27.04.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Leader

Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER.
Poniżej cele działania LEADER

Cel szczegółowy: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Operacje przewidziane do wsparcia:

1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

2) rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

3)dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

5)rozwój produktów lokalnych;

6)rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;

7)zachowanie dziedzictwa lokalnego;

8)rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:

a)turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

b)technicznej, w tym z zakresu gospodarki wodno - ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Nabory na działania konkursowe prowadzone są w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnych (Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach PROW) przez Lokalne Grupy Działania (rodzaj partnerstwa terytorialnego, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin czlonkowskich) na terenie danego województwa.

Poniżej wykaz LGD działających na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wraz z odnośnikami  naborów przez nie prowadzonych:

1)      Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
http://www.3.mazurylgd9.pl/ogloszenie-o-naborze-prow-2014-2020/

2)      Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski  LGD w Elblągu
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/1926-nabory-wniosk%C3%B3w-2016-w-19-2-prow-2014-2020.html

3)      Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
http://lgdbmk.pl/index.php/prow-2014-2020/

4)      Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii
http://lgddlawarmii.pl/konkursy/ ???

5)     Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
http://www.leader.frrl.org.pl/konkursy/

6)      Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
http://lgdziemialubawska.pl/prow/

7)      Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/lsr

8)      Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”
http://www.lgdwysoczyzna.pl/downloads/161/lgd_partnerstwo_harmonogram_naborow.pdf

9)      Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia”
http://www.poludniowawarmia.pl/page/2_2017_r

10)  Lokalna Grupa Działania „Barcja”
http://barcja.send.pl/?id=17

11)  Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=95

12)  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”
http://www.liderwego.pl/?prow-2014-2020-dokumenty-dla-wnioskodawcow,337

13)  Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi”
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=191995

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.