17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Relacja z wyjazdu studyjnego do Danii

Wyjazd studyjny do Danii – relacja

„Stymulowanie zrównoważonych środowiskowo innowacji w rolnictwie w woj. warmińsko-mazurskim w wyniku transferu wiedzy nt. innowacyjnych technologii i rozwiązań dla rolnictwa, osiągniętego poprzez udział
w międzynarodowej imprezie targowej promującej innowacje dla rolnictwa” to tytuł operacji, która została zorganizowana, aby ułatwić tworzenie sieci kontaktów i transfer wiedzy z nauki do praktyki, a co za tym idzie – wdrażanie innowacji w gospodarstwach rolnych.

      Wyjazd studyjny do Danii odbył się w dniach 28 listopada – 3 grudnia 2016 r., w ramach operacji z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Głównym celem wyjazdu było – poprzez przedstawienie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w produkcji roślinnej oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zaktywizowanie rolników, doradców oraz jednostek naukowych do bardziej zacieśnionej współpracy w celu wdrożenia podobnych rozwiązań na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i nawiązania partnerstwa między tymi podmiotami.
W wyjeździe wzięło udział 45 osób – byli to, zarówno doradcy, rolnicy (producenci mleka, trzody chlewnej, producenci zbóż i rzepaku, ogrodnicy), przedsiębiorcy z branży rolno–spożywczej, przedstawiciele instytucji naukowych i jednostek badawczych (Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Polska Akademia Nauk), przedstawiciele instytucji otoczenia rolniczego (m.in. Warmińsko–Mazurskiej Izby Rolniczej, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie) oraz przedstawiciel Partnera operacji – Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, pełniący tamże funkcję  brokera SIR.
     W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy wzięli udział w spotkaniu w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach poświęconemu idei Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz zostali zapoznani z założeniami Sieci oraz szczegółowymi warunkami i trybem przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To uruchamiane po raz pierwszy działanie będzie dotyczyło wsparcia funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Zostały również przedstawione dotychczasowe działania zrealizowane w ramach SIR, zarówno w województwie warmińsko–mazurskim, jak i partnerskim.
      Głównym punktem wizyty w Barzkowicach było spotkanie z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przedstawiciele Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UT – Pan dr inż. Stanisław Pużyński i Pan dr inż. Grzegorz Hury przedstawili historię i strukturę Wydziału oraz kierunki badań mogących mieć znaczenie w nowoczesnym rolnictwie. Prelegenci przyznali, że dotychczasowa współpraca między Uniwersytetem a rolnikami miała jedynie charakter epizodyczny, zwykle polegający na udostępnieniu możliwości wykonania badań na obiekcie (maszynie, narzędziu, polu itp.) pod kątem oceny parametrów pracy narzędzi, efektywności technologii, czy wpływu na środowisko glebowe. Bardziej zaawansowana współpraca i transfer wiedzy istnieje pomiędzy uczelnią a właścicielami gospodarstw rolnych zrzeszonych w organizacjach samorządu rolniczego, firmami handlowo-usługowymi działającymi na rzecz rolnictwa czy producentami nawozów. Dyskusja, która się wywiązała podczas spotkania, dotyczyła w dużej mierze działalności Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii działającego przy ZUT oraz jego oferty technologicznej do wdrożenia w gospodarstwach rolnych. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkała się tematyka dotycząca mrozoodporności i zimotrwałości roślin oraz badań nad środkami ochrony roślin.
     Wizytę w Danii rozpoczęliśmy od uroczystego spotkania dla wystawców targowych oraz zorganizowanych grup zwiedzających Targi Agromek. Była to doskonała okazja do wymiany informacji na temat nowości technologicznych prezentowanych na Targach.
    Jubileuszowa, 40. edycja targów odbywających się w duńskim Herning, zgromadziła ponad 530 wystawców reprezentujących wszelkie dziedziny rolnictwa oraz 42 tys. zwiedzających. Ofertę produktową, zajmującą 13 hal wystawowych, podzielono na siedem kategorii branżowych. Poza sprzętem rolniczym oglądaliśmy także maszyny budowlane i komunalne oraz urządzenia sektora alternatywnych źródeł energii. Wyodrębniono także sektor poświęcony edukacji i usługom. Ważny dział targów stanowiła oferta urządzeń i środków produkcji przeznaczonych dla hodowców bydła, trzody chlewnej, drobiu czy owiec. Targom towarzyszyła także wystawa bydła. Miłym zaskoczeniem było spotkanie na Targach przedstawicieli polskich firm z branży rolniczej, m.in. firmy Dramiński S.A.
Istotnym punktem wizyty na Targach było spotkanie z firmą SEGES. Jest to firma, która sama o sobie mówi, że „buduje mosty pomiędzy badaniami a praktyką rolniczą”.  Przedstawiciele firmy opowiedzieli w jaki sposób tworzona jest sieć kontaktów oraz w jaki sposób następuje transfer wiedzy z nauki do rolnictwa. Omówili oni również działalność najważniejszych instytucji otoczenia rolnictwa m.in. duńskich izb rolniczych.
     Kolejny dzień wyjazdu upłynął nam na wizycie na wyspie Samsø - wolnej od używania paliw kopalnianych. Samso to niewielka wyspa na Cieśninie Kattagat, 15 km od wybrzeży Półwyspu Jutlandzkiego, zamieszkuje ją na stałe około 4 tys. osób. Wyspa jest samowystarczalna energetycznie. Postawiono tam 21 turbin wiatrowych (11 na lądzie i 10 morskich). Skonstruowano też centralny system ogrzewania zasilany przez trociny i słomę, nawet kontrola procesu spalenia zasilana jest przez panele słoneczne. O tym jak przebiegało uniezależnianie wyspy od paliw kopalnianych i jak doszło do tego, że dziś  mieszkańcy wyspy korzystają tylko z energii elektrycznej wytwarzanej w 100 % z wiatraków i paneli słonecznych i energii cieplnej pochodzącej w 75 % energii słonecznej i biomasy, opowiadał nam w Akademii Energetycznej Michael Kristensen. Rozwiązaniem, które jak się wydaje było kluczowe dla osiągnięcia takiej sytuacji, jest fakt, że właścicielem 11 lądowych elektrowni wiatrowych jest społeczność lokalna.
     Wizyta w Departamencie Agroekologii Uniwersytetu w Aarhus pokazała nie tylko teoretycznie jak wyglądają badania na Uniwersytecie - mogliśmy również w praktyce zobaczyć jak wygląda część doświadczalna. Wskazane zostały cztery główne obszary badawcze - flagowe  obszary, nad którymi departament pracuje szczególnie mocno, i których badania i wyniki są zgodne z krajowymi i globalnymi wyzwaniami i celami. Szczególnie ciekawe były zaprezentowane badania na temat strawialności pasz przez bydło.
     Niezwykle cenne dla uczestników wyjazdu było spotkanie w Ambasadzie RP w Danii, gdzie zostaliśmy przyjęci przez Panią Ambasador Henrykę Mościcką – Dendys. Opowiedziała nam ona o duńskim rolnictwie i przetwórstwie rolno – spożywczym. Dużym zaskoczeniem był fakt, że w rolnictwie duńskim dominują wielkie firmy, powstałe w wyniku wieloletniego procesu fuzji i koncentracji, zachowujące formę prawną spółdzielni. Na rynku mięsnym wiodącą pozycję posiada koncern Danish Crown (94% udziału w rynku), jednocześnie największy eksporter mięsa na świecie. W przemyśle mleczarskim dominuje firma Arla (90% udziału). Pani Ambasador zwróciła uwagę na jakie polskie produkty jest zapotrzebowanie na rynku duńskim jest zapotrzebowanie i jakie warunki muszą spełnić polscy producenci aby wejść na ten rynek.
     Podczas bardzo intensywnych dni wyjazdu z pewnością każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie. Dokonanł się swoisty transfer wiedzy pomiędzy przedstawicielami świata nauki, producentami sprzętu i rozwiązań innowacyjnych, rolnikami i doradcami, oraz zostanie utworzenia sieć kontaktów łącząca podmioty uczestniczące w operacji. Ponadto uczestnicy wyjazdu uzyskali szczegółowe informacje nt. funkcjonowania SIR i możliwości realizacji operacji w ramach planu operacyjnego na lata 2018-2019. Efektem realizacji operacji jest również nawiązanie kontaktów między rolnikami, a przedstawicielami jednostek naukowych i badawczych biorących udział w operacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wyjazdu.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.