17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Piszu

PZDR Pisz                                                       Kierownik: Andrzej Knyżewski
12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 33                tel. 665 890 150                                            Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (87) 423 20 33                                    e-mail: a.knyzewski@w-modr.pl
e-mail: pzdr.pisz@w-modr.pl


Pokaz na temat “potrawy tradycyjne i regionalne”

W dniu 10 grudnia w świetlicy wiejskiej w Swignajnie miał miejsce pokaz na temat “potrawy tradycyjne i regionalne”.
Uczestnicy mieli okazje skosztować potraw jakie w XIX i na początku XX w. powszechnie przygotowywane były w mazurskich domach.
Wszystkim uczestnikom pokazu serdecznie dziękuję za przybycie.

Opracowanie: Monika Pałdyna
Pisz, dnia 31.12.2018 r.


Szacowanie szkód łowieckich

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy rolnik (właściciel albo posiadacz gruntów rolnych) jest obowiązany powiadomić dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia rolnika oraz wojewódzki ODR, nie później niż 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, a w przypadkach kiedy występuje tylko szacowanie ostateczne, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opracowanie: Monika Pałdyna
Pisz, dnia 31.12.2018 r.


Szacowanie szkód

W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyło się szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, po raz pierwszy z udziałem doradcy z PZDR Pisz.

UWAGA!

Nieobecność rolnika lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje szacowania szkód.

 

Opracowanie: Monika Pałdyna
Pisz, dnia 14.12.2018 r.


Termin składania wniosków

Z końcem grudnia 2018 r. upływa termin składania  do Biura Powiatowego w Piszu, przez rolników  poszkodowanych przez suszę -  wniosków o finansową pomoc państwa. Z przekazanych przez BP ARiMR w Piszu informacji wynika, że do tej pory nie wszystkie uprawnione gospodarstwa takie wnioski złożyły. Uczulam tych rolników o nie zwlekanie z załatwieniem sprawy albowiem po tym terminie wnioski nie zostaną rozpatrzone, a gospodarstwo nie otrzyma pomocy.

Opracowanie: Andrzej Knyżewski
Pisz, dnia 13.12.2018 r.


Zmiany zasad szacowania szkód

W związku ze zmianą zasad szacowania szkód łowieckich w skład zespołu szacunkowego wchodzą:
    - przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
    - przedstawiciel koła łowieckiego (dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego);
    - rolnik (właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda).
Na pisemny wniosek członka zespołu, o których mowa, w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym , może brać udział przedstawiciel, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód, izby rolniczej (art. 46d.5).

Opracowanie: Monika Pałdyna
Pisz, dnia 13.12.2018 r.


Zasady prawidłowej gospodarki nawozowej  chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami
ze źródeł rolniczych

W zasadzie zakończone zostały prace Komisji d/s szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Pracownicy PZDR Pisz mogą wznowić realizację zadań statutowych zaplanowanych na 2018 rok., a w szczególności zadań szkoleniowych. 29.11.2018 r. o godz. 10.00 w Białej Piskiej w sali konferencyjnej przy ul Sikorskiego 21A odbędzie się szkolenie powiatowe n.t. “Zasady prawidłowej gospodarki nawozowej  chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami ze źródeł rolniczych”. Z uwagi na ważność omawianych spraw, aktualne przepisy prawne serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem rolników.

Opracowanie: Andrzej Knyżewski
Pisz, dnia 14.11.2018 r.


Skutki zwalczania suszy w uprawach rolnych

W m-cu lipcu i sierpniu b.r przy bardzo wielkim zaangażowaniu, wysiłku organizacyjnym i poświęceniu naszych doradców,  PZDR Pisz realizuje zadania związane ze skutkami zwalczania suszy w uprawach rolnych. Do Komisji Powiatowej wpłynęło od rolników ponad 1100 wniosków o oszacowanie szkód.  Wnioski wpływają nadal. Komisje bezzwłocznie dokonują lustracji poszkodowanych gospodarstw i  na podstawie  danych z lustracji dokonują obliczeń strat. Priorytetem czasowym  były lustracje gospodarstw w których uprawiane były zboża. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować burmistrzom gmin powiatu piskiego, pracownikom samorządowym oraz  członkom Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za wielką pomoc i zaangażowanie się w akcję zwalczania skutków suszy.  Bez ich udziału i pomocy sprawna organizacja szacunków byłaby wielce utrudniona. Jeszcze bardzo wiele pracy i wysiłku przed nami.

Opracowanie: Andrzej Knyżewski
Pisz, dnia 08.08.2018 r.


Gospodarstwo Państwa Joanny i Zenona  Kubrowskich z Orłowa, gm. Biała Piska w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie AgroLiga  otrzymało tytuł Wicemistrza w kategorii rolnik.

W dniu 14.06.2018 r. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie ogłoszone zostały wyniki Ogólnopolskiego Konkursu AgroLiga  edycji 2017.  Do finału konkursu zakwalifikowane zostało gospodarstwo rolne Państwa Kubrowskich. W trakcie uroczystej gali Państwo Joanna i Zenon Kubrowscy zaszczytny tytuł  Wicemistrza Polski, pamiątkowy puchar oraz życzenia i gratulacje  odebrali osobiście  z rąk Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy w obecności Pierwszej Damy RP Pani Agaty Kornhauser -  Dudy. Pan Prezydent w swoim wystąpieniu wyraził swój osobisty,  wielki szacunek i uznanie  dla pracy polskich rolników i wielkie znaczenie rolnictwa w rozwoju naszego państwa. Uroczystość upłynęła w bardzo miłej, serdecznej i bardzo sympatycznej  atmosferze. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem serdeczności i uroku osobistego pary prezydenckiej.

Państwo Joanna i Zenon Kubrowscy prowadzą we wsi Orłowo, gm. Biała Piska prawie 100 ha gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego.  Gospodarstwo liczy 200 szt. bydła w tym 110 szt. krów mlecznych. Średnia roczna wydajność mleczna wynosi 10.500 l. mleka od 1 krowy.

Gospodarstwo do konkursu zgłosił Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu. W gali uczestniczyła także delegacja PZDR Pisz. 

Opracowanie: Andrzej Knyżewski
Pisz, dnia 15.06.2018 r.


Nowa siedziba biura w gminie Orzysz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu filia w Orzyszu informuje, iż zmieniła swoją siedzibę obsługi petentów.
W chwili obecnej biuro mieści się w:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
(Sala Widowiskowo-Sportowa w Orzyszu)
ul. Osiedle Robotnicze 11 A
12-250 Orzysz
Pokój nr 10 (gabinet w-f)

Opracowanie: Dorota Szymanowska
Pisz, dnia 16.11.2017 r.


Dożynki gminno-powiatowe

W dniu 03 września 2017 r., w gminie Orzysz w miejscowości Grzegorze, odbyły się obchody dożynek gminno- powiatowych. Pomimo złej aury pogodowej nasz PZDR zaprezentował swoje stoisko informacyjno-promocyjne, na którym nie zabrakło licznych gości.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej polowej. Po Mszy rozpoczęły się obrzędy dożynkowe oraz oficjalne przywitanie przybyłych gości. Gospodarzami dożynek zostali sołtys gminy Tuchlin oraz przedstawiciel sołectwa Grzegorze. W trakcie uroczystych obchodów odbył się konkurs na najładnieszy wieniec dożynkowy w dwóch kategoriach: powiat oraz gmina. Pierwsze miejsce w obu kategoriach otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Piankach. Wszystkie sołectwa i gminy otrzymały dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Równocześnie zostały wręczone nagrody mieszkańcom gminny Orzysz za udział w konkursie „Ogród Naturą Malowany” organizowany przez lokalny samorząd. Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw m.in. Tuchlin, Rostki, Gaudynki, Odoje, Wierzbiny i in. mogli pochwalić się ciekawymi aranżacjami stoisk, na których można było spróbować tradycyjnych potraw kuchni polskiej.

Ciekawym widowiskiem przygotowanym przez organizatorów był wyścig ciągników. Ponadto można było obejrzeć konkursy siłowe mieszkańców gminy prowadzone przez Mariusza Pudzianowskiego oraz spędzić miło wieczór przy zabawach tanecznych.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Dorota Szymanowska
Pisz, dnia 11.09.2017 r.


Uroczyste  otwarcie nowoczesnej obory

Obora w nowoczesnym budownictwie inwentarskim zwraca szczególną uwagę na stworzenie właściwego mikroklimatu budynku w tym czystego, ciepłego, suchego i dobrze wentylowanego środowiska życia. Ma to istotny wpływ na  stan i kondycję zwierząt, a co za tym idzie na wydajność mleczną bydła.   

W dniu 17 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnej obory w gospodarstwie rolnym Państwa Joanny i Zenona Kubrowskich w miejscowości Orłowo w gminie Biała Piska.

Jest to obora wolnostanowiskowa rusztowa z dojarnią typ Parallel P2100 De Laval 2x8 bok w bok z systemem zarządzania stadem DelPro o powierzchni użytkowej 1524 m2 z kurtynami na całości ścian.

Powyższą inwestycję sfinansowano poprzez kredyt preferencyjny, kredyt inwestycyjny oraz ze środków własnych. Budowę obory zakończono w styczniu 2017 r.

Obecnie gospodarstwo rolne posiada 90 ha gruntów rolnych, w tym 50 ha trwałych użytków zielonych oraz 40 ha gruntów ornych, na których uprawiane są rośliny paszowe, tj. kukurydza i lucerna. Jakość gleb jest średnia, 40 ha sklasyfikowano do klasy III i IV, pozostała ilość klas V i VI.

Stado podstawowe krów liczy obecnie 86 szt. krów mlecznych o średniej wydajności  9.600 l mleka od sztuki, 80 szt. młodzieży oraz 20 szt. bydła opasowego.

W 2016 roku wyprodukowano 750 tys. l mleka, z czego sprzedano do SM MLEKPOL w Grajewie 700 tys. l. Jedna z krów mlecznych w ciągu 13 laktacji osiągnęła życiową wydajność 106.500 l mleka.

Gospodarstwo rolne na przestrzeni kilkunastu lat działalności uczestniczyło w wielu konkursach i wystawach zwierząt hodowlanych, w  tym także na Wystawach Zwierząt Hodowlanych na  Jesiennych Targach  Rolnych w WMODR w Olsztynie. Puchary, dyplomy oraz wiele podziękowań zajmujących swe miejsce w jednym z pomieszczeń obiektu świadczą o osiągnięciach i doskonałych wynikach. Nie sposób wymienić wszystkich nagród i wyróżnień na wystawach, ale takie jak:

2008 r. -  czempion dla krowy pierwiastki
2014 r. - czempion dla jałówki 16-19 m-cy
2015 r. - v-ce czempion dla krowy w III i dalszych laktacjach
2015 r. - v-ce czempion dla jałówki 10-12 m-cy
były wynikiem włożonej wieloletniej pracy w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt.

W tym roku gospodarstwo w kategorii "Rolnik" zostało zgłoszone do konkursu AgroLiga 2017.
W uroczystym otwarciu obory uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym  przedstawiciele  samorządów terytorialnych, firm uczestniczących w realizacji inwestycji oraz rolników i mieszkańców z gmin powiatu.

Podczas uroczystości  gospodarstwo od wielu firm, samorządów i przedstawicieli handlowych otrzymało szereg  podziękowań  w postaci pucharów, dyplomów.

Po przedstawieniu, przywitaniu przybyłych gości oraz po ich wystąpieniu nastąpiło uroczyste otwarcie obory, a następnie zwiedzanie obiektu i prezentacja jego wyposażenia.

Opracowanie: Ignacy Bernekier
Pisz, dnia 06.07.2017 r.


XXIII Jesienne Targi Rolnicze ,,Wszystko dla rolnictwa”

W dniu 03.09.2016 r. organizowany jest wyjazd z powiatu Pisz na  XXIII Jesienne Targi Rolnicze ,,Wszystko dla rolnictwa” w ramach których odbędą się: Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz imprezy towarzyszące, m.in. Festiwal Wieprzowiny, prezentacja maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej, nawozów i środków ochrony roślin, pasz i dodatków paszowych, budownictwa inwentarskiego, roślin i artykułów szkółkarskich i ogrodniczych, instalacji  wykorzystujących OZE, żywności naturalnej i rękodzielnictwa oraz instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa.

Wyjazd w dniu 03.09.2016 r. o godz 8.00 spod siedziby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Przejazd przez Pisz ok. godz. 8.20 (Urząd Miasta i Gminy Pisz), Ruciane Nida ok. godz. 8.40 (dworzec PKP).
Planowany powrót ok. godz. 16.00.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w PZDR Pisz lub telefonicznie: 509 503 978,  665 891 607, 665 891 447.

Wyjazd w większej części jest refundowany przez WMODR z siedzibą w Olsztynie.

Opracowanie: Ignacy Bernekier
Pisz, dnia 26.08.2016 r.


W PZDR Pisz 10.06.2016 r. odbędzie sie Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Z przyjemnością informujemy Państwa, a szczególnie młodych rolników, że PZDR Pisz organizuje w dniu 10.06.2016 r. kolejną edycję Olimpiady Wiedzy Rolniczej. 

Organizowanie olimpiad na terenie naszego powiatu ma wieloletnią tradycję, a jej podstawowym celem jest popularyzacja wśród właścicieli gospodarstw rolnych wiedzy zawodowej, podnoszenie kwalifikacji oraz poziomu bezpieczeństwa ich pracy.

Olimpiada organizowana jest przy bezpośredniej współpracy z burmistrzami i Starostwem Powiatowym, którzy również są fundatorami cennych nagród rzeczowych dla laureatów.


Do udziału w Olimpiadzie zapraszamy młodych rolników, którzy nie przekroczyli wieku 35 lat. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z technologią produkcji, ekonomiką, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz pomocą unijną.

Olimpiada odbędzie się w dniu 10.06.2016 r. o godzinie 9:00 w sali szkoleniowej biura PZDR Pisz, ul. Wojska Polskiego 33.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.  87/ 423 20 33.

Opracowanie: Andrzej Knyżewski
Pisz, dnia 19.05.2016 r.
 


Pani Beata Zaborowska
nowym doradcą na gminie Ruciane Nida

W dniu 15.12.2015 r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko doradcy na terenie gminy Ruciane Nida. Doradcą została Pani Beata Zaborowska – absolwentka studiów inżynierskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz studiów magisterskich SGGW w Warszawie na kierunku zootechnika. Zadania jakimi będzie zajmowała się pani Zaborowska to w szczególności współpraca z gospodarstwami rolnymi i mieszkańcami wsi terenu gminy Ruciane Nida, a zwłaszcza w zakresie rozwoju hodowli bydła mlecznego, agroturystyki i wykorzystania środków unijnych. Dużym atutem pani Beaty jest fakt, iż po ukończeniu nauki wróciła w swoje rodzinne strony oraz to, że z rolnictwem jest związana również emocjonalnie, albowiem jej rodzice prowadzą w miejscowości Wejsuny gospodarstwo rolne. Wszystko to sprawia, że jest osobą znaną w środowisku rolników, co powinno ułatwić jej kontakty zawodowe.

Swoją pracę zamierza oprzeć, zarówno na indywidualnej współpracy z poszczególnymi gospodarstwami rolnymi, jak również na bezpośredniej współpracy z samorządem gminnym, samorządami sołeckimi,  Izbą Rolniczą i organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie. Dzięki życzliwości Burmistrza Rucianego Nida Pana Piotra Felińskiego zabezpieczony został lokal w budynku Urzędu Miasta w Rucianem-Nidzie, w którym mieści się biuro pani Zaborowskiej oraz stworzone zostały warunki do jej pracy. Zgodnie z zatwierdzonym planem zadań na 2016 rok dyżur na terenie gminy Ruciane Nida przypadał będzie we wtorki, nr tel. 87 423 10 36 lub 665 830 513.

W imieniu koleżeństwa z PZDR Pisz i własnym życzę pani Beacie sukcesów i satysfakcji w realizacji powierzonych jej zadań.

                                                                                        Opracowanie: Andrzej Knyżewski
Pisz, dnia 27.01.2016 r.

Wywiad z nowym pracownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Piszu

Małgorzata Chwojnicka: Dzień dobry, cieszę się, że znalazła Pani chwilę czasu, by opowiedzieć o tym jak przebiegała Pani droga do stanowiska, które nie było zajmowane przez doradcę od roku. Jest Pani bardzo młodą osobą, jak zaczęła się więc Pani przygoda z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego?

Beata Zaborowska
: Witam. Mogę powiedzieć, że moja przygoda z PZDR zaczęła się całkiem przypadkowo. Poprzez zachowanie ciągłości studiów nie zdążyłam nabyć doświadczenia zawodowego, co przyczyniło się do pewnych trudności na rynku pracy w regionie, w którym mieszkam. Duży wpływ miało także duże bezrobocie w powiecie piskim. Próbowałam wiec tam, gdzie pojawiała się szansa znalezienia pracy odpowiadająca moim kompetencjom. Po nieudanych próbach postanowiłam jeszcze raz prześledzić strony internetowe w poszukiwaniu interesujących ofert pracy. Ku mojemu zaskoczeniu Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie poszukiwał kandydatów na stanowiska doradców m.in. na teren gminy Ruciane–Nida. Postanowiłam złożyć dokumenty aplikacyjne, udałam się na konkurs organizowany przez Ośrodek i tak się udało, że jestem tu, gdzie jestem.

M. Ch.: Trudno było?

B. Z.: Czy trudno?! Mówią, że wszystko jest do przejścia, jeśli tylko się tego chce. Dużą pomocą była wiedza rolnicza zdobyta podczas studiów, którą należało się wykazać na konkursie.

M. Ch.: Może nam Pani przybliżyć swoje wykształcenie?

B.Z.: Nie przywykłam, by mówić tyle o swojej skromnej osobie (śmiech). Ale skoro padło pytanie to odpowiem. Tytuł inżyniera rolnictwa zdobyłam na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie, a na studia magisterskie przeniosłam się do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obierając kierunek zootechnika.

M. Ch.: Wyjazd na studia do takich miast jak Olsztyn czy Warszawa często sprawia, że młodzi ludzie decydują się, by po ich zakończeniu właśnie tam robić kariery i zakładać rodziny. Nie myślała Pani, żeby zostać w dużym mieście?

B. Z.: Szczerze to nie. Zawsze ciągnęło mnie na wieś. Dla mnie miasto było dobre tylko do studiowania, choćby nawet dlatego, że istnieją większe możliwości dorobienia sobie do jakże ciągle skromnego budżetu studenta (śmiech). Zawsze byłam silnie związana z rodziną, świadomość, że oni tam, a ja tu, powodowała, że miasto mnie przytłaczało. Poza tym mentalność mieszkańców dużych miast i wsi bardzo się różniła. Jednym słowem życie na wsi toczy się wolniej, nie ma tego pędu, niewiadomo za czym. Dlatego tak się stało, że w czasie studiowania w Olsztynie cotygodniowe wyjazdy do domu stały się tradycją. Zmieniło się to jednak, gdy zaczęłam swoja przygodę z Warszawą, wtedy czas się wydłużył do 2 tygodni, ale proszę mi wierzyć, że z utęsknieniem czekałam, aż te dwa tygodnie miną, by jak to mówią, naładować akumulatorki. Zresztą pozostało mi to do dziś, ilekroć po pracy nie udam się z wizytą do zwierząt będących w naszym posiadaniu to po prostu boli mnie głowa (śmiech).

M. Ch.: Czyli od zawsze planowała Pani iść w kierunku rolniczym?

B. Z.: Można tak powiedzieć. Jako dziecko domagałam się wygospodarowania dla mnie przynajmniej dwóch grządek w ogródku, chcąc czynnie uczestniczyć  w polskim rolnictwie (śmiech). Działo się to do czasu osiągnięcia przeze mnie wieku ok. 5 lat, potem rodzice wszczepili we mnie zamiłowanie do zwierząt, a w szczególności do koni i zostało tak do dzisiaj.

M. Ch.: Zamiłowanie do rolnictwa już Pani posiada, czego jeszcze wymaga zajmowane przez Panią stanowisko?                                                                                                                     

B. Z.: Na pewno kompetencji, szczerze nie wyobrażam sobie doradcy, który nie posiada umiejętności rozwiązywania problemów mających związek z konkretną profesją. Dlatego tak ważne są szkolenia pracowników, na których uczestniczą doradcy, ale także ciągłe samokształcenie. Bo przecież znana jest maksyma, że jeśli człowiek się nie rozwija stoi w miejscu. Kolejną cechą potrzebną na zajmowanym stanowisku jest empatia. Tak już jest, że życie kołem się toczy, są więc różne sytuacje, wobec tego należy w sobie wypracować umiejętność zrozumienia drugiego człowieka. Kluczowe są też cierpliwość i komunikatywność.

M. Ch.: Z rozmowy wywnioskowałam, że pogodę ducha już Pani posiada, cóż więcej mogę Pani życzyć na zakończenie naszej rozmowy?

B. Z.: Sama nie wiem. Może wytrwałości w zapale do pracy, by mnie nie opuszczała nawet w sytuacjach niepowodzeń.

M. Ch.: W takim razie jak najbardziej tej wytrwałości życzę i dziękuję za rozmowę.

B. Z.: Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.