23.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dochody rolników w Unii Europejskiej w 2015 roku

Dochody rolników Unii Europejskiej w 2015r.

Wstępny szacunek dochodów rolniczych w 2015r. (drugiego szacunku należy się spodziewać z końcem stycznia 2016 r.) przeprowadzony na podstawie rachunków makro-ekonomicznych dla sektora rolnego z obszaru Unii Europejskiej, wykazał zmniejszenie w stosunku do 2014r. realnej (skorygowanej o inflację) wartości dochodu rolniczego z czynników produkcji w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną o 4,3%.Ten stopień spadku jest wynikiem obniżenia realnej wartości dochodu rolniczego na obszarze Unii Europejskiej o 6,0% i równoczesnego spadku zatrudnienia (o 1,8%). Rachunek dla roku 2014 wykazał 1,7% zmniejszenie dochodu w stosunku do roku 2013, a rachunek dla roku 2013 1,3% zmniejszenie dochodu w stosunku do roku 2012.

W 2015r. realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną zmalała w 15 państwach członkowskich, a zwiększyła się w 13. Największe spadki dochodu (powyżej 10%) odnotowano w ośmiu państwach: w Niemczech (-37,6%), w Polsce (-23,8%), w Luksemburgu (-20,0%), w Danii (-19,7%), w Wielkiej Brytanii (-19,3%), w Rumunii (-19,2%), w Republice Czeskiej (-15,6%) i na Słowacji (-10,6%). Z kolei największy wzrost dochodu (powyżej 10%) wystąpił w Chorwacji (o 21,5%), na Łotwie (o 14,3%) i w Grecji (o 12,1%).

W Polsce realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie zmniejszyła się w 2015r. w stosunku do 2014r. o 23,8%. W poprzednim okresie (2013/2014) także odnotowano spadek dochodu (o 5,7%). Należy zaznaczyć, że pomimo tak znacznego spadku dochodów w rolnictwie polskim wciąż są one wyższe w ujęciu realnym o ponad 47% w stosunku do roku 2005. Dla porównania wartość tego wskaźnika dla EU-28 to 41%. Zmniejszenie, w porównaniu z rokiem 2014 realnej, (skorygowanej o inflację) wartości dochodu rolniczego na obszarze 28 państw członkowskich Unii Europejskiej w 2015 r. spowodowane zostało głównie obniżeniem wartości produkcji rolniczej liczonej w cenach bieżących (o 2,5%). Głównym powodem zmniejszenia wartości produkcji było obniżenie wartości produkcji zwierzęcej (o 5,9%) i niewielkiego spadku wartości produkcji roślinnej (o 0,3%) w połączeniu ze spadkiem kosztów produkcji (o 2,4%). Szacowane zmniejszenie w 2015r. wartości produkcji zwierzęcej (o 5,9%) zostało spowodowane spadkiem wartości produkcji mleka (o 14,9%) i trzody chlewnej (o 8,9%), zostało tylko częściowo złagodzone wzrostem rozmiar produkcji bydła (o 4,3%), owiec i kóz (o 3,2%), jaj (o 2,1%) i drobiu (o 1,1%). W przypadku produkcji roślinnej spadek wartości produkcji buraków cukrowych (o 29%), ziarna kukurydzy (o 24,5%), upraw pastewnych (o 7,6%), roślin oleistych (o 5,3%), jęczmienia (o 1,8%), a także pszenicy i orkiszu (o 0,6%) został bez mała zrównoważony wzrostem wartości oleju z oliwek (o 13,3%), świeżych warzyw (o 12,1 %), owoców (o 7,3%) i wina (o 2,5%). Spadek wartości produkcji buraków cukrowych i kukurydzy miał związek z letnią suszą w niektórych państwach członkowskich UE. Przeprowadzony szacunek wykazał zmniejszenie o 2,4% kosztów materiałów i usług (zużycia pośredniego). Zostało ono spowodowane głównie zmniejszeniem kosztu energii materiałów smarnych (o 10,1%) i pasz (o 3,7%). Spadek kosztu pasz dla zwierząt jest odzwierciedleniem skali spadku cen otrzymywanych przez rolników przy sprzedaży ziarna kilku zbóż. Porównanie szacowanych wyników z danymi dla 2010 roku wskazują na zwiększenie średnio o 8% wartości realnej dochodu rolniczego przypadającego na osobę pełnozatrudnioną na obszarze UE - 28. Spośród 28 państw członkowskich UE w okresie lat 2010-2015, zmniejszenie dochodu odnotowano w 13 państwach, a w pozostałych 15 jego zwiększenie. Najwyższy wskaźnik wzrostu dochodu w tym czasie odnotowano we Bułgarii (+62,9%). Z kolei największy stopień spadku dochodu stwierdzono w Finlandii (-42,3%). Dla porównania dla Polski wartość tego wskaźnika to -15,0%.

Porównanie szacunku dla roku 2015 z rokiem 2014 wskazuje, że Polska znalazła się w grupie 18 państw, które odnotowały spadek realnej wartości dochodu. Wartość wskaźnika –23,8% ulokowała Polskę na drugim po Niemczech miejscu pod względem rozmiaru spadku dochodu realnej wartości dochodu przypadającego na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie.

przyg. dr inż. Lech Goraj, na podstawie:

News Release 223/2015–15.12.2015r. Eurostat

korekta 12.01.2016: dr inż. Zbigniew Floriańczyk

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.