15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Zamówienia publiczne 2017 r.

Archiwum 2016

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego

Nr sprawy

Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
SZP-26-B-52/17 Zapytanie ofertowe Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów oraz innych spotkań realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 29.12.2017 r.
SZP-26-A-7/17 Przetarg nieograniczony Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 22.09.2017 r.
SZP-26-B-43/17 Zapytanie ofertowe Budowa interakcyjnej aplikacji na telefony komórkowe umożliwiającej obustronną wymianę informacji pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, a użytkownikiem. 15.09.2017 r.
SZP-26-A-6/17 Przetarg nieograniczony Dostawa 9-osobowego samochodu użytkowego wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie gwarancji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do wymiany 01.09.2017 r.
SZP-26-B-31/17 Zapytanie ofertowe Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu, świadczona w wybranym przez Zamawiającego dniu, w II połowie września 2017 r., na rzecz uczestników jednodniowego wyjazdu studyjnego (47 osób) pn. „Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych” realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. 05.07.2017 r.
SZP-26-A-5/17 Dialog techniczny Ogłoszenie o dialogu technicznym na modernizacje infrastruktury informatycznej WMODR z siedzibą w Olsztynie 09.06.2017 r.
SZP-26-B-27/17 Zapytanie ofertowe Usługa gastronomiczna w formie serwisu kawowego i obiadu, świadczona w wybranym przez Zamawiającego dniu, w II połowie września 2017 r., na rzecz uczestników jednodniowego wyjazdu studyjnego (47 osób) pn. „Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych” realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR 06.06.2017 r.
SZP-26-B-26/17 Zapytanie ofertowe Usługa transportowa – przewóz autokarem 25 uczestników wyjazdu studyjnego pn. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej” realizowanego w dniach 21-22.06.2017 r. oraz usługa transportowa – przewóz autokarem 47 uczestników jednodniowego wyjazdu studyjnego pn. „Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych” którego termin zostanie określony do dnia 1 września 2017 r. realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, w dniach 21-22.06.2017 r. 31.05.2017 r.
SZP-26-B-25/17 Zapytanie ofertowe Dostarczenie 25 zestawów wyjazdowych (teczka, notes, długopis) wraz z usługą wykonania na nich logowania na potrzeby wyjazdu studyjnego pn. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej” oraz 47 zestawów konferencyjnych (teczka, notes, długopis) wraz z usługą wykonania na nich logowania na potrzeby wyjazdu studyjnego pn. „Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych”.
26.05.2017 r.
SZP-26-B-24/17 Zapytanie ofertowe Wydruk zaproszeń oraz broszur informacyjnych dot. operacji pn. Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej oraz operacji pn. Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych. 26.05.2017 r.
SZP-26-B-23/17 Zapytanie ofertowe Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczoną w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu studyjnego (25 osób) pn. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej” realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. 23.05.2017 r.
SZP-26-B-22/17 Zapytanie ofertowe Usługa gastronomiczna w formie obiadu, świadczona w dniu 22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu studyjnego (25 osób) pn. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej” realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.  15.05.2017 r.
SZP-26-B-19/17 Zapytanie ofertowe Usługi gastronomiczno – hotelarskie, świadczone w terminie 21-22.06.2017 r., na rzecz uczestników wyjazdu studyjnego (25 osób) pn. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej” realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR 15.05.2017 r.
SZP-26-A-3/17 Zapytanie o cenę Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby  WMODR.  04.05.2017 r.
SZP-26-A-2/17
Przetarg nieograniczony Dostawa komputerów przenośnych, komputera stacjonarnego, oprogramowania, toreb do komputerów przenośnych, myszy komputerowych, monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów multimedialnych, pendrive, baterii do komputerów przenośnych, dysków zewnętrznych, listew przeciwprzepięciowych, monitora, niszczarek, lampy do projektora, ekranu projekcyjnego, klawiatur, modułów światłowodowych, patchcordów światłowodowych. 14.04.2017 r.
DAG-26-B-14/17 Zapytanie ofertowe Wydruk publikacji pn. „Katalog – Zagrody Edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla” 04.04.2017 r.
DAG-26-B-4/17 Zapytanie ofertowe Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów oraz innych spotkań realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 20.01.2017 r.

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.