18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Bieżące Informacje - kwiecień 2018

  


Pobierz BI 4


 

   W numerze:

 • Odmiany zalecane do uprawy na Warmii i Mazurach
 • Odmiany ziemniaka zalecane do uprawy w woj. warmińsko-mazurskim w 2018 roku
 • Nowoczesne technologie w produkcji ziemniaka
 • Przygotowanie materiału siewnego
 • Pryszczarki w zbożach
 • Krowa na wypasie
 • Bilans energetyczny w rozrodzie krów mlecznych
 • Nowoczesne rozwiązania w technologii produkcji bydła mlecznego
 • Niedoceniany pomocnik: wycinak do kiszonki
 • Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami
 • Wiosenne cięcie róż
 • Różne aspekty oddziaływania biogazowni na lokalne otoczenie
 • Jak i kiedy pszczelarz powinien wspierać swoje pszczoły
 • Lecznicze właściwości miodu
 • Dzikie zwierzęta na polach
 • Płatności bezpośrednie – zmiany w 2018 r.
 • Najważniejsze zmiany w VAT w 2018 roku
 • Olimpiada młodych producentów rolnych: finał wojewódzki
 • Wieści z Unii Europejskiej
 • Nowe zasady konkurencyjności w działaniach PROW 2014-2020
 • Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Wielkanocne zwyczaje
 • Społeczno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności agroturystycznej
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.