15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Kadr i Organizacji Pracy

Pracownicy Działu Kadr i Organizacji Pracy:

mgr inż. Maryla Płatek - Kierownik Działu - pokój nr 13
tel. 89/ 535 76 84, wew. 38; tel. kom. 695 990 214

mgr Bożena Szczapa - Starszy specjalista - pokój nr 13
tel. 89/ 535 76 84, wew. 38; tel. kom. 665 890 903


mgr inż. Ewelina Kuliś
- Specjalista - pokój nr 11 SEKRETARIAT WMODR
tel. 89/ 535 76 84, wew. 31; tel. kom. 665 890 245
fax 89/ 535 76 84, wew. 47

Do zadań Działu Kadr i Organizacji Pracy należy:

 • Przygotowywanie zarządzeń Dyrektora, projektów regulaminów: organizacyjnego i pracy oraz zmian tych regulaminów.
 • Zapewnienie zgodności działania Ośrodka Doradztwa ze statuterm i regulaminem.
 • Wykonywanie zadań związanych z załatwianiem spraw pracowniczych, w tym: 
 • prowadzenie archiwum i akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników,
 • współdziałanie ze Związkami Zawodowymi oraz Zakładową Komisją Socjalną działającymi w Ośrodku Doradztwa,
 • realizacja przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwlanianiem pracowników, ustalaniem wynagrodzeń, udzielaniem urlopów, przyznawaniem świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień,
 • prowadzenie spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych.

 • Obsługa sekretariatów.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.