23.11.2017, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletterTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Węgorzewie

PZDR Węgorzewo                                                  Kierownik: Kinga Latosińska
11-600 Węgorzewo, ul. Kraszewskiego 40                tel. 665 890 149                                      Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax (87) 427 12 21                                           e-mail: k.latosinska@w-modr.pl
e-mail: pzdr.wegorzewo@w-modr.pl


Posiedzenie Rad Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu węgorzewskiego i gołdapskiego

W dniu 16 października 2017 r. w sali Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich odbyło się posiedzenie Rad Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu węgorzewskiego i gołdapskiego.

Jednym z uczestników spotkania był przedstawiciel PZDR Węgorzewo, starszy doradca Władysław Semczyszyn. Na spotkaniu poruszano tematy dotyczące: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, planowane nabory PROW, bieżące sytuacje w ARiMR, w tym głównie realizację płatności bezpośrednich.

Omówiono także bieżącą działalność PZDR Węgorzewo, dopłaty do materiału siewnego, a firma SWIMER przedstawiła zasady przechowywania i transportu paliw płynnych. Spotkanie, jak zawsze, opierało się o żywą i merytoryczną dyskusję.

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 17.10.2017 r.


Dożynki Powiatowe w Burdach

W dniu 10 września 2017 r. odbyły się dożynki powiatowe w Budrach. Rozpoczęcie uroczystą Mszą Św. w akompaniamencie Zespołu Ale Babki nadało wspaniałego nastroju i klimatu.

Na gminnym boisku przy marszach Orkiestry Dętej z Węgorzewskiego Centrum Kultury, rozpoczęły się Dożynki. Po części oficjalnej, powitalnej rozpoczęła się część artystyczna i konkursowa, przy góralskiej muzyce (kapela Jontki z Żywca). Wystąpiły także zespoły: Kurpianka Cepelia z Kadzidłowa oraz Hradzienskija Karunki z Grodna na Białorusi. W programie wydarzenia tradycyjnie znalazły się konkursy (na najpiękniejszy wieniec dożynkowy - wygrał wieniec z Budzewa, na najpiękniejsze stoisko sołeckie - wygrało stoisko z Buder, na największą dynię oraz już tradycyjna Sołtysiada). Były także gry i zabawy dla chętnych, kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła, stoisko charytatywne, pokazy rękodzielnicze, występy artystyczne.

Swoje stoisko miał PZDR Węgorzewo, które wspaniale zdobiły plony warzyw z zaprzyjaźnionego gospodarstwa Joanny i Tomasza Konatowskich z Zabrostu Wielkiego z gm. Budry.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 12.09.2017 r.


VI Czempionat Koni Zimnokrwistych w Stulichach

VI Czempionat Koni Zimnokrwistych w Stulichach odbył się w niedzielę, 16 lipca − na wybiegu zobaczyliśmy ogiery.

Czempionatowi jak zawsze towarzyszył festyn. W programie znalazł się pokaz umiejętności członków Stowarzyszenia Sympatyków 5. Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki. Wśród atrakcji była prezentacja sprzętu Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, 11. Mazurskiego Pułku Artylerii, maszyn rolniczych, a także wystawa gołębi i pokaz pieczenia sękacza.

W przeglądzie udział wzięło 15 ogierów
Wyniki czempionatu
I Baron (właściciel: Piotr Bryndza z Upałt, gm. Giżycko),
II Palegros (właścicielka: Agnieszka Tomaszewska-Skoczeń z Rożyńska, gm. Gołdap),
III Nurt (właściciel: Kazimierz Biaduń z Kąpu, gm. Giżycko),
IV Perkoz (właściciel: Remigiusz Sereda z Prynowa, gm. Węgorzewo),

W próbie dzielności (czyli próby wysiłkowej, którą przejść musi każdy ogier przeznaczony do krycia) udział wzięły trzy konie. Wyniki:
I Urlich Mariusza Byczka z Prynowa (gm. Węgorzewo)
II Bilon Antoniego Leli z Mazuchówki (gm. Wydminy)
III Baron Piotra Bryndzy (stulichański tegoroczny czempion)

Swoje stoisko miało PZDR Węgorzewo, gdzie służono radą i wiedzą z zakresu rolnictwa.

Organizatorzy czempionatu: Stulichańskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów Wodnych i Konnych; Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie oraz Gmina Węgorzewo

Galeria zdjęć

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 27.07.2017 r.


01 lipca 2017 r. w Węgorzewie odbył się Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej 

Festiwal rozpoczęła myśliwska msza święta, a następnie korowód myśliwych i sympatyków łowiectwa z kościoła pw. Dobrego Pasterza udał się na plac Wolności w Węgorzewie.

Cały dzień odbywał się kiermasz tradycyjnej żywności i rękodzieła oraz artykułów łowieckich.
Swoje stoisko miał także PZDR w Węgorzewie.

Tuż obok był Łowiecki kompleks promocyjny – prezentacja węgorzewskich kół łowieckich Cyranka, Mazury, Żbik i KŁ Daniel w Kętrzynie oraz Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach (namiot wystawienniczy), prezentacja Dian Suwalskiego Okręgu PZŁ.

Odbył się VIII Turniej Strzelecki O Króla Strzelnicy Laserowej, konkurs kulinarny dla restauratorów na najlepszą potrawę z dziczyzny oraz konkurs dla najmłodszych (ścieżka ekologiczna).

Fantastyczne były pokazy: psów ras myśliwskich oraz pokaz sokolniczy.
Tradycyjnie odbył się regionalny konkurs budowy urządzeń łowieckich oraz konkurs na najlepszą nalewkę myśliwską.
Degustacja potraw z dziczyzny, wydawanie dania z dziczyzny przygotowanego w sposób tradycyjny.
Na zakończenie miłych doznań dostarczył nam koncert galowy w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich.

FOTORELACJA

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 04.07.2017 r.


Powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej

06 czerwca 2017 r. odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Młodych Rolników. 22 uczestników walczyło o wygraną. Liczne grono sponsorów pozwoliło na zakup wspaniałych nagród!

Na podium stanęli:
I miejsce Tomasz Luty - Budry
II miejsce Remigiusz Kornacki - Przytuły
III miejsce Bogumił Turek - Przytuły

22 czerwca 2017 r. Panowie udadzą się na finał do Olsztyna.

Sponsorzy:
  1. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  2. Urząd Gminy Budry
  3. Gmina Węgorzewo
  4. Bank Spółdzielczy Węgorzewo
  5. KRUS Giżycko
  6. WMODR z s. w Olsztynie
  7. Bank BGŻ Paribas – upominki firmowe
  8. Polish Agro - kupony rabatowe
  9. Rolnicy indywidualni: Andrzej Łyskojć
10. Stanisław Siniuk - Ubojnia zwierząt
11. Iwona Giebel - Zakład Motoryzacyjny
12. W-M Izba Rolnicza
13. PPHU Zbigniew Klimaszewski

Galeria zdjęć

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 07.06.2017 r.


Posiedzenie Rady Powiatowej W-M IR w powiecie węgorzewskim

W dniu 29 maja 2017 r. Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku Pan Zdzisław Kamiński oraz Kierownik PZDR Węgorzewo Kinga Latosińska uczestniczyli w Posiedzeniu Rady Powiatowej W-M IR w powiecie węgorzewskim.

Przedstawili informacje dotyczące bieżących spraw w rolnictwie i pracy doradczej, skupiając się głównie na kampanii wypełniania wniosków w 2017 roku.

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Węgorzewski Halina Faj, Z-ca Burmistrza Andrzej Lachowicz, przedstawiciele ARiMR, ARR i ANR oraz zaproszeni rolnicy, przedstawiciele instytucji i osoby indywidualne.

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 30.05.2017 r.


XIX Seminarium Ekologiczne

19 maja 2017 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach, odbyło się XIX Seminarium Ekologiczne.
Hasło przewodnie: Każdy może produkować energię.


Wśród zaproszonych gości był Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku Pan Zdzisław Kamiński oraz Kinga Latosińska Kierownik PZDR Węgorzewo, która udała się tam wraz z pracownikiem Krzysztofem Bartnikiem - Starszym doradcą pracującym na terenie tejże gminy.
Tegoroczny temat dotyczył odnawialnych źródeł energii. W referatach w zasadzie omówiono wszystkie tego typu źródła dostępne w naszym regionie. Przedstawiono funkcjonowanie biogazowni rolniczych i produkcji biomasy, znaczenie roślin energetycznych oraz produkcji i zachowania energii geotermalnej.

Prelegenci:
- Niekonwencjonalne źródła energii - prezentacja multimedialna i występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej
  w Budrach.
- Biogazownie rolnicze - mgr inż. Jerzy Mirosław Banach.
- Rośliny energetyczne w gospodarstwie rolnym - prof. dr hab. Zbigniew Brodziński (UWM Olsztyn).
- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Lasów Państwowych - mgr inż. Sylwia Studzińska
  (CKPŚ LP Warszawa).
- OZE - produkcja i zachowanie energii. Casus Nadleśnictwa Czerwony Dwór - mgr Tomasz Łaskowski
  (Nadleśnictwo Czerwony Dwór).
- Człekopodobny, pozytywny zasób energetyczny - krótkie wskazówki dotyczące produkcji, gospodarowania i dystrybucji
   - prof. dr hab n. med. Paweł Nyckowski (Warszawskie Centrum Medyczne Warszawa).

Seminarium w Budrach to już tradycja. Co roku gromadzi na sali wiele osobistości, osób zaangażowanych w ekologię.
Tegoroczna edycja seminarium odbyła się pod patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku, Andrzeja Józefa Nowaka, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP
w Białymstoku Piotra Karnasiewicza.

Seminarium zostało zorganizowane przez: Gminę Budry, Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Szkołę Podstawową w Budrach, Powiat Węgorzewski oraz Stowarzyszenie Węgorapa – Gołdapa, której głównym motorem napędowym jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budrach i główny inicjator spotkania dr Zenon Ilasz.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 22.05.2017 r.


Monitoring agrofagów

W PZDR Węgorzewo prowadzony jest monitoring agrofagów: rzepaku ozimego i pszenicy ozimej. Dziś na monitorowanym polu rzepaku w gm. Pozezdrze stanęły pułapki i lepy. Obecnie nacisk jest na: czerń krzyżowych, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy. Liczba rzepaku na m2 od 20 do 30 sztuk. W niektórych miejscach rzadki. Dużo nadgryzień przez sarny i łosie. Nie zaobserwowano z chorób i szkodników. Jest bardzo mokro i są zażółcenia gdzieniegdzie liści po przezimowaniu.

 GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 31.03.2017 r.


Posiedzenie Komisji do spraw społecznych i finansów

W dniu 28.03.2017 r. Kierownik PZDR Węgorzewo Kinga Latosińska wzięła udział w posiedzeniu Komisji ds. społecznych i finansów, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

W obecności Starosty Węgorzewskiego - Haliny Faj, Przewodniczącego Rady Powiatu w Węgorzewie Macieja Zmitrowicza, Wicestarosty Krzysztofa Kołaszewskiego, Radnych i zaproszonych gości została przestawiona roczna praca PZDR Węgorzewo.

Omówione zostały wykonane zadania w roku ubiegłym, zarówno statutowe, jak i komercyjne, a także zostały poruszone bieżące tematy: nabory PROW oraz kampania wniosków 2017.

Praca PZDR została zaakceptowana i pochwalona.

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 29.03.2017 r.


Dożynki Gminno-Parafialne w Budrach

11 września 2016 r. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Budrach.

Jak co roku rozpoczęto je barwnym pochodem z wieńcami oraz mszą dziękczynną w Kościele.
Część artystyczną otwarto inscenizacją Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych BARWY JESIENI i przyjaciół, opowiadającą
o tradycji i dawnych obrzędach towarzyszących zbiorom zbóż przez chłopów.

Najpiękniejszy wieniec należał do mieszkańców Budzewa.
Nagroda za drugie miejsce w konkursie wieńców powędrowała do Sobiech, a za trzecie została w Budrach.

W czasie Dożynek można było, zarówno spróbować swoich sił na kole garncarskim, jak również chwycić byka za rogi
i poczuć się jak na prawdziwym rodeo. Stoiska z regionalnymi przysmakami, domowym chlebem i ciastami cieszyły się niemałą popularnością.

Nie mogło zabraknąć turnieju sołectw, który był gwoździem programu. W tegorocznej Sołtysiadzie wzięły udział 4 sołectwa: Budry, Budzewo, Więcki i Zabrost Wielki. 

Niemały wysiłek i sporo nerwów nie poszło jednak na marne, a dla Buder nawet przyniosło zwycięstwo! Drugie miejsce zajęły Więcki, trzecie miejsce Zabrost Wielki, czwarte miejsce Budzewo.


W konkursach kulinarnych zmagało się aż czternastu uczestników. Najlepsze „Gołąbki po Pawłowsku” przyrządziła Starościna Dożynek – Agata Mełgwa. Twórcy domowych specjałów z procentem mieli także swoje pięć minut podczas konkursu na domową nalewkę. Tu jako najlepszą wybrano nalewkę z sosnowych szyszek Sławomira Sadlaka.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 14.09.2016 r.


XI Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej

W sobotę, 2 lipca 2016 r., odbył się w Węgorzewie XI Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej.
W programie imprezy znalazły się: koncert Zespołu Muzyki Myśliwskiej Hubertus z Kwidzyna, pokaz sokolniczy oraz degustacja potraw z dziczyzny, regionalny konkurs budowy urządzeń łowieckich, konkurs na najlepszą nalewkę myśliwską, konkurs strzelecki, kiermasz rękodzieła, żywności tradycyjnej i naturalnej oraz zabawy dla dzieci.

   
 

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 11.07.2016 r.


Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie


Dnia 24 maja 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Powiatowego  Zespołu Doradztwa Rolniczego w Węgorzewie odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

W eliminacjach wzięło udział 15 rolników z terenu naszego powiatu: 3 rolników  z gminy Węgorzewo, 7 rolników z gminy Pozezdrze oraz 5 z gminy Budry.

Podczas eliminacji każdy uczestnik zobowiązany był do napisania testu składającego się z 25 pytań dot. rolnictwa i dziedzin pokrewnych. Następnie komisja w składzie:
Przewodnicząca:  Kinga Latosińska- Kierownik PZDR Węgorzewo

oraz Członkowie:
Krzysztof Bartnik- St. Specjalista PZDR Węgorzewo, Edward Michałowski KRUS O/Giżycko, Robert Nowacki.

W-M Izba Rolnicza sprawdziła testy przyznając miejsca od I do XV. Nie obyło się bez dogrywki o II i  III miejsce.  1 uczestnik i zwycięzca zdobył 21 pkt., 2 uczestników uzyskało 20 pkt i między nimi odbyła się dogrywka.

W ramach rozstrzygnięcia miejsca II i III uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytanie, które przygotował dla nich Pan E. Michałowski- dotyczyło ono zagadnienia związanego z KRUS-em oraz na pytania  przygotowane przez Przewodniczącą Kingę Latosińską - dotyczące zazielenienia, dywersyfikacji oraz cen gruntów i średniej powierzchni wojewódzkiej
Ostatecznie przyznano miejsca:

I-      Deneka Bogdan, Pawłowo gm. Budry
II-     Krzysztof Grymuza- Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze
III-    Adam Olszewski- Krzywińskie , gm. Pozezdrze

W/w trójka została wytypowana do etapu Wojewódzkiego, który odbędzie się w Olsztynie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów:
1.Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2. Urząd Gminy Budry
3. Gmina Węgorzewo
4. Bank Spółdzielczy Węgorzewo
5. KRUS Giżycko
6. W-M ODR w Olsztynie
7. Bank BGŻ Paribas–upominki firmowe
8. Alior Bank-upominki firmowe
9. Rolnicy indywidualni: Andrzej Łyskojć, Katarzyna Nowacka, Stanisław Siniuk
10. Stowarzyszenie LGD 9
11. Trans Feed-pasze i gadżety firmowe
12. W-M Izba Rolnicza
13. PSS Społem – ufundowało słodki poczęstunek dla uczestników Olimpiady

Kolejny raz młodzi rolnicy pokazali, że posiadają wiedzę i bez cienia rywalizacji przystąpili do testów.
Atmosfera była bardzo miła, a rolnicy wyszli zadowoleni z obietnicą, że za rok znów się zmierzą z wiedzą
o rolnictwie.

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 25.05.2016 r.

 


1,2 mln zł dla Gminy Węgorzewo

Umowę na dofinansowanie remontu ulicy Pionierów (już wykonanego) podpisują od lewej: Skarbniczka Gminy Węgorzewo Danuta Michałowska, Burmistrz Krzysztof Piwowarczyk i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Brzezin. 31 grudnia 2015 r. Przebudowa kanalizacyjno-sanitarna ulicy Pionierów kosztowała 3,5 mln zł.
Inwestycja przygotowywana była od lat, sfinansowała ją Gmina Węgorzewo.
Prace dobiegły końca jesienią 2015 roku, ostatniego, kiedy jeszcze można było ubiegać się o środki unijne z rozdania 2007-2013 r. Nie zapomnieliśmy o tym terminie.

Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Piwowarczyk był  31 grudnia ostatnim, jedynym w sylwestra w sprawie wniosku złożonego w ramach RPO, gościem marszałka województwa Gustawa Brzezina. Rozdanie  zakończyło się podpisaniem umowy. Dodajmy, że była to historyczna, bo ostatnia umowa w naszym województwie w tej finansowej perspektywie unijnej.

Unijne normy wyremontowana ulica Pionierów spełnia bez względu na wszystko (jest wpisana w program rewitalizacji Węgorzewa). Kolejne wymogi RPO w przypadku tego rodzaju inwestycji to studium wykonalności oraz audyt końcowy.
Zwrot w wysokości 1 mln 269 tys. zł pokryje koszt remontu nawierzchni ulicy Pionierów. To 85% kosztów kwalifikowalnych [podlegających refundacji z funduszy unijnych]!

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów” obejmowała przebudowę drogi gminnej — ulicy Pionierów o długości około 511,50 m wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej, wykonanie drogi dojazdowej i parkingu przed gimnazjum, wykonanie zatok autobusowych oraz zatoki parkingowej wzdłuż ulicy Pionierów, a także budowę ciągu pieszo-rowerowego
i budowę parkingu przy Kanale Węgorzewskim.
Powstał także odcinek ścieżki rowerowej, nowe, LED-owe oświetlenie drogowe i nasadzenia w postaci drzew i krzewów.
źródło: http://www.3.wegorzewo.pl/

Opracowanie: Kinga Latosińska
Węgorzewo, dnia 07.01.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2017 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.