17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

16.07.2018 r. Bezpłatny wyjazd studyjny   [2018-06-29]

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

zaprasza na bezpłatny wyjazd studyjny pn.:

 

„Zastosowanie innowacyjnych technologii w szacowaniu strat spowodowanych
wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”

 

realizowanego w ramach dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 na wybór operacji, która będzie realizowana w 2018 r. w zakresie SIR.

 

Termin wyjazdu: 16 lipca 2018 r.

Wyjazd realizowany będzie na terenie powiatu nidzickiego w restauracji "Folwark Miłkowiec"
w miejscowości Gołębiewo 9, 13-124 Kozłowo

 

Cel operacji:

Operacja ma na celu wzmacnianie nawiązywania kontaktów pomiędzy nauką a praktyką w sektorze rolnym, dążących do zawiązywania partnerstw i tworzenia grup operacyjnych do działania Współpraca na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań ułatwiających producentom rolnym adaptację do zachodzącym zmian klimatycznych. Operacja poprzez upowszechnienie wiedzy nt. innowacji w rolnictwie na przykładzie sprzętu i technologii wykorzystywanych do szacowaniu strat spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przyczyni się do implementacji nowatorskich praktyk i procesów zarządzania produkcją roślinną w celu optymalizacji zbioru plonów i uzyskania jak najlepszych wyników ekonomicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe powinny wypełnić kartę zgłoszeniową i klauzule informacyjną
a następnie przesłać je do dnia 06.07.2018 r. na adres email:  m.cyrankowski@w-modr.pl

 

Do pobrania: Karta  zgłoszeniowa + klauzula informacyjna

 

Program wyjazdu:

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników w miejscu szkolenia 
9.45 – 10.00 Serwis kawowy
10.00 – 10.15 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników w gospodarstwie –
Przedstawiciel WMODR (koordynator SIR)
10.15 – 11.00 Czym są innowacje w rolnictwie?  – Przedstawiciel SIR przy WMODR w Olsztynie
11.00 – 12.30 Możliwość zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w szacowaniu
strat spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
– wykładowca zewnętrzny
12.30 – 12.45 Serwis kawowy
12.45 – 14.15 Praktyczny pokaz wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych
w szacowaniu strat spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych – wykładowca zewnętrzny
14.15 – 15.00 Obiad
15.00 - 16.00 Pokazanie uczestnikom szkolenia danych pozyskanych podczas pokazu
praktycznego oraz ich interpretacja - wykładowca zewnętrzny
16.00 – 16.30 Działanie „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020
– Przedstawiciel WMODR
16.30 – 17.00 Co wiem o innowacjach? Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej
podsumowującej uzyskaną wiedzę przez uczestników seminarium
wyjazdowym, dyskusja– Organizator seminarium oraz uczestnicy seminarium
17.00 Zakonćzenie wyjazdu studyjnego

Koordynatorem z ramienia organizatora są:
Rafał Sobolewski tel.: 89 535 76 84 w. 50, kom. 665 890 140; e-mail: r.sobolewski@w-modr.pl
Marcin Cyrankowski tel.: 89 535 76 84 w. 56, kom. 695 990 231; e-mail: m.cyrankowski@w-modr.pl


 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.