13.12.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Księgowości

Pracownicy Działu Księgowości:

mgr inż. Maria Getek – Główna Księgowa - pokój nr 15
tel. 89/ 535 76 84, wew. 58; tel. kom. 665 890 167

Krystyna Husar – Starsza księgowa - pokój nr 17
tel. 89/ 535 76 84, wew. 57; tel. kom. 665 690 585

Barbara Jurczak – Starsza księgowa - pokój nr 17
tel. 89/ 535 76 84, wew. 36; tel. kom. 665 870 018


mgr Dagmara Pudłowska - Starsza księgowa - pokój nr 17

tel. 89/ 535 76 84, wew. 57; tel. kom. 665 920 063


Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku

Teresa Sznurkowska - Starsza księgowa
tel. 87/ 520 30 31; tel. kom. 665 892 066


Do zadań Działu Księgowości należy:
  • prowadzenie księgowości W-MODR zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • realizacja przepisów dotyczących wypłat wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz zabezpieczenia emerytalno-rentowego pracowników,
  • przygotowanie planów finansowych W-MODR,
  • prowadzenie gospodarki finansowej W-MODR zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz właściwa realizacja planu finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych,
  • realizacja prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
  • prowadzenie obsługi kasowej.

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.