17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJĄCY KREDYTOWANIU W DZIAŁACH SPECJALNYCH

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


WYKAZ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE DZIAŁÓW SPECJALNYCH
PRODUKCJI ROLNEJ


Dział III
DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ

GRUPY:  
1.ds1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2 powierzchni ogólnej
1.ds2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2  powierzchni ogólnej
2.ds Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2 powierzchni ogólnej
3.ds Uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej
4.ds Uprawy roślin in vitro.
5.ds1 Drób rzeźny powyżej 100 sztuk oraz wylęgarnie drobiu, obejmują:
  - kurczęta,
  - gęsi,
  - kaczki,
  - indyki.
5.ds2 Drób nieśny powyżej 80 sztuk obejmuje:
  - kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym),
  - kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym),
  - gęsi (w stadzie reprodukcyjnym),
  - kaczki (w stadzie reprodukcyjnym),
  - indyki (w stadzie reprodukcyjnym),
  - kury (produkcja jaj konsumpcyjnych).
6.ds Owady użytkowe, obejmuje:
  - jedwabniki i produkcję kokonów,
  - pasieki powyżej 80 rodzin.
7.ds Zwierzęta futerkowe, obejmują:
  - lisy i jenoty,
  - norki,
  - tchórze,
  - szynszyle,
  - nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego,
  - króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego.
8.ds Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, obejmują:
  - krowy powyżej 5 sztuk,
  - cielęta powyżej 5 sztuk,
  - bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów),
  - tuczniki powyżej 50 sztuk,
  - prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk,
  - chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk,
  - tucz owiec powyżej 15 sztuk,
  - konie rzeźne,
  - konie hodowlane.
11.ds Hodowla entomofagów,
12.ds Hodowla dżdżownic.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.