17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Zapraszamy na wyjazd studyjny "Od pola do widelca"  [2018-06-26]

 

Warmińsko-Mazurski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,

oraz

Agroexpert

zaprasza na bezpłatny dwudniowy wyjazd studyjny pod nazwą
„Od pola do widelca” – produkcja, przetwórstwo i sprzedaż w ekologii”
realizowanego w ramch dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Termin wyjazdu: 26-27 czerwiec 2018 r.

 

 

Celem wyjazdu jest:

 • zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w rolnictwie ekologicznym, przedstawienie rolnikom rozwiązań dotyczących produkcji, zbioru oraz przetwórstwa i sprzedaży produktu ekologicznego (zachowanie wysokiej jakości biologicznej surowca) oraz
 • wymiana doświadczeń pomiędzy producentami zajmującymi się produkcją zbóż, owoców ekologicznych oraz przetwórstwem oraz prezentacja doświadczeń związanych z wymienioną działalnością.

Podczas wizyt w gospodarstwach uczestnicy zapoznają się z metodami produkcji zbóż, warzyw i owoców metodami ekologicznymi oraz możliwościami w ramach wspólnej organizacji sprzedaży produktów.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe powinni wypełnić kartę zgłoszenia
a następnie przesłać do dnia 21.06.2018 r. na adres 
e.dzierzecka@w-modr.pl

 

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy + karta informacyjna

 

Program wyjazdu

Dzień 1 – 26.06.2018r. (wtorek)

7:15-7:30

Zbiórka uczestników w siedzibie WMODR z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.

7:30-9:00

Przejazd do gospodarstwa

9:00 -10:30

Wizyta w I gospodarstwie: wieś Rynek (powiat Nowe Miasto Lubawskie, gmina Grodziczno) gospodarstwo rolne Pana Sławomira Józefowicza:

 • Gospodarstwo ekologiczne. Przedstawienie metod uprawy mających na celu utrzymanie żyzności i życia biologicznego gleby, jako podstawy ekologicznego gospodarowania
 • Różnorodność uprawianych gatunków i odmian roślin, jako podstawa zachowania stabilności ekosystemu oraz ograniczania występowania szkodników i chorób.
 • Skracanie łańcucha dostaw. Sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa – wady i zalety.
 • Doświadczenia rolnika w zakresie tłoczenia oleju z różnych gatunków roślin – właściciel gospodarstwa
 • Dyskusja prowadzona przez opiekuna merytorycznego

10:30-12:00

Przejazd do II gospodarstwa

12:00-13:00

Obiad na trasie - okolice Brodnicy

13:00-16:00

Wizyta w II gospodarstwie: wieś Pokrzydowo (powiat brodnicki, gm. Zbiczno) gospodarstwo rolne Aleksandry i Mieczysława Babalskich i Wytwórnia Makaronu BioBabalscy,

 •  Prawidłowe metody gospodarowania w rolnictwie ekologicznym.
 • Uprawa starych odmian zbóż i innych gatunków roślin w gospodarstwach metodą na zachowanie zasobów genetycznych roślin in situ.
 • Przetwórstwo w gospodarstwie - skracanie łańcucha dostaw. Przetwórstwo w gospodarstwie. Innowacyjne metody sprzedaży produktów z gospodarstwa
 • Innowacje: Produkty ze starych gatunków i odmian zbóż jako innowacyjne produkty wprowadzane do diety człowieka.
 • Dyskusja prowadzona przez opiekuna merytorycznego

18:00-18:30

Zakwaterowanie uczestników w hotelu (powiat świecki)

19:00

Kolacja

 

Dzień 2 – 27.06.2018 r. (środa)

 8:00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania
9:00-9:15 Przejazd do III gospodarstwa,
9:15-11:00
Wizyta w III gospodarstwie.
Wieś Bochlin (powiat świecki, gm. Nowe), gospodarstwo rolne Macieja Górskiego
* Innowacyjne metody produkcji owoców metodami ekologicznymi.
* Innowacyjne metody w zakresie zarządzania i organizacji produkcji na przykładzie wielkoobszarowej produkcji owoców miękkich.
* Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów – wykład dotyczący działania „Współpraca” – opiekun z ramienia WMODR.
* Podsumowanie wyjazdu – dyskusja uczestników, opiekuna merytorycznego i moderatora.
13:00-14:00 * Obiad na trasie,
14:00-16:00 Powrót do siedziby WMODR Olsztyn

 

 

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.