19.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Priorytety WMODR na rok 2018  [2017-12-28]

Zadania WMODR z siedzibą w Olsztynie na rok 2018
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie od lat prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego w celu poprawy poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego  rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytetowymi zadaniami Ośrodka w roku 2018 będą:

  • upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji;
  • wsparcie wdrażania systemów płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2015-2020;
  • wzmocnienie działań na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą;
  • wsparcie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • promowanie działań prośrodowiskowych, przeciwdziałających zmianom klimatycznym i ułatwiających dostosowanie do tych zmian;
  • działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi;
  • upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykoopornosci u ludzi i zwierząt;
  • udział w realizacji programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt, udział w przedsięwzięciach dotyczących rolnictwa ekologicznego, poprzez które promowane jest województwo, a także udział w identyfikacji produktów tradycyjnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

   Rolnictwo województwa warmińsko-mazurskiego stanowi jedną z głównych gałęzi gospodarki regionu. Strategiczne dokumenty programujące rozwój województwa wskazują na mocne strony obszarów wiejskich, którymi są m.in.: naturalne walory przyrodnicze, znaczne zasoby ziemi rolniczej, korzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych oraz względnie duży udział gospodarstw o odpowiednim poziomie mechanizacji. Dla rolnictwa, obok jego podstawowej funkcji, jaką jest dostarczanie surowców żywnościowych, globalnie określa się funkcje niemniej ważne – utrzymanie bioróżnorodności, właściwe zarządzanie zasobami wodnymi, produkcja energii ze źródeł odnawialnych oraz zachowanie żywotności obszarów wiejskich. Kreowaniu i realizacji modelu rolnictwa wielofunkcyjnego służą od lat instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej kompleksowo wspierające obszary wiejskie.

   Rolnictwo Warmii i Mazur, znacznie mniej intensywne niż rolnictwo innych regionów krajów Unii Europejskiej, posiada naturalnie uzasadnioną szansę prowadzenia jego rozwoju w sposób zrównoważony. Istotnymi elementami koncepcji zrównoważonego rozwoju w rolnictwie jest ekologiczna uprawa roślin oraz ekologiczny chów i hodowla zwierząt, stosowanie tzw. dobrej praktyki rolniczej mającej na celu eliminowanie niekorzystnych oddziaływań rolnictwa na środowisko, brak dążenia do latyfundyzacji wsi a wspieranie małych gospodarstw, by zachować walory przyrodnicze obszarów wiejskich oraz miejsca pracy i zarobkowania.

   Wyznaczone na rok 2018 priorytety posłużą kontynuacyjnemu osiąganiu celu nadrzędnego jakim jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

MMW

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.