17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Inne Programy

 

Przykłady programów z których można pozyskać środki zewnętrzne i fundusze

 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020

 

2. Program Inteligentny Rozwój:

a) Współpraca nauki i biznesu,

b) Innowacje technologiczne w ochronie środowiska.

 

3. Program Wiedza Edukacja Rozwój 

a) Wprowadzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej - lepsze usługi publiczne dla firm.

 

4. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

a) Odnawialne Źródła Energii,

b) Kompleksowa termomodernizacja budynków,

c) Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

d) Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturwego i zasobów kultury.

 

5. Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej (wszystkie projekty realizowane są przez beneficjentów z co najmniej dwóch państw):

a) Południowy Bałtyk,

b) Litwa-Polska,

c) Region Morza Bałtyckiego

d) Program Współpraca Transgraniczna Polska-Rosja 2014-2020

 

6. Program Polska Wschodnia

a) Tworzenie innowacyjnech produktów lub usług oraz ponadregionalnych produktów turystycznych

 

Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na na lata 2014-2020, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następujących poddziałań:

- 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług - schemat B,

- 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP,

- 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP.

W wyżej wymienionych konkursach, które są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przeznaczono ponad 120 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 29 sierpnia 2016 r. Więcej informacje znajduje się tutaj: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.