27.04.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Grupy producentów rolnych

 

NABÓR WNIOSKÓW:

 • 2017 r. - ( od 30 października do 28 grudnia 2017 r.)
 • 2016 r. (od 30 września do 28 listopada 2016 r.)
 • 2017 r. (czerwiec 2017 r i IV kwatrał 2017 r. wg. Harmonogramu planowanych naborów wniosków w PROW 2014-2020 w 2017 r.)

AKTY PRAWNE:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowanej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowanej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - PROJEKT 

Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Pomoc może być przyznana podmiotom, które zostały uznane na podstawie przepisów prawa za grupy producentów rolnych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.

 

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY NA DZIAŁANIE TYPU "TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW" W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

 

Szczegółowe warunki uznawania grup można znaleźć na stronie ARR.

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY APLIKACYJNE I MATERIAŁY INFORMACYJNE:

1.    Wniosek o przyznanie pomocy:

2.    Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, zawierające w szczególności numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości
 • Załącznik nr 3 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie nabywania po zakończeniu realizacji operacji produktów do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3 -letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu po zakończeniu operacji produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywanych na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji
 • Załącznik 6 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami
 • Załącznik - Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

4.    Biznesplan

 • Załącznik Nr 3 do biznes planu_- Charakterystyka produkcji rolnej [dot. podmiotów ubiegających się o pomoc wykorzystujących surowiec pochodzący z własnego gospodarstwa] oraz wydajności produkcji przetwórczej podmiotu ubiegającego się o pomoc.
 • Załącznik Nr 4 do biznes planu - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją itp.)
 • Załącznik Nr 5 do biznes planu - _ Zaktualizowana wartość netto operacji

5.    Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 14. ust. 3 pkt 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r., na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie operacja, dla naboru wrzesień 2016

6.    Umowa o przyznaniu pomocy

7.    Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
 • Załącznik nr 3 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
 • Załącznik nr 4 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
 • Załącznik nr 5 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa

8.    Wniosek o płatność

9.    Załączniki do wniosku o płatność:

 • Informacje dotyczące parametrów zakupionych maszyn/urządzeń
 • Oświadczenie dotyczące wyodrębnienia kont
 • Sprawozdanie z realizacji operacji
 • Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością, objęta wnioskiem o płatność
 • Zestawienie umów długoterminowych zawartych minimum na 3 lata

10.    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dokumenty aplikacyjne dot. kolejności wniosków w 2016r. oraz intrukcji ich wypełniania do pobrania na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.