stanisława Żak,  położonym  w Nowej Wsi Małej, gminie Dobre Miasto został zorganizowany pokaz sporządzania kiszonki z traw. Głównym organizatorem był Mariusz Frelik, doradca PZDR Olsztyn . Do sporządzania kiszonki wykorzystano sieczkarnię  samojezdną, ciągnik rolniczy i przyczepę objętościową.

Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rolników,  zakończonym wymianą  spostrzeżeń i doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Joanna Drążek
Olsztyn, dnia 30.05.2018 r.


Pokaz cięcia i formowania drzew owocowych

Jak co roku, tak i tej wiosny, odbył się "Pokaz cięcia i formowania drzew owocowych".
Odbył się on 13 marca w gospodarstwie Pana Jana Dziadkiewicza w Sętalu i jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. Gospodarstwo Pana Jana specjalizuje się w produkcji owoców, głównie jabłek oraz prowadzi szkółkę drzewek i krzewów owocowych, a także roślin ozdobnych.   

Część szkoleniowo-warsztatowa przeprowadzona została przez mgr. inż. Jana Dziadkiewicza, właściciela gospodarstwa "JAN-SAD". Pokaz zakończył się wymianą spostrzeżeń i doświadczeń uczestników spotkania.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Arkadiusz Grędziński
Olsztyn, dnia 28.03.2018 r.


Obrzędy i tradycje świąteczne w tradycji ludowej

11.12.2017 r. w Świątkach w Bibliotece Gminnej o godz. 17.00 odbył się pokaz na temat "Obrzędy i tradycje świąteczne w tradycji ludowej". W pokazie uczestniczyło 16 kobiet, które należą do Klubu Kreatywnych Babeczek przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach. Pokaz dotyczył Świąt Bożego Narodzenia i w nawiązaniu do tego kobiety wykonywały stroiki świąteczne na bazie naturalnych elementów. Na spotkaniu prezentację tematyczną przedstawiła Joanna Kazberuk, Specjalista WMODR, zaś pokaz zorganizowała Marta Krech, Doradca rolniczy z gminy Świątki.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Marta Krech
Olsztyn, dnia 31.01.2018 r.


Szkolenie powiatowe

W dniu 21 listopada br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się szkolenie powiatowe na temat „Wykorzystania ras rodzimych i tradycyjnych metod chowu i hodowli i użytkowania zwierząt w celu pozyskiwania surowców do wytwarzania żywności wysokiej jakości; produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny oraz ubój zwierząt z konieczności”. Głównymi prelegentami byli: Mirosław Karczewski – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Marcin Gołębiewski – Specjalista WMODR. Uczestnikami szkolenia byli rolnicy z powiatu olsztyńskiego. Szkolenie cieszyło się wśród rolników dużym zainteresowaniem i burzliwą dyskusją z wykładowcami.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Joanna Drążek
Olsztyn, dnia 23.11.2017 r.


Święto Chleba – Dożynki Powiatowo-Gminne w Dobrym Mieście

Dnia 16 września 2017 r. odbyły się w Dobrym Mieście Dożynki Powiatowo–Gminne. Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Święta celebrowaną przez Metropolitę Warmińskiego Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego w Bazylice Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście. Po nabożeństwie ulicami Dobrego Miasta na Stadion Miejski przeszedł barwny korowód niosący dożynkowe wieńce, gdzie po przekazaniu dożynkowego chleba od rolników gminy Dobre Miasto dla gospodarzy dożynek, tj.: Starosty Olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak oraz Burmistrza Dobrego Miasta Stanisława Trzaskowskiego, rozpoczęły się główne obchody dożynek. Do licznie przybyłych rolników przemowy wygłosili: Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak, Burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski, przedstawiciele parlamentu: Jerzy Antoni Gosiewski i Janusz Cichoń. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele wojewody, marszałka, samorządów powiatowych i gminnych, służb mundurowych, organizacji rolniczych i oświatowych, a także gmin partnerskich dla Dobrego Miasta.

Jak co roku, podczas dożynek społeczności sołeckie uczestniczyły w konkursach: na najpiękniejsze stoisko wiejskie, wieniec, a także tradycyjny zestaw chleba ze smalcem i ogórkiem. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy I miejsce zajął wieniec ze Świątek, II – z Nowej Wsi Małej, a III – z Podleśnej. W kategorii tradycyjnego chleba ze smalcem i ogórkiem zwyciężył zestaw przygotowany indywidualnie przez Elżbietę Sienkiewicz, II miejsce zdobyło Piotraszewo, zaś III – Smolajny. W konkursie na najpiękniejsze stoisko wiejskie I miejsce zdobyły Praslity, II miejsce Stary Dwór, III miejsce Cerkiewnik. Poza tradycyjnymi konkursami podczas zabawy dożynkowej wyróżnieni również zostali rolnicy w kategorii zasłużony dla rolnictwa. W tym roku zaszczyt otrzymania szklanej statuetki anioła przypadł dla: Jolanty i Andrzeja Więcek z Nikielkowa, Lidii i Józefa Taube z Dębowa, Alicji i Stanisława Żak z Nowej Wsi Małej, Diany i Wiesława Jara z Tuławek, Agnieszki i Alberta Dominikowskich z Naglad, Bożeny i Józefa Kaniuga z Jezioran Kolonii, Barbary i Andrzeja Szczerbalów ze Stękin, Moniki i CezariuszA Kajetaniaków z Kruz, Małgorzaty i Zbigniewa Krawczyków z Mierek, Mateusza Cygana z Purdy, Bożeny i Grzegorza Jankowskich z Bartąga, Jolanty i Józefa Ludwikowskich z Konradowa.

Na dobromiejskim stadionie odbył się także Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Olsztyńskiego. W kategorii „najlepsza sołtyska” zwycięstwo odniosła Mariola Sawczuk, zaś najlepiej strzelającym sołtysem okazał się Jan Szuszkiewicz, z kolei w grupie najmłodszych strzelców najcelniejsze oko miał Norbert Majewski. Pośród licznych atrakcji dożynkowych znalazł się również konkurs na ujeżdżanie byka, degustacje przygotowane przez piwowarów domowych, wystawy zabytkowych urządzeń rolniczych i tych najnowocześniejszych, pokazy umiejętności psów w łapaniu dysków i wiele innych. Wszystkim przybyłym gościom podczas imprezy dożynkowej czas umilały zespoły: Anker, Serduszka, Lelija pod kierunkiem Sylwii Pacholec-Rudol i Dariusza Ejsymonta, Kolosoczok oraz skrzypaczka Magdalena Szymańska. Gwiazdą dożynkowej sceny był zespół Top One.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Magdalena Okurowska
Olsztyn, dnia 21.09.2017 r.


Regionalne święto ziół

Jak co roku, 15 sierpnia, w Olsztyneckim Skansenie odbyło się Regionalne Święto Ziół, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez, w których uczestniczy Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Święto nawiązuje do ludowej tradycji święcenia ziół, kwiatów oraz zbóż. Promuje zastosowanie ziół w tradycyjnej medycynie, kosmetyce i kulinariach.

Impreza rozpoczęła się kiermaszem, w którym udział wzięło ponad stu wystawców; między innymi stoisko WMODR, jak corocznie obsługiwane przez pracowników PZDR Olsztyn.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Joanna Drążek
Olsztyn, dnia 21.08.2017 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

W dniu 13 czerwca 2017 r., w sali konferencyjnej  Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Celem Olimpiady jest promowanie, w formie współzawodnictwa, szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zasad ochrony środowiska oraz bhp w rolnictwie, a także rozwijanie zainteresowań  wśród młodych  mieszkańców obszarów wiejskich. W eliminacjach udział wzięło 18 mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu olsztyńskiego w wieku 18-35 lat, którzy zmagali się z 25 pytaniami testowymi.

Finalistami zostali:
I miejsce - Korzeniewski Karol, gm. Dobre Miasto
II miejsce - Kęszczyk Marcin, gm. Biskupiec
III miejsce - Żak Jakub, gm. Świątki

Laureaci wezmą udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, która odbędzie się w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Olsztynie 22 czerwca 2017 r.

Nagrody, które otrzymali uczestnicy, były zasługą licznych sponsorów:

1.    BS w Szczytnie, Oddział w Biskupcu
2.    BGŻ Paribas Bank, Oddział w Biskupcu
3.    BS w Dąbrównie, Oddział w Olsztynku
4.    MBS w Giżycku, Oddział w Barczewie
5.    Team-Rol Sp. z o.o.
6.    Sowul & Sowul Sp. zo.o. w Biskupcu
7.    PROCAM Polska Sp. zo.o.
8.    Zakłady Mięsne „Warmia” w Biskupcu
9.    Anna Krech RANCZO W DOLINIE
10.   LUVENA S.A.
11.   Urząd Miasta i Gminy w Dobrym Mieście
12.   Urząd Gminy w Dywitach
13.   Urząd Miasta i Gminy w Olsztynku

GALERIA ZDJĘĆ 

Opracowanie: Joanna  Drążek
Olsztyn, dnia 21.06.2017 r. 


Pokaz cięcia i formowania koron drzew i krzewów owocowych

Jak co roku, tak i tej wiosny, odbył się "Pokaz cięcia i formowania koron drzew i krzewów owocowych". Odbył się on 10 marca w gospodarstwie pana Jana Dziadkiewicza w Sętalu i jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. Gospodarstwo Pana Jana specjalizuje się w produkcji owoców, głównie jabłek oraz prowadzi szkółkę drzewek i krzewów owocowych, a także roślin ozdobnych.   

Część szkoleniowo-warsztatowa przeprowadzona została przez mgr. inż. Jana Dziadkiewicza, właściciela gospodarstwa "JAN-SAD". Pokaz zakończył się wymianą spostrzeżeń i doświadczeń uczestników spotkania.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Arkadiusz Grędziński
Olsztyn, dnia 30.03.2017 r.


Festiwal „Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla”

W dniu 27.08.2016 r. na dziedzińcu zamkowym w Olsztynie odbyła się kolejna edycja Festiwalu pt.: „Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla”. Podczas Festiwalu odbyła się XVI regionalna edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz konkurs na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną.

Rzesze odwiedzających przyciągnął pokaz przygotowania potraw kuchni warmińskiej i mazurskiej połączony z ich degustacją.

Podczas Festiwalu każdy uczestnik mógł do woli degustować miody, czy bezalkoholowe napoje regionalne, rozsmakować się w przepysznych lodach naturalnych oraz zakupić różne produkty żywnościowe, wytwarzane metodami rzemieślniczymi przez producentów należących do sieci ”Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury i Powiśle”.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu zainteresowani tematami rolniczymi podczas imprezy mogli również zasięgnąć porady doradców Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Stanowisko doradcze pracowników PZDR Olsztyn odwiedziło ponad 50 osób.

Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród mieszkańców Olsztyna, jak i ościennych gmin.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Magdalena Okurowska
Olsztyn, dnia 30.08.2016 r.


Jak co roku, tak i tej wiosny, odbył się "Pokaz cięcia i formowania koron drzew i krzewów owocowych". Odbył się on 9 marca w gospodarstwie pana Jana Dziadkiewicza w Sętalu. Gospodarstwo Pana Jana specjalizuje się w produkcji owoców, głównie jabłek oraz prowadzi szkółkę drzewek i krzewów owocowych, a także roślin ozdobnych.   

Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, przyjechało ponad 50 osób, zarówno z Olsztyna, jak i terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Część szkoleniowo-warsztatowa przeprowadzona została przez dr. hab. Jana Kopytowskiego, prof. UWM z Katedry Ogrodnictwa UWM, mgr. inż. Jana Dziadkiewicza, właściciela gospodarstwa "JAN-SAD", mgr. inż. Stanisława Bawoła, W-MODR w Olsztynie oraz inż. Mai Jurczak, W-MODR w Olsztynie. Obecni byli także przedstawiciele KRUS, Okręgowego Inspektoratu Pracy, a także przedstawiciel firmy Arysta LifeScience Polska. Pokaz zakończył się wymianą spostrzeżeń i doświadczeń przy podsumowującym spotkanie ognisku z kiełbaskami.

Opracowanie: Arkadiusz Grędziński
  Dywity, dnia 17.03.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.