20.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Zamówienia publiczne 2016 r.

Nr sprawy

Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
DAG-26-B-67/16 Zapytanie ofertowe Usługi gastronomiczne oraz najem sali, na rzecz organizacji seminarium w dniu 20.12.2016 r. w ramach realizacji operacji pn. „Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach Działania „Współpraca” z terenu województwa warmińsko – mazurskiego” realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR 07.12.2016 r.
DAG-26-B-69/16 Zapytanie ofertowe Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia i noclegu w trakcie spotkań informacyjno-szkoleniowych organizowanych w ramach operacji Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach działania „Współpraca” z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” realizowanej z  Planu Operacyjnego KSOW
na lata 2016-2017 w zakresie SIR
06.12.2016 r.
DAG-26-B-66/16 Zapytanie ofertowe Dostarczenie materiałów konferencyjnych (notes, teczka, długopis) wraz z usługą wykonania na nich logowania. 05.12.2016 r.
DAG-26-B-64/16 Zapytanie ofertowe Najem sal oraz zapewnienie wyżywienia i noclegu w trakcie spotkań informacyjno-szkoleniowych organizowanych w ramach operacji Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach działania „Współpraca” z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” realizowanej z  Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR 25.11.2016 r.
DAG-26-B-62/16 Zapytanie ofertowe Wydruk broszury informacyjnej dot. operacji pn. Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach działania „współpraca” z terenu województwa warmińsko-mazurskiego 24.11.2016 r.
DAG-26-B-59/16 Zapytanie ofertowe Wydruk broszury informacyjnej – publikacja dot. m.in. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i Działania „Współpraca” w nakładzie 45 sztuk oraz wydruk broszury informacyjnej dot. m.in. brokeringu w pracy doradczej w nakładzie 350 sztuk 15.11.2016 r.
DAG-26-A-10/16 Przetarg nieograniczony Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, dotyczący operacji pn. „Stymulowanie zrównoważonych środowiskowo innowacji w rolnictwie w woj. warmińsko-mazurskim w wyniku transferu wiedzy nt. innowacyjnych technologii i rozwiązań dla rolnictwa osiągniętego poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowej promującej innowacje dla rolnictwa” 02.11.2016 r.
DAG-26-A-9/16 Przetarg nieograniczony Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ze starobruku z elementami murku, na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, na działce nr 5, obręb Olsztyn 6, Miasto Olsztyn. 28.10.2016 r.
DAG-26-A-8/16 Przetarg nieograniczony Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 26.10.2016 r.
DAG-26-B-57/16 Zapytanie ofertowe Usługi gastronomiczno – hotelarskie świadczone, w terminie 16-17.11.2016 r.,  na rzecz uczestników warsztatów (63 osoby) pn. „Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach Działania „Współpraca” z terenu województwa warmińsko – mazurskiego” realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. 24.10.2016 r.
DAG-26-A-7/16 Przetarg nieograniczony Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, dotyczący operacji pn. „Stymulowanie zrównoważonych środowiskowo innowacji w rolnictwie w woj. warmińsko-mazurskim w wyniku transferu wiedzy nt. innowacyjnych technologii i rozwiązań dla rolnictwa osiągniętego poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowej promującej innowacje dla rolnictwa” 12.10.2016 r.
DAG-26-A-6/16 Przetarg nieograniczony Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ze starobruku z elementami murku, na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, na działce  nr 5, obręb Olsztyn 6, Miasto Olsztyn. 12.10.2016 r.
DAG-26-B-55/16 Zapytanie ofertowe Usługi gastronomiczno – hotelarskie świadczone, w terminie 07-08.11.2016 r.,  na rzecz uczestników warsztatów (63 osoby) pn. „Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach Działania „Współpraca” z terenu województwa warmińsko – mazurskiego” realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR 11.10.2016 r.
DAG-26-B-54/16 Zapytania ofertowe Wydruk materiałów seminaryjnych i poseminaryjnych dla operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego jako innowacyjne podejście do produkcji żywności wysokiej jakości” realizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich 30.09.2016 r.
DAG-26-B-53/16 Zapytania ofertowe Przewóz 25 osób autokarem, uczestników operacji pn.
„Certyfikacja produktu tradycyjnego jako innowacyjne podejście do produkcji  żywności wysokiej jakości” realizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniach 11-12.10.2016 r.
30.09.2016 r.
DAG-26-B-52/16 Zapytania ofertowe Nocleg dla grupy 25 osób, uczestników operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego jako innowacyjne podejście do produkcji żywności wysokiej jakości” realizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 11/12.10.2016 r. wraz z kolacją i śniadaniem 30.09.2016 r.
DAG-26-B-51/16 Zapytania ofertowe Wyżywienie dla 29 osób w dniu 12.10.2016 r. – obiad składający się z zupy, drugiego dania, napoju. Usługa realizowana w ramach operacji pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego jako innowacyjne podejście do produkcji żywności wysokiej jakości” realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). 30.09.2016 r.
DAG-26-A-5/16 Przetarg nieograniczony Wyjazd studyjny, realizowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, dotyczący operacji pn. „Stymulowanie zrównoważonych środowiskowo innowacji w rolnictwie w woj. warmińsko-mazurskim w wyniku transferu wiedzy nt. innowacyjnych technologii i rozwiązań dla rolnictwa osiągniętego poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowej promującej innowacje dla rolnictwa” 30.09.2016 r.
DAG-26-B-34/16 Zapytania ofertowe Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu w technologii LTE, wraz z nabyciem aparatów telefonicznych oraz modemów USB w technologii LTE. 11.07.2016 r.
DAG-26-A-4/16 Przetarg nieograniczony Budowa zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 28.04.2016 r.
DAG-26-B-12/16 Zapytanie ofertowe Sadzeniaki w stopniu kwalifikacji A  16.03.2016 r.
DAG-26-A-3/16 Przetarg nieograniczony Dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do notebooków, myszy komputerowych, monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych, baterii do notebooka, listew przeciwprzepięciowych. 11.03.2016 r.
DAG-26-B-11/16 Zapytanie ofertowe  
„Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej altany drewnianej z przeznaczeniem do posadowienia na istniejącej posadzce ze starobruku z elementami murku, na terenie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, w  miejscu wskazanych przez Zamawiającego.”
10.03.2016 r.
DAG-26-B-7/16 Zapytanie ofertowe „Opracowanie projektu, kosztorysu oraz przedmiaru zestawu urządzeń do wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” 12.02.2016 r.
DAG-26-B-2/16 Zapytanie ofertowe Dostawa wraz z montażem 40 szt. kojców 2mx2m dla trzody chlewnej, owiec i kóz oraz 40 szt. uwięziowych stanowisk dla bydła 05.01.2016 r.
DAG-26-B-1/16 Zapytanie ofertowe Dostawa gumowych mat antypoślizgowych 05.01.2016 r.

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.