17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dyrekcja

Osoby sprawujące funkcje kierownicze
w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

 
 

 

 

  

 

I Z-ca Dyrektora
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

 

II Z-ca Dyrektora
mgr Sonia Solarz-Taciak

 

 

p.o. Dyrektora
Oddziału w Olecku
mgr Robert Nowacki
 

 

Główna Księgowa 
Kierownik Działu Księgowości
mgr inż. Maria Getek

 

 


 

                Kierownicy działów:    

 

 

 

 

p.o. Kierownika Działu Technologii Produkcji Rolniczej
mgr inż. Agnieszka  Sołtysiak

Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
mgr inż. Rafał Sobolewski

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr inż. Maria Suszko


 

Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
dr Elżbieta Kaczyńska

Kierownik Działu Teleinformatyki
mgr Marcin Cyrankowski

  Kierownik Działu Metodyki Doradztwa Szkoleń
i Wydawnictw

mgr inż. Aleksandra Misztuk

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
mgr Joanna Szatkowska

Kierownik Działu Kadr
i Organizacji Pracy

mgr inż. Maryla Płatek

 

 


    Kierownicy sekcji:     

 

 

 

Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego
i Agroturystyki

mgr inż. Marta Bieciuk

 
Kordynator wojewódzki
Polskiego FADN
mgr inż. Małgorzata Gąska


Kierownik Sekcji
Wydawnictw i Informacji

mgr Mirosław Fesnak

 

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.