17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Relacja z przebiegu targów 07.09.2013 r.

Jesienne Targi Ogrodnicze odbyły się w dniu 07 września na terenie siedziby W-MODR przy ul. Jagiellońskiej 91
w Olsztynie. Skupiły 91 wystawców i ok. 15 tys. zwiedzających.

Wydarzenie połączone było z Warmińsko-Mazurską Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Wystawa organizowana była przy współudziale: MRiRW, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiej Federacji Producentów i Hodowców Bydła Mlecznego O/Olsztyn, Polskiego Związku Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS Warszawa i O/Olsztyn, Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie.

W wystawie uczestniczyło 41 hodowców zwierząt hodowlanych, w tym: 15 hodowców krów mlecznych, 1 hodowca bydła mięsnego, 6 hodowców trzody chlewnej, 6 hodowców owiec i 13 hodowców koni zimnokrwistych. Hodowcy prezentowali swoje zwierzęta w następujących gatunkach: bydło mleczne, bydło mięsne, owce, konie (klacze oraz źrebięta) rasy polski koń zimnokrwisty, trzoda chlewna oraz owce.

Zaprezentowano 112 szt. zwierząt  hodowlanych: krowy mleczne - 32 szt., 3 jałowice cielne rasy Limuosine i 3 buhaje młode rasy charolaise, 18 szt. trzody chlewnej, w tym: 11 knurów i 7 loszek, 30 owiec, w tym: 15 tryczków i 15 maciorek, 13 klaczy z 13 źrebiętami. Podczas wystawy odbyły się wybory czempionów i wiceczempionów w poszczególnych gatunkach.
Przyznano tytułu 20 czempionów i 22 wiceczempionów.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.