18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Bieżące Informacje - czerwiec 2018 r.

  


Pobierz BI 6


 

   W numerze:

 • Integrowana Produkcja i wiesz co jesz cz. 2
 • Zanim założysz ekologiczną plantację truskawek
 • Uprawa szpinaku
 • Hybrydy wyprą konwencjonalne uprawy
 • Pokrzywa to nie tylko chwast!
 • Żywienie gęsi stosownie do wieku oraz przeznaczenia
 • Antybiotykooporność u zwierząt
 • Nowoczesne technologie w produkcji bydła mlecznego
 • Czas na wymianę matki pszczelej
 • Więcej, więcej, coraz więcej – nie tędy droga!
 • Wykorzystanie energii słonecznej w gospodarstwie rolnym
 • Prawo wodne
 • Klaster innowacji: tworzenie, zarządzanie, rozwój
 • Działanie „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”
 • Pracownicy sezonowi w gospodarstwie rolnym – nowy rodzaj umowy
 • Zmienione zasady w zakresie ubiegania się o wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
 • Wieści z Unii Europejskiej
 • Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Majówka Koła Gospodyń Wiejskich
 • Rękodzieło i tradycyjne zawody
 • Operacja pt. „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP
  w Rolnictwie”
 • Rabarbar w kuchni i ogrodzie

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.