17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Komunikat WMWLW o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń

Komunikat WMWLW o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Obwodu Kaliningradzkiego oraz o wyznaczeniu obszaru zagrożenia ASF na terenie powiatu bartoszyckiego

W dniu 7 listopada 2017 r. Federalna służba ds. Nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego poinformowała o wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Zwłoki dzika zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń znaleziono ok. 1 km od granicy z Polską w rejonie Bagrationovsk.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach, mając na uwadze fakt wystąpienia przypadków choroby w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium Polski, 10 listopada 2017 r. wydał rozporządzenie Nr 1/2017 w sprawie środków podejmowanych w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bartoszyckiego. Podjęte środki mają na celu ewentualne szybkie wykrycie choroby wśród populacji dzików oraz minimalizację ryzyka przeniesienia choroby do gospodarstw świń.

Obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia asf, wyznaczany został na terenie gminy Górowo Iławeckie i Bartoszyce, powiat bartoszycki, gdzie jego zewnętrzne granice określono w sposób następujący:
-od północy – granica Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
-od zachodu – droga prowadząca od granicy państwa (miejscowość Robity) w kierunku południowym do miejscowości Kandyty, z wyłączeniem ww. miejscowości
-od południa – droga łącząca miejscowości Kandyty – Paustry – Górowo Iławeckie – Piasty Wielkie – Piasek – Taplikajmy – Barciszewo, przechodząca następnie w drogę szutrową Barciszewo – Borki, z wyłączeniem ww. miejscowości
-od wschodu – droga szutrowa Borki –Pilwa – Markiny prowadząca do drogi krajowej nr 51, następnie wzdłuż drogi krajowej nr 51 do miejscowości Bezledy, następnie wzdłuż drogi Bezledy – Głomno – Kromarki skręcającej do granicy państwa w miejscowości Posłusze z wyłączeniem ww. miejscowości.

Barbara Skowronek

więcej: https://www.olsztyn.wiw.gov.pl/wiadomosc/komunikat-wmwlw-o-wystapieniu-afrykanskiego-pomoru-swin-u-dzikow-na-terenie-obwodu-kaliningradzkiego-oraz-o-wyznaczeniu-obszaru-zagrozenia-asf-na-terenie-powiatu-bartoszyckiego

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.