17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Modernizacja gospodarstw

 

NABÓR WNIOSKÓW:

 

  • 2017 r.  (od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r.)
  • 2016 r. (od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.)
  • 2015 r. (od 19 października do 17 listopada 2015 r.)

 

AKTY PRAWNE:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  - (pdf)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- (pdf)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - (pdf)

PODSTAWOWE DOKUMENTY APLIKACYJNE I INFORMACJE:

  1.  Wniosek + biznesplan
  2. Instrukcja wypełniania wnioski i biznesplanu wraz z załącznikami
  3. Zasady doboru maszyn
  4. Broszura informacyjna
  5. Kalkulator SO
  6. Zasady konkurencyjności

 

Pozostałe dokumenty aplikacyjne dot. naboru wniosków w 2017r. oraz wzory załączników

do pobrania na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 

LISTY OKREŚLAJĄCE KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

Kolejność przysługiwania pomocy z naboru w 2017 roku  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"  w obszarze:

 

   A - rozwój produkcji prosiąt

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

   B - rozwój produkcji mleka krowiego

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

   C - rozwój produkcji bydła mięsnego

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

Aktualizacja list kolejności przysługiwania pomocy na stronie ARiMR
(ostatnia aktualizacja z dnia 26.10.2017 r.)

 

Kolejność przysługiwania pomocy z naboru w 2016 roku  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"  w obszarze:

   A - rozwój produkcji prosiąt

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

   B - rozwój produkcji mleka krowiego

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

   C - rozwój produkcji bydła mięsnego

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

   D - racjonalizacja technologii produkcji

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO- MAZURSKIE

POZOSTAŁE WOJEWÓDZTWA

 

Aktualizacja list kolejności przysługiwania pomocy na stronie ARiMR
(ostatnia aktualizacja z dnia 26.09.2016)

 

Kolejność przysługiwania pomocy z naboru w 2015 roku  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" w obszarze :

     A - rozwój produkcji prosiąt

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

     B - rozwój produkcji mleka krowiego

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

     C- rozwój produkcji bydła mięsnego

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

 

 

 

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.