18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Rozstrzygnięty - Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2016 r.


                                                                   WOJEWÓDZKI ETAP
                        IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA
                    NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE
                                        W 2016 ROKU

                                                      ROZSTRZYGNIĘTY


      Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom po raz IX zaprosili rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, którego są organizatorami. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „ekologia - środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Celem konkursu jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie nowych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
      Wszystkie gospodarstwa zgłoszone do Konkursu są oceniane według kryteriów określonych jako „pakiet podstawowy”. A te, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów podlegają ocenie zgodnie ze zgłoszoną kategorią. I tak, w kategorii "ekologiczne gospodarstwo towarowe" oceniane są takie elementy, jak:
* Ilość asortymentu produktów nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży,
* wielkość produkcji sprzedanej jako produkty ekologiczne
* wielkość uzyskiwanych plonów i wydajności zwierząt
* uzyskiwane certyfikaty jakości produktów
* formy przygotowania produktu do sprzedaży
* rozwój gospodarstwa w ostatnich 5 latach
* innowacyjność, współpracę z jednostkami badawczymi
* aktywność społeczną rolnika.

W kategorii "ekologia - środowisko" oceniane są:
* bioróżnorodność w gospodarstwie,
* zachowanie elementów przyrodniczych lub tworzenie nowych,,
* wykorzystywanie starych odmian i ras,
* stosowanie nowych technologii zmniejszających ingerencję w środowisko,
* stosowanie kompostów i biopreparatów wspomagające produkcję,
* prowadzoną działalność edukacyjną szczególnie w zakresie promocji rolnictwa ekologicznego,
* przetwarzanie własnych produktów.

      Uwzględniając powyższe kryteria Komisja konkursowa wyłoniła laureatów etapu wojewódzkiego spośród gospodarstw zgłoszonych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w sobotę 3 września 2016 r. podczas XXII Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa”. Zdobywcy I miejsc zostali zgłoszeni  do etapu krajowego.   

Wręczenie nagród podczas XXIII Jesiennych Targów Rolniczych
Od lewej: Jan Heichel Prezes WMIR, Tadeusz Ratyński I Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie, Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Elżbieta Kobus zdobywca I miejsca w kategorii „ekologia-środowisko”, Ewa Lech Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorz Łaski zdobywca I miejsca w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”, Agata i Krzysztof Niebrzydowscy wyróżnieni w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.
     
      I miejsce w kategorii "ekologia - środowisko" zdobyli Państwo Elżbieta i Zdzisław Kobusowie właściciele gospodarstwa "Kamez" ze wsi Wawrochy usadowionej wśród lasów i łąk około 11 km od Szczytna.  Powierzchnia gospodarstwa to 65,65 ha, w tym 45,45 ha stanowią użytki rolne, położone na glebach kasy V i VI. Stąd wybór specjalizacji - hodowla bydła mięsnego. Na chwilę obecną Pan Zdzisław posiada 56 szt. bydła rasy Limousine w tym 23 mamki. Uprawia również zboża i rośliny motylkowate - seradelę i koniczyny oraz trawy z motylkowatymi jako paszę dla bydła. Wszelkie działania podejmowane przez laureatów wyróżniają się doskonałą dbałością o różne elementy środowiska, zarówno te będące częścią pól uprawnych, jak i te stanowiące ostoje dzikiej przyrody.
      Państwo Kobusowie podjęli dodatkowo działalność agroturystyczną i edukacyjną.  Niedawno wybudowano  Mazurską Izbę - całoroczne miejsce z kominkiem, kuchnią kaflową, grillem i wędzarnią. Odbywają się w niej pokazy i degustacja własnego wyrobu smakołyków  tj. serów, wędlin i kiełbas, świeżo pieczonego chleba żytniego z masłem lub ze swojskim smalcem i kiszonym ogórkiem. Jak również smażenie placków ziemniaczanych i jajecznicy na tradycyjnej kaflowej kuchni. Gospodarze zdobywali nagrody na konkursach produktów tradycyjnych "Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy".
W gospodarstwie prowadzona jest szeroka działalność edukacyjną. Goście uczestniczą w życiu  gospodarstwa, mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami i wykonują razem różnorodne prace – np. karmią i próbują doić krowy. Poznają w ten sposób życie i zwyczaje zwierząt gospodarskich oraz uprawę roślin w ogrodzie i w polu. Gospodarze proponują także zajęcia edukacyjne umożliwiające poznanie życia łąk, pastwisk i lasu. Od 2012 gospodarstwo należy do Sieci Zagród Edukacyjnych.

Od lewej p. Elżbieta Kobus, od prawej p. Zdzisław Kobus przed Mazurską Izbą. (fot. E. Dzierzęcka)


Zabudowania i ogród, którym opiekuje się p. Elżbieta (fot. E. Dzierzęcka)Zadbane stado na dobrze utrzymanych pastwiskach (fot. E. Dzierzęcka)

I miejsce w kategorii "ekologiczne gospodarstwo towarowe"  zdobyli Państwo Katarzyna i Grzegorz Łaski prowadzący Kozią Farmę Złotna położoną ok. 10 km od Morąga.
      Przez długi czas Państwo Łaski mieszkali pod Warszawą  i zawodowo nie byli związani z rolnictwem. Ciągle marzyli o zamieszkaniu na wsi. Po 20 latach pracy mogli zrealizować te pragnienia. Potrzebny był pomysł na życie. Postawili na kozy i produkcję serów, choć do niedawna mleko kozie nie było w modzie, bo „śmierdzi”, jest tylko dla „ubogich” i chorych.  Według gospodarzy istotne jest, aby to co kładzie się na talerzu było naturalne, świeże, doskonałe jakościowo i wyprodukowane bez użycia chemii, dlatego postanowili poddać swoją produkcję certyfikacji ekologicznej. Pierwsze kozy około 30 sztuk zostały zakupione w 2011 r. Obecnie posiadają 92 ha ziemi, na której utrzymują 75 matek, 140 kóz dorosłych oraz 30 koźlątek. Prawdopodobnie jest to jedno z największych kozich stad w Polsce utrzymywane w systemie otwartym. Obecnie obsada zwierząt w gospodarstwie wynosi około 0,63 DJP/ha.

Pan Grzegorz Łaski prezentuje swoje wyroby. (fot. M. Jankowska)
     
      Wszystkie kozy przebywają na ogrodzonych pastwiskach, mają zapewniony stały dostęp do wody, a budynki w których przebywają w razie niepogody są nowe, suche, widne i dostosowane do ich potrzeb. Wszystkie kozy w stadzie posiadają imiona a osobą, która zna je wszystkie i jest z nimi zaprzyjaźniona jest Pani Katarzyna. Trzeba przyznać, że to wyczyn nie lada przy tak dużym stadzie. Ze względu na różnorodność cennych cech w różnych typach kóz utrzymywane stado nie jest jednorodne. Są tu kozy w typie: alpejskim, saaneńskim, polskim białym uszlachetnionym i burskim.

Kozy przybiegają na zawołanie. (fot. M. Jankowska)
      Gospodarz inwestuje czas, umiejętności i pieniądze, aby wytworzony produkt był najlepszej jakości. Nowo wybudowana serowarnia lśni czystością i mają do niej wstęp tylko wybrane osoby. Ale przyjrzeć się jak wyrabiane są sery może każdy. Wszystko podejrzeć można zza dużej szyby.

Serowarnia. (fot. M. Jankowska)
      Będąc gośćmi Pana Grzegorza mieliśmy okazję popróbować kozich przysmaków. Poczynając od tych łagodniejszych do tych obdarzonych bardziej zdecydowanym smakiem. Na pierwszy ogień podano doskonałe wręcz jogurty probiotyczne i łagodne twarogi, później sery podpuszczkowe tylko lekko solone oraz sery dłużej dojrzewające 10-, 20- lub 30-todniowe. Smak serów wzbogacały ekologiczne zioła: czarnuszka, kozieradka, czosnek niedźwiedzi, bazylia, suszone pomidory, czerwony pieprz. Na końcu królował wędzony w zimnym dymie ser ZŁOTNIAK. Jakość serów sprawia, że pomimo iż są droższe, niż te dostępne na co dzień w sklepach, cała produkcja jest problemów sprzedawana. Na doskonałe wyniki złożyły się zaangażowanie, zamiłowanie, poszukiwanie wiedzy, wymiana doświadczeń z osobami zajmującymi się tymi zagadnieniami naukowo oraz z zaprzyjaźnionymi producentami.
     
      W kategorii "ekologiczne gospodarstwo towarowe" jury konkursu dodatkowo postanowiło przyznać jedno wyróżnienie, które przypadło Państwu Agacie i Krzysztofowi Niebrzydowskim ze wsi Włodowo gm. Świątki. Przyznano je za bezpieczną obsługę zwierząt gospodarskich, maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym.  
      Państwo Niebrzydowscy posiadają 75 hektarowe gospodarstwo ukierunkowane na produkcję ekologicznego mleka krowiego. Obecnie posiadają stado liczące 40 krów dojnych, 20 sztuk młodego bydła oraz 10 cieląt. Średnia wydajność od 1 krowy wynosi ok. 7000 litów mleka wysokiej jakości. Decydując się na produkcję ekologiczną i sprzedając surowiec do OSM Piątnica uzyskują cenę blisko 2 zł/litr. Nadal inwestują w tą produkcję i planują powiększyć stado.


Państwo Agata i Krzysztof Niebrzydowscy
opracowanie:
mgr inż. Maria Jankowska

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.