15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Zamówienia publiczne 2018

Archiwum 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży samochodu cięzarowego
Volkswagen Transporter 2.4 D (data ogłoszenia 15.02.2019 r.)

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży bigówki, gilotyny papieru, zbieraczki i zszywacza (data ogłoszenia 28.11.2018 r.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży bigówki, gilotyny papieru, zbieraczki i zszywacza (data ogłoszenia 08.11.2018 r.)

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego

Nr sprawy

Tryb postępowania Nazwa sprawy Data ogłoszenia
SZP-26-B-175/18 Zapytanie ofertowe Zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji szkoleń, konferencji, seminariów oraz innych spotkań realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 2018.12.19
SZP-26-B-161/18 Zapytanie ofertowe Sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listowych i paczek) oraz ich zwrotów, zwrotnych potwierdzeń odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, według potrzeb Zamawiającego. 2018.12.12
SZP-26-B-167/18 Zapytanie ofertowe Usługa kompleksowego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z podziałem na 3 części. 2018.12.12
SZP-26-A-13/18 Przetarg nieograniczony Dostawa samochodu do atestacji opryskiwaczy polowych ze świadczeniem usług serwisowych w okresie gwarancji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do wymiany 2018.11.23
SZP-26-B-157/18 Zapytanie ofertowe Usługa kompleksowego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, na terenie województwa województwa warmińsko-mazurskiego, z podziałem na częsci. 2018.11.23
SZP-26-A-14/18 Przetarg nieograniczony Dostawa notebooków, toreb do notebooków, myszy oraz oprogramowania office. 2018.11.14
SZP-26-A-12/18 Przetarg nieograniczony Dostawa oraz montaż i instalacja gilotyny/ krajarki papieru z programatorem, zszywarko-falcerki, zbieraczki ciernej oraz bigówko-perforatora. 2018.10.01
SZP-26-A-11/18

Przetarg nieograniczony

Dostawa dysków do macierzy IBM, switchy, niszczarek dokumentów, monitorów komputerowych, notebooków, toreb do notebooków, myszy, oprogramowania office oraz  urządzenia wielofunkcyjnego z podziałem na 6 części. 2018.09.12
SZP-26-A-10/18 Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z montażem oraz demontażem dwóch namiotów wystawienniczych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. 2018.08.28
SZP-26-A-9/18 Przetarg nieograniczony Dostawa samochodu do atestacji opryskiwaczy polowych oraz samochodu 9-osobowego wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie gwarancji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do wymiany. 2018.08.14
SZP-26-B-71/18 Zapytanie ofertowe Usługi transportowe na potrzeby dowozu rolników na Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie 2018.08.06
SZP-26-A-6/18 Przetarg nieograniczony Dostawa stanowisk uwięziowych dla bydła mięsnego oraz koni na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 2018.07.24
SZP-26-A-5/18 Przetag nieograniczony Dostawa wraz z montażem oraz demontażem dwóch namiotów wystawienniczych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 2018.07.24
SZP-26-A-8/18 Przetarg nieograniczony Usługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu w technologii LTE, wraz z nabyciem aparatów telefonicznych oraz modemów USB w technologii LTE. 2018.07.04
SZP-26-A-7/18 Przetag nieograniczony Usługa polegająca na organizacji operacji pn. „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości”, realizowanej w ramach konkursu 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wybór operacji, które będą organizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019 w zakresie SIR. 2018.06.20
SZP-26-B-44/18 Zapytanie ofertowe Dostawa zestawów wyjazdowych wraz z usługą wykonania na nich logowania na potrzeby realizacji operacji w ramach dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 2018.06.08
SZP-26-B-34/18 Zapytanie ofertowe Dostawa zestawów wyjazdowych wraz z usługą wykonania na nich logowania na potrzeby realizacji operacji w ramach dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskch. 2018.05.30
SZP-26-A-4/18 Przetag nieograniczony Usługa polegająca na organizacji operacji pn. „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości”, realizowanej w ramach konkursu 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wybór operacji, które będą organizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019 w zakresie SIR. 2018.05.28
SZP-26-A-3/18 Przetarg nieograniczony Przebudowa części dachu w budynku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 2018.04.10
SZP-26-A-2/18 Przetarg nieograniczony Sukcesywny zakup paliwa w systemie bezgotówkowym dla potrzeb samochodów służbowych Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w latach  2018 – 2021. 2018.03.21
SZP-26-A-8/17 - Plan postępowań o udzielenie zamówień, których wartosć przekracza równowartość 30 000 euro w 2018 roku na podstawie art. 13a ust.1 Ustawy Pzp. 2018.02.26
SZP-26-B-4/18 Zapytanie ofertowe Usługi utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, które są komórkami organizacyjnymi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w  Olsztynie, z podziałem na części. 2018.01.29
 SZP-26-B-1/18  Zapytanie ofertowe
Usługi utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, które są komórkami organizacyjnymi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w  Olsztynie, z podziałem na części. 2018.01.16

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.