11.12.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Relacja - „Nowoczesne technologie w produkcji ziemniaka”  [2018-03-08]

Relacja z seminarium pn. „Nowoczesne technologie w produkcji ziemniaka”.

       Seminarium zorganizowane przez WMODR z siedzibą w Olsztynie odbyło się w 23 lutego 2018 r.  w Nowym Mieście Lubawskim. Skierowane było do rolników uprawiających ziemniaki oraz wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, których interesowała tematyka związana z produkcją ziemniaka.

       Na wstępie seminarium został zasygnalizowany problem przechowalnictwa ziemniaka w kraju oraz innowacyjne rozwiązania w tym procesie. Omówiono stan i potrzeby przechowalnictwa ziemniaka; wspomniano, iż krajowe zbiory ziemniaka wynoszą aktualnie około 8-9 mln ton rocznie. Pojemność wszystkich miejsc składowania i przechowywania ziemniaków powinna wynosić około 50-60% całkowitych zbiorów. Całkowita pojemność bazy przechowalniczej powinna wynosić około 4,5 mln ton. Nowoczesne przechowalnie z aktywną wentylacją powinny mieć pojemność około 2,5-3 mln ton. Jednak aktualnie w kraju jest około 1 mln ton pojemności składowej w różnego rodzaju przechowalniach ziemniaka co stanowi ok. 30% potrzeb. Oczywiście nowoczesne obiekty (przechowalnicze) powinny służyć szczególnie do przechowywania ziemniaków jadalnych, kwalifikowanych sadzeniaków oraz dla zabezpieczenia surowca dla przetwórstwa spożywczego. Głównym celem budowy nowoczesnych przechowalni byłaby redukcja nadmiernych strat przechowalniczych poprzez obniżenie ubytków naturalnych, wydłużenia okresu spoczynku bulw, obniżenie stopnia oddychania bulw i likwidacja rozwoju chorób przechowalniczych. Utrzymanie wysokiej jakości zbiorów, aż do późnej wiosny, a poprzez to zwiększenie konkurencji na rynkach sprzedaży, ograniczenie wiosennego importu ziemniaków jadalnych i dla przetwórstwa spożywczego, czyli uzyskanie pełnej dyspozycyjności całym rokiem składowanym towarem oraz korzystanie z pełnej mechanizacji prac przeładunkowych i obróbczych, czyli obniżenie nakładów i kosztów pracy.

       Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Oddział Szyldak reprezentowana przez Pana Jana Rećko – Członka Zarządu Spółki, Dyrektora Oddziału Szyldak oraz  dr inż. Radosława Przybylskiego – Głównego specjalistę ds. marketingu przedstawiła ofertę odmian na 2018 rok z uwzględnieniem prawidłowej agrotechniki. Niektóre odmiany zaprezentowane zostały podczas seminarium na wystawce. Omówiona została także hodowla twórcza i zachowawcza odmnian ziemniaka.

Przeglad odmian jadalnych i skrobiowych:


 
       Podczas seminarium przedstawiciel PIORIN Pan Jan Wiechowski omówił nowe zasady, przemieszczania bulw ziemniaka wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od sezonu uprawowego 2017 r.,  weszło  w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), ulegały  zmianie zasady wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wykorzystując fakt, że w ostatnich latach w istotny sposób udało się ograniczyć występowanie bakterii Cms w naszym kraju, zwłaszcza w profesjonalnych gospodarstwach towarowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z inicjatywą rewizji dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków z Polski na rynki innych państw członkowskich. W związku z tym, rozporządzenie to wprowadziło następujące ułatwienia w wysyłce ziemniaków:

  • możliwość wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Cms;
  • w przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich na dotychczasowych zasadach, pobieranie do badań na obecność bakterii Cms prób o wielkości 200, a nie jak do tej pory 400 bulw z każdych 25 t, co dwukrotnie ograniczy koszty takich badań;
  • odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki.

       Podczas seminarium ofertę handlową przedstawiły firmy:  „CENTRALA NASIENNA” Sp. z o.o. Nidzica  reprezentowana przez Pana Piotra Oleksiaka, Syngenta reprezentowana przez Pana Przemysława Urbaniaka przedstawiła program ochrony ziemniaka, także nowe rozwiązania w ochronie ziemniaka omówiła firma Belchim - Pan Tomasz Sałek i Pan Piotr Ptasiewicz.

       Podczas seminarium przypomniano rolnikom, że na mocy rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 10.02.2017 r. dla substancji czynnej linuron nie odnowiono zatwierdzenia. Rolnicy mogą wykorzystywać zapasy do 3 czerwca 2018 r. (zgodnie z art.46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009). Z kolei okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji minął 3 grudnia 2017 r. Uprawy rolnicze, w których aplikuje się tę substancję to: bobik, groch pastewny, kukurydza, len oleisty i włóknisty, łubin, słonecznik, soja i ziemniak.

Galeria zdjęć

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.