15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Zagrody edukacyjne

Aktywność zagród edukacyjnych


ZAGRODY EDUKACYJNE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


Powiat elbląski

     1. Pracownia Rzemiosł Dawnych, Łęcze
     2.
Gospodarstwo Agroturystyczne i Ekofarma „Vitalis”, Zastawno
     3.
Zagroda Edukacyjna „Ziołowy Dzbanek”, Sąpy

Powiat ostródzki
     4.  Kozia Farma Złotna, Wieś Złotna

Powiat olsztyński
     5.  Gospodarstwo agroturystyczne „Ziołowa Dolina”, Wilimowo

Powiat szczycieński
     6.  Gospodarstwo Ekoagroturystyczne „Kamez”, Wawrochy

     7.  Zajazd Tusinek, Rozogi

     8.  Gospodarstwo Agroturystyczne Patataj, Jabłonka

Powiat mrągowski
     9.  Mazurska Izba Regionalna przy Agroturystyce „Pod Świerkiem”, Marcinkowo 
    10. Ogrody Pokazowe
& Motylarnia, Marcinkowo 
    11. Gospodarstwo agroturystyczne „Zielona Dolina”, Marcinkowo

    12."Siedlisko Nawiady", Nawiady

Powiat ełcki
     13. Farma Mazurska Masurenhof, Szarejki

Powiat węgorzewski
     14. Mazurska Ekozagroda „Ciche Wody”, Wężówko

Powiat gołdapski
     15. Gospodarstwo agroturystyczne „Trzy Świerki”, Galwiecie

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.