18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Bieżące Informacje - listopad 2018

  


Pobierz BI 11


 

   W numerze:

•    Współczesna uprawa gleby
•    Dlaczego warto badać glebę?
•    Orzech włoski – uprawa i właściwości
•    Twardziak z Dalekiego Wschodu
•    Transport zwierząt gospodarskich
•    Krzyżowanie towarowe
•    Czynniki decydujące o doborze par do rozpłodu u trzody
      chlewnej – część II
•    Walka z gryzoniami w naszych chlewniach – część II
•    Polskie ardeny podbiły Szwecję
•    Żywienie cieląt w stadach krów mlecznych – cz. I
•    Antybiotykooporność u ludzi – część II
•    Wsparcie zapylaczy na terenach rolniczych
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym
•    Nowoczesna technologia w służbie rolnictwa
•    Pora na wytopienie wosku
•    Jak chronimy wody przed azotanami?
•    Likwidacja skutków suszy – kilka refleksji
•    Koniunktura w rolnictwie
•    Dobre praktyki wdrażania innowacji w gospodarstwach
      ogrodniczych – cz. II
•    Las pod dachem – hubertus arena 2018
•    Wieści z Unii Europejskiej
•    Wybrane przepisy prawne dotyczące rolnictwa i obszarów
      wiejskich
•    Certyfikacja produktu tradycyjnego – relacja z seminarium
      wyjazdowego – cz. I
•    Tradycyjne zawody i rękodzieło
•    Tradycje kulinarne

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.