17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Relacja z przbiegu targów 21-22.04.2012 r.

IV Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” odbyły się w dniach 21-22 kwietnia.

Zaprezentowało się 200 wystawców, zwiedzających było ok. 25 tys. osób. Można było podziwiać i zakupić krzewy ozdobne oraz owocowe, a także kwiaty rabatowe i balkonowe oraz powszechnie nasadzane krzewy i drzewa iglaste. Nie zabrakło szerokiej oferty rozsad warzyw i ziół, nasion oraz nawozów i środków ochrony roślin. Ciekawą ofertę prezentowały firmy zajmujące się wyposażeniem i aranżacją ogrodów – domki ogrodowe,  altany, huśtawki oraz meble.

Zainteresowaniem cieszyła się prezentacja instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jest to branża, która w ostatnich latach dynamicznie rozwija się i znajduje zastosowanie, zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i domach jednorodzinnych. Specjaliści z tej branży udzielali fachowych porad prezentując kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne.

Zgodnie z tradycją nie zabrakło również stoisk z rękodziełem, wyrobami sztuki ludowej oraz smacznej, tradycyjnej kuchni regionalnej. Na miłośników swojskiego jedzenia czekały domowe wędliny, smalec ze skwarkami i świeży, wiejski chleb oraz miody naturalne i pitne. Kupujący mieli pewność, iż sprzedawane produkty posiadają odpowiednie zezwolenia, ponieważ wszyscy wystawcy byli kontrolowani pod względem posiadania decyzji Sanepidu i Inspekcji Weterynaryjnej.

Podobnie jak w latach ubiegach, podczas targów można było skorzystać z fachowego poradnictwa – swoje stoiska miały liczne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa na czele ze specjalistami z W-MODR.

Targi uświetniła obecność naukowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa (obecnie Wydział Nauk o Środowisku), Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego oraz Katedry Biologii i Hodowli Ryb. Ciekawostką była prezentacja wyników badań nad sztucznym rozrodem węgorza pilotowanych przez prof. dr. hab. Dariusza Kucharczyka.

Ofertę kształcenia przedstawiły podczas targów 4 szkoły rolnicze z województwa warmińsko-mazurskiego:

•    Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

•    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie,

•    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie,

•    Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.

Głównym celem prezentacji była promocja i zachęcenie do kształcenia na kierunkach rolniczych oraz pokazanie dorobku i walorów poszczególnych szkół. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i Kadry Dydaktycznej uczniowie zaprezentowali swoje osiągnięcia i dokonania w bardzo praktycznej i przejrzystej formie. Mówili o tym z pełnym zapałem, znamionującym dużą wiedzę i fachowość.

Nowością na targach była prezentacja w dużej hali pn. „Weekend na wsi” walorów wszystkich powiatów województwa ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki, oferty turystycznej, rękodzielnictwa oraz różnych produktów i wyrobów lokalnych.

Najładniejsze i najciekawsze stoiska oraz produkty charakteryzujące region zostały ocenione w dwóch konkursach: „Najciekawsze stoisko powiatowe”, w którym przedmiotem oceny były: atrakcyjność oferty, atrakcyjność i dostępność materiałów promujących, sposób i zakres prezentacji, powiązanie ze swoim powiatem, regionem. Komisja wyłoniła pięć najciekawszych stoisk powiatowych.

Były nimi:

•    Starostwo Powiatowe w Ełku – laureat

•    Starostwo Powiatowe w Braniewie

•    Starostwo Powiatowe w Elblągu

•    Starostwo Powiatowe w Iławie

•    Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Drugi konkurs pn. „Walory marketingowe produktu lokalnego” miał na celu promowanie unikatowych i innowacyjnych produktów lokalnych oraz dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Komisja wyłoniła laureatów w 4 kategoriach, spośród 26 produktów zgłoszonych do konkursu:

•    produkt żywnościowy - „Świeże mleko z mlekomatów” - innowacyjna sprzedaż bezpośrednia - Paweł Szakiewicz,
     Szyleny Kolonia, powiat braniewski;

•    produkt rękodzielniczy - Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” - Prezes Zarządu Anna Krzyżak,
     Kamionka, powiat nidzicki;

•    produkt kulturotwórczy - „Zbiór zabytkowych elementów wyposażenia wnętrz wiejskich i gospodarstwa”
     Izba Rolnicza w Olszynach - Zygmunt Rząp; 

•    produkt agroturystyczny – za „Kompleksową prezentację walorów agroturystycznych regionu wielkich jezior mazurskich”
     - Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).


Specjalne wyróżnienie Dyrektora W-MODR otrzymali:

•    Grupa Partnerska „Gniazdo Warmińskie”, powiat olsztyński, za najciekawsze samodzielnie zorganizowane
      stoisko spełniające wymogi wszystkich kategorii konkursu;

•    Jadwiga Mackiewicz, powiat piski, za zestaw „Piski specjał dereniówka”;

•    Mirosław Sawczyński, powiat ełcki, za charakterystycznego dla naszego regionu „Ełckiego bociana ekologicznego”.

Stoiska powiatowe skupiły prawie 100 różnych podmiotów, w tym: jednostki samorządu terytorialnego (gminne, powiatowe), stowarzyszenia, instytucje i organizacje lokalne, wytwórców, przetwórców, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej, zespoły folklorystyczne.

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.