15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Agroliga  [2018-05-17]

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „AgroLiga 2018”. Na szczeblu krajowym  organizatorem  jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Honorowy patronat nad wydarzeniem pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR.

Celem konkursu jest wyłonienie i nobilitacja najlepszych polskich rolników i agrofirm   potrafiących zbudować swoje warsztaty pracy na wysokim poziomie, umiejętnie korzystać                z funduszy unijnych, osiągać bardzo wysokie efekty produkcyjne i ekonomiczne oraz być innowacyjnym. O wysokiej randze konkursu AgroLiga świadczą kolejne dokonania laureatów, którzy po latach stają się wizytówkami naszego województwa.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2013-2017.

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów „Mistrz Wojewódzki” w obu kategoriach, odbędzie się 1 września 2018 r. podczas Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”.

Do kategorii Rolnik można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.),  z której  uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firma można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe  gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

W wyniku przeprowadzonych wizytacji w gospodarstwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i regulaminu, komisja konkursowa na etapie wojewódzkim dokonuje oceny i wyłania mistrzów oraz laureatów konkursu.

Przy wyborze Mistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisja Konkursowa bierze pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy połączone z przestrzeganiem zasad BHP.

Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2018 w kategoriach Rolnik i Firma zostaną zgłoszeni do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2018

Krajowy finał konkursu AgroLiga 2018 odbędzie się w II kwartale 2019 roku.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn z dopiskiem "AgroLiga 2018"

lub pocztą elektroniczną: m.pusz@w-modr.pl

 

Do pobrania:

1.      Regulamin konkursu AgroLiga (pobierz)

2.      Karta zgłoszenia w kategorii Rolnik (pobierz)

3.      Karta zgłoszenia w kategorii Firma (pobierz)

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.