17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Relacja z seminarium "Certyfikacja produktu tradycyjnego jako innowacyjne...

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w dniach 11-12 października 2016 r. zorganizował dwudniowe seminarium wyjazdowe. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

 

Celem Operacji było podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie funkcjonowania SIR, tworzenia w jej ramach partnerstwa oraz współpracy, a także innowacyjnych metod wytwarzania i wprowadzania do obrotu żywności regionalnej i tradycyjnej. Forma wyjazdowa seminarium przyczyniła się do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie produkcji oraz wprowadzania na rynek żywności wysokiej jakości.

 

Uczestnikami spotkania była 25-osobowa grupa zainteresowana tematem, a wśród nich rolnicy, producenci i przetwórcy żywności, przedsiębiorcy, reprezentant Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Ze względu na informacyjno-szkoleniowy charakter, seminarium zostało podzielone na dwie części: stacjonarną, odbywającą się na sali konferencyjnej WMODR z siedzibą w Olsztynie oraz wyjazdową – w formie wizyt w podmiotach i gospodarstwach, zlokalizowanych na terenie naszego województwa, wytwarzających żywność wysokiej jakości.

 

Seminarium, powitaniem uczestników, otworzyła Pani Małgorzata Micińska-Wąsik – Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Wprowadziła zgromadzonych w tematykę spotkania, mówiąc o działających w strukturach Ośrodka brokerach SIR, ich zadaniach oraz znaczeniu sektora żywności wysokiej jakości jako jednej z głównych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Część stacjonarną seminarium stanowiły trzy prelekcje z zakresu tematyki SIR oraz żywności wysokiej jakości. Zostały zaprezentowane wystąpienia w zakresie poniższej tematyki:

  • „Rola i zasady tworzenia partnerstw i sieci kontaktów w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” - Arkadiusz Tabaka – Koordynator SIR w WMODR z siedzibą w Olsztynie
  • „Produkty tradycyjne i regionalne jako narzędzie promocji i rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego” – Marta Bieciuk - Sekcja WGD i Agroturystyki WMODR z siedzibą w Olsztynie
  • „Innowacyjne metody promocji produktów tradycyjnych” - Izabella Byszewska – Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie.

Część wyjazdową seminarium stanowiły wizyty w podmiotach stosujących innowacyjne podejście do żywności wysokiej jakości w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu rynkowego. Wartość dodaną stanowiły prelekcje wygłoszone przez przedstawicieli dwóch instytucji z Olsztyna, sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem wprowadzanej do obrotu żywności, warunków produkcji oraz sprzedaży bezpośredniej. W ramach tej części spotkania zaprezentowały się:

 

Browar Kormoran Sp. z o.o. w Olsztynie (producent regionalnego i tradycyjnego piwa)  

Firma Browar Kormoran jest przedsiębiorstwem głęboko zakorzenionym w historii Warmii i Mazur. Piwa są wytwarzane na niewielką skalę na bazie naturalnych i regionalnych składników, warzone zgodnie z tradycyjną sztuką browarniczą. Stanowią wyróżnik wysokiej jakości produktów regionalnych, znajdujących powodzenie wśród smakoszy i amatorów. Tradycyjny charakter podkreśla członkostwo w regionalnej sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Produkty wielokrotnie nagradzane na forum krajowym i międzynarodowym. Jednym z ostatnich sukcesów jest „Porter Warmiński”, podwójnie nagrodzony podczas odbywających się w Poznaniu targów „Smaki Regionów”: „Perłą 2016” przyznaną w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz prestiżowym „Złotym Medalem Targów”. Wizyta była połączona z wykładem Pani mgr inż. Magdaleny Woltmanowskiej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie nt. „Wymogów prawnych dotyczących produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego”.

 

Tymbark GMW Sp. z o.o. w Olsztynku (przetwórstwo owocowo-warzywne)

Podczas wizyty została zaprezentowana działalność olsztyneckiego oddziału firmy, działającego w sektorze przetwórstwa owocowo-warzywnego, skupującego surowce od producentów rolnych z regionu Warmii i Mazur. Budowana przez lata marka oraz różnorodne kanały dystrybucji produktów zaowocowały dużym udziałem w rynku oraz w dalszym ciągu poszerzanym asortymentem. Marka „Tymbark” została wielokrotnie doceniona i nagrodzona na arenie krajowej i międzynarodowej, m.in.: Perła rynku FMCG, „Złoty Paragon”, marka polska dla Tymbarku (nagroda na Litwie).   

 

Zakład Wędliniarski „Flis-Pol” w Miłomłynie (producent wyrobów tradycyjnych i regionalnych, przetwórstwo mięsa)

Działalność firmy oparta na rodzinnych i lokalnych tradycjach. Wyselekcjonowane surowce z lokalnej ubojni, specyficzne procesy produkcji i wędzenia nadają produktom niepowtarzalne walory smakowo-zapachowe. Główny profil działalności to wyroby regionalne i tradycyjne. Jednym z osiągnięć przedsiębiorstwa jest uczestnictwo w regionalnej sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”, nagrody w konkursach, m.in. za „szynkę wędzoną” w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, a także wyróżnienie za ten produkt na Targach Turystycznych „Wypoczynek” 2016 i Toruńskim Festiwalu Smaków.

 

Tradycyjna Wędzarnia Warmińska w Kabornie (hodowla i przetwórstwo ryb)

Prowadzona przez właściciela hodowla ryb, wraz z upływem czasu, została powiększona o przetwórstwo. Ryby wędzone tradycyjną metodą warmińską są sztandarowym produktem wędzarni, a wśród nich znany „pstrąg z Kaborna”. W ofercie znajdują się też marynaty, galarety, czy też ryby świeże. Potwierdzeniem produkcji opartej na lokalnych surowcach i tradycyjnych metodach przetwórstwa jest przynależność do regionalnej sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Produkty wędzarni wielokrotnie były nagradzane na poziomie krajowym, m.in. „Perłą 2009” za „węgorza wędzonego w skórce”, „Perłą 2010” za „węgorza smażonego w marynacie” – obie przyznane w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.           

 

Gospodarstwo Rolne „Nad Arem” w Kierzlinach (produkcja i przetwórstwo mleka)

Rodzinne gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli kóz i przetwórstwie mleka koziego. Szeroka gama tradycyjnych produktów regionalnych to m.in.: mleko, jogurty, masło, twarożek, sery twarde podpuszczkowe. Tradycyjny charakter działalności potwierdza przynależność do regionalnej sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Produkty kozie docenione przez grono konsumentów, ceniących wyroby najwyższej jakości. Wielokrotnie nagradzane na poziomie regionalnych konkursów kulinarnych i jakościowych, m.in..: wyróżnienie w konkursie „Najlepszy produkt i usługa” za „jogurt z mleka koziego”, nagroda w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” za „ser baryłki z mleka koziego”. Prezentacja działalności gospodarstwa była połączona z wykładem lek. wet. Włodzimierza Ficka z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie nt. „Wymagań weterynaryjnych w przetwórstwie mleka”.

 

Tematyka wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych oraz możliwości ich wprowadzania do obrotu rynkowego są zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarczego regionu i kraju w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości. Dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla jest wynikiem burzliwym dziejów historycznych tych ziem. Ma to przełożenie na bogactwo kuchni regionalnej w postaci różnorodnych produktów i potraw żywnościowych. Certyfikowanych produktów tradycyjnych i regionalnych w województwie warmińsko-mazurskim jest w zasadzie niewiele, tj. 27 wpisów na listę produktów tradycyjnych, 10 produktów w krajowym systemie „Jakość Tradycja”, brak produktów z unijnymi oznaczeniami. Jednakże warto podkreślić, że zarówno z certyfikatem, jak i bez niego, są one dostrzegane na arenie krajowej i międzynarodowej. 

 

FOTORELACJA

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.