17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Bieżące Informacje - styczeń 2018

  


Pobierz BI 1

 

   W numerze:

•    Jak dobrze dobrać pług do posiadanego typu gleby
•    O czym należy pamiętać podczas przechowywania zbóż
•    Stosowanie oryginalnych środków ochrony roślin
•    Nawożenie siarką zwiększy plon i poprawi kondycję roślin
•    Afrykański pomór świń (ASF)
•    Żywienie krów mlecznych w okresie okołoporodowym
•    Wpływ żywienia krów mlecznych na zawartość białka i tłuszczu w mleku
•    Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym
•    BHP przy obsłudze zwierząt – nowe rozporządzenie
•    Zwierzęta gospodarskie – czy je znamy?
•    Przyroda na dopłatach
•    Naturalne sposoby ograniczenia skutków susz i powodzi
•    Obnóża pyłkowe i pierzga to prawdziwa „bomba witaminowa”
•    Podatek VAT w gospodarstwach rolnych
•    E-wniosek zamiast papierowego
•    Kalkulacja uprawy żyta ozimego (z 1 ha)
•    Perspektywa Wspólnej  Polityki Rolnej  – szanse i wyzwania dla Polski
•    Wieści z Unii Europejskiej
•    Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
•    Gospodarstwo agroturystyczne „MAURIN”
      - miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie
•    Potrawy wigilijne w tradycji Warmii, Mazur i Powiśla
      - podsumowanie konkursu
•    Jagodzianki oraz kiełbasa polska wędzona na Liście Produktów
 
      Tradycyjnych

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.