21.10.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Lista Produktów Tradycyjnych   [2017-12-11]

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ciągu dwóch lat (2016-2017) wzbogacił, w wyniku swojej działalności szkoleniowo-informacyjno-doradczej, Listę Produktów Tradycyjnych o 6 wpisów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Do 2013 roku produktów na liście było 25, obecnie jest to 31 produktów tradycyjnych. W latach 2016-2017 zostały wpisane następujące produkty tradycyjne:

  • miody Ziemi Oleckiej - z dniem 29 czerwca 2016 r.
  • kawior ze szczupaka - z dniem 18 lipca 2016 r.
  • gofry pruskie - z dniem 17 marca 2017 r.
  • warmińska szynka wołowa wędzona - z dniem 17 marca 2017 r.
  • olsztyneckie jagodzianki - z dniem 8 listopada 2017 r.
  • kiełbasa polska wędzona z Mazur – z dniem 30 listopada 2017 r.

Lista Produktów Tradycyjnych dostępna jest na stronie MRiRW.

Osobą merytorycznie odpowiedzialną za tematykę produktów tradycyjnych i regionalnych w WMODR jest Marta Bieciuk, kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, tel. 89/ 535 76 84 w. 49, e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl.

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.