17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJĄCY KREDYTOWANIU W PRZETWÓRSTWIE

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


WYKAZ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW
ROLNYCH, PRZETWÓRSTWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW


Dział II
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:  
10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, obejmuje:
  - czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików,
  - produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
  - produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,
  - produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,
  - wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego,
  - przetwarzanie odpadów zwierzęcych,
  - produkcję wełny surowej poubojowej
10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, obejmuje:
  - czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,
  - produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego,
  - wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu,
  - produkcję pierza i puchu.
10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa włączając wyroby z mięsa drobiowego, obejmuje:
  - produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego,
  - produkcję wyrobów z mięsa: kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, „andouillettes” (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście).
10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, obejmuje:
  - przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków: produkcję gotowych mrożonych ziemniaków, produkcję ziemniaków purée w proszku, produkcję zakąsek ziemniaczanych, produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów), produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,
  - przemysłowe obieranie ziemniaków.
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, obejmuje:
  - produkcję soków z owoców i warzyw,
  - produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, obejmuje:
  - produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań – mrożonych lub w puszkach,
  - konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie,
  - wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,
  - produkcję dżemów, marmolady i galaretek,
  - prażenie orzechów,
  - produkcję artykułów spożywczych z orzechów,
  - kiszenie ogórków i kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję,
  - produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak: sałatki; pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy).
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, obejmuje:
  - produkcję nieczyszczonych olejów roślinnych: oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju z siemienia lnianego, oleju gorczycowego,
  - produkcję rafinowanych olejów roślinnych: z oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju z siemienia lnianego.
10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, obejmuje:
  - produkcję margaryny,
  - produkcję past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,
  - produkcję jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form.
10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, obejmuje:
  - produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego,
  - produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,
  - produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)), homogenizowanej,
  - produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,
  - produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej,
  - produkcję masła,
  - produkcję jogurtu i kefiru,
  - produkcję serów i twarogów,
  - produkcję serwatki,
  - produkcję kazeiny i laktozy.
10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, obejmuje:
  - przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej; przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych zbóż,
  - przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni lub bulw oraz z orzechów jadalnych,
  - wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej,
  - wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników.
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, obejmuje:
  - wytwarzanie skrobi z ziemniaków, kukurydzy,
  - mielenie kukurydzy metodą mokrą,
  - wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy,
  - wytwarzanie glutenu,
  - wytwarzanie oleju kukurydzianego.
10.81.Z Produkcja cukru, obejmuje produkcję i rafinację cukru z buraków cukrowych.
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, obejmuje produkcję wyrobów lub produktów z jaj, albuminę.
10.91.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, obejmuje produkcję wyrobów lub produktów z jaj, albuminę.
  - produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, włączając produkcję mieszanek paszowych uzupełniających i dodatków paszowych,
  - przygotowywanie pasz jednoskładnikowych,
  - przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz.
     
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, obejmuje: produkcję cydru i miodu pitnego.
     
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, obejmuje produkcję materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub z produktów pochodzących z upraw pozostałych roślin wieloletnich.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.