17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

KREDYTY

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki 
obowiązujące od
dnia 01.01.2018r. - 31.03.2018r.
(wysokość WIBOR - 1,73% wg stawki z dnia 30.11.2017 r.)   

Lp.                                                             Bank Marża
banku
(%)
Oprocentowanie
(%)
Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach kredytowych (%):
RR, Z, PR K01 K02
ubezpieczeni nieubezpieczeni
1.  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
2.  Krakowski Bank Spółdzielczy 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
3.  SGB-Bank S.A. 2,50 4,2300 3,0000 3,0000 2,1150 3,1725
4.  Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 2,48 4,2100 3,0000 3,0000 2,1050 3,1575
5.  Bank Ochrony Środowiska S.A. 2,45 4,1800 3,0000 3,0000 2,0900 3,1350
6.  Raiffeisen Bank Polska  S.A. 2,30 4,0300 3,0000 3,0000 2,0150 3,0225
7.  Bank Pekao S.A. 2,25 3,9800 3,0000 3,0000 1,9900 2,9850
8.  Bank Zachodni WBK S.A. 1,95 3,6800 3,0000 3,0000 1,8400 2,7600

Dotychczas osiem banków podpisało umowy z ARiMR o współpracy przy udzielaniu tego typu kredytów. Są to: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A., PEKAO S.A., Krakowski Bank Spółdzieczy, Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oznaczenia symboli linii kredytowych:
RR -  kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
Z -  kredyty na zakup użytków rolnych
PR -  kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
K01 -  kredyty klęskowe inwestycyjne
K02 -  kredyty klęskowe obrotowe

 

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.