20.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Kadr i Organizacji Pracy

Pracownicy Działu Kadr i Organizacji Pracy:

mgr inż. Maryla Płatek - Kierownik Działu - pokój nr 13
tel. 89/ 535 76 84, wew. 38; tel. kom. 695 990 214

mgr Bożena Szczapa - Starszy specjalista - pokój nr 13
tel. 89/ 535 76 84, wew. 38; tel. kom. 665 890 903


mgr inż. Ewelina Kuliś
- Specjalista - pokój nr 11 SEKRETARIAT WMODR
tel. 89/ 535 76 84, wew. 31; tel. kom. 665 890 245
fax 89/ 535 76 84, wew. 47

Do zadań Działu Kadr i Organizacji Pracy należy:

 • Przygotowywanie zarządzeń Dyrektora, projektów regulaminów: organizacyjnego i pracy oraz zmian tych regulaminów.
 • Zapewnienie zgodności działania Ośrodka Doradztwa ze statuterm i regulaminem.
 • Wykonywanie zadań związanych z załatwianiem spraw pracowniczych, w tym: 
 • prowadzenie archiwum i akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników,
 • współdziałanie ze Związkami Zawodowymi oraz Zakładową Komisją Socjalną działającymi w Ośrodku Doradztwa,
 • realizacja przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwlanianiem pracowników, ustalaniem wynagrodzeń, udzielaniem urlopów, przyznawaniem świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień,
 • prowadzenie spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych.

 • Obsługa sekretariatów.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.