20.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Pomoc krajowa od 2015 roku

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


POMOC KRAJOWA DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH PO 1 STYCZNIA 2015 ROKU

    Z dniem 31 grudnia 2014 roku zakończył się 20 letni okres w którym producenci rolni i przedsiębiorcy działający w przetwórstwie rolno-spożywczym mogli korzystać z pomocy krajowej na dotychczas obowiązujących zasadach preferencyjnych. Środki uzyskane i wykorzystane przez rolnictwo polski stanowiły jeden z ważniejszych czynników stymulujących proces transformacji i zmian  w polskim rolnictwie i dostosowaniu go do warunków funkcjonowania we wspólnym rynku Unii Europejskiej.

    Od dnia 1 stycznia 2015 roku wszedł w życie i zaczął obowiązywać nowy system pomocy finansowej przeznaczonej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego oraz przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków w naszym kraju. Podstawa prawną nowego systemu jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. Nr 0, poz. 187).

    Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia, udzielanie kredytów preferencyjnych będzie ograniczone do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc dużym przedsiębiorstwom będzie możliwa do stosowania po notyfikacji Komisji Europejskiej.

    Poniżej przedstawione zostały ważniejsze informacje wynikające z powyższego rozporządzenia oraz opartego na ww. rozporządzeniu Zarządzeniu Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 roku określającego „Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania” oraz „Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów”.

1.
Ogólne kierunki działań objęte pomocą:
  Kredyty na warunkach preferencyjnych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie śródlądowym oraz w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków:
      Linia RR - Kredyty na inwestycje w rolnictwie, działach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie śródlądowym
      Linia Z - Kredyty na zakup użytków rolnych
      Linia PR - Kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji i udziałów
      Linia MRcsk - Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
  Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpły szkody spowodowane przez wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych
  Wykaz działalności podlegających kredytowaniu:
    w zakresie rolnictwa lub rybactwa śródlądowego
    w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków
    w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
2. Średnie ceny gruntów rolnych w obrocie prywatnym wg GUS (wg województw za II kwartał 2017 roku)
3. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach (wg województw w 2017 roku)
4. Lista banków, które zawarły umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na udzielanie kredytów preferencyjnych
5. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i na wznowienie produkcji udzielanych przez banki (od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.)
6. Oprocentowanie kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (linia ZC) udzielanych przez Banki (od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. )

  Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - www.arimr.gov.pl
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.