17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

 Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego
działająca przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora WMODR

Do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy WMODR
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał następujące osoby:

przedstawiciel
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                                    Jacek Węsierski


przedstawiciel
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego                                              Edward Adamczyk    

przedstawiciel
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego                                              Sylwia Jaskulska

2 przedstawicieli
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej                    
                                        Jerzy Salitra
                                                                                                                       Romuald Tański

4 przedstawicieli związków zawodowych rolników, tj.:
* Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"                                                      Maciej Kusior
*
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  
                                            
  Rolników Indywidualnych "Solidarność
"                                                          Witold Ciereszko               
* Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona"                                                Edward Wysocki
* Warmińsko-Mazurski Związek Producentów Rolnych                                     Wojciech Hołownia                                     

2 przedstawicieli
szkół wyższych oraz instytutów badawczych
                                                   prof. dr hab. inż. Marek Marks
kształcących i realizujących działania na potrzeby                                        
dr Adam Wasilewski
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich                                                               

przedstawiciel                                                                                                      
szkół ponadgimnazjalnych kształcących                                                         
Andrzej Dzieliński
na potrzeby rolnictwa


Prezydium Rady stanowią:
Przewodniczący - Romuald Tański
Zastępca Przewodniczącego - Witold Ciereszko
Zastępca Przewodniczącego - Andrzej Dzieliński

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.